English    Türkçe    فارسی   

1
2569-2593

 • از بهشت آورد یزدان بردگان ** تا نمایدشان سقر پروردگان‌‌
 • Tanrı cehennemlikleri göstermek üzere dünyaya cennetten kullar getirdi...”
 • در معنی آن که مرج البحرين يلتقیان بينهما برزخ لا يبغیان
 • Tanrı iki deniz yarattı,birbirlerine kavuştukları halde aralarında bir perde vardır,birbirlerine karışmazlar“ âyetlerinin mânası
 • اهل نار و خلد را بین هم دکان ** در میانشان برزخ لا یبغیان‌‌ 2570
 • Cehennemlikler, cennetlikler bir dükkânda otururlar. Aralarında bir perde vardır, birbirlerine karışmazlar.
 • اهل نار و اهل نور آمیخته ** در میانشان کوه قاف انگیخته‌‌
 • Nâr ehliyle nur ehli, görünüşte karışıktır ama aralarında Kaf dağı çekilmiştir.
 • همچو در کان خاک و زر کرد اختلاط ** در میانشان صد بیابان و رباط
 • Bunlar, madende toprakla altının birbirine karışmasına benzerler. Toprakla altın karışıktır ama aralarında yüzlerce ova, yüzlerce konak var!
 • همچنان که عقد در در و شبه ** مختلط چون میهمان یک شبه‌‌
 • Bu, bir dizide hakikî inci ile yalancı incinin bir gecelik konuk gibi misafir olmasına benzer.
 • بحر را نیمیش شیرین چون شکر ** طعم شیرین رنگ روشن چون قمر
 • Denizin yarısı şeker gibi tatlı, lezzetli, rengi ay gibi parlak;
 • نیم دیگر تلخ همچون زهر مار ** طعم تلخ و رنگ مظلم فیروار 2575
 • Diğer yarısı, yılan zehiri gibi acı,lezzetsiz, rengi de katran gibi kara.
 • هر دو بر هم می‌‌زنند از تحت و اوج ** بر مثال آب دریا موج موج‌‌
 • Cennetlikle cehennemlik olanlar da deniz gibi alttan üstten, dalgalanıp dururlar.
 • صورت بر هم زدن از جسم تنگ ** اختلاط جانها در صلح و جنگ‌‌
 • Dar ve küçük bir cisimden dalgaların birbiri ardınca zuhuru da canların barışta, savaşta birbirlerine karışmalarına benzer.
 • موجهای صلح بر هم می‌‌زند ** کینه‌‌ها از سینه‌‌ها بر می‌‌کند
 • Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir.
 • موجهای جنگ بر شکل دگر ** مهرها را می‌‌کند زیر و زبر
 • Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri altüst eder.
 • مهر تلخان را به شیرین می‌‌کشد ** ز آن که اصل مهرها باشد رشد 2580
 • Sevgi, acıları tatlıya çeker, tatlılaştırır. Çünkü sevgilerin aslı, doğru yola götürmedir.
 • قهر شیرین را به تلخی می‌‌برد ** تلخ با شیرین کجا اندر خورد
 • Kahır ise, tatlıyı acılığa çekmektedir. Acı, tatlı ile bir arada bulunur, bağdaşır mı?
 • تلخ و شیرین زین نظر ناید پدید ** از دریچه‌‌ی عاقبت دانند دید
 • Acı tatlı; bu gözle görünmez. Basiret ehli, onları, akıbet penceresinden görmeyi bilir.
 • چشم آخر بین تواند دید راست ** چشم آخر بین غرور است و خطاست‌‌
 • Akıbeti gören göz, doğruyu görebilir. Âhiri gören göz ise gururdan, körlükten ibarettir.
 • ای بسا شیرین که چون شکر بود ** لیک زهر اندر شکر مضمر بود
 • Nice tatlılar vardır ki şeker gibidir, fakat o şeker içinde zehir gizlidir.
 • آن که زیرک‌‌تر به بو بشناسدش ** و آن دگر چون بر لب و دندان زدش‌‌ 2585
 • Aklı en üstün, anlayışı en keskin olan, kokudan anlar. Öbürüyse ancak dudağına, dişine değince fark eder.
 • پس لبش ردش کند پیش از گلو ** گر چه نعره می‌‌زند شیطان کلوا
 • Şeytan “Yiyin” diye bağırır ama o adamın dudağı zehri, boğazına varmadan reddeder.
 • و آن دگر را در گلو پیدا کند ** و آن دگر را در بدن رسوا کند
 • Başka biri boğazına varınca anlar, bir başkası yer, bedenini berbat edince anlar.
 • و آن دگر را در حدث سوزش دهد ** ذوق آن زخم جگر دوزش دهد
 • Zehir; diğer birisinde abdest bozarken yanış yapar; zaman zaman ciğerini delen bir acı peyda eder.
 • و آن دگر را بعد ایام و شهور ** و آن دگر را بعد مرگ از قعر گور
 • Bir başkasında zehrin eseri; günler, aylar geçtikten sonra görünür. Diğer birisinde ise ölümden ve Sûr üfürüldükten sonra meydana çıkar.
 • ور دهندش مهلت اندر قعر گور ** لا بد آن پیدا شود یوم النشور 2590
 • Eğer o kişiye mezarda mühlet verirlerse mutlaka mahşer günü azap ederler.
 • هر نبات و شکری را در جهان ** مهلتی پیداست از دور زمان‌‌
 • Her otun, her şekerin zamanede bir oluş müddeti vardır.
 • سالها باید که اندر آفتاب ** لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب‌‌
 • Lâlin, güneşin tesiriyle renk, parlaklık ve letafet elde etmesi için yılların geçmesi gerektir.
 • باز تره در دو ماه اندر رسد ** باز تا سالی گل احمر رسد
 • Alelâde otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir gül verir.