English    Türkçe    فارسی   

3
2088-2112

 • گرچه حافظ باشد و چست و فقیه ** چشم‌روشن به وگر باشد سفیه
 • Hafız, akıllı ve fakih olsa bile körün imamlığı hoş değil. Sersem ve suçlu olsa bile gözü açık imam bu çeşit körden iyidir.
 • کور را پرهیز نبود از قذر ** چشم باشد اصل پرهیز و حذر
 • Kör, pisliklerden çekinemez. Çekinmenin asıl sebebi, asıl vesilesi gözdür.
 • او پلیدی را نبیند در عبور ** هیچ ممن را مبادا چشم کور 2090
 • Kör yolda yürürken pisliği göremez. Dilerim, hiçbir müminin gözü kör olmasın.
 • کور ظاهر در نجاسه‌ی ظاهرست ** کور باطن در نجاسات سرست
 • Zahiri kör, görünen necasetlere bulaşır. Fakat can gözü kör olan kişi gizli olan, görünmeyen pisliklere bulaşır.
 • این نجاسه‌ی ظاهر از آبی رود ** آن نجاسه‌ی باطن افزون می‌شود
 • Bu görünen pislik bir parça suyla arınır, fakat içte olan pislik, artıkça artar.
 • جز بب چشم نتوان شستن آن ** چون نجاسات بواطن شد عیان
 • İçteki pislikler anlaşıldı mı gözyaşından başka bir şeyle temizlenemez.
 • چون نجس خواندست کافر را خدا ** آن نجاست نیست بر ظاهر ورا
 • Allah, kâfire “Pis murdar” demiştir. Bu pislik, bu murdarlık, onun dışında değildir.
 • ظاهر کافر ملوث نیست زین ** آن نجاست هست در اخلاق و دین 2095
 • Kâfirin dışı, pisliklere bulaşmıştır. Pislik onun huyundadır, dinindedir.
 • این نجاست بویش آید بیست گام ** و آن نجاست بویش از ری تا بشام
 • Zahiri pisliğin kokusu yirmi adımlık yerden gelir, bâtıni pisliğin kokusuysa Rey’den tut da Şam’a kadar gider!
 • بلک بویش آسمانها بر رود ** بر دماغ حور و رضوان بر شود
 • Hatta göklere çıkar, hurilerle Rıdvan’ın burunlarını doldurur!
 • اینچ می‌گویم به قدر فهم تست ** مردم اندر حسرت فهم درست
 • Bu söylediğin sözler yok mu? Senin anlayışın miktarı ancak… Öldüm iyi ve doğru anlayışın hasretinden!
 • فهم آبست و وجود تن سبو ** چون سبو بشکست ریزد آب ازو
 • Anlayış sudur, beden testi. Testi kırılınca içindeki su dökülür gider!
 • این سبو را پنج سوراخست ژرف ** اندرو نه آب ماند خود نه برف 2100
 • Bu testinin beş tane büyük deliği vardır, içinde ne su durur ne kar!
 • امر غضوا غضة ابصارکم ** هم شنیدی راست ننهادی تو سم
 • “Gözlerinizi sımsıkı yumun” emrini duydun da yine ayağını doğru atmadın.
 • از دهانت نطق فهمت را برد ** گوش چون ریگست فهمت را خورد
 • Söz söylemem, manasız çan çan etmem, ağzından anlayışını alıp götürür. Kulak kuma benzer, anlayışını içiverir!
 • همچنین سوراخهای دیگرت ** می‌کشاند آب فهم مضمرت
 • Öbür deliklerinden de aynı bunun gibidir… O gizli anlayış suyunu çeker, emer.
 • گر ز دریا آب را بیرون کنی ** بی عوض آن بحر را هامون کنی
 • Denizden bile, yerine koymamak şartıyla su alsan nihayet o denizi kurutur, çöl haline getirirsin.
 • بیگهست ار نه بگویم حال را ** مدخل اعواض را و ابدال را 2105
 • Neyleyim ki vakit yok… Yoksa denizden giden sular, o suların yerine karşılık olan suların ne çeşit ve neden geldiğini söylerdim;
 • کان عوضها و آن بدلها بحر را ** از کجا آید ز بعد خرجها
 • Denizin suları harcandıktan sonra karşılık olarak yerine gelen suları anlatırdım.
 • صد هزاران جانور زو می‌خورند ** ابرها هم از برونش می‌برند
 • Yüz binlerce canlı mahlûk, denizden su içmekte… Bulutlarda ondan su alıyorlar.
 • باز دریا آن عوضها می‌کشد ** از کجا دانند اصحاب رشد
 • Sonra yine deniz, onların karşılığını almakta… Nereden alıyor? Bunu akıl ve fikir sahibi olanlar bilir.
 • قصه‌ها آغاز کردیم از شتاب ** ماند بی مخلص درون این کتاب
 • Bu kitap da birçok hikâyelere başlayıverdik… Fakat onlar noksan kaldı.
 • ای ضیاء الحق حسام الدین راد ** که فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد 2110
 • Ey Hak ziyası cömert Husameddin, feleklerle unsurlar, senin gibi bir padişah doğurmamıştır.
 • تو بنادر آمدی در جان و دل ** ای دل و جان از قدوم تو خجل
 • Sen, cana da nadir gelirsin, gönüle de. Senin kudumuna karşı bir şey yapamadığından can da mahcuptur, gönül de!
 • چند کردم مدح قوم ما مضی ** قصد من زانها تو بودی ز اقتضا
 • Geçmiş kavimleri ne kadar methettim, fakat bütün bunlardan maksadım sensin.