English    Türkçe    فارسی   

1
2493-2542

 • کهربای خویش چون پنهان کنند ** زود تسلیم ترا طغیان کنند
 • Kehlibarlarını saklarlarsa derhal seni azgınlığa teslim ederler.
 • آن چنان که مرتبه‌‌ی حیوانی است ** کاو اسیر و سغبه‌‌ی انسانی است‌‌
 • Hayvanlık mertebesi nasıl insanlığa esir ve mağlûpsa.
 • مرتبه‌‌ی انسان به دست اولیا ** سغبه چون حیوان شناسش ای کیا 2495
 • İnsan mertebesinin de Tanrı velîlerinin elinde hayvan gibi mağlûp olduğunu anla ey yoksul!
 • بنده‌‌ی خود خواند احمد در رشاد ** جمله عالم را بخوان قل یا عباد
 • Ahmed, irşadederken halka “Kullarım” dedi. Tanrı bütün âlemi “ Kul yâ ibâdî” diye çağır” buyurdu.
 • عقل تو همچون شتربان تو شتر ** می‌‌کشاند هر طرف در حکم مر
 • Senin aklın deveciye benzer, sen de devesin, Akıl, seni, ister istemez hükmünce çekip durmaktadır.
 • عقل عقلند اولیا و عقلها ** بر مثال اشتران تا انتها
 • Velîler, akılların aklıdır. Akıllar da ta en sonuncusuna kadar develere benzer.
 • اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار ** یک قلاووز است جان صد هزار
 • Onlara ibretle bak: bir kılavuz, yüz binlerce can!
 • چه قلاووز و چه اشتربان بیاب ** دیده ای کان دیده بیند آفتاب‌‌ 2500
 • Ne kılavuzu ne deveciyi! Sen, güneşi gören gözü bul da sonra bak!
 • نک جهان در شب بمانده میخ دوز ** منتظر موقوف خورشید است و روز
 • Bütün cihan, gece içinde kalmış, karanlıklara mıhlanmış, güneşi ve gündüzü bekleyip durmakta.
 • اینت خورشیدی نهان در ذره‌‌ای ** شیر نر در پوستین بره‌‌ای‌‌
 • İşte sana zerrede gizli güneş, işte sana kuzu postuna bürünmüş erkek aslan.
 • اینت دریایی نهان در زیر کاه ** پا بر این که هین منه با اشتباه‌‌
 • İşte sana saman altında gizli bir deniz! Kendine gel, o samana şüphe ile ayak basma!
 • اشتباهی و گمانی در درون ** رحمت حق است بهر رهنمون‌‌
 • Ama yol gösterici hakkında içe gelen şüphe, Tanrı rahmetidir.
 • هر پیمبر فرد آمد در جهان ** فرد بود آن رهنمایش در نهان‌‌ 2505
 • Her peygamber dünyaya tek gelmiştir. Tektir ama içinde yüzlerce âlem gizli.
 • عالم کبری به قدرت سحر کرد ** کرد خود را در کهین نقشی نورد
 • Âlem-i Kübra, kudretle sihir yaptı da cirmini, küçücük bir suret içinde gizledi.
 • ابلهانش فرد دیدند و ضعیف ** کی ضعیف است آن که با شه شد حریف‌‌
 • Ahmaklar onu tek ve zayıf gördüler. Hiç padişahın dostu olan zayıf olur mu?
 • ابلهان گفتند مردی بیش نیست ** وای آن کاو عاقبت اندیش نیست‌‌
 • Ahmaklar, "O, ancak bir tek kişiden ibaret!” dediler. Vay âkıbeti düşünmeyen!
 • حقیر و بی‌‌خصم دیدن دیده‌‌های حس صالح و ناقه‌‌ی صالح را، چون خواهد که حق لشکری را هلاک کند در نظر ایشان حقیر نماید خصمان را و اندک اگر چه غالب باشد آن خصم و يقللکم فی أعينهم ليقضي الله أمرا کان مفعولا
 • His gözünün Salih Peygamber’i ve devesini hakîr görmesi… Ulu Tanrı, bir orduyu helâk etmek isterse, düşmanları, galip olsalar bile onlara hor ve pek az gösterir “ Ve yukallilüküm fî a’yünihim liyakdiyallahu ermen kâne mef’ûlâ “
 • ناقه‌‌ی صالح به صورت بد شتر ** پی بریدندش ز جهل آن قوم مر
 • Salih’in devesi görünüşte deveydi, o zâlim kavim, bilgisizlik yüzünden deveyi kestiler.
