English    Türkçe    فارسی   

1
445-469

 • ناصح دین گشته آن کافر وزیر ** کرده او از مکر در لوزینه سیر 445
 • O kâfir vezir, din nasihatçisi olarak hile ile badem helvasına sarımsak karıştırmıştı!
 • فهم کردن حاذقان نصارا مکر وزیر را
 • Vezirin hilesini aklı eren Hıristiyanların anlaması
 • هر که صاحب ذوق بود از گفت او ** لذتی می‌‌دید و تلخی جفت او
 • Zevk sahibi olanlar onun sözünde acılık karışmış bir tat sezdiler.
 • نکته‌‌ها می‌‌گفت او آمیخته ** در جلاب قند زهری ریخته‌‌
 • O, garezle karışık lâtif sözler söylemekte, gül sulu şeker şerbetinin içine zehir dökmekteydi.
 • ظاهرش می‌‌گفت در ره چیست شو ** وز اثر می‌‌گفت جان را سست شو
 • Sözünün dış yüzü, yolda çevik ol, diyordu. Ardından da cana, gevşek ol demekteydi.
 • ظاهر نقره گر اسپید است و نو ** دست و جامه می سیه گردد ازو
 • Gümüşün dışı ak ve berraksa da el ve elbise ondan katran gibi bir hale hale gelir.
 • آتش ار چه سرخ روی است از شرر ** تو ز فعل او سیه کاری نگر 450
 • Ateş, kıvılcımlarıyla kızıl çehreli görünürse de onun yaptığı işin sonundaki karanlığa bak!
 • برق اگر نوری نماید در نظر ** لیک هست از خاصیت دزد بصر
 • Yıldırım, bakışta saf bir nurdan ibaret görünür; (fakat) göz nurunu çalmak (gözü kamaştırmak) onun hassasıdır.
 • هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود ** گفت او در گردن او طوق بود
 • Vezirin sözleri, uyanık ve zevk sahibi olanlardan başkaları için bir boyun halkasıydı (onun sözlerini kabul etmişler, ona uymuşlardı).
 • مدت شش سال در هجران شاه ** شد وزیر اتباع عیسی را پناه‌‌
 • Vezir, padişahtan altı ay ayrı kaldı, bu müddet zarfında İsa’ya uyanlara penah oldu.
 • دین و دل را کل بدو بسپرد خلق ** پیش امر و حکم او می‌‌مرد خلق‌‌
 • Halk, umumiyetle dinini de, gönlünü de ona ısmarladı. Onun emir ve hükmü önünde herkes, can feda ediyordu.
 • پیغام شاه پنهان با وزیر
 • Padişahın vezire gizlice haber göndermesi
 • در میان شاه و او پیغامها ** شاه را پنهان بدو آرامها 455
 • Padişahla onun arasında haber gidip geliyordu. Padişah, ona gizlice vahitlerde bulunuyordu.
 • پیش او بنوشت شه کای مقبلم ** وقت آمد زود فارغ کن دلم‌‌
 • Padişah “Ey devletli vezirim, vakit geldi, kalbini gamdan tez kurtar” diye mektup yazdı.
 • گفت اینک اندر آن کارم شها ** کافکنم در دین عیسی فتنه‌‌ها
 • Vezir de “Padişahım; işte şimdicik İsa dinine fitneler salma işindeyim” diye cevap verdi.
 • بیان دوازده سبط از نصارا
 • Hıristiyanların on iki kısmı
 • قوم عیسی را بد اندر دار و گیر ** حاکمانشان ده امیر و دو امیر
 • Hükümetleri zamanında, İsa kavminin on iki emiri vardır.
 • هر فریقی مر امیری را تبع ** بنده گشته میر خود را از طمع‌‌
 • Her fırka bir emire tâbiydi; kendi beyine tamah yüzünden kul olmuştu.
 • این ده و این دو امیر و قومشان ** گشته بند آن وزیر بدنشان‌‌ 460
 • Bu on iki emirler kavimleri, o kötü vezire bağlanmışlardı.
 • اعتماد جمله بر گفتار او ** اقتدای جمله بر رفتار او
 • Hepsi, onun sözüne itimat ediyordu, hepsi onun mesleğine uymuştu.
 • پیش او در وقت و ساعت هر امیر ** جان بدادی گر بدو گفتی بمیر
 • O, öl, der demez her emir hemen o anda ölürdü.
 • تخلیط وزیر در احکام انجیل
 • Vezirin İncil ahkâmını karıştırması
 • ساخت طوماری به نام هر یکی ** نقش هر طومار دیگر مسلکی‌‌
 • Vezir, her emirin adına birer tomar düzdü. Her tomarın yazısı, başka bir olaydı.
 • حکم‌‌های هر یکی نوعی دگر ** این خلاف آن ز پایان تا به سر
 • Her birinin hükmü başka bir çeşittir. Bu baştan aşağıya kadar ona aykırıdır.
 • در یکی راه ریاضت را و جوع ** رکن توبه کرده و شرط رجوع‌‌ 465
 • Birinde riyazet ve açlık yolunu tövbenin rüknü, Tanrı’ya dönüşün şartı yapmış.
 • در یکی گفته ریاضت سود نیست ** اندر این ره مخلصی جز جود نیست‌‌
 • Birinde “Riyazet faydasızdır, bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yoktur” demişti.
 • در یکی گفته که جوع و جود تو ** شرک باشد از تو با معبود تو
 • Birinde demişti ki: “Senin açlık çekişin, mal verişin mabuduna şirk koşmadır.
 • جز توکل جز که تسلیم تمام ** در غم و راحت همه مکر است و دام‌‌
 • Gam ve rahat zamanında Tanrı’ya dayanmak ve tamamıyla teslim olmaktan gayri hepsi hiledir, tuzaktır.”
 • در یکی گفته که واجب خدمت است ** ور نه اندیشه‌‌ی توکل تهمت است‌‌
 • Öbüründe demişti ki: “Vacip olan hizmettir, yoksa tevekkül düşüncesi suçtan ibarettir.”