English    Türkçe    فارسی   

1
738-762

 • نام احمد چون حصاری شد حصین ** تا چه باشد ذات آن روح الامین‌‌
 • Ahmed adı sağlam bir kapı olunca o emin ruhun zatı ne olur?
 • حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود
 • İsa dinini mahva çalışan diğer bir Yahudi padişahının hikâyesi
 • بعد از این خون‌‌ریز درمان‌‌ناپذیر ** کاندر افتاد از بلای آن وزیر
 • Vezirin belâsı yüzünden yoldan çıkmış olan o nasihat kabul etmez padişahtan sonra,
 • یک شه دیگر ز نسل آن جهود ** در هلاک قوم عیسی رو نمود 740
 • İsa kavminin dinini mahv için aynı Yahudi’nin neslinden diğer bir padişah meydana çıktı.
 • گر خبر خواهی از این دیگر خروج ** سوره بر خوان و السما ذات البروج‌‌
 • Bu diğer padişahın meydana çıkışını haber almak istersen “Vessemâi zatülburûc” suresini oku.
 • سنت بد کز شه اول بزاد ** این شه دیگر قدم بر وی نهاد
 • Birinci padişahtan doğan kötü âdete bu padişah da ayak uydurdu.
 • هر که او بنهاد ناخوش سنتی ** سوی او نفرین رود هر ساعتی‌‌
 • Kim fena bir âdet koyarsa ona her an lânet gider durur.
 • نیکوان رفتند و سنتها بماند ** وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند
 • İyiler gittiler, güzel usul ve âdetleri kaldı; kötü adamlardan da zulümler ve lânetler!
 • تا قیامت هر که جنس آن بدان ** در وجود آید بود رویش بدان‌‌ 745
 • Kıyamete kadar o kötülerin cinsinden kim vücuda gelse yüzü o kötülüğedir.
 • رگ رگ است این آب شیرین و آب شور ** در خلایق می‌‌رود تا نفخ صور
 • Bu tatlı suyla tuzlu su; damar damardır. Halk arasında sûr üfürülünceye dek birbirine karışmadan böylece gider durur.
 • نیکوان را هست میراث از خوش‌‌آب ** آن چه میراث است أورثنا الکتاب‌‌
 • İyilere tatlı su miras kaldı. O ne mirasıdır? “Evras'nel kitab” mirası…
 • شد نیاز طالبان ار بنگری ** شعله‌‌ها از گوهر پیغمبری‌‌
 • Dikkat edersen görür anlarsın ki taliplerin dileği Peygamberlik cevherinin şûleleridir, o şûleleri dilerler.
 • شعله‌‌ها با گوهران گردان بود ** شعله آن جانب رود هم کان بود
 • Şûleler, mücevherlere tâbi olarak parıldar ve dönerler. Şûle, nereden çıkıyorsa, madeni neredeyse oraya gider.
 • نور روزن گرد خانه می‌‌دود ** ز آنکه خور برجی به برجی می‌‌رود 750
 • Güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır.
 • هر که را با اختری پیوستگی است ** مر و را با اختر خود هم تگی است‌‌
 • Kimin bir yıldızla alâka ve merbuyeti varsa o; kendi yıldızıyla döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.
 • طالعش گر زهره باشد در طرب ** میل کلی دارد و عشق و طلب‌‌
 • Talihli Zühre ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır.
 • ور بود مریخی خون‌‌ریز خو ** جنگ و بهتان و خصومت جوید او
 • Kan dökücü huylu Mirrih’e mensup ise cenk, bühtan ve düşmanlık arar.
 • اخترانند از ورای اختران ** که احتراق و نحس نبود اندر آن‌‌
 • Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki onlarda ihtirak ve nahis olmaz.
 • سایران در آسمانهای دگر ** غیر این هفت آسمان معتبر 755
 • Onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler.
 • راسخان در تاب انوار خدا ** نی بهم پیوسته نی از هم جدا
 • Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, Tanrı nurlarının ışığında dururlar.
 • هر که باشد طالع او ز آن نجوم ** نفس او کفار سوزد در رجوم‌‌
 • Her kimin talihi o yıldızlardan olursa o kimsenin zatı, kâfirleri taşlayıp yakar.
 • خشم مریخی نباشد خشم او ** منقلب رو غالب و مغلوب خو
 • Onun hışmı, bazen galip gelen, bazen mağlûp olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Mirrih’in hışmına benzemez.
 • نور غالب ایمن از نقص و غسق ** در میان اصبعین نور حق‌‌
 • Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.
 • حق فشاند آن نور را بر جانها ** مقبلان برداشته دامانها 760
 • O nuru, canlara Hak saçtı. Devletliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır.
 • و آن نثار نور را وایافته ** روی از غیر خدا بر تافته‌‌
 • O nur saçısını bulan yüzünü Tanrı’nın gayrısından çevirmiştir.
 • هر که را دامان عشقی نابده ** ز آن نثار نور بی‌‌بهره شده‌‌
 • Kimin aşk eteği yoksa o nur saçısından nasipsiz kalmıştır.