English    Türkçe    فارسی   

3
4012-4036

 • بر نمد چوبی که آن را مرد زد ** بر نمد آن را نزد بر گرد زد
 • Sopayla kilime vuran, kilimi dövmez, tozlarını silker!
 • گر بزد مر اسپ را آن کینه کش ** آن نزد بر اسپ زد بر سکسکش
 • Kızıp atı döven, hakikatte atı dövmez, aksak yürüyüşünü döver.
 • تا ز سکسک وا رهد خوش‌پی شود ** شیره را زندان کنی تا می‌شود
 • Bu yürüyüşü bıraksın da iyi yürüsün, rahvanlaşsın der. Üzüm suyunu şarap olsun diye hapis edersin ya…
 • گفت چندان آن یتیمک را زدی ** چون نترسیدی ز قهر ایزدی 4015
 • Birisi bir yetimi dövse gören der ki: O yetimceğizi neye dövüyorsun. Allah’tan korkmuyor musun?
 • گفت او را کی زدم ای جان و دوست ** من بر آن دیوی زدم کو اندروست
 • Döven de “Canım, dostum, ben onu ne vakit dövdüm ki? Ben, ondaki Şeytan’ı dövüyorum” der.
 • مادر ار گوید ترا مرگ تو باد ** مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد
 • Annen, sana “geber” dese bu sözüyle kötü huyunun, kötülüğünün gebermesini ister.
 • آن گروهی کز ادب بگریختند ** آب مردی و آب مردان ریختند
 • Edepten, terbiyeden kaçanlar, erliğin yüzsuyunu da dökerler, erlerin yüzsuyunu da!
 • عاذلانشان از وغا وا راندند ** تا چنین حیز و مخنث ماندند
 • Bunlar, kendilerini kınayanları da savaştan döndürürler… Nihayet böyle rezil ve kahpe bir halde kala kaldılar.
 • لاف و غره‌ی ژاژخا را کم شنو ** با چنینها در صف هیجا مرو 4020
 • Herzevekillerin herzelerini, manasız sözlerini saçma gururlarını az dinle, bu çeşit adamlarla savaş safına girme.
 • زانک زاد و کم خبالا گفت حق ** کز رفاق سست برگردان ورق
 • Allah, bunlar hakkında buyurdu ki “Onlar size uyunca sayınızı çoğaltmazlar, ancak hile ve fesadı çoğaltırlar", "Kaypak arkadaşlara uyma, çevir onların yaprağını!
 • که گر ایشان با شما همره شوند ** غازیان بی‌مغز همچون که شوند
 • Çünkü onlar sizinle yoldaş olurlarsa gaziler de saman gibi içsiz bir hale düşerler.
 • خویشتن را با شما هم‌صف کنند ** پس گریزند و دل صف بشکنند
 • Size uymuş görünür, sizinle beraber safa girerler ama sonra kaçarlar, safı da bozar perişan ederler.
 • پس سپاهی اندکی بی این نفر ** به که با اهل نفاق آید حشر
 • Bu çeşit adamdansa… Münafıklardan pek kalabalık kişinin size uymadansa azlık asker daha iyi.
 • هست بادام کم خوش بیخته ** به ز بسیاری به تلخ آمیخته 4025
 • Az, fakat adamakıllı olmuş güzel badem, acımış, kötü fakat çok bademden iyidir elbette.
 • تلخ و شیرین در ژغاژغ یک شی‌اند ** نقص از آن افتاد که همدل نیند
 • Suret bakımından acı da birdir, tatlı da… Fakat hakikatte bunlar birbirine zıttır, ikidir.
 • گبر ترسان دل بود کو از گمان ** می‌زید در شک ز حال آن جهان
 • Kâfir, o âlemin varlığından şüphe eder, dirileceğini ummaz. Bu yüzden gönlünde korku vardır.
 • می‌رود در ره نداند منزلی ** گام ترسان می‌نهد اعمی دلی
 • Yola düşüp gider ama bir konak bile bilmez. Gönlü kör olan adam, korka korka adım atar.
 • چون نداند ره مسافر چون رود ** با ترددها و دل پرخون رود
 • Yolcu, yol bilmezse nasıl gider? Tereddütlerle, gönlü kanlarla dolu olarak!
 • هرکه گویدهای این‌سو راه نیست ** او کند از بیم آنجا وقف و ایست 4030
 • Birisi “Hay adam hay… Yol, burası değil ki!” dese korkusundan hemen oracıkta duruverir.
 • ور بداند ره دل با هوش او ** کی رود هر های و هو در گوش او
 • Fakat gönlüyle hakikati duyan, yolu bilen kişinin kulağına hiç öyle hay huylar girer mi?
 • پس مشو همراه این اشتردلان ** زانک وقت ضیق و بیمند آفلان
 • Şu halde bu deve yüreklilerle yoldaş olma. Çünkü onlar, darlık ve korku zamanında kayboluverirler.
 • پس گریزند و ترا تنها هلند ** گرچه اندر لاف سحر بابلند
 • Onlar, lâf da Bâbil sihrine maliktirler, her şeyi yapar, çatarlar ama iş dara geldi mi kaçar, seni yapayalnız bırakıverirler!
 • تو ز رعنایان مجو هین کارزار ** تو ز طاوسان مجو صید و شکار
 • Kendine gel ve züppelerden savaş umma. Tavus kuşlarından av avlama hünerini bekleme!
 • طبع طاوسست و وسواست کند ** دم زند تا از مقامت بر کند 4035
 • Tabiat tavus kuşuna benzer, sana vesveseler verir, saçma sapan söylenir durur; nihayet seni yerinden yurdundan eder.
 • گفتن شیطان قریش را کی به جنگ احمد آیید کی من یاریها کنم وقبیله‌ی خود را بیاری خوانم و وقت ملاقات صفین گریختن
 • Şeytan’ın, Kureyş kabilesine “Ahmed’le savaşa girişin, ben de yardım eder, size yardım etmek üzere kabilemi getiririm” demesi, iki saf karşılaşınca da onları bırakıp kaçması
 • همچو شیطان در سپه شد صد یکم ** خواند افسون که اننی جار لکم
 • Şeytan gibi… o da asker içine girdi, yüzün biri oldu, “ Ben size yardımcıyım” dedi, onlara afsun okudu, onları aldattı.