English    Türkçe    فارسی   

3
3738-3762

 • گر ترش‌رویست آن دی مشفق است ** صیف خندانست اما محرقست
 • Kışın yüzü ekşidir ama şefkatlidir... yaz gülümser ama yakar, yandırır!
 • چونک قبض آید تو در وی بسط بین ** تازه باش و چین میفکن در جبین
 • Darlık geldi mi onda genişlik gör de canlan, alnını kırıştırma!
 • کودکان خندان و دانایان ترش ** غم جگر را باشد و شادی ز شش 3740
 • Çocuklar gülüp dururlar, bilenlerinse yüzü ekşidir. Gam karaciğerden meydana gelir, neşe akciğerden!
 • چشم کودک همچو خر در آخرست ** چشم عاقل در حساب آخرست
 • Çocuğun gözü, eşek gibi ahırdadır… Akıllı adamsa gözünü işin sonuna diker.
 • او در آخر چرب می‌بیند علف ** وین ز قصاب آخرش بیند تلف
 • Akılsız, ahırdaki otu tatlı görür… Akıllı, ahırdaki hayvanın nihayet kasap elinde telef olacağını görür, bilir.
 • آن علف تلخست کین قصاب داد ** بهر لحم ما ترازویی نهاد
 • Şu kasabın verdiği ot yok mu? Acıdır, acı! Kasap o otu bizi semirtmek, tartıda ağır gelmemizi temin etmek için veriyor.
 • رو ز حکمت خور علف کان را خدا ** بی غرض دادست از محض عطا
 • Yürü, Allah’ın verdiği hikmet otunu ye! Çünkü Allah, onu ancak cömertliğinden, ihsanından dolayı karşılık istemeksizin vermiştir.
 • فهم نان کردی نه حکمت ای رهی ** زانچ حق گفتت کلوا من رزقه 3745
 • Allah “Allah’ın verdiği rızıktan yiyin” dedi. Sen, buradaki rızkı ekmek sandın, hikmet olduğunu anlamadın ha!
 • رزق حق حکمت بود در مرتبت ** کان گلوگیرت نباشد عاقبت
 • Allah’ın verdiği rızık, insan mertebesine göre hikmettir. O rızık sonunda senin boğazında durmaz, seni öldürüp mahvetmez!
 • این دهان بستی دهانی باز شد ** کو خورنده‌ی لقمه‌های راز شد
 • Bu ağzını kapadın mı başka bir ağız açılır… O ağız sır lokmalarını yer, yutar.
 • گر ز شیر دیو تن را وابری ** در فطام اوبسی نعمت خوردی
 • Bedenini Şeytan aslanından kurtarabilirsen Allah sofrasında nice nimetler yersin!
 • ترک‌جوشش شرح کردم نیم‌خام ** از حکیم غزنوی بشنو تمام
 • Ben bu sözü, Türklerin et yemeği gibi yarı pişmiş, yarı ham bir halde anlattım. Sen tamamını Hâkim-i Gaznevî’den duy!
 • در الهی‌نامه گوید شرح این ** آن حکیم غیب و فخرالعارفین 3750
 • O gayb hakîmi, o ariflerin övündükleri zat, bunu İlahînâme’de anlatır:
 • غم خور و نان غم‌افزایان مخور ** زانک عاقل غم خورد کودک شکر
 • Gam ye de, gam artıranların, seni derde sokanların ekmeğini yeme... çünkü akıllı adam gam yer, çocuksa şeker!
 • قند شادی میوه‌ی باغ غمست ** این فرح زخمست وآن غم مرهمست
 • Neşe şekeri, gam bahçesinin meyvasıdır. Bu ferah yaradır, o gam merhem.
 • غم چو بینی در کنارش کش به عشق ** از سر ربوه نظر کن در دمشق
 • Gamı gördün mü aşkla kucakla… Şam’a Rübve tepesinden bak!
 • عاقل از انگور می بیند همی ** عاشق از معدوم شی بیند همی
 • Akıllı adam, şarabı üzümde görür… Âşık varı yokta bulur.
 • جنگ می‌کردند حمالان پریر ** تو مکش تا من کشم حملش چو شیر 3755
 • Geçen gün hamallar, sen alma, o yükü ben aslan gibi taşırım diye birbirleriyle savaşıp duruyorlardı.
 • زانک زان رنجش همی‌دیدند سود ** حمل را هر یک ز دیگر می‌ربود
 • Neden? Çünkü o zahmette rahmet, o eziyette kâr görüyorlardı da yükü her biri, öbüründen kapıyordu.
 • مزد حق کو مزد آن بی‌مایه کو ** این دهد گنجیت مزد و آن تسو
 • Nerede Allah’ın verdiği ücret, nerede o sermayesiz herifin verdiği ücret? Bu, sana ücret olarak bir hazine bağışlar, o birkaç mangır verir!
 • گنج زری که چو خسپی زیر ریگ ** با تو باشد ان نباشد مردریگ
 • Allah’ın bağışladığı altın, sen ölüp kumlar, topraklar altında yatsan bile seninledir… Öldükten sonra kalıp başkalarına nasip olan mal değildir o!
 • پیش پیش آن جنازه‌ت می‌دود ** مونس گور و غریبی می‌شود
 • Allah malı, adım, adım cenazenin önünden gider, kabirde sana gurbet arkadaşı olur.
 • بهر روز مرگ این دم مرده باش ** تا شوی با عشق سرمد خواجه‌تاش 3760
 • Ebedi aşkla kapı yoldaşı olmak için ölüm gününe hazırlan da şimdiden öl!
 • صبر می‌بیند ز پرده‌ی اجتهاد ** روی چون گلنار و زلفین مراد
 • Sabır, gayret perdesi ardındaki sevgilinin nar gibi yüzünü, o isteğin, o dileğin ikiye ayrılmış saçlarını görmektedir.
 • غم چو آیینه‌ست پیش مجتهد ** کاندرین ضد می‌نماید روی ضد
 • Gam, çalışıp çabalayan kimsenin önünde bir aynaya benzer… Bu zıt olan şeyde buna zıt olan şeyi görür, sabırda muradına ulaşmayı, gamda neşeyi seyreder.