English    Türkçe    فارسی   

5
1689-1713

 • گر مرا ماری کند زهر افکنم  ** ور مرا یاری کند خدمت کنم 
 • Yılan yaparsa zehirlerim, yardim ederse hizmette bulunurum.
 • من چو کلکم در میان اصبعین  ** نیستم در صف طاعت بین بین  1690
 • Ben iki parmağın arasındaki kalem gibiyim. İbadet safında mütereddit değilim.
 • خاک را مشغول کرد او در سخن  ** یک کفی بربود از آن خاک کهن 
 • Azrail toprağı söze tuttu; o sırada o köhne topraktan bir avuç kaptı.
 • ساحرانه در ربود از خاکدان  ** خاک مشغول سخن چون بی‌خودان 
 • Yeryüzünden sihirbazca bir avuç toprak aldı, halbuki toprak, sözle meşguldü, ondan haberi bile olmadı.
 • برد تا حق تربت بی‌رای را  ** تا به مکتب آن گریزان پای را 
 • O bir avuç toprağı yeryüzünün rızası olmadan aldı, kaçmak isteyen, ayakları gerisin geriye giden çocuğu nasıl zorla mektebe götürürlerse öylece Tanrı tapısına götürdü.
 • گفت یزدان که به علم روشنم  ** که ترا جلاد این خلقان کنم 
 • Tanrı dedi ki: Apaydın bilgim hakki için seni bu halkın celladı yapacağım.
 • گفت یا رب دشمنم گیرند خلق  ** چون فشارم خلق را در مرگ حلق  1695
 • Azrail dedi ki: Yarabbi, halk bana düşman olur. halkın ölüm çağında boğazını siktim mi herkes bana düşman kesilir.
 • تو روا داری خداوند سنی  ** که مرا مبغوض و دشمن‌رو کنی 
 • Yüce Tanrım, reva görür müsün halk benden nefret etsin, bana düşman olsun?
 • گفت اسبابی پدید آرم عیان  ** از تب و قولنج و سرسام و سنان 
 • Tanrı dedi ki: Ben, sıtma ve humma, kulunç, yaralanma, gibi öyle sebepler yaratırım ki,
 • که بگردانم نظرشان را ز تو  ** در مرضها و سببهای سه تو 
 • Onlar gözlerini senden çevirirler, o hastalıklara, o sebeplere üç kat sarılırlar, yalnız onları görürler.
 • گفت یا رب بندگان هستند نیز  ** که سببها را بدرند ای عزیز 
 • Azrail, “Yarabbi, Yüce Tanrım, öyle kullarında vardır ki onlar, sebepleri yırtarlar.
 • چشمشان باشد گذاره از سبب  ** در گذشته از حجب از فضل رب  1700
 • Gözleri sebeplerden geçer, senin ihsanınla perdeleri asar.
 • سرمه‌ی توحید از کحال حال  ** یافته رسته ز علت و اعتلال 
 • Hal göz doktorundan birlik sürmesini çekerler de illetten de kurtulurlar sebepten de.
 • ننگرند اندر تب و قولنج و سل  ** راه ندهند این سببها را به دل 
 • Ne hummaya bakarlar, ne kulunca, ne basura, bu sebeplere hiç ehemmiyet vermezler.
 • زانک هر یک زین مرضها را دواست  ** چون دوا نپذیرد آن فعل قضاست 
 • Çünkü bu illetlerin her birinin devası vardır. Deva kabul etmeyen illet kaza ve kaderdir.
 • هر مرض دارد دوا می‌دان یقین  ** چون دوای رنج سرما پوستین 
 • Bilki her hastalığın mutlaka bir devası vardır. Soğuk illetinin devası nasıl kürk giymekse.
 • چون خدا خواهد که مردی بفسرد  ** سردی از صد پوستین هم بگذرد  1705
 • Fakat Tanrı, bir adamı dondurmayı murat ederse soğuk, yüz tane kürk giyse yüzünden de tesir eder.
 • در وجودش لرزه‌ای بنهد که آن  ** نه به جامه به شود نه از آشیان 
 • Bedeni öyle bir titremeye baslar ki, ne elbiseyle ısınır ne evle.
 • چون قضا آید طبیب ابله شود  ** وان دوا در نفع هم گمره شود 
 • Kaza ve kader geldi mi doktor aptallaşır. O ilaç da fayda verme hususunda yolunu şaşırır.
 • کی شود محجوب ادراک بصیر  ** زین سببهای حجاب گول‌گیر 
 • Ahmakları avlayan bu sebepler, nasıl olur da can gözü açık olanın anlayışına perde olur?
 • اصل بیند دیده چون اکمل بود  ** فرع بیند چونک مرد احول بود 
 • Göz sağlam oldu mu aslı görür. Fakat insan şaşı olursa aslı değil de fer’i görür” dedi.
 • جواب آمدن کی آنک نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید بر کار تو عزرائیل هم نیاید کی تو هم سببی اگر چه مخفی‌تری از آن سببها و بود کی بر آن رنجور مخفی نباشد کی و هو اقرب الیه منکم و لکن لا تبصرون 
 • Tanrıdan, Ey Azrail, sebepleri, hastalıkları, kılıç yarasını görmeyen, senin yaptığın işi de görmez. O sebeplerden daha gizlisin ama sen de sebepsin. Hatta o hastaya "Tanrı, ona sizden yakındır ama siz görmezsiniz" sırrı bile gizli kalmaz.
 • گفت یزدان آنک باشد اصل دان  ** پس ترا کی بیند او اندر میان  1710
 • Tanrı dedi ki: Aslı bilen kişi, nasıl olur da arada seni görür?
 • گرچه خویش را عامه پنهان کرده‌ای  ** پیش روشن‌دیدگان هم پرده‌ای 
 • Kendini halktan gizledin ama sırları apaydın görenlerce sen de bir perdesin.
 • وانک ایشان را شکر باشد اجل  ** چون نظرشان مست باشد در دول 
 • Onlara ecel, şeker gibi tatlı gelirken Artık gözleri dünya devlet ve ikbaline sarhoş olur mu?
 • تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن  ** چون روند از چاه و زندان در چمن 
 • Onlarca bedene ait olan ölüm, acı değildir. Çünkü onlar, kuyudan, zindandan çayırlığa, çimenliğe gidiyorlar.