English    Türkçe    فارسی   

1
2652-2676

 • در فراخی عرصه‌‌ی آن پاک جان ** تنگ آمد عرصه‌‌ی هفت آسمان‌‌
 • Âdem’in o pak ruhunun fezasına nispetle yedi gök sahası bile dardı.
 • گفت پیغمبر که حق فرموده است ** من نگنجم هیچ در بالا و پست‌‌
 • Peygamber dedi ki “Tanrı; 'Ben yücelere, aşağılara sığmam.
 • در زمین و آسمان و عرش نیز ** من نگنجم این یقین دان ای عزیز
 • Yere, göğe, hatta arşa sığmam' buyurdu." Bunu, ey aziz, yakînen bil.
 • در دل مومن بگنجم ای عجب ** گر مرا جویی در آن دلها طلب‌‌ 2655
 • Fakat şaşılacak şeydir ki inanan kişinin kalbine sığarım. Beni ararsan inanan gönüllerde ara buyurdu” dedi.
 • گفت ادخل فی عبادی تلتقی ** جنة من رؤیتی یا متقی‌‌
 • Tanrı dedi ki: “Ey haramdan, şüpheli şeylerden sakınan! Kullarımın arasına gir ki bu suretle beni görme cennetine erişesin.”
 • عرش با آن نور با پهنای خویش ** چون بدید آن را برفت از جای خویش‌‌
 • Arş, bile o nuriyle, o genişliğiyle beraber Âdem’ görünce yerinden kalktı.
 • خود بزرگی عرش باشد بس مدید ** لیک صورت کیست چون معنی رسید
 • Arşın sonsuz bir büyüklüğü var, fakat mânaya karşı suret nedir ki?
 • هر ملک می‌‌گفت ما را پیش از این ** الفتی می‌‌بود بر گرد زمین‌‌
 • Her melek diyordu ki: Bizim bundan önce yeryüzüyle üfletimiz vardı.
 • تخم خدمت بر زمین می‌‌کاشتیم ** ز آن تعلق ما عجب می‌‌داشتیم‌‌ 2660
 • Hizmet ve ibadet tohumunu yere ekiyorduk. Yere olan bu meylimize, bu alâkamıza da şaşmaktaydık.
 • کاین تعلق چیست با این خاکمان ** چون سرشت ما بده ست از آسمان‌‌
 • Gökten yaratıldığımız halde yeryüzüne bu alâkamız nedir?
 • الف ما انوار با ظلمات چیست ** چون تواند نور با ظلمات زیست‌‌
 • Biz nurlarız, karanlıklarla ülfetimiz neden? Nur zulmetlerle yaşayabilir mi?
 • آدما آن الف از بوی تو بود ** ز آن که جسمت را زمین بد تار و پود
 • Ey Âdem! O ülfet, senin kokundanmış. Çünkü cisminin nesci yeryüzü.
 • جسم خاکت را از اینجا بافتند ** نور پاکت را در اینجا یافتند
 • Topraktan olan cismini yeryüzünde dokudular; pak nurunu burada buldular.
 • این که جان ما ز روحت یافته ست ** پیش پیش از خاک آن می‌‌تافته ست‌‌ 2665
 • Şimdi canımızın ruhundan bulduğu ülfet, bundan önce cisminin yoğrulduğu topraktan parlıyordu.
 • در زمین بودیم و غافل از زمین ** غافل از گنجی که در وی بد دفین‌‌
 • Yeryüzündeydik ama yerden gafildik, orada gömülü olan defineden haberimiz yoktu.
 • چون سفر فرمود ما را ز آن مقام ** تلخ شد ما را از آن تحویل کام‌‌
 • Tanrı da bize oradan göklere sefer etmeyi emredince, bu yurt değiştirme, acı geldi.
 • تا که حجتها همی‌‌گفتیم ما ** که بجای ما کی آید ای خدا
 • O yüzden Tanrı’ya deliller getirerek “Ey Tanrı! Bizim yerimize kim gelecek?
 • نور این تسبیح و این تهلیل را ** می‌‌فروشی بهر قال و قیل را
 • Bu tesbih ve tehlinin nurunu, dedikoduya satıyorsun” dedik.
 • حکم حق گسترد بهر ما بساط ** که بگویید از طریق انبساط 2670
 • Tanrı hükmü, bize rahmet yaygısını döşedi:”Açıkça istediğinizi söyleyin.
 • هر چه آید بر زبانتان بی‌‌حذر ** همچو طفلان یگانه با پدر
 • Tek evlâtların babalarına söyledikleri gibi ağzınıza ne gelirse çekinmeden deyin.
 • ز آن که این دمها چه گر نالایق است ** رحمت من بر غضب هم سابق است‌‌
 • Çünkü bu sözler, yaraşmasa bile rahmetim, gazabımdan artıktır.
 • از پی اظهار این سبق ای ملک ** در تو بنهم داعیه‌‌ی اشکال و شک‌‌
 • Ey melek! Bunu meydana çıkarmak için gönlünüze şüpheler salmaktayım;
 • تا بگویی و نگیرم بر تو من ** منکر حلمم نیارد دم زدن‌‌
 • Sen söyleyesin; ben darılmayayım, gazaplanmayayım. Bu suretle de benim hilmimi inkâr eden ağız açamasın.
 • صد پدر صد مادر اندر حلم ما ** هر نفس زاید در افتد در فنا 2675
 • Her nefeste bizim hilmimizden yüzlerce baba yüzlerce ana doğar, yokluğa dalıp mahvolur.
 • حلم ایشان کف بحر حلم ماست ** کف رود آید ولی دریا به جاست‌‌
 • O babaların, o anaların hilmi, şefkati, bizim hilim ve şefkat denizimizin köpüğüdür. Köpük gider gelir ama deniz bâkidir dedi.”