 • از برای آب چون خصمش شدند ** نان کور و آب کور ایشان بدند 2510
 • Su için deveye düşman olduklarından kendileri, mezara su ve ekmek oldular. ( helâk olup mezarı doyurdular).
 • ناقة الله آب خورد از جوی و میغ ** آب حق را داشتند از حق دریغ‌‌
 • Tanrı devesi, ırmaktan buluttan su içmekteydi. Onlar, Hakk’ın suyunu Hak’tan esirgediler.
 • ناقه‌‌ی صالح چو جسم صالحان ** شد کمینی در هلاک طالحان‌‌
 • Salih’in devesi, salih kişilerin cisimleri gibidir; onlar kötülerin helâki için tuzaktır.
 • تا بر آن امت ز حکم مرگ و درد ** ناقة الله و سقیاها چه کرد
 • Neticede” Tanrı devesinden ve içeceğinden çekinin” hükmü, o ümmeti ne dertlere uğrattı, onları nasıl helâk etti!
 • شحنه‌‌ی قهر خدا ز یشان بجست ** خونبهای اشتری شهری درست‌‌
 • Tanrı kahrının şahnesi, bir devenin kanına diyet olarak onlardan bütün bir şehri diledi.
 • روح همچون صالح و تن ناقه است ** روح اندر وصل و تن در فاقه است‌‌ 2515
 • Ruh, Salih gibidir,ten de deveye benzer. Ruh vuslattadır ten ihtiyaç içindedir.
 • روح صالح قابل آفات نیست ** زخم بر ناقه بود بر ذات نیست‌‌
 • Temiz ruha zarar vermenin imkânı yoktur. Tanrı yaralanmaz.
 • کس نیابد بر دل ایشان ظفر ** بر صدف آمد ضرر نی بر گهر
 • Böyle ruha sahip olanlara kimse galip gelemez. Zarar gelse bile sedefe gelir, inciye değil.
 • روح صالح قابل آزار نیست ** نور یزدان سغبه‌‌ی کفار نیست‌‌
 • Temiz ruha zarar vermenin imkânı yoktur. Tanrı’nın nuru, kâfirlere mağlup olmaz.
 • حق از آن پیوست با جسمی نهان ** تاش آزارند و بینند امتحان‌‌
 • Can, toprağa mensup cisme, kötü kişiler, incitsinler de Tanrı imtihanını görsünler diye ulaştı, bu yüzden cisimle bağdaştı, birleşti.
 • بی‌‌خبر کآزار این آزار اوست ** آب این خم متصل با آب جوست‌‌ 2520
 • Canı inciten kişinin, bu incitmenin Tanrı’yı incitme olduğundan haberi yoktur. Bilmiyor ki bu küpün suyu ırmak suyu ile birleşmiştir.
 • ز آن تعلق کرد با جسمی اله ** تا که گردد جمله عالم را پناه‌‌
 • Tanrı bütün âleme penah olsun diye bir cisme alâka bağlamıştır.
 • ناقه‌‌ی جسم ولی را بنده باش ** تا شوی با روح صالح خواجه‌‌تاش‌‌
 • Tanrı velisinin cisim devesine kul ol ki Salih Peygamberle kapı yoldaşı olasın.
 • گفت صالح چون که کردید این حسد ** بعد سه روز از خدا نقمت رسد
 • Salih peygamber, “ Madem ki haset ettiniz, bu işi yaptınız… üç gün sonra Tanrı’dan azap erişecek.
 • بعد سه روز دگر از جان ستان ** آفتی آید که دارد سه نشان‌‌
 • Ondan üç gün sonra da can alıcı Tanrı’dan başka bir âfet gelecek ki onun üç alâmeti vardır:
 • رنگ روی جمله تان گردد دگر ** رنگ رنگ مختلف اندر نظر 2525
 • Hepinizin yüzünüzün rengi değişir. Birbirinize bakınca yüzlerinizi türlü türlü renklerde görürsünüz.
