English    Türkçe    فارسی   

5
3767-3791

 • قصه کوته کن کزان چشم این چنین  ** رفتم از خود اوفتادم بر زمین 
 • Hikâyeyi kısa keselim, işte o bakıştan korktum. Kendimden geçip yere yıkıldım.
 • نصیحت مبارزان او را کی با این دل و زهره کی تو داری کی از کلابیسه شدن چشم کافر اسیری دست بسته بیهوش شوی و دشنه از دست بیفتد زنهار زنهار ملازم مطبخ خانقاه باش و سوی پیکار مرو تا رسوا نشوی 
 • "Eli bağlı bir kâfirin göz süzmesinden kendinden geçiyorsun, elinden hançer düşüyor. Sende bu yürek, bu öt varken sakın sakın, savaşa gelip de rüsvay olma, sen tekkenin mutfağını gözle" diye gazilerin öğüt vermeleri
 • قوم گفتندش به پیکار و نبرد  ** با چنین زهره که تو داری مگرد 
 • Gaziler dediler ki: Sende bu yürek varken sakın savaşa girişmeye yeltenme.
 • چون ز چشم آن اسیر بسته‌دست  ** غرقه گشتی کشتی تو در شکست 
 • Eli bağlı bir kâfirin göz süzmesiyle gemin kırıldı, gark oldun.
 • پس میان حمله‌ی شیران نر  ** که بود با تیغشان چون گوی سر  3770
 • Erkek aslanlar, saldırdılar mı kılıçlariyle başlar top gibi yerlere yuvarlanır.
 • کی توانی کرد در خون آشنا  ** چون نه‌ای با جنگ مردان آشنا 
 • Erlerin savaşına âşinâ değilsin, böyle bir zamanda kan denizinde nasıl yüzebilirsin sen?
 • که ز طاقاطاق گردنها زدن  ** طاق‌طاق جامه کوبان ممتهن 
 • Boyunlara inen kılıçların tak tak diye çıkardığı ses, (bir mahalle öteden duyulan) çamaşır dövenlerin tak takını hiçe sayar.
 • بس تن بی‌سر که دارد اضطراب  ** بس سر بی‌تن به خون بر چون حباب 
 • Nice başsız bedenler, yerlerde çırpınır.. Nice bedensiz başlar, kan denizinde habbelere döner.
 • زیر دست و پای اسپان در غزا  ** صد فنا کن غرقه گشته در فنا 
 • İnsanları yok eden yüzlerce er, savaşta atların ayakları altında yok olur gider.
 • این چنین هوشی که از موشی پرید  ** اندر آن صف تیغ چون خواهد کشید  3775
 • Sen, bir fareden ürküp uçan bu akılla o savaş safına karışıp nasıl kılıç çekeceksin?
 • چالش است آن حمزه خوردن نیست این  ** تا تو برمالی بخوردن آستین 
 • Savaş bu, bulgur aşı değil ki yenlerini sıvayıp girişesin.
 • نیست حمزه خوردن اینجا تیغ بین  ** حمزه‌ای باید درین صف آهنین 
 • Bulgur aşını kaşıklamaya benzemez, gel de burada kılıcı gör. Bu safta demirden yaratılmış bir Hamza lâzım.
 • کار هر نازک‌دلی نبود قتال  ** که گریزد از خیالی چون خیال 
 • Savaş, öyle hayal gibi bir hayalden ürküp kaçan her yüreksizin işi değil.
 • کار ترکانست نه ترکان برو  ** جای ترکان هست خانه خانه شو 
 • Savaş, Türklerin işidir, nazenin kadınların değil. Nazlı nazenin kadınların yeri evdir, eve git sen de!
 • حکایت عیاضی رحمه‌الله کی هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه بر امید شهید شدن چون از آن نومید شد از جهاد اصغر رو به جهاد اکبر آورد و خلوت گزید ناگهان طبل غازیان شنید نفس از اندرون زنجیر می‌درانید سوی غزا و متهم داشتن او نفس خود را درین رغبت 
 • Tanrı rahmet etsin, Ayyazi'nin, şehit olma ümidiyle yetmiş kere göğsü açık savaşa girmesi, nihayet küçük savaşta şehit olmadan ümidini kesip büyük savaşa yüz tutması ve halvete girmesi. Bu sırada gazilerin davulunu duyup nefsinin, zincirini sürüyerek savaşa gitmeyi istemesi ve onun bu istek yüzünden nefsini töhmet altına alması
 • گفت عیاضی نود بار آمدم  ** تن برهنه بوک زخمی آیدم  3780
 • Ayyazi dedi ki: Tam doksan kere belki yaralanırım diye,
 • تن برهنه می‌شدم در پیش تیر  ** تا یکی تیری خورم من جای‌گیر 
 • Çırılçıplak savaşa girdim, okların önüne gittim, belki birisi gelir saplanır dedim.
 • تیر خوردن بر گلو یا مقتلی  ** در نیابد جز شهیدی مقبلی 
 • Fakat boğaza, yahut can alacak bir yere ok isabeti, devlet sahibi bir şehitten başkasına nasip olmuyor.
 • بر تنم یک جایگه بی‌زخم نیست  ** این تنم از تیر چون پرویز نیست 
 • Vücudumda yaralanmadık bir tek yer yok. Bedenim, oktan kalbur gibi delik deşik oldu.
 • لیک بر مقتل نیامد تیرها  ** کار بخت است این نه جلدی و دها 
 • Fakat bu ne yiğitlik, ne de zekâ işi. Baht işi bu, Bir türlü can alacak bir yerime ok isabet etmedi.
 • چون شهیدی روزی جانم نبود  ** رفتم اندر خلوت و در چله زود  3785
 • Şehitliğin kısmet olmadığını anlayınca halvete gittim, çileye girdim.
 • در جهاد اکبر افکندم بدن  ** در ریاضت کردن و لاغر شدن 
 • Kendimi büyük savaşa attım, riyazata, zayıflamaya koyuldum.
 • بانگ طبل غازیان آمد به گوش  ** که خرامیدند جیش غزوکوش 
 • Halvetteyken kulağıma gazilerin savaşa giderken çaldıkları davul sesleri geldi.
 • نفس از باطن مرا آواز داد  ** که به گوش حس شنیدم بامداد 
 • Sabah çağıydı, can kulağımla duydum, nefsim, içimden seslendi.
 • خیز هنگام غزا آمد برو  ** خویش را در غزو کردن کن گرو 
 • Kalk, savaş zamanı geldi, yürü. Kendini savaşa at.
 • گفتم ای نفس خبیث بی‌وفا  ** از کجا میل غزا تو از کجا  3790
 • Dedim ki: Ey vefasız habis nefis, savaşa meyletme nerde, sen nerdesin?
 • راست گوی ای نفس کین حیلت‌گریست  ** ورنه نفس شهوت از طاعت بریست 
 • Ey nefis, doğru söyle, bu hilebazlık, nedir? Yoksa şehvete düşkün nefis, ibadete yanaşmaz bile.