English    Türkçe    فارسی   

1
3120-3144

 • امت مرحومه زین رو خواندمان ** آن رسول حق و صادق در بیان‌‌ 3120
 • İşte Tanrı’nın o Hak Peygamberi, o sözü doğru peygamber, bize bu yüzden “Acınmış ümmet” adını taktı.
 • استخوان و پشم آن گرگان عیان ** بنگرید و پند گیرید ای مهان‌‌
 • Ey ulular, o kurtların kemiklerini, tüylerini apaçık görün de bu halden ibret alın!
 • عاقل از سر بنهد این هستی و باد ** چون شنید انجام فرعونان و عاد
 • Akıllı, bu varlığı, bu kibir ve gururu terkeder; çünkü Firavun’un halini hatıra getirir.
 • ور بننهد دیگران از حال او ** عبرتی گیرند از اضلال او
 • Eğer ululanmayı bırakmaz, ibret almazsa onun azgınlığından başkaları ibret alır!
 • تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من رو پوشم در میان پس به حقیقت با خدای می‌‌پیچید ای مخذولان‌‌
 • Nuh’un kavmini, “Benimle uğraşmayın. Çünkü ben, Tanrı’nın hicabıyım. Ey ziyankâr merdutlar, hakikatte Tanrı ile uğraşıyorsunuz” diye tehdit etmesi
 • گفت نوح ای سرکشان من من نی‌‌ام ** من ز جان مرده به جانان می‌‌زی‌‌ام‌‌
 • Nuh “Ey serkeşler! Ben, ben değilim. Ben, canımdan öldüm, varlığımı terk ettim. Tanrı ile diriyim.
 • چون بمردم از حواس بو البشر ** حق مرا شد سمع و ادراک و بصر 3125
 • İnsanlık duygularımı değiştirdiğim için Tanrı bana duyuş, anlayış, görüş oldu.
 • چون که من من نیستم این دم ز هوست ** پیش این دم هر که دم زد کافر اوست‌‌
 • Çünkü ben, ben değilim. Bu nefes ondandır. Bu sözün karşısında söz söyleyen, inkârda bulunan kâfirdir” dedi.
 • هست اندر نقش این روباه شیر ** سوی این روبه نشاید شد دلیر
 • Bu tilki suretinde aslan gizlidir. Bu tilkinin bulunduğu yerde yiğitlik taslamağa gelmez.
 • گر ز روی صورتش می‌‌نگروی ** غره‌‌ی شیران از او می‌‌نشنوی‌‌
 • Sûretine bakıp aslan olduğuna inanmıyorsan ondan aslan kükreyişini de duymuyor musun?
 • گر نبودی نوح را از حق یدی ** پس جهانی را چرا بر هم زدی‌‌
 • Nuh’ta Tanrı’dan bir kudret yoktu da bütün dünyayı neden birbirine vurdu?
 • صد هزاران شیر بود او در تنی ** او چو آتش بود و عالم خرمنی‌‌ 3130
 • Bir vücutta yüz binlerce aslan vardı. O, ateş gibiydi, âlemse bir harman.
 • چون که خرمن پاس عشر او نداشت ** او چنان شعله بر آن خرمن گماشت‌‌
 • Harman, onun onda bir hakkını gözetmeyince o da harmana böyle bir şûleyi saldı, yakıp kül etti.
 • هر که او در پیش این شیر نهان ** بی‌‌ادب چون گرگ بگشاید دهان‌‌
 • Kim, bu gizli aslanın önünde kurt gibi ağız açıp edepten dışarı konursa,
 • همچو گرگ آن شیر بردراندش ** فانتقمنا منهم بر خواندش‌‌
 • Aslan, kurdu nasıl paraladıysa onu da paralar, ona nasıl “ Fentekamna” âyetini okuduysa buna da okur.
 • زخم یابد همچو گرگ از دست شیر ** پیش شیر ابله بود کاو شد دلیر
 • Aslandan pençeyi yer. Aslanın önünde yiğitlik satanın aklı yoktur.
 • کاشکی آن زخم بر تن آمدی ** تا بدی کایمان و دل سالم بدی‌‌ 3135
 • Keşke o yara yalnız vücuda gelseydi de gönül ve iman selâmette kalsaydı...
 • قوتم بگسست چون اینجا رسید ** چون توانم کرد این سر را پدید
 • Söz buraya gelince kuvvetim kesildi. Bu sırrı nasıl açayım?
 • همچو آن روبه کم اشکم کنید ** پیش او روباه بازی کم کنید
 • O tilki gibi siz de boğazınızı az düşünün, onun huzurunda hileye az sapın.
 • جمله ما و من به پیش او نهید ** ملک ملک اوست ملک او را دهید
 • Huzurunda bütün bizi, beni terk edin... Mülk, onun mülküdür; mülkü ona teslim edin.
 • چون فقیر آیید اندر راه راست ** شیر و صید شیر خود آن شماست‌‌
 • Doğru yola yoksulca gelirseniz aslan da sizindir, aslanın avladığı av da sizin.
 • ز آنکه او پاک است و سبحان وصف اوست ** بی‌‌نیاز است او ز نغز و مغز و پوست‌‌ 3140
 • Çünkü o, paktır; Sübhan, onun vasfıdır. O, batınî şeylerden de müstağnidir, zâhiri şeylerden de.
 • هر شکار و هر کراماتی که هست ** از برای بندگان آن شه است‌‌
 • Ondaki her türlü av, her çeşit ikram ve ihsan o padişahın kulları içindir.
 • نیست شه را طمع بهر خلق ساخت ** این همه دولت خنک آن کاو شناخت‌‌
 • Padişahın hiçbir şeye tamahı yoktur, O, bütün bu devleti halk için düzüp koşmuştur; ne mutlu anlayana!
 • آن که دولت آفرید و دو سرا ** ملک دولتها چه کار آید و را
 • Dünyanın ve ahiretin devletleri; devleti, dünyayı ve ahireti yaratan kişinin ne işine yarar?
 • پیش سبحان بس نگه دارید دل ** تا نگردید از گمان بد خجل‌‌
 • Şu halde Süphan’ın huzurunda gönlünüzü koruyun ki sonra kötü düşünceden utanmayasınız.