 • روز اول رویتان چون زعفران ** در دوم رو سرخ همچون ارغوان‌‌
 • İlk günlerde yüzleriniz safran gibi sararır; ikinci günü erguvan gibi kızarır.
 • در سوم گردد همه روها سیاه ** بعد از آن اندر رسد قهر اله‌‌
 • Üçüncü günü yüzleriniz tamamı ile kararır, ondan sonra da Tanrı’nın kahrı gelir, çatar.
 • گر نشان خواهید از من زین وعید ** کره‌‌ی ناقه به سوی که دوید
 • Eğer bu tehdide benden delil isterseniz devenin yavrusunu daha doğru kovalayın!
 • گر توانیدش گرفتن چاره هست ** ور نه خود مرغ امید از دام جست‌‌
 • Eğer tutabilirseniz derdinize çare bulunur. Tutamazsanız ümit kuşu uzaktan kaçtı, gitti!” dedi.
 • کس نتانست اندر آن کره رسید ** رفت در کهسارها شد ناپدید 2530
 • Kimse yavruya erişmedi; dağlar arasına dalıp kayboldu.
 • گفت دیدید آن قضا مبرم شده ست ** صورت اومید را گردن زده ست‌‌
 • Salih dedi ki: “Gördünüz mü Tanrı’nın bu kazası nasıl geldi? Artık ümidin boynunu vurdu.”
 • کره‌‌ی ناقه چه باشد خاطرش ** که بجا آرید ز احسان و برش‌‌
 • Devenin yavrusu nedir? Salih? Peygamberin gönlü. Onun hatırını ele alın, onun isteğini yerine getirin.
 • گر بجا آید دلش رستید از آن ** ور نه نومیدید و ساعد را گزان‌‌
 • Onun gönlünü alırsanız azaptan kurtuldunuz; yoksa, pişman olduğunuzun, ümitsizliğe düştüğünüzün günüdür.
 • چون شنیدند این وعید منکدر ** چشم بنهادند و آن را منتظر
 • Salih’ten bu bulanık vâdi duydukları gibi azaba göz dikip beklemeye başladılar.
 • روز اول روی خود دیدند زرد ** می‌‌زدند از ناامیدی آه سرد 2535
 • Birinci gün yüzlerinin sarardığını gördüler.Ümitsizlikle soğuk soğuk ah etmeye başladılar.
 • سرخ شد روی همه روز دوم ** نوبت اومید و توبه گشت گم‌‌
 • İkinci günü hepsinin yüzü kızardı. Artık ümit ve tövbe nöbeti kayboldu.
 • شد سیه روز سوم روی همه ** حکم صالح راست شد بی‌‌ملحمه‌‌
 • Üçüncü gün hepsinin yüzü kapkara kesildi. Salih Peygamberin hükmü: cenksiz, cidalsiz doğru çıktı.
 • چون همه در ناامیدی سر زدند ** همچو مرغان در دو زانو آمدند
 • Hepsi de ümitsiz bir hale gelince kuşlar gibi ayaklarını altlarına alıp iki dizlerinin üstlerine çöktüler.
 • در نبی آورد جبریل امین ** شرح این زانو زدن را جاثمین‌‌
 • Cibril-i Emin, bu diz çökmeyi Peygambere “Câsimîn” âyetini getirerek Kur’an’da anlattı.
 • زانو آن دم زن که تعلیمت کنند ** وز چنین زانو زدن بیمت کنند 2540
 • Sana diz çökmeyi öğrettikleri ve seni bu çeşit diz çökmeden korkuttukları vakit, yani belâ gelmeden diz çök!
 • منتظر گشتند زخم قهر را ** قهر آمد نیست کرد آن شهر را
 • Salih’in kavmi, Tanrı kahrının zahmını beklediler: o kahır ve azap da gelip o şehri yok etti.
 • صالح از خلوت به سوی شهر رفت ** شهر دید اندر میان دود و تفت‌‌
 • Salih, halvetten çıkıp şehre doğru gitti; gördü ki şehir duman ve ateş içinde.