English    Türkçe    فارسی   

1
1793-1842

 • باغ سبز عشق کاو بی‌‌منتهاست ** جز غم و شادی در او بس میوه‌‌هاست‌‌
 • Hâlbuki yemyeşil aşk bağının sonu, ucu, bucağı yoktur. Orada gamdan ve neşeden başka ne meyveler var!
 • عاشقی زین هر دو حالت برتر است ** بی‌‌بهار و بی‌‌خزان سبز و تر است‌‌
 • Âşıklık bu iki halden daha yüksektir; baharsız, hazansız terütazedir.
 • ده زکات روی خوب ای خوب رو ** شرح جان شرحه شرحه باز گو 1795
 • Ey güzel yüzlü! Güzel yüzünün zekâtını ver; yine pare pare olan canı şerh et, onu anlat (dedim!).
 • کز کرشم غمزه‌‌ی غمازه‌‌ای ** بر دلم بنهاد داغی تازه‌‌ای‌‌
 • Fettan gözünün ucuyla ve nazla bir baktı da gönlüme yeni bir dağ vurdu.
 • من حلالش کردم از خونم بریخت ** من همی‌‌گفتم حلال او می‌‌گریخت‌‌
 • Kanımı bile dökse ona helal ettim. Helâl sözünü söyledikçe o, kaçmaktaydı.
 • چون گریزانی ز ناله‌‌ی خاکیان ** غم چه ریزی بر دل غمناکیان‌‌
 • Mademki topraktakilerin feryadından kaçmaktasın. Kederlilerin yüreğine niye gam saçarsın?
 • ای که هر صبحی که از مشرق بتافت ** همچو چشمه‌‌ی مشرقت در جوش یافت‌‌
 • Her sabah; doğudan parlayınca seni, doğu pınarı (güneş) gibi coşmak ta, zuhur etmekte buldu.
 • چون بهانه دادی این شیدات را ** ای بهانه شکر لبهات را 1800
 • Ey şeker dudaklarına paha biçilmeyen güzel! Divanene ne bahaneler buluyorsun?
 • ای جهان کهنه را تو جان نو ** از تن بی‌‌جان و دل افغان شنو
 • Ey eski cihana taze can olan! Cansız ve gönülsüz bir hale gelmiş olan tenden çıkan feryat ve figanı işit!
 • شرح گل بگذار از بهر خدا ** شرح بلبل گو که شد از گل جدا
 • Allah aşkına olsun, artık gülü anlatmayı bırak da gülden ayrılan bülbülün halini anlat!
 • از غم و شادی نباشد جوش ما ** با خیال و وهم نبود هوش ما
 • Bizim coşkunluğumuz gamdan neşeden değildir; aklımız irfanımız, hayal ve vehimden meydana gelmemiştir.
 • حالتی دیگر بود کان نادر است ** تو مشو منکر که حق بس قادر است‌‌
 • Nadir bulunur bir halettendir; inkâr etme ki Hakk’ın kudreti pek büyüktür.
 • تو قیاس از حالت انسان مکن ** منزل اندر جور و در احسان مکن‌‌ 1805
 • Sen bu hali insanların ahvaline kıyas etme, cevir ve ihsan menzilinde kalma!
 • جور و احسان رنج و شادی حادث است ** حادثان میرند و حقشان وارث است‌‌
 • Cevir, ihsan, mihnet ve neşe, gelip geçicidir. Gelip geçenlerse ölürler; Hak onlara vâristir.
 • صبح شد ای صبح را پشت و پناه ** عذر مخدومی حسام الدین بخواه‌‌
 • Sabah oldu, ey sabahın penahı Tanrı! (Ben özür serd edemiyorum), bize hizmet eden Hüsâmettin’den sen özür dile!
 • عذر خواه عقل کل و جان تویی ** جان جان و تابش مرجان تویی‌‌
 • Aklı-ı Küll’ün ve canın özür dileyeni sensin; canların canı, mercanın parıltısı sensin.
 • تافت نور صبح و ما از نور تو ** در صبوحی با می منصور تو
 • Sabahın nuru parladı, biz de bu sabah çağında senin Mansur şarabını içmekteyiz.
