English    Türkçe    فارسی   

1
2980-3004

 • گر بهر زخمی تو پر کینه شوی ** پس کجا بی‌‌صیقل آیینه شوی‌‌ 2980
 • Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen cilâlanmadan nasıl ayna olacaksın?”
 • کبودی زدن قزوینی بر شانگاه صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن‌‌
 • Vücuduna aslan resmi döğdürmek isteyen, fakat iğne acısından dolayı pişman olan Kazvinlinin hikâyesi
 • این حکایت بشنو از صاحب بیان ** در طریق و عادت قزوینیان‌‌
 • Rivayetçiden şu hikâyeyi de dinle: Kazvinlilerin âdetleridir;
 • بر تن و دست و کتفها بی‌‌گزند ** از سر سوزن کبودیها زنند
 • Vücutlarına, kol ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler.
 • سوی دلاکی بشد قزوینیی ** که کبودم زن بکن شیرینیی‌‌
 • Bir Kavzinli, tellâğın yanına gidip “Bana bir döğme yap; fakat canımı acıtma” dedi.
 • گفت چه صورت زنم ای پهلوان ** گفت بر زن صورت شیر ژیان‌‌
 • Tellâk “ Söyle yiğidim; ne resmi döveyim?” diye sorunca “ bir kükremiş aslan resmi döv” dedi;
 • طالعم شیر است نقش شیر زن ** جهد کن رنگ کبودی سیر زن‌‌ 2985
 • “Talihim aslandır, onun için aslan resmi olsun. Gayret et, dövmeyi adamakıllı yap!”
 • گفت بر چه موضعت صورت زنم ** گفت بر شانه‌‌گهم زن آن رقم‌‌
 • Tellak “Vücudunun neresine döveyim?” dedi. Kavzinli “ İki omzumun arasına”” dedi.
 • چون که او سوزن فرو بردن گرفت ** درد آن در شانگه مسکن گرفت‌‌
 • Tellak, iğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya başlayıp,
 • پهلوان در ناله آمد کای سنی ** مر مرا کشتی چه صورت می‌‌زنی‌‌
 • “ Aman usta, beni öldürdün gitti. Ne yapıyorsun?”diye bağırdı.
 • گفت آخر شیر فرمودی مرا ** گفت از چه عضو کردی ابتدا
 • Usta “ Aslan yap dedin ya” dedi. Kazvinli sordu:” Neresinden başladın?
 • گفت از دمگاه آغازیده‌‌ام ** گفت دم بگذار ای دو دیده‌‌ام‌‌ 2990
 • Usta “ Kuyruğundan” dedi. Kazvinli dedi ki:” Aman iki gözüm, bırak kuyruğunu.
 • از دم و دمگاه شیرم دم گرفت ** دمگه او دمگهم محکم گرفت‌‌
 • Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum sızladı, nefesim kesildi, boğazım tıkandı.
 • شیر بی‌‌دم باش گو ای شیر ساز ** که دلم سستی گرفت از زخم گاز
 • Aslan, varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime fenalık geldi, bayılacağım.”
 • جانب دیگر گرفت آن شخص زخم ** بی‌‌محابا بی‌‌مواسا بی‌‌ز رحم‌‌
 • Usta, “Kavzinliyi kayırmadan, merhametsizce aslanın bir başka tarafını dövmeye başladı.
 • بانگ کرد او کاین چه اندام است از او ** گفت این گوش است ای مرد نکو
 • Yiğit yine bağırdı “Burası neresi?” Usta: “Kulağı” dedi.
 • گفت تا گوشش نباشد ای حکیم ** گوش را بگذار و کوته کن گلیم‌‌ 2995
 • Kazvinli “ Bırak, kulaksız olsun. Orasını da yapma” dedi.
 • جانب دیگر خلش آغاز کرد ** باز قزوینی فغان را ساز کرد
 • Usta bu sefer başka bir yerine başlayınca Kazvinli yine feryat etti:
 • کاین سوم جانب چه اندام است نیز ** گفت این است اشکم شیر ای عزیز
 • “Bu üçüncü iğne de neresini dövüyor?” Usta:”Azizim, karnı” dedi.
 • گفت تا اشکم نباشد شیر را ** چه شکم باید نگار سیر را
 • Kazvinli “Fena acıyor, iğneyi bu kadar çok batırma, bırak, karınsız olsun” deyince
 • خیره شد دلاک و بس حیران بماند ** تا به دیر انگشت در دندان بماند
 • Tellâk şaşırdı, hayli müddet parmağı ağzında kaldı.
 • بر زمین زد سوزن از خشم اوستاد ** گفت در عالم کسی را این فتاد 3000
 • İğneyi yere atıp “ Âlemde kimse böyle bir hale düştüm mü ki?
 • شیر بی‌‌دم و سر و اشکم که دید ** این چنین شیری خدا خود نافرید
 • Kuyruksuz, başsız, karınsız aslanı kim gördü? Tanrı bile böyle bir aslan yaratmamıştır” dedi.
 • ای برادر صبر کن بر درد نیش ** تا رهی از نیش نفس گبر خویش‌‌
 • Kardeş, iğne yarasına sabret ki gâvur nefsin iğnesinden kurtulasın.
 • کان گروهی که رهیدند از وجود ** چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود
 • Varlıkların kurtulmuş olanlara felek de secde eder, güneş de, ay da.
 • هر که مرد اندر تن او نفس گبر ** مر و را فرمان برد خورشید و ابر
 • Vücudunda nefsi ölen kişinin fermanına güneş de tâbidir, bulut da.