English    Türkçe    فارسی   

3
1125-1149

 • هر پری بر عرض دریا کی پرد ** تا لدن علم لدنی می‌برد 1125
 • Her kanat, denizi aşacak kudrete nereden sahip olacak? Allah bilgisi gerek ki insanı Allah’a ulaştırsın.
 • پس چرا علمی بیاموزی به مرد ** کش بباید سینه را زان پاک کرد
 • Şu halde adama sonunda gönülden silinip arıtılması lâzım olan bilgiyi neye öğretirsin?
 • پس مجو پیشی ازین سر لنگ باش ** وقت وا گشتن تو پیش آهنگ باش
 • Öyleyse bu âlemde ileri gitmeye heves etme, topal ol da geri dönerken en öne düş.
 • آخرون السابقون باش ای ظریف ** بر شجر سابق بود میوه‌ی طریف
 • Ey nazik adam, ileri giden son gelenlerden ol. Taze ve turfanda meyve, ağaca nazaran daha ileridedir, derecesi daha üstündür.
 • گرچه میوه آخر آید در وجود ** اولست او زانک او مقصود بود
 • Gerçi meyve ağaçtan sonra vücuda gelir, fakat hakikatte evvel odur, çünkü ağaçtan maksat odur.
 • چون ملایک گوی لا علم لنا ** تا بگیرد دست تو علمتنا 1130
 • Melekler gibi "Bizim bilgimiz yok" de de, “Ancak senin bildirdiğin bilgiyi biliriz” sırrı elini tutsun.
 • گر درین مکتب ندانی تو هجا ** همچو احمد پری از نور حجی
 • Bu mektep de hecelemeyi bilmezsen Ahmed gibi akıl ve irfan nuriyle dolarsın.
 • گر نباشی نامدار اندر بلاد ** گم نه‌ای الله اعلم بالعباد
 • Şehirlerde ad san sahibi olmazsan, Allah kullarının halini daha iyi bilir ya, kaybolmazsın, merak etme.
 • اندر آن ویران که آن معروف نیست ** از برای حفظ گنجینه‌ی زریست
 • Altın definesini bilinmeyen viranelere gizlerler?
 • موضع معروف کی بنهند گنج ** زین قبل آمد فرج در زیر رنج
 • Hiç defineyi bilinen yere koyarlar mı? İşte kurtulmanın, halâs olmanın da zahmet ve meşakkatlerde gizlenmesi buna benzer.
 • خاطر آرد بس شکال اینجا ولیک ** بسکلد اشکال را استور نیک 1135
 • Burada hatıra birçok şüpheler, tereddütler gelebilir ama iyi at, kösteklerini kırar, bukağıdan kurtuluverir.
 • هست عشقش آتشی اشکال‌سوز ** هر خیالی را بروبد نور روز
 • Onun sevgisi, şüphe ve tereddütleri yakan bir ateştir. Gündüzün nuru, bütün hayalleri siler süpürür.
 • هم از آن سو جو جواب ای مرتضا ** کین سال آمد از آن سو مر ترا
 • Ey Allah rızasını elde eden, bu sual, sana o taraftan geldi, cevabını da o taraftan ara.
 • گوشه‌ی بی گوشه‌ی دل شه‌رهیست ** تاب لا شرقی و لا غرب از مهیست
 • Gönlün köşesiz köşesi yok mu? İşte o bucak, padişaha varan bir yoldur. Gönlün doğudan da olmayan, batıdan da olmayan aydınlığı, tek bir aydan meydana gelir.
 • تو ازین سو و از آن سو چون گدا ** ای که معنی چه می‌جویی صدا
 • Ey mana dağı, sen yoksullar gibi bu tarafa o tarafta neden ses arayıp durursun.
 • هم از آن سو جو که وقت درد تو ** می‌شوی در ذکر یا ربی دوتو 1140
 • Derde düşünce iki büklüm olup “Yarabbi” diye yalvardığın taraf yok mu, bu sesi de o tarafta ara.
 • وقت درد و مرگ آن سو می‌نمی ** چونک دردت رفت چونی اعجمی
 • Dert ve ölüm zamanı o tarafa yönelir, feryat ve figana düşersin. Dertten kurtulunca neden yabancıya dönüyor, hiç o tarafı aklına bile getirmiyorsun?
 • وقت محنت گشته‌ای الله گو ** چونک محنت رفت گویی راه کو
 • Mihnet zamanında “Allah” demeye başlar, sıkıntın geçti mi “Nerede ona yol ?” dersin.
 • این از آن آمد که حق را بی گمان ** هر که بشناسد بود دایم بر آن
 • Bu hal, şundan ileri geliyor: “Allah’ı şeksiz, şüphesiz bilen, tanıyan, daima onu anlar, ondan hiç ayrılmaz.
 • وانک در عقل و گمان هستش حجاب ** گاه پوشیدست و گه بدریده جیب
 • Fakat akıl ve şüphe hicaplarında kalan kişiye Allah tecellisi, gâh örtülür, gâh yenini, yakasını yırtıp görünür.
 • عقل جزوی گاه چیره گه نگون ** عقل کلی آمن از ریب المنون 1145
 • Aklı cüzi gâh üstündür, gâh baş aşağı, Aklı Külli ise bütün hâdiselerden kurtulmuştur, emindir.
 • عقل بفروش و هنر حیرت بخر ** رو به خواری نه بخارا ای پسر
 • Akılla hüneri sat da hayreti satın al. Oğul, horluğa doğru git, Buhara’ya değil!
 • ما چه خود را در سخن آغشته‌ایم ** کز حکایت ما حکایت گشته‌ایم
 • Biz neye bu derece de söze daldık? Hikâye söyleyelim derken hikâye olduk gitti.
 • من عدم و افسانه گردم در حنین ** تا تقلب یابم اندر ساجدین
 • Ben yokum zaten ağlayıp, ağlayıp sızlayarak masal oldum gitti… Bu suretle secde edenler arasına katılayım, onlarla beraber yuvarlanayım bari.
 • این حکایت نیست پیش مرد کار ** وصف حالست و حضور یار غار
 • İş bilen, söz anlayan adama bu söz, hikâye değil. Hâlimi anlatıyorum ben, sevgilinin huzurundayım ben!