English    Türkçe    فارسی   

2
738-762

 • کان منافق در اگر گفتن بمرد ** وز اگر گفتن بجز حسرت نبرد
 • O münafık da “eğer” derken, işi şarta bağlarken öldü, bu şarta bağlayıştan öbür dünyaya ancak hasret götürebilirdi!
 • مثل
 • Temsil
 • آن غریبی خانه می‏جست از شتاب ** دوستی بردش سوی خانه‏ی خراب‏
 • Bir yabancı adam, acele bir ev arıyordu. Bir dostu onu harap bir eve götürüp
 • گفت او این را اگر سقفی بدی ** پهلوی من مر ترا مسکن شدی‏ 740
 • “ Eğer tavanı olsaydı benim yanı başımda ev sahibi olur, otururdum.
 • هم عیال تو بیاسودی اگر ** در میانه داشتی حجره‏ی دگر
 • Evde bir oda daha olsaydı çoluğun çocuğun rahat ederdi” dedi.
 • گفت آری پهلوی یاران خوش است ** لیک ای جان در اگر نتوان نشست‏
 • Adam dedi ki: “Evet, dostlara bitişik komşu olmak iyi, fakat “ Eğer” de oturmaya imkân yok!”
 • این همه عالم طلب‏کار خوشند ** وز خوش تزویر اندر آتشند
 • Bütün âlem, hoşluğu ister, bu yüzden de ateş içindedir.
 • طالب زر گشته جمله پیر و خام ** لیک قلب از زر نداند چشم عام‏
 • İhtiyar olsun, genç olsun herkes altın ister. Fakat herkesin gözü kalp parayı altından fark edemez ki.
 • پرتوی بر قلب زد خالص ببین ** بی‏محک زر را مکن از ظن گزین‏ 745
 • Halis altın kalp akçaya bir ziya, bir parıltı vermiştir. Fakat ayar olmadıkça zan ile altını seçmeye kalkışma.
 • گر محک داری گزین کن ور نه رو ** نزد دانا خویشتن را کن گرو
 • Ayarın varsa altın seç, yoksa yürü, kendini bilen bir kişiye teslim et.
 • یا محک باید میان جان خویش ** ور ندانی ره مرو تنها تو پیش‏
 • Yahut da ruhundan mihenk olmalı. Bilmiyorsan yapayalnız yola düşüp ilerleme.
 • بانگ غولان هست بانگ آشنا ** آشنایی که کشد سوی فنا
 • Yolda gulyabaniler vardır, sesleri bildik sesine seni mahvetmeğe çeken tanıdık sesine benzer.
 • بانگ می‏دارد که هان ای کاروان ** سوی من آیید نک راه و نشان‏
 • “Ey kervan halkı, buraya gelin; işte yol, iz buracıkta” diye bağırırlar.
 • نام هر یک می‏برد غول ای فلان ** تا کند آن خواجه را از آفلان‏ 750
 • Gulyabani kervan halkını yok etmek, onları da yok olanlara katmak için birer, birer adlarıyla çağırır.
 • چون رسد آن جا ببیند گرگ و شیر ** عمر ضایع راه دور و روز دیر
 • Çağrılan kişi, oraya varınca bir de bakar ki karşısında kurt, aslan. Ömrü zayi olmuş, yol uzun, gün de geçiyor.!
 • چون بود آن بانگ غول آخر بگو ** مال خواهم جاه خواهم و آبرو
 • Ey iyi huylu kişi, gulyabani sesi nasıldır? “Mal isterim, mevki isterim, şeref, isterim!” işte böyle.
 • از درون خویش این آوازها ** منع کن تا کشف گردد رازها
 • İçimden bu sesleri menet de sırlar keşfedilsin.
 • ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز ** چشم نرگس را از این کرکس بدوز
 • Allah’ı an da gulyabanilerin seslerini mahvet. Nergis gibi olan gözünü bu gergese karşı kapa.
 • صبح کاذب را ز صادق واشناس ** رنگ می را باز دان از رنگ کاس‏ 755
 • Subhu sadıkı, subhu kâzipten, şarabın rengini kadehin renginden ayırt et ki.
 • تا بود کز دیده‏گان هفت رنگ ** دیده‏ای پیدا کند صبر و درنگ‏
 • Bu sabır ve sebatla şu yedi renkli zahiri gözden başka bir göz elde edersin.
 • رنگها بینی بجز این رنگها ** گوهران بینی به جای سنگها
 • O gözle bu renklerden başka renkler, taşlar yerine mücevherler görürsün.
 • گوهر چه بلکه دریایی شوی ** آفتاب چرخ پیمایی شوی‏
 • Hatta gevher nedir ki? Sen, kendin bir deniz olur, göklerde seyreden bir güneş kesilirsin.
 • کار کن در کارگه باشد نهان ** تو برو در کارگه بینش عیان‏
 • İş sahibi, iş yurdunda gizlidir. Yürü, onu ancak iş yurdunda apaçık görürsün.
 • کار چون بر کار کن پرده تنید ** خارج آن کار نتوانیش دید 760
 • Mademki iş, sahibine bir hicap olmuştur? Şu halde onu işinden başka bir yerde göremezsin.
 • کارگه چون جای باش عامل است ** آن که بیرون است از وی غافل است‏
 • Mademki iş yurdu; iş sahibinin mekânıdır, dışarıda kalan gafildir.
 • پس در آ در کارگه یعنی عدم ** تا ببینی صنع و صانع را بهم‏
 • O halde iş yurduna, yani yokluğa gel ki sanatı da sanatkârı da bir arada göresin.