English    Türkçe    فارسی   

6
466-490

 • تا ندزدد مرکبت را نیز هم  ** پاس دار این مرکبت را دم به دم 
 • Aman şu atımı gözet de hırsız çalmasın.
 • حکایت آن شخص کی دزدان قوج او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکرد به حیله جامه‌هاش را هم دزدیدند 
 • Hırsızlar,birisinin koçunu çaldılar.Onunla kanaat etmediler de elbisesini çaldılar.
 • آن یکی قج داشت از پس می‌کشید  ** دزد قج را برد حبلش را برید 
 • Birisinin bir koçu vardı. Boynuna bir ip bağlamış, ardından çekip götürüyordu. Bir hırsız geldi, ipini kesip koçu götürdü.
 • چونک آگه شد دوان شد چپ و راست  ** تا بیابد کان قج برده کجاست 
 • Adam haberdar olunca, koçu nereye götürdü diye sağa sola koşmaya başladı.
 • بر سر چاهی بدید آن دزد را  ** که فغان می‌کرد کای واویلتا 
 • Hırsızın bir kuyu başında eyvahlar olsun diye feryadetmekte olduğunu gördü.
 • گفت نالان از چی ای اوستاد  ** گفت همیان زرم در چه فتاد  470
 • Dedi ki: Üstat, neden feryat ediyorsun? Hırsız, kuyuya altın torbam düştü.
 • گر توانی در روی بیرون کشی  ** خمس بدهم مر ترا با دلخوشی 
 • Çıkarabilirsen sana gönül hoşluğu ile beşte birini veririm.
 • خمس صد دینار بستانی به دست  ** گفت او خود این بهای ده قجست 
 • Yüz altının beşte birine sahip olursun dedi.Adam, bu tam on koçun değeri.
 • گر دری بر بسته شد ده در گشاد  ** گر قجی شد حق عوض اشتر بداد 
 • Bir kapı kapandıysa on kapı açıldı. Bir koç gittiyse Allah, ona karşılık bir deve ihsan etti ,deyip ;
 • جامه‌ها بر کند و اندر چاه رفت  ** جامه‌ها را برد هم آن دزد تفت 
 • Elbisesini çıkarttı, kuyuya indi. Hırsız da derhal elbiselerini alıp kaçtı.
 • حازمی باید که ره تا ده برد  ** حزم نبود طمع طاعون آورد  475
 • Yolu köye çıkaracak bir tedbir gerek. Yoksa insana tamah tohumunu getiren tedbire tedbir demezler.
 • او یکی دزدست فتنه‌سیرتی  ** چون خیال او را بهر دم صورتی 
 • Tamah huyu fitneden ibaret bir hırsızdır ama hayal gibi her an bir surete bürünür.
 • کس نداند مکر او الا خدا  ** در خدا بگریز و وا ره زان دغا 
 • Onun hilesini Allah’dan da başka kimse bilmez.Allah’ya kaç da o alçaktan kurtul!
 • مناظره‌ی مرغ با صیاد در ترهب و در معنی ترهبی کی مصطفی علیه‌السلام نهی کرد از آن امت خود را کی لا رهبانیة فی الاسلام 
 • Mustafa aleyhisselâm “İslâmda rahiplik yoktur” buyurmuştur . Bu esasa göre kuşun , avcıyla konuşup,görüşmesi
 • مرغ گفتش خواجه در خلوت مه‌ایست  ** دین احمد را ترهب نیک نیست 
 • Kuş dedi ki: Azizim, halvette oturma. Ahmed’in dininde rahiplik iyi değildir.
 • از ترهب نهی کردست آن رسول  ** بدعتی چون در گرفتی ای فضول 
 • Peygamber, rahipliği nehyetti. Sen, nasıl oldu da böyle bid’ate kapıldın.
 • جمعه شرطست و جماعت در نماز  ** امر معروف و ز منکر احتراز  480
 • Cuma namazını kılmak, namazı cemaatle eda etmek, halka iyilik yapmalarını, Allah buyruklarını tutmalarını emretmek, kötülükte bulunmaktan çekinmek lâzım.
 • رنج بدخویان کشیدن زیر صبر  ** منفعت دادن به خلقان هم‌چو ابر 
 • Kötü huyluların zahmetlerini çekip sabretmek, bulut gibi halka menfaatli olmak gerek.
 • خیر ناس آن ینفع الناس ای پدر  ** گر نه سنگی چه حریفی با مدر 
 • “İnsanların hayırlısı halka faydalı olanıdır” babacığım. Taş değilsen taşla toprakla işin ne?
 • در میان امت مرحوم باش  ** سنت احمد مهل محکوم باشد 
 • Acınmış, Allah rahmetine erişmiş ümmetin arasında ol. Ahmed’in sünnetini bırakma, ona mahkûm et kendini.
 • گفت عقل هر که را نبود رسوخ  ** پیش عاقل او چو سنگست و کلوخ 
 • Adam dedi ki: Aklı tam olmayan, akıllı kişinin yanında taşa kerpice benzer.
 • چون حمارست آنک نانش امنیتست  ** صحبت او عین رهبانیتست  485
 • Ekmek isteğine düşen, eşekten farksızdır. Onunla konuşup görüşmek rahipliğin ta kendisidir.
 • زانک غیر حق همه گردد رفات  ** کل آت بعد حین فهو آت 
 • Çünkü Haktan başka ne varsa hepsi mahvolur gider. Her gelecek, bir müddet sonra gelir, olacak olur.
 • حکم او هم حکم قبله‌ی او بود  ** مرده‌اش خوان چونک مرده‌جو بود 
 • Adam olmayan kişinin hükmü de, kıblesine benzer. O ölüyü arayıp durur, var onu da ölü say sen.
 • هر که با این قوم باشد راهبست  ** که کلوخ و سنگ او را صاحبست 
 • Böyle adamlarla düşüp kalkan da rahiptir. Çünkü düşüp kalktığı adamlar, taştan, kerpiçten başka bir şey değildir.
 • خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد  ** زین کلوخان صد هزار آفت رسد 
 • Hattâ onlar taştan, kerpiçten de beterdir. Çünkü taş ve kerpiç, kimsenin yolunu vurmaz. Halbuki bu kerpiçlerden insana yüz binlerce zarar gelir.
 • گفت مرغش پس جهاد آنگه بود  ** کین چنین ره‌زن میان ره بود  490
 • Kuş, iyi ama dedi, asıl savaş, yolda böyle yol vuranlar olunca savaştır.