English    Türkçe    فارسی   

1
637-661

 • انبیا در کار دنیا جبری‌‌اند ** کافران در کار عقبی جبری‌‌اند
 • Peygamberler, dünya işinde Cebrîdirler, kâfirler de ahiret işinde.
 • انبیا را کار عقبی اختیار ** جاهلان را کار دنیا اختیار
 • Peygamberlerin, ahiret işinde ihtiyarları vardır, cahillerin de dünya işinde.
 • ز آن که هر مرغی به سوی جنس خویش ** می‌‌پرد او در پس و جان پیش پیش‌‌
 • Zira her kuş, kendi cinsinin bulunduğu yere gider, bedeni, geride uçmaktadır, canı daha tez, daha ileri gitmekte!
 • کافران چون جنس سجین آمدند ** سجن دنیا را خوش آیین آمدند 640
 • Kâfirler “Siccin” cinsinden olduklarından dünya zindanına rahat rahat gelmişlerdir.
 • انبیا چون جنس علیین بدند ** سوی علیین جان و دل شدند
 • Peygamberler, "İlliyyin" cinsinden olduklarından can ve gönül İlliyyinine doğru gitmişlerdir.
 • این سخن پایان ندارد لیک ما ** باز گوییم آن تمامی قصه را
 • Bu sözün sonu yoktur, fakat biz yine dönüp o hikâyeyi tamamlayalım:
 • نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت
 • Vezirin, halveti terk etmede müritleri ümitsiz bırakması
 • آن وزیر از اندرون آواز داد ** کای مریدان از من این معلوم باد
 • Vezir içerden seslendi: “Ey müritler, benden size şu malûm olsun.
 • که مرا عیسی چنین پیغام کرد ** کز همه یاران و خویشان باش فرد
 • Ki İsa bana “Hep yakınlarından, arkadaşlarından ayrıl, tek ol,
 • روی در دیوار کن تنها نشین ** وز وجود خویش هم خلوت گزین‌‌ 645
 • Yüzünü duvara çevirip yalnızca otur, kendi varlığından da halveti ihtiyar et” diye vahyetti.
 • بعد از این دستوری گفتار نیست ** بعد از این با گفت و گویم کار نیست‌‌
 • Bundan sonra konuşmaya izin yok, bundan sonra dedikodu ile işim yok.
 • الوداع ای دوستان من مرده‌‌ام ** رخت بر چارم فلک بر برده‌‌ام‌‌
 • Dostlar, elveda! Ben öldüm, yükümü dördüncü göğe ilettim.
 • تا به زیر چرخ ناری چون حطب ** من نسوزم در عنا و در عطب‌‌
 • Bu suretle de ateşe mensup feleğin altında zahmet ve meşakkatler içinde yanmayalım.
 • پهلوی عیسی نشینم بعد از این ** بر فراز آسمان چارمین‌‌
 • Bundan sonra dördüncü kat gök üstünde, İsa’nın yanında oturacağım.”
 • ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا
 • Vezirin her emiri ayrı ayrı veliaht yapması
 • و آن گهانی آن امیران را بخواند ** یک به یک تنها به هر یک حرف راند 650
 • Neden sonra o emirleri yalnız ve birer birer çağırıp her birine bir söz söyledi.
 • گفت هر یک را به دین عیسوی ** نایب حق و خلیفه‌‌ی من توی‌‌
 • Her birine “İsa dininde Tanrı vekili ve benim halifem sensin,
 • و آن امیران دگر اتباع تو ** کرد عیسی جمله را اشیاع تو
 • Öbür emirler senin tâbilerindir. İsa, umumunu senin taraftarın ve yardımcın etti.
 • هر امیری کو کشید گردن بگیر ** یا بکش یا خود همی‌‌دارش اسیر
 • Hangi emir, baş çeker, tâbi olmazsa onu tut; ya öldür yahut esir et, hapse at.
 • لیک تا من زنده‌‌ام این وامگو ** تا نمیرم این ریاست را مجو
 • Ama ben sağ iken bunu kimseye söyleme, ben ölmedikçe, reisliğe talip olma.
 • تا نمیرم من تو این پیدا مکن ** دعوی شاهی و استیلا مکن‌‌ 655
 • Ben ölmedikçe bunu hiç meydana çıkarma. Saltanat ve galebe dâvasına kalkışma.
 • اینک این طومار و احکام مسیح ** یک به یک بر خوان تو بر امت فصیح‌‌
 • İşte şu tomar ve onda Mesih’in hükümleri... Bunu ümmete fasih bir tarzda oku!” dedi.
 • هر امیری را چنین گفت او جدا ** نیست نایب جز تو در دین خدا
 • O, her emire ayrı olarak şunu söyledi: “Tanrı dininde senden başka naip yoktur!”
 • هر یکی را کرد او یک یک عزیز ** هر چه آن را گفت این را گفت نیز
 • Her birini ayrı ayrı ağırladı. Ona ne söyledi ise buna da onu söyledi.
 • هر یکی را او یکی طومار داد ** هر یکی ضد دگر بود المراد
 • Her birine bir tomar verdi, her tomar öbürünün zıddını ifade ediyordu.
 • جملگی طومارها بد مختلف ** چون حروف آن جمله از یا تا الف‌‌ 660
 • O tomarların metni “Ya” harfinden “Elif” harfine kadar olan harflerin şekilleri gibi birbirine aykırıdır.
 • حکم این طومار ضد حکم آن ** پیش از این کردیم این ضد را بیان‌‌
 • Bu tomarın hükmü, öbürünün zıddıydı, bu zıt diyeti bundan önce bildirdik.
 • کشتن وزیر خویشتن را در خلوت
 • Vezirin halvette kendini öldürmesi