English    Türkçe    فارسی   

1
2168-2217

 • سوی گورستان عمر بنهاد رو ** در بغل همیان دوان در جستجو
 • Koltuğu altında para kesesi olduğu halde koşarak çalgıcıyı arayıp taramak için mezarlığa yüz tuttu.
 • گرد گورستان دوانه شد بسی ** غیر آن پیر او ندید آن جا کسی‌‌
 • Mezarlığın etrafını bir hayli döndü, dolaştı; orada o ihtiyardan başka kimseyi göremedi.
 • گفت این نبود دگر باره دوید ** مانده گشت و غیر آن پیر او ندید 2170
 • “Bu olmasa gerek” deyip bir kere daha koştu. Nihayet yoruldu, fakat yine o ihtiyardan başkasını göremedi.
 • گفت حق فرمود ما را بنده‌‌ای است ** صافی و شایسته و فرخنده‌‌ای است‌‌
 • Kendi kendisine “Hak, bana dedi ki: bizim sâf, makbul ve mübarek kulumuz var;
 • پیر چنگی کی بود خاص خدا ** حبذا ای سر پنهان حبذا
 • İhtiyar bir çalgıcı, nasıl olur da Tanrı haslarından olur? Ey gizli sır, ne hoşsun sen, hoş ve garip!”
 • بار دیگر گرد گورستان بگشت ** همچو آن شیر شکاری گرد دشت‌‌
 • Ava çıkan aslanın dönüp dolaşması gibi bir kere daha mezarlık etrafını dolaştı.
 • چون یقین گشتش که غیر پیر نیست ** گفت در ظلمت دل روشن بسی است‌‌
 • Orada o ihtiyardan başka kimsenin olmadığını iyice anlayınca “ karanlıklar içinde parlak gönüller çoktur” dedi.
 • آمد او با صد ادب آن جا نشست ** بر عمر عطسه فتاد و پیر جست‌‌ 2175
 • Gelip edebe fazlasıyla riayet ederek oraya oturdu. Bu sırada Ömer aksırdı, ihtiyar uyanıp sıçradı.
 • مر عمر را دید و ماند اندر شگفت ** عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت‌‌
 • Ömer’i görünce şaşırdı, kaldı. Gitmek istedi, fakat titremeğe başladı.
 • گفت در باطن خدایا از تو داد ** محتسب بر پیرکی چنگی فتاد
 • İçinden dedi ki: “Yarabbi senin elinden elemân! Şimdi de çalgıcı ihtiyarcağıza muhtesip geldi, çattı.”
 • چون نظر اندر رخ آن پیر کرد ** دید او را شرمسار و روی زرد
 • Ömer, o ihtiyarın yüzüne bakıp da onu utanmış çehresini sararmış görünce,
 • پس عمر گفتش مترس از من مرم ** کت بشارتها ز حق آورده‌‌ام‌‌
 • “Benden korkma, ürkme; çünkü sana Hak’tan müjdeler getirdim.
 • چند یزدان مدحت خوی تو کرد ** تا عمر را عاشق روی تو کرد 2180
 • Tanrı, senin huylarını o derece methetti ki nihayet Ömer’i, senin cemaline âşık etti.
 • پیش من بنشین و مهجوری مساز ** تا به گوشت گویم از اقبال راز
 • Otur şöyle önüme; uzaklaşmağa kalkışma. Kulağına devlet ve ikbal âleminden bazı sırlar söyleyeyim.
 • حق سلامت می‌‌کند می‌‌پرسدت ** چونی از رنج و غمان بی‌‌حدت‌‌
 • Tanrı sana selâm söylüyor; halini, hatırını soruyor. Hadsiz hesapsız zahmetlerden, kederlerden, ne haldesin? Buyuruyor.
 • نک قراضه‌‌ی چند ابریشم بها ** خرج کن این را و باز اینجا بیا
 • Şimdilik şu birkaç dinarı ibrişim parası olarak al, harca da bitince yine buraya gel!
 • پیر لرزان گشت چون این را شنید ** دست می‌‌خایید و بر خود می‌‌تپید
 • İhtiyâr, bunu işitince kendini yerden yere vurup ellerini ısırmağa, elbisesini yırtmaya başladı.
