English    Türkçe    فارسی   

4
1125-1149

 • آن زمان آن فحم اخگر می‌نمود ** آن نه حسن کار نار حرص بود 1125
 • O zaman kömürün ateş gibi görünmesi, işin güzelliğinden değildi, hırs ateşindendi!
 • حرص کارت را بیاراییده بود ** حرص رفت و ماند کار تو کبود
 • Hırs, senin işini gücünü bezemişti... Hırs gidince işin gücün kapkara kalakaldı!
 • غوله‌ای را که بر آرایید غول ** پخته پندارد کسی که هست گول
 • Şeytan’ın bezediği ekşi otu aptal adam, olmuş ve iti sanır.
 • آزمایش چون نماید جان او ** کند گردد ز آزمون دندان او
 • Fakat denedi mi ne olduğunu anlar, dişleri kamaşır kalır!
 • از هوس آن دام دانه می‌نمود ** عکس غول حرص و آن خود خام بود
 • Heves yüzünden o tuzak tane görünmededir... O esasen hamdır, fakat hırs şeytanın aksi onu güzel gösterir.
 • حرص اندر کار دین و خیر جو ** چون نماند حرص باشد نغزرو 1130
 • Hırsı din işinde ve hayırda ara; din ve hayır işinde haris ol. Bu işler, zaten güzeldir... Hırsın geçse bile güzel görünür!
 • خیرها نغزند نه از عکس غیر ** تاب حرص ار رفت ماند تاب خیر
 • Hayırlar, esasen güzel ve lâtiftir, başka bir şeyin aksi ile güzel görünmüş değildir. Bu işlerde hırsın parlaklığı geçse bile hayrın letafeti, hayrın parlaklığı kalır.
 • تاب حرص از کار دنیا چون برفت ** فحم باشد مانده از اخگر بتفت
 • Hâlbuki dünya işinden hırsın parlaklığı gitti mi ateşin harareti ve parlaklığı gitmiş, kömür kalmış demektir... Tıpkı buna benzer.
 • کودکان را حرص می‌آرد غرار ** تا شوند از ذوق دل دامن‌سوار
 • Çocukları da hırs aldatırdı zevklerinden bir değneği at yaparlar, eteklerini çemreyip güya ata binerler!
 • چون ز کودک رفت آن حرص بدش ** بر دگر اطفال خنده آیدش
 • Fakat çocuktan o kötü hırs geçti mi öbür çocuklara gülesi gelir.
 • که چه می‌کردم چه می‌دیدم درین ** خل ز عکس حرص بنمود انگبین 1135
 • Ben neler yapmışım, ne işlere girişmişim... Sirke bana hırsımdan bal görünmüş diye gülmeğe başlar.
 • آن بنای انبیا بی حرص بود ** زان چنان پیوسته رونقها فزود
 • Peygamberlerin yapılarında da hırs yoktu... Onun için boyuna parlayıp duruyor, parlaklığı boyuna artıyor.
 • ای بسا مسجد بر آورده کرام ** لیک نبود مسجد اقصاش نام
 • Ulular nice mescitler yaptılar... Fakat hiçbirinin adı Mescid-i Aksâ değildi.
 • کعبه را که هر دمی عزی فزود ** آن ز اخلاصات ابراهیم بود
 • Her an şerefi artan Kâbe’nin yüceliği, İbrahim’in ihlaslarındandı!
 • فضل آن مسجد خاک و سنگ نیست ** لیک در بناش حرص و جنگ نیست
 • O mescidin fazileti, toprağından, taşından değildi... Yapıcısında hırs ve savaş yoktu da ondan!
 • نه کتبشان مثل کتب دیگران ** نی مساجدشان نی کسب وخان و مان 1140
 • Ne onların kitapları, başkalarının kitaplarına benzer... Ne mescitleri, başkalarının mescitlerine, ne alışverişleri, malları mülkleri, başkalarının alışverişine, malına mülküne!
 • نه ادبشان نه غضبشان نه نکال ** نه نعاس و نه قیاس و نه مقال
 • Ne edepleri başkalarının edepleri gibidir. Ne hiddetleri, azapları başkalarının hiddeti, azabı gibidir. Uykuları da başkadır, kıyasları da, sözleri de!
 • هر یکیشان را یکی فری دگر ** مرغ جانشان طایر از پری دگر
 • Her birerinin başka bir nuru, feri var... Can kuşları uçar ama başka bir kanatla uçar!
 • دل همی لرزد ز ذکر حالشان ** قبله‌ی افعال ما افعالشان
 • Gönül, onların halini andıkça titrer durur... Onların işleri, bizim işlerimize kıbledir!
 • مرغشان را بیضه‌ها زرین بدست ** نیم‌شب جانشان سحرگه بین شدست
 • Onların kuşlarının yumurtası altındandır... Camları, gece yarısı, seher çağını görür!
 • هر چه گویم من به جان نیکوی قوم ** نقص گفتم گشته ناقص‌گوی قوم 1145
 • O kavmin iyiliğini canla başla ne kadar söylersen söyleyeyim, noksan söylemiş olur; onları noksan övmüş olurum!
 • مسجد اقصی بسازید ای کرام ** که سلیمان باز آمد والسلام
 • Ey ulular, Mescid-i Aksâ yapın; çünkü Süleyman yine geldi vesselam!
 • ور ازین دیوان و پریان سر کشند ** جمله را املاک در چنبر کشند
 • Bu devlerden, perilerden baş çeken olursa, bütün melekler, onları tutar, bağlar, tomruğa vurur!
 • دیو یک دم کژ رود از مکر و زرق ** تازیانه آیدش بر سر چو برق
 • Dev, bir an bile hileye düzene girişir de eğri büğrü yürürse derhal başına şimşek gibi bir kamçıdır gelir!
 • چون سلیمان شو که تا دیوان تو ** سنگ برند از پی ایوان تو
 • Sen de Süleyman’a benze de, devlerin, yapına yardım etsinler, taş kessinler!