English    Türkçe    فارسی   

2
1522-1546

 • این چه صبر است این صبوری از چه روست ** یا مگر پیش تو این جانت عدوست‏
 • Bu ne sabır? Neden böyle sabrettin? Sanki canına kastın var?
 • چون نیاوردی به حیلت حجتی ** که مرا عذری است بس کن ساعتی‏
 • Niye bir şey söylemedin, niye biraz sabret şimdi yiyemem demedin?” dedi.
 • گفت من از دست نعمت بخش تو ** خورده‏ام چندان که از شرمم دو تو
 • Lokman dedi ki: “ Senin nimetler bağışlayan elinden o kadar rızıklandım ki utancımdan âdeta iki kat olmuşumdur.
 • شرمم آمد که یکی تلخ از کفت ** من ننوشم ای تو صاحب معرفت‏ 1525
 • Elinle sunduğun bir şeye; ey marifet sahibi; bu acıdır demeğe utandım.
 • چون همه اجزام از انعام تو ** رسته‏اند و غرق دانه و دام تو
 • Çünkü vücudumun bütün cüzileri senin nimetlerinden meydana geldi. Ben senin tanene, tuzağına gark olmuştum;
 • گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد ** خاک صد ره بر سر اجزام باد
 • Bu kadarcık bir acıya dayanamaz, feryat edersem vücudumun bütün cüzileri Hak ile yeksan olsun!
 • لذت دست شکر بخشت بداشت ** اندر این بطیخ تلخی کی گذاشت‏
 • Şekerler bağışlayan elinin lezzeti bu karpuzdaki acılığı hiç bırakır mı?
 • از محبت تلخها شیرین شود ** از محبت مسها زرین شود
 • Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın kesilir.
 • از محبت دردها صافی شود ** از محبت دردها شافی شود 1530
 • Sevgiden tortulu, bulanık sular, arı duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa bulur.
 • از محبت مرده زنده می‏کنند ** از محبت شاه بنده می‏کنند
 • Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur.
 • این محبت هم نتیجه‏ی دانش است ** کی گزافه بر چنین تختی نشست‏
 • Bu sevgi de bilgi neticesidir. Saçma sapan şeylere kapılan kişi nasıl olur da böyle bir tahta oturur ki?
 • دانش ناقص کجا این عشق زاد ** عشق زاید ناقص اما بر جماد
 • Noksan bilgi nerden aşkı doğuracak? Noksan bilgi de bir aşk doğurur ama o aşk, cansız şeylerdir.
 • بر جمادی رنگ مطلوبی چو دید ** از صفیری بانگ محبوبی شنید
 • Noksan bilgi sahibi, cansız bir şey de dilediği şeyin rengini görünce âdeta bir ıslıktan sevgilinin sesini duymuş gibi olur.
 • دانش ناقص نداند فرق را ** لاجرم خورشید داند برق را 1535
 • Noksan bilgi, fark ve temyize malik değildir. Nihayet şimşeği güneş sanır.
 • چون که ملعون خواند ناقص را رسول ** بود در تاویل نقصان عقول‏
 • Bu yüzden peygamber, noksanı olan kişiye melun dedi. Fakat bu noksan, tevil de akıl noksanıdır.
 • ز انکه ناقص تن بود مرحوم رحم ** نیست بر مرحوم لایق لعن و زخم‏
 • Teninde noksan bulunan acınır, acınan kişiye lânet etmek böyle bir adamı yaralamaksa hiç de yaraşır bir şey değil.
 • نقص عقل است آن که بد رنجوری است ** موجب لعنت سزای دوری است‏
 • Kötü hastalık, lânet edilmesi icap eden, uzaklığa lâyık olan illet, akıl noksanıdır.
 • ز انکه تکمیل خردها دور نیست ** لیک تکمیل بدن مقدور نیست‏
 • Zira noksan akılları tamamlamak, yani akıllanmak mümkündür, fakat bedendeki noksanı tamamlamaya imkân yok.
 • کفر و فرعونی هر گبر بعید ** جمله از نقصان عقل آمد پدید 1540
 • Allah’tan uzak düşen her kötü kişinin kâfirliği, Firavunluğu, umumiyetle akıl noksanından ileri gelmiştir.
 • بهر نقصان بدن آمد فرج ** در نبی که ما علی الاعمی حرج‏
 • Beden noksanı için Kuran’ da “ Köre teklif yok” diye bir genişlik var.
 • برق آفل باشد و بس بی‏وفا ** آفل از باقی ندانی بی‏صفا
 • Şimşek çabucak sönüp gider, pek vefasızdır. Sen aydın ve parlak olmayan geçici şeyi baki olandan ayırt edemiyorsun.
 • برق خندد بر که می‏خندد بگو ** بر کسی که دل نهد بر نور او
 • Şimşek güler o kişiye. Kime biliyor musun? Onun nuruna gönül bağlayana.
 • نورهای چرخ ببریده پی است ** آن چو لا شرقی و لا غربی کی است‏
 • Felek nurlarının sonu yoktur. O nurlar, şarkta ve garpta bulunmayan Allah nuruna benzer mi hiç?
 • برق را چون یخطف الأبصار دان ** نور باقی را همه انصار دان‏ 1545
 • Şimşek, bil ki göz nurunu alır, baki nur da, bil ki gözlere yardımcıdır.
 • بر کف دریا فرس را راندن ** نامه‏ای در نور برقی خواندن‏
 • Denizköpüğü üstüne at sürmekle şimşek ziyasıyla mektup okumak,