 • بانگ می‌‌زد کای خدای بی‌‌نظیر ** بس که از شرم آب شد بی‌‌چاره پیر 2185
 • “Ey naziri olmayan Tanrı! Ziyade utancından zavallı ihtiyar su kesildi” diye bağırmağa koyuldu.
 • چون بسی بگریست و از حد رفت درد ** چنگ را زد بر زمین و خرد کرد
 • Bir hayli ağlayıp eleme düştü. Nihayet çengi yere çalıp parça parça etti.
 • گفت ای بوده حجابم از اله ** ای مرا تو راه زن از شاه راه‌‌
 • Dedi ki: “Ey benimle Rabbimin arasında perde olan, ey beni ana yoldan azdırıp sapıtan!
 • ای بخورده خون من هفتاد سال ** ای ز تو رویم سیه پیش کمال‌‌
 • Ey yetmiş yıldır kanımı emen, kemal sahibine karşı yüzümü kara eden!
 • ای خدای با عطای با وفا ** رحم کن بر عمر رفته در جفا
 • İhsan ve vefa sahibi Tanrı, cefalarla, suçlarla, geçen ömrüme sen acı!
 • داد حق عمری که هر روزی از آن ** کس نداند قیمت آن در جهان‌‌ 2190
 • Tanrı bana öyle bir ömür verdi ki o ömrün bir gününün kıymetini bile cihanda kimse bilemez.
 • خرج کردم عمر خود را دم‌‌به‌‌دم ** در دمیدم جمله را در زیر و بم‌‌
 • Bense bütün o ömrü, her nefeste zir ve bem perdelerine harç ederek yele verdim.
 • آه کز یاد ره و پرده‌‌ی عراق ** رفت از یادم دم تلخ فراق‌‌
 • Ah! Arap ve Acem tarzını anmaktan, Irak perdesiyle meşgul olmaktan acı ayrılık zamanı hatırımdan çıktı.
 • وای کز تری زیر افکند خرد ** خشک شد کشت دل من دل بمرد
 • Eyvallah olsun ki Kûçek makamının tazeliği yüzünden gönlümün ekini kurudu, gönlüm öldü.
 • وای کز آواز این بیست و چهار ** کاروان بگذشت و بی‌‌گه شد نهار
 • Eyvahlar olsun bu yirmi dört makamın sesinden ki kervan geçti, gündüz de bitti!
 • ای خدا فریاد زین فریادخواه ** داد خواهم نه ز کس زین داد خواه‌‌ 2195
 • Ey, Tanrı, bu feryat edenin elinden feryat! Hiç kimseden değil, bu medet isteyen medet! Şikâyetim en çok kendimden...
 • داد خود از کس نیابم جز مگر ** ز آن که او از من به من نزدیکتر
 • Kimseden medet yok. Yalnız ve ancak bana, benden yakın olandan medet var.
 • کاین منی از وی رسد دم دم مرا ** پس و را بینم چو این شد کم مرا
 • Çünkü bana bu varlık, her an ondan gelmekte... Varlığım mahvolunca da ancak onu görürüm, başkasını değil.”
 • همچو آن کاو با تو باشد زر شمر ** سوی او داری نه سوی خود نظر
 • Birisi sana para verse, altın saysa sen ona bakarsın, kendine değil; bu da ona benzer.
 • گردانیدن عمر نظر او را از مقام گریه که هستی است به مقام استغراق که نیستی است‌‌
 • Ömer’in –Tanrı ondan razı olsun- ihtiyar çalgıcının nazarını varlık âlemi olan istiğrak âlemine çevirmesi
 • پس عمر گفتش که این زاری تو ** هست هم آثار هشیاری تو
 • Bunun üzerine Ömer, çalgıcıya dedi ki: “Senin bu ağlaman, aklının başında olduğuna delâlet eder.
 • راه فانی گشته راهی دیگر است ** ز آن که هشیاری گناهی دیگر است‌‌ 2200
 • Yok olanın yolu, başka yoldur; çünkü aklı başında olmak da başka bir günahtır.
