English    Türkçe    فارسی   

2
3596-3620

 • یا به طفل شیر مادر بانگ زد ** که بیا من مادرم هان ای ولد
 • Ana, süt emer çocuğuna “Gel yavrum, süt em, ben senin ananım” dese,
 • طفل گوید مادرا حجت بیار ** تا که با شیرت بگیرم من قرار
 • Çocuk “Ana, sütünü emersem karnım doyacak mı bir delil göster!” der mi?
 • در دل هر امتی کز حق مزه ست ** روی و آواز پیمبر معجزه ست‏
 • Her ümmetin gönlünde Hak’tan bir tat vardır. Peygamberlerin yüzü ve sesi de mucizedir.
 • چون پیمبر از برون بانگی زند ** جان امت در درون سجده کند
 • Peygamber, dışardan seslendi mi ümmetin canı, içerden secde eder.
 • ز انکه جنس بانگ او اندر جهان ** از کسی نشنیده باشد گوش جان‏ 3600
 • Çünkü can kulağı, âlemde hiç kimseden o sese benzer bir ses duymamıştır.
 • آن غریب از ذوق آواز غریب ** از زبان حق شنود انی قریب‏
 • O misilsiz ruh, o misli olmayan sesten neşelenir, Allah’a yaklaşır.
 • سجده کردن یحیی علیه السلام در شکم مادر مسیح را علیه السلام
 • Yahya aleyhisselâm’ın, anasının karnındayken İsa aleyhisselâm’a secde etmesi
 • مادر یحیی به مریم در نهفت ** پیشتر از وضع حمل خویش گفت‏
 • Yahya’nın anası, Meryem’e hamlini vazetmeden az önce gizlice dedi ki:
 • که یقین دیدم درون تو شهی است ** کاو اولو العزم و رسول آگهی است‏
 • “Karnında bir padişah var. Ülülazm ve her şeyi bilen bir peygamberdir. Ben bunu yakinen gördüm.
 • چون برابر اوفتادم با تو من ** کرد سجده حمل من اندر زمن‏
 • Sana rastlayınca karnımda ki çocuğum hemen secdeye vardı.
 • این جنین مر آن جنین را سجده کرد ** کز سجودش در تنم افتاد درد 3605
 • Karnımdaki çocuk, karnındaki çocuğa secde etti. Secdesinden bedenime titreme düştü”
 • گفت مریم من درون خویش هم ** سجده‏ای دیدم از این طفل شکم‏
 • Meryem de “Ben de karnımdaki çocuğun secde ettiğini hissettim” dedi.
 • اشکال آوردن بر این قصه‏
 • Buna karşı şüphe
 • ابلهان گویند کاین افسانه را ** خط بکش زیرا دروغ است و خطا
 • Ahmaklar derler ki: “Bırak şu masalı. Yalan, yanlış.
 • ز انکه مریم وقت وضع حمل خویش ** بود از بیگانه دور و هم ز خویش‏
 • Meryem, doğuracağı zaman yabancıdan da uzaktı, akrabadan da.
 • از برون شهر آن شیرین فسون ** تا نشد فارغ نیامد خود درون‏
 • O güzel hatun şehirden dışarı çıktı. Doğurmadıkça şehre girmedi.
 • چون بزادش آن گهانش بر کنار ** بر گرفت و برد تا پیش تبار 3610
 • Doğurunca yavrusunu kucağına alıp, bağrına basıp soyunun, sopunun yanına geldi.
 • مادر یحیی کجا دیدش که تا ** گوید او را این سخن در ماجرا
 • Yahya’nın anası, onu nerede gördü de bu hikâyeyi anlattı, bu sözü söyledi?”
 • جواب اشکال‏
 • Bu şüpheye verilen cevap
 • این بداند کان که اهل خاطر است ** غایب آفاق او را حاضر است‏
 • Bunu ilhama mazhar olan, afakta, gayp âleminde bulunan şeyleri yanındaymış gibi bilen kişi anlar.
 • پیش مریم حاضر آید در نظر ** مادر یحیی که دور است از بصر
 • Yahya’nın anası, uzakta olmakla beraber Meryem’in yanında bulunabilir.
 • دیده‏ها بسته ببیند دوست را ** چون مشبک کرده باشد پوست را
 • Vücut, göz göz olunca gözler kapalı olduğu halde de sevgilinin yüzü görülebilir.
 • ور ندیدش نه از برون نز اندرون ** از حکایت گیر معنی ای زبون‏ 3615
 • Mamafih baş gözüyle de göremediğini, can gözüyle de göremediğini farz et, ne çıkar? Ey düşkün, sen kısadan hisse almaya bak!
 • نه چنان کافسانه‏ها بشنیده بود ** همچو شین بر نقش آن چسبیده بود
 • Kıssaları duyup “Nakış” kelimesine “Ş” harfinin eklendiği gibi o kıssaların suretine bağlanan, dış yüzüne kapılan kişiye benzeme.
 • تا همی‏گفت آن کلیله بی‏زبان ** چون سخن نوشد ز دمنه بی‏بیان‏
 • Dilsiz Dimne, Kelile’ye nasıl söz söyler? Söz söylemekten aciz Dinme, Kelile’ye meramını nasıl anlatırdı?
 • ور بدانستند لحن همدگر ** فهم آن چون کرد بی‏نطقی بشر
 • Tutalım, bunlar, birbirlerinin sözlerini anladılar, söz söylemeden meramlarını ifade eden bu hayvanların ne demek istediklerini insan nasıl anlayabilir?
 • در میان شیر و گاو آن دمنه چون ** شد رسول و خواند بر هر دو فسون‏
 • Dimne, aslanla öküz arasında nasıl bir elçi oldu, ikisini de nasıl kandırdı?
 • چون وزیر شیر شد گاو نبیل ** چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل‏ 3620
 • O akıllı öküz nasıl aslana vezir oldu. Fil ayın aksinden nasıl korktu?