English    Türkçe    فارسی   

6
1000-1024

 • این گهر از هر دو عالم برترست  ** هین بخر زین طفل جاهل کو خرست  1000
 • 1000.Bu inci, iki âlemden de üstündür. Gel de hemen şu eşek gibi bir şeyden anlamayan çocuktan satın al.
 • پیش خر خرمهره و گوهر یکیست  ** آن اشک را در در و دریا شکیست 
 • Eşeğe göre katır boncuğu ile inci birdir. O eşek ,zaten inciyle denizin vücudunda şüphe eder.
 • منکر بحرست و گوهرهای او  ** کی بود حیوان در و پیرایه‌جو 
 • O denizi de inkâr eder, incilerini de. Hiç hayvan, inciyi süsü püsü arar mı?
 • در سر حیوان خدا ننهاده است  ** کو بود در بند لعل و درپرست 
 • Allah, lâl ve inci aramaz. Allah, onun kafasına böyle bir şey koymamıştır.
 • مر خران را هیچ دیدی گوش‌وار  ** گوش و هوش خر بود در سبزه‌زار 
 • Hiç eşeklerde küpe gördün mü? Eşeğin kulağı da yeşilliktedir aklı da.
 • احسن التقویم در والتین بخوان  ** که گرامی گوهرست ای دوست جان  1005
 • Vettini suresindeki “İnsanı en güzel şekilde yarattık” âyetini oku. Ey dost ,en değerli inci candır.
 • احسن التقویم از عرش او فزون  ** احسن التقویم از فکرت برون 
 • En güzel şekli olan insan şekli, arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz.
 • گر بگویم قیمت این ممتنع  ** من بسوزم هم بسوزد مستمع 
 • Bu paha biçilmez şeyin değerini söylesem ben de yanarım, duyan da yanar.
 • لب ببند اینجا و خر این سو مران  ** رفت این صدیق سوی آن خران 
 • Burada artık sus dudağını yum, eşeğini bu tarafa sürme. Sıddıyk da o eşeklerin yanına gitti.
 • حلقه در زد چو در را بر گشود  ** رفت بی‌خود در سرای آن جهود 
 • Kapının halkasını dövdü. Kapı açılınca o kâfirin evine âdeta kendinden geçmiş bir halde girdi.
 • بی‌خود و سرمست و پر آتش نشست  ** از دهانش بس کلام تلخ جست  1010
 • Kendinden geçmiş sarhoş ve ateşli bir halde oturdu. Ağzından bir hayli acı sözler çıktı.
 • کین ولی الله را چون می‌زنی  ** این چه حقدست ای عدو روشنی 
 • Dedi ki: Bu Allah dostunu nasıl dövüyorsun? Ey apaçık düşman bu ne haset?
 • گر ترا صدقیست اندر دین خود  ** ظلم بر صادق دلت چون می‌دهد 
 • Kendi dininde doğru isen doğru sözlü bir adama zulmetmeye gönlün nasıl razı oluyor?
 • ای تو در دین جهودی ماده‌ای  ** کین گمان داری تو بر شه‌زاده‌ای 
 • Ey kâfirlik dininde karı olan, nasıl oluyor da bir şehzadeye karşı böyle bir zanda bulunuyorsun?
 • در همه ز آیینه‌ی کژساز خود  ** منگر ای مردود نفرین ابد 
 • Ey ebedî lânete uğramış, ey merdut adam, daima adamı eğri büğrü gösteren aynaya bakma.
 • آنچ آن دم از لب صدیق جست  ** گر بگویم گم کنی تو پای و دست  1015
 • O anda Sıddıyk’ın ağzından çıkan sözleri söylesem elini ayağını kaybedersin.
 • آن ینابیع الحکم هم‌چون فرات  ** از دهان او دوان از بی‌جهات 
 • O hikmet kaynakları cihetsizlik makamından coşmada, dudağından Fırat gibi kaynayıp akmada idi.
 • هم‌چو از سنگی که آبی شد روان  ** نه ز پهلو مایه دارد نه از میان 
 • Herhangi bir taştan su kaynar, akar. Bu su, taşın ne yanından gelir, ne ortasından.
 • اسپر خود کرده حق آن سنگ را  ** بر گشاده آب مینارنگ را 
 • Allah o taşı kendisine bir siper yapmıştır. O gök renkli suyu, o taştan akıtıp durmadadır.
 • هم‌چنانک از چشمه‌ی چشم تو نور  ** او روان کردست بی‌بخل و فتور 
 • Nitekim senin göz kaynağından da nur, hiç eksilmeden akıp durmadadır.
 • نه ز پیه آن مایه دارد نه ز پوست  ** روی‌پوشی کرد در ایجاد دوست  1020
 • O nur, ne yağdan meydana gelir, ne deriden. Dost, yaratılışta, o gözü, nura bir vesile yapmıştır.
 • در خلای گوش باد جاذبش  ** مدرک صدق کلام و کاذبش 
 • Kulak boşluğunda da çekici bir yel vardır. Söyleyenin yalan olsun doğru olsun sözlerini duyar anlar.
 • آن چه بادست اندر آن خرد استخوان  ** کو پذیرد حرف و صوت قصه‌خوان 
 • O küçücük kemikteki yel nasıl bir yeldir ki söz söyleyenin harfini, sesini alıyor?
 • استخوان و باد روپوشست و بس  ** در دو عالم غیر یزدان نیست کس 
 • Kemikle yel ancak bir vesileden ibarettir. İki âlemde de Allah’dan başka kimse yoktur.
 • مستمع او قایل او بی‌احتجاب  ** زانک الاذنان من الراس ای مثاب 
 • Perdesiz olarak duyan da odur söyleyen de. Çünkü “Kulaklar baştan sayılır.”