 • هست هشیاری ز یاد ما مضی ** ماضی و مستقبلت پرده‌‌ی خدا
 • Aklı başında oluş, geçmişleri hatırlamaktan ileri gelir. Geçmişin de Tanrı’ya perdedir,geleceğin de.
 • آتش اندر زن به هر دو تا به کی ** پر گره باشی از این هر دو چو نی‌‌
 • Her ikisini de ateşe vur. Bu ikisi yüzünden ne vakte kadar ney gibi boğum boğum olacaksın?
 • تا گره با نی بود هم راز نیست ** همنشین آن لب و آواز نیست‌‌
 • Neyde boğum bulundukça sırdaş değildir; dudağın, sesin mahremi olamaz.
 • چون به طوفی خود به طوفی مرتدی ** چون به خانه آمدی هم با خودی‌‌
 • Sen, kendi tarafından tavaf edip durdukça nasıl tavafta olursun, kendinde oldukça nasıl olur da Kâbeye gelmiş sayılırsın?
 • ای خبرهات از خبر ده بی‌‌خبر ** توبه‌‌ی تو از گناه تو بتر 2205
 • Haberlerin haber vericiden bihaberdir; tövben günahından beterdir.
 • ای تو از حال گذشته توبه جو ** کی کنی توبه از این توبه بگو
 • Ey geçen hallerden tövbe etmek isteyen! Bu tövbe etmekten ne vakit tövbe edeceksin, söyle! Gâh zir nağmesini kıble edinirsin; gâh ağlayıp inlemeyi öper durursun.”
 • گاه بانگ زیر را قبله کنی ** گاه گریه‌‌ی زار را قبله زنی‌‌
 • Faruk, sırlara ayna olunca ihtiyar çalgıcının canı da cisminde uyandı.
 • چون که فاروق آینه‌‌ی اسرار شد ** جان پیر از اندرون بیدار شد
 • Artık can gibi, ağlamadan gülmeden kurtuldu. Canı gitti, bambaşka bir canla dirildi.
 • همچو جان بی‌‌گریه و بی‌‌خنده شد ** جانش رفت و جان دیگر زنده شد
 • O zaman gönlüne öyle bir hayret geldi ki yerden de dışarda kaldı, gökten
 • حیرتی آمد درونش آن زمان ** که برون شد از زمین و آسمان‌‌ 2210
 • de ( bütün âlemi unuttu).
 • جستجویی از ورای جستجو ** من نمی‌‌دانم تو می‌‌دانی بگو
 • Ona arayıp tarama hududu ardında öyle bir arayıcılık düştü ki ben bilmiyorum; sen biliyorsan söyle!
 • حال و قالی از ورای حال و قال ** غرقه گشته در جمال ذو الجلال‌‌
 • Halden de öte, kaalden de ileri şöyle bir hale, öyle bir kaale erişti; ululuk sahibi Tanrı’nın cemaline dalıp kaldı.
 • غرقه‌‌ای نه که خلاصی باشدش ** یا بجز دریا کسی بشناسدش‌‌
 • Ama tek bir kurtuluş imkânı bulunsun... Yahut denizden başka onu bir tanıyan, gören olsun... Hayır bu çeşit dalış değil.
 • عقل جزو از کل گویا نیستی ** گر تقاضا بر تقاضا نیستی‌‌
 • Bu sözler, her an zuhura gelmeseydi, durmadan zuhur ediş, bu sözlerin söylenmesine sebep olmasaydı aklı cüzi, külle ait sözler söylemezdi.
 • چون تقاضا بر تقاضا می‌‌رسد ** موج آن دریا بدین جا می‌‌رسد 2215
 • Fakat birbiri ardınca durmadan zuhur ettikçe zuhur ediyor. Bundan dolayı da denizin dalgaları buraya gelip durmakta.
 • چون که قصه‌‌ی حال پیر اینجا رسید ** پیر و حالش روی در پرده کشید
 • İhtiyar çalgıcının hikâyesi buraya varınca ihtiyarda yüzünü perde arkasına çekti, ahvali de.
 • پیر دامن را ز گفت‌‌وگو فشاند ** نیم گفته در دهان ما بماند
 • İhtiyar, eteğini dedikodudan silkti; ona ait bizim ağzımızda ancak yarım bir söz kaldı.