 • داده‌‌ی تو چون چنین دارد مرا ** باده که بود کاو طرب آرد مرا 1810
 • Senin feyzin bizi böyle mest ettikçe şarap ne oluyor ki bize neşe versin!
 • باده در جوشش گدای جوش ماست ** چرخ در گردش گدای هوش ماست‌‌
 • Şarap, coşkunlukla bizim yoksulumuzdur; felek; dönüşte aklımızın fakiridir.
 • باده از ما مست شد نی ما از او ** قالب از ما هست شد نی ما از او
 • Şarap bizden sarhoş oldu, biz ondan değil... Beden bizden var oldu, biz ondan değil!
 • ما چو زنبوریم و قالبها چو موم ** خانه خانه کرده قالب را چو موم‌‌
 • Biz arı gibiyiz, bedenler mum gibi. Tanrı, bedenleri bal mumu gibi göz göz ev ev yapmıştır.
 • رجوع به حکایت خواجه‌‌ی تاجر
 • Tacir hikâyesine dönüş
 • بس دراز است این حدیث خواجه گو ** تا چه شد احوال آن مرد نکو
 • Bu bahis çok uzundur, tacirin hikâyesini anlat ki o iyi adamın ne hale geldiği, ne olduğu anlaşılsın.
 • خواجه اندر آتش و درد و حنین ** صد پراکنده همی‌‌گفت این چنین‌‌ 1815
 • Tacir, ateşler, dertler, feryatlar içinde, böyle yüzlerce karmakarışık sözler söylüyordu.
 • گه تناقض گاه ناز و گه نیاز ** گاه سودای حقیقت گه مجاز
 • Gâh birbirini tutmaz sözler söylüyor, gâh naz ediyor, gâh niyaz eyliyor; gâh hakikat aşkını, gâh mecaz sevdasını ifade ediyordu.
 • مرد غرقه گشته جانی می‌‌کند ** دست را در هر گیاهی می‌‌زند
 • Suya batan adam fazla debelenir, eline geçen ota tutunur.
 • تا کدامش دست گیرد در خطر ** دست و پایی می‌‌زند از بیم سر
 • O tehlike zamanında elini kim tutacak diye can korkusuyla şuraya, buraya elini sallar durur, yüzmeye çalışıp çabalar.
 • دوست دارد یار این آشفتگی ** کوشش بی‌‌هوده به از خفتگی‌‌
 • Sevgili, bu divaneliği, bu perişanlığı sever. Beyhude yere çalışıp çabalamak, uyumaktan iyidir.
 • آن که او شاه است او بی‌‌کار نیست ** ناله از وی طرفه کاو بیمار نیست‌‌ 1820
 • Padişah olan; işsiz, güçsüz değildir. Hasta olmayanın feryat ve figan etmesi, şaşılacak şeydir!
 • بهر این فرمود رحمان ای پسر ** کل يوم هو فی شأن ای پسر
 • Tanrı, ey oğul, onun için “Külle yevmin hüve fi şe’n “ buyurdu.
 • اندر این ره می‌‌تراش و می‌‌خراش ** تا دم آخر دمی فارغ مباش‌‌
 • Bu yolda yolun, tırmalan, son nefese kadar bir an bile boş durma!
 • تا دم آخر دمی آخر بود ** که عنایت با تو صاحب سر بود
 • Olabilir ki son nefeste bir dem inayete erişirsin. O inayet, seni sırdaş eder.
 • هر چه می‌‌کوشند اگر مرد و زن است ** گوش و چشم شاه جان بر روزن است‌‌
 • Padişahın kulağı, gözü penceredir; erkeğin canı olsun, kadının canı olsun... bir can neye çalışırsa, onu duyar, görür!
 • برون انداختن مرد تاجر طوطی را از قفس و پریدن طوطی مرده‌‌
 • Tacirin, ölü duduyu kafesten dışarı atması ve dudunun uçması
 • بعد از آنش از قفس بیرون فگند ** طوطیک پرید تا شاخ بلند 1825
 • Tacir ondan sonra duduyu kafesten dışarı attı. Duducuk, uçup bir yüksek ağacın dalına kondu.
