English    Türkçe    فارسی   

1
455-479

 • در میان شاه و او پیغامها ** شاه را پنهان بدو آرامها 455
 • Padişahla onun arasında haber gidip geliyordu. Padişah, ona gizlice vahitlerde bulunuyordu.
 • پیش او بنوشت شه کای مقبلم ** وقت آمد زود فارغ کن دلم‌‌
 • Padişah “Ey devletli vezirim, vakit geldi, kalbini gamdan tez kurtar” diye mektup yazdı.
 • گفت اینک اندر آن کارم شها ** کافکنم در دین عیسی فتنه‌‌ها
 • Vezir de “Padişahım; işte şimdicik İsa dinine fitneler salma işindeyim” diye cevap verdi.
 • بیان دوازده سبط از نصارا
 • Hıristiyanların on iki kısmı
 • قوم عیسی را بد اندر دار و گیر ** حاکمانشان ده امیر و دو امیر
 • Hükümetleri zamanında, İsa kavminin on iki emiri vardır.
 • هر فریقی مر امیری را تبع ** بنده گشته میر خود را از طمع‌‌
 • Her fırka bir emire tâbiydi; kendi beyine tamah yüzünden kul olmuştu.
 • این ده و این دو امیر و قومشان ** گشته بند آن وزیر بدنشان‌‌ 460
 • Bu on iki emirler kavimleri, o kötü vezire bağlanmışlardı.
 • اعتماد جمله بر گفتار او ** اقتدای جمله بر رفتار او
 • Hepsi, onun sözüne itimat ediyordu, hepsi onun mesleğine uymuştu.
 • پیش او در وقت و ساعت هر امیر ** جان بدادی گر بدو گفتی بمیر
 • O, öl, der demez her emir hemen o anda ölürdü.
 • تخلیط وزیر در احکام انجیل
 • Vezirin İncil ahkâmını karıştırması
 • ساخت طوماری به نام هر یکی ** نقش هر طومار دیگر مسلکی‌‌
 • Vezir, her emirin adına birer tomar düzdü. Her tomarın yazısı, başka bir olaydı.
 • حکم‌‌های هر یکی نوعی دگر ** این خلاف آن ز پایان تا به سر
 • Her birinin hükmü başka bir çeşittir. Bu baştan aşağıya kadar ona aykırıdır.
 • در یکی راه ریاضت را و جوع ** رکن توبه کرده و شرط رجوع‌‌ 465
 • Birinde riyazet ve açlık yolunu tövbenin rüknü, Tanrı’ya dönüşün şartı yapmış.
 • در یکی گفته ریاضت سود نیست ** اندر این ره مخلصی جز جود نیست‌‌
 • Birinde “Riyazet faydasızdır, bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yoktur” demişti.
 • در یکی گفته که جوع و جود تو ** شرک باشد از تو با معبود تو
 • Birinde demişti ki: “Senin açlık çekişin, mal verişin mabuduna şirk koşmadır.
 • جز توکل جز که تسلیم تمام ** در غم و راحت همه مکر است و دام‌‌
 • Gam ve rahat zamanında Tanrı’ya dayanmak ve tamamıyla teslim olmaktan gayri hepsi hiledir, tuzaktır.”
 • در یکی گفته که واجب خدمت است ** ور نه اندیشه‌‌ی توکل تهمت است‌‌
 • Öbüründe demişti ki: “Vacip olan hizmettir, yoksa tevekkül düşüncesi suçtan ibarettir.”
 • در یکی گفته که امر و نهیهاست ** بهر کردن نیست شرح عجز ماست‌‌ 470
 • Birinde; “Dindeki emir ve nehiyler, yapmak için değil, aczimizi bildirmek içindir.
 • تا که عجز خود ببینیم اندر آن ** قدرت حق را بدانیم آن زمان‌‌
 • Ta ki onlardan âciz olduğumuzu görelim de Tanrı kudretini bilelim, anlayalım” demişti.
 • در یکی گفته که عجز خود مبین ** کفر نعمت کردن است آن عجز هین‌‌
 • Öbüründe, “Kendi aczini görme, uyan, kendine gel; o aczi görüş, küfranı nimettir.
 • قدرت خود بین که این قدرت از اوست ** قدرت تو نعمت او دان که هوست‌‌
 • Kendi kudretini gör ki bu kudret ondandır. Kudretini, onun nimeti bil ki, kudret odur” demişti.
 • در یکی گفته کز این دو بر گذر ** بت بود هر چه بگنجد در نظر
 • Birinde demişti ki: “Bu ikisinden de geç, nazarına her ne sığarsa put olur!”
 • در یکی گفته مکش این شمع را ** کین نظر چون شمع آمد جمع را 475
 • Öbüründe; “Bu mumu söndürme ki bu görüş, meclise mum mesabesindedir.
 • از نظر چون بگذری و از خیال ** کشته باشی نیم شب شمع وصال‌‌
 • Eğer nazardan ve hayalden geçersen gece yarısı visâl mumunu söndürmüş olursun” demişti.
 • در یکی گفته بکش باکی مدار ** تا عوض بینی نظر را صد هزار
 • Birinde demişti ki: “Söndür, hiç korkma ki yüz binlerce karşılığını göresin.
 • که ز کشتن شمع جان افزون شود ** لیلی‌‌ات از صبر تو مجنون شود
 • Çünkü nazar mumunu söndürmekle can mumu artar, kuvvet bulur. Sabrının yüzünden Leylâ’n Mecnun olur!
 • ترک دنیا هر که کرد از زهد خویش ** بیش آید پیش او دنیا و پیش‌‌
 • Kim, zahitliği yüzünden dünyayı terk ederse dünya onun önüne çok, daha çok gelir!”