English    Türkçe    فارسی   

3
1086-1110

 • این نخواهد شد بروزی و دو روز ** مهلتم ده تا چهل روز تموز
 • Fakat bu, bir iki gün içinde olmaz. Bu yaz çağında bana kırk günceğiz mühlet ver” dedi.
 • جواب موسی فرعون را
 • Musa’nın Firavuna cevabı
 • گفت موسی این مرا دستور نیست ** بنده‌ام امهال تو مامور نیست
 • Musa dedi ki: “Bana bu hususta izin yok. Ben bir kulum, sana mühlet vermeye emir almadım.
 • گر تو چیری و مرا خود یار نیست ** بنده فرمانم بدانم کار نیست
 • Sen hükümdarsın, galipsin, benim yardımcım, dostum yok… Fakat Allah fermanına tabiim, başka bir şeyle işim yok.
 • می‌زنم با تو بجد تا زنده‌ام ** من چه کاره‌ی نصرتم من بنده‌ام
 • Diri oldukça seninle canla başla savaşacağım. Ben kulum, yardımla, yardımcıyla ne işim var?
 • می‌زنم تا در رسد حکم خدا ** او کند هر خصم از خصمی جدا 1090
 • Allah’ın hükmü zuhur edinceye kadar seninle uğraşacağım. Her hasmı düşmanından Allah ayırır”
 • جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه‌السلام
 • Firavunun Musa’ya cevabı ve Musa aleyhisselâm’a vahiy gelmesi
 • گفت نه نه مهلتم باید نهاد ** عشوه‌ها کم ده تو کم پیمای باد
 • Firavun, hayır dedi, mutlaka bir mühlet vermek gerek. Beni aldatıp durma, yel alıp poyraz satma.
 • حق تعالی وحی کردش در زمان ** مهلتش ده متسع مهراس از آن
 • Bu sırada ulu Allah’tan Musa’ya “ Ona bol, bol mühlet ver, korkma.
 • این چهل روزش بده مهلت بطوع ** تا سگالد مکرها او نوع نوع
 • Bu kırk gün mühleti, ona gönül rızasıyla ver de çeşit, çeşit hileler düzsün.
 • تا بکوشد او که نی من خفته‌ام ** تیز رو گو پیش ره بگرفته‌ام
 • İstediği gibi çalıp çabalasın. Ben uyumuyorum ki. Ona söyle, hızlı gitsin, fakat yolu ben tuttum, pusuda ben varım.
 • حیله‌هاشان را همه برهم زنم ** و آنچ افزایند من بر کم زنم 1095
 • Onların hilelerini ben birbirine katar, onların arttırdıklarını ben eksiltirim.
 • آب را آرند من آتش کنم ** نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم
 • Su getirirlerse ateş haline sokar, şerbet içerlerse zehir yaparım.
 • مهر پیوندند و من ویران کنم ** آنک اندر وهم نارند آن کنم
 • Birbirlerine muhabbet bağlasalar sevgilerini yıkar, berbat ederim. Vehimlerine bile gelmeyen şeyleri yaparım ben.
 • تو مترس و مهلتش ده دم‌دراز ** گو سپه گرد آر و صد حیلت بساز
 • Sen korkma, ona uzun bir müddet mühlet ver… Asker topla, yüzlerce hileler düz de” diye vahiy geldi.
 • مهلت دادن موسی علیه‌السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین
 • Musa aleyhisselâm’ın Firavuna şehirlerdeki sihirbazları toplamak üzere mühlet vermesi
 • گفت امر آمد برو مهلت ترا ** من بجای خود شدم رستی ز ما
 • Musa, “Emir geldi, mühlet sana. Bizden kurtuldun, şimdilik ben yerime gidiyorum” dedi.
 • او همی‌شد و اژدها اندر عقب ** چون سگ صیاد دانا و محب 1100
 • Musa yola düştü, ejderha da bilgili ve dost bir av köpeği gibi peşine takıldı.
 • چون سگ صیاد جنبان کرده دم ** سنگ را می‌کرد ریگ او زیر سم
 • Av köpeği gibi kuyruğunu sallayarak gidiyor, ayaklarının altında taşları kum gibi eziyordu.
 • سنگ و آهن را بدم در می‌کشید ** خرد می‌خایید آهن را پدید
 • Taşı, demiri nefesiyle çekip sömürmekte, demiri apaşikâr bir surette ağzında ezip çiğnemekteydi.
 • در هوا می‌کرد خود بالای برج ** که هزیمت می‌شد از وی روم و گرج
 • Havalanıp burçların üstüne çıkmakta, Rum, Gürcü… Herkes ondan kaçmaktaydı.
 • کفک می‌انداخت چون اشتر ز کام ** قطره‌ای بر هر که زد می‌شد جذام
 • Deve gibi ağzından köpükler saçıyordu. O köpüğün bir katresi kimin üstüne düşse cüzzam illetine tutuluyordu.
 • ژغژغ دندان او دل می‌شکست ** جان شیران سیه می‌شد ز دست 1105
 • Dişlerinin gıcırtısı, yürekleri yerinden oynatıyor, kara aslanların bile canları elden gidiyordu.
 • چون به قوم خود رسید آن مجتبی ** شدق او بگرفت باز او شد عصا
 • O seçilmiş peygamber, kavminin yanına varınca ejderhayı boğazından yakaladı, ejderha asâ oldu yine.
 • تکیه بر وی کرد و می‌گفت ای عجب ** پیش ما خورشید و پیش خصم شب
 • Asâya dayandı da dedi ki: “Ne şaşılacak şey. Bizim yanımızda güneş, düşmana karşı gece!
 • ای عجب چون می‌نبیند این سپاه ** عالمی پر آفتاب چاشتگاه
 • Ne hayret edilecek şey ki bu ordu, kuşluk güneşiyle dopdolu olan bu âlemi görmüyor.
 • چشم باز و گوش باز و این ذکا ** خیره‌ام در چشم‌بندی خدا
 • Göz de açık, kulak da; sonra da bu zekâ… Allah’ın gözbağcılığına hayretteyim!
 • من ازیشان خیره ایشان هم ز من ** از بهاری خار ایشان من سمن 1110
 • Ben onlara şaşırıyorum, onlar da bana şaşırıyorlar. Baharın onlar diken, ben yasemin: