English    Türkçe    فارسی   

5
950-974

 • تا بدین دام و رسنهای هوا  ** مرد تو گردد ز نامردان جدا  950
 • Bu hava ve heves tuzaklarıyla ipler, senin erini adam olmayanlardan ayırt etsin.
 • دام دیگر خواهم ای سلطان تخت  ** دام مردانداز و حیلت‌ساز سخت 
 • Ey ululuk tahtının sultanı, başka bir tuzak istiyorum, öyle bir tuzak ki insanı baş aşağı atacak kadar şiddetli ve aldatıcı olsun.
 • خمر و چنگ آورد پیش او نهاد  ** نیم‌خنده زد بدان شد نیم‌شاد 
 • Tanrı, şarap ve çalgıyı getirip önüne koydu. Şeytan bunları görünce hafifçe güldü neşelendi.
 • سوی اضلال ازل پیغام کرد  ** که بر آر از قعر بحر فتنه گرد 
 • Ezeli azgınlığa haber gönderip fitne denizinin dibinden toz kopar dedi.
 • نی یکی از بندگانت موسی است  ** پرده‌ها در بحر او از گرد بست 
 • Musa’da senin kullarından bir kul değil miydi? Deniz dibinde tozdan perdeler salmadı mı?
 • آب از هر سو عنان را واکشید  ** از تگ دریا غباری برجهید  955
 • Su her taraftan çekildi ve deniz dibinden bir toz koptu.
 • چونک خوبی زنان فا او نمود  ** که ز عقل و صبر مردان می‌فزود 
 • Tanrı erkeklerin aklını, sabrını alan kadın güzelliğini ona gösterince;
 • پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد  ** که بده زوتر رسیدم در مراد 
 • Parmacıklarını şıkırdatarak oynamaya başladı. Ver, ver şimdicik muradıma kavuştum dedi.
 • چون بدید آن چشمهای پرخمار  ** که کند عقل و خرد را بی‌قرار 
 • Aklı fikri kararsız hale getiren o mahmur gözleri görünce,
 • وآن صفای عارض آن دلبران  ** که بسوزد چون سپند این دل بر آن 
 • Şu gönlü çöre otu gibi yakıp kavuran dilberlerin yüzlerini seyredince neşelendi.
 • رو و خال و ابرو و لب چون عقیق  ** گوییا حق تافت از پرده‌ی رقیق  960
 • Yüz. ben, kaş. Akik gibi dudaklar. Sanki ince bir perdeden Tanrı parlamış.
 • دید او آن غنج و برجست سبک  ** چون تجلی حق از پرده‌ی تنک 
 • Şeytan, incecik perdeden Tanrı tecelli etmiş gibi o işveyi görünce derhal yerinden sıçrayıp oynamaya koyuldu.
 • تفسیر خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین و تفسیر و من نعمره ننکسه فی الخلق 
 • “İnsanı en güzel bir sıfatla yarattık.Sonra onu aşağılıkların en aşağısına reddettik” ayetiyle “Kimi yaşatır, ömrünün uzun edersek onu kocaltır, güzelliğini ve kuvvetini azaltırız” ayetinin tefsiri
 • آدم حسن و ملک ساجد شده  ** هم‌چو آدم باز معزول آمده 
 • Adem güzellik timsaliydi, melek ona secde etmişti. Fakat Adem, bu güzellikten düşünce, dedi ki:
 • گفت آوه بعد هستی نیستی  ** گفت جرمت این که افزون زیستی 
 • Eyvah, varlıktan sonra yokluğa düştüm. Tanrı dedi ki: Cürmün şu: Fazla yaşadın.
 • جبرئیلش می‌کشاند مو کشان  ** که برو زین خلد و از جوق خوشان 
 • Cebrail, onu perçeminden tutup güzeller bölüğünden ve şu cennetten çık dedi.
 • گفت بعد از عز این اذلال چیست  ** گفت آن دادست و اینت داوریست  965
 • Adem yücelikten sonra bu aşağılık nedir? dedi. Cebrail dedi ki: O lütuftu bu da kahır.
 • جبرئیلا سجده می‌کردی به جان  ** چون کنون می‌رانیم تو از جنان 
 • Adem, ey Cebrail dedi, canla, gönülle secde etmiştin. Şimdi nasıl beni cennetlerden sürüyorsun?
 • حله می‌پرد ز من در امتحان  ** هم‌چو برگ از نخ در فصل خزان 
 • Güz mevsiminde ağaçların yaprakları nasıl dökülürse benden de bir sınama yüzünden şu güzelim elbiseler uçmakta.
 • آن رخی که تاب او بد ماه‌وار  ** شد به پیری هم‌چو پشت سوسمار 
 • Parıltısı aya benzeyen yüz, ihtiyarlıkta kertenkele sırtına döner.
 • وان سر و فرق گش شعشع شده  ** وقت پیری ناخوش و اصلع شده 
 • Parıl,parıl parlayan o saç, o baş, ihtiyarlık çağında berbat bir hale gelir, tepedeki saçlar dökülür, insan kele benzer.
 • وان قد صف در نازان چون سنان  ** گشته در پیری دو تا هم‌چون کمان  970
 • O naz ve edalarla salınan ve mızrak gibi dümdüz olan boy, kocalıkta bükülür, yay gibi iki kat olur.
 • رنگ لاله گشته رنگ زعفران  ** زور شیرش گشته چون زهره‌ی زنان 
 • Lale rengindeki yüz safrana benzer. Aslan gibi kuvvetliyken gücü, kuvveti kesilir, gibi takatsiz bir hale gelir.
 • آنک مردی در بغل کردی به فن  ** می‌بگیرندش بغل وقت شدن 
 • Güreşte hileyle bir pehlivanı koltuğuna alıp yere yıkarken şimdi yol yürümek üzere onu koltuklarlar, onun koltuğuna girerler.
 • این خود آثار غم و پژمردگیست  ** هر یکی زینها رسول مردگیست 
 • Bu ancak gam alametidir, pörsüme nişanesidir. Bunların her biri, ölüm elçisidir.
 • تفسیر اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون 
 • “Onu aşağılıkların en aşağısına reddettik. Ancak inanan ve iyilikte bulunanlar müstesna. Onlara sonu olmıyan ve kesilmeyen ecir vardır” ayetinin tefsiri
 • لیک گر باشد طبیبش نور حق  ** نیست از پیری و تب نقصان و دق 
 • Fakat bir adamın hekimi Tanrı nuru olursa ona kocalıktan, hararetten bir noksan gelmez.