 • طوطی مرده چنان پرواز کرد ** کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد
 • Güneş, ufuktan nasıl süratle doğarsa o dudu da, o çeşit uçtu.
 • خواجه حیران گشت اندر کار مرغ ** بی‌‌خبر ناگه بدید اسرار مرغ‌‌
 • Tacir, hiçbir şeyden haberi yokken kuşun esrarını bu işe şaşırıp kaldı.
 • روی بالا کرد و گفت ای عندلیب ** از بیان حال خودمان ده نصیب‌‌
 • Yüzünü yukarı çevirip “Ey bülbül! Halini bildir, bu hususta bize de bir nasip ver!
 • او چه کرد آن جا که تو آموختی ** ساختی مکری و ما را سوختی‌‌
 • Hindistan’daki dudu ne yaptı da sen öğrendin, bir oyun ettin, canımızı yaktın!” dedi.
 • گفت طوطی کاو به فعلم پند داد ** که رها کن لطف آواز و وداد 1830
 • Dudu dedi ki: “O, hareketiyle bana nasihat etti; “Güzelliği, söz söylemeyi ve neşeyi bırak;
 • ز آن که آوازت ترا در بند کرد ** خویشتن مرده پی این پند کرد
 • Çünkü söz söylemen seni hapse tıktı” dedi. Bu nasihati vermek için kendisini ölü gösterdi.
 • یعنی ای مطرب شده با عام و خاص ** مرده شو چون من که تا یابی خلاص‌‌
 • Yani “Ey avama karşı da, havassa karşı da nağme ve terennümde bulunan! Benim gibi öl ki kurtulasın.
 • دانه باشی مرغکانت بر چنند ** غنچه باشی کودکانت بر کنند
 • Tane gibi olursan seni kuşcağızlar toparlar, gonca gibi olursan da çocuklar yolarlar. (T.M. 1830)
 • دانه پنهان کن بکلی دام شو ** غنچه پنهان کن گیاه بام شو
 • Taneni sakla, tamamıyla tuzak görün; goncanı gizle, damda bitmiş ot gibi ol. (T.M. 1831)
 • هر که داد او حسن خود را در مزاد ** صد قضای بد سوی او رو نهاد 1835
 • Kim güzelliğini mezada çıkarırsa ona yüzlerce kötü kaza yüz gösterir.
 • چشمها و خشمها و رشکها ** بر سرش ریزد چو آب از مشکها
 • Düşmanların kem gözleri, kin ve gayızları, hasetleri; kovalardan su boşalır gibi başına boşalır.
 • دشمنان او را ز غیرت می‌‌درند ** دوستان هم روزگارش می‌‌برند
 • Düşmanlar kıskançlıklarından onu parça parça ederler; dostlar da ömrünü heva ve hevesle zayi eder, geçirirler.
 • آن که غافل بود از کشت بهار ** او چه داند قیمت این روزگار
 • Bahar zamanı, ekin ekmekten gafil kişi, bu zamanın kıymetini ne bilsin!
 • در پناه لطف حق باید گریخت ** کاو هزاران لطف بر ارواح ریخت‌‌
 • Tanrı lütfunun himayesine sığınman gerektir. Çünkü Tanrı, ruhlara yüzlerce lütuflar döktü.
 • تا پناهی یابی آن گه چون پناه ** آب و آتش مر ترا گردد سپاه‌‌ 1840
 • Tanrı’nın lütfuna sığınman gerek ki bir penah bulasın. Ama nasıl penah? Su ve ateş bile senin askerin olur.
 • نوح و موسی را نه دریا یار شد ** نه بر اعداشان به کین قهار شد
 • Nûh’a ve Mûsâ’ya deniz dost olmadı mı? Düşmanlarını da kinle kahretmedi mi?
 • آتش ابراهیم را نی قلعه بود ** تا بر آورد از دل نمرود دود
 • Ateş, İbrahim’e kale olup da Nemrut’un kalbinden duman çıkartmadı mı?