English    Türkçe    فارسی   

1
2962-3011

 • ظل او اندر زمین چون کوه قاف ** روح او سیمرغ بس عالی طواف‌‌
 • Yeryüzünde onun gölgesi Kafdağı gibidir, ruhu da Simurg gibi çok yükseklerde uçmakta, yücelerde dolaşmakta.
 • گر بگویم تا قیامت نعت او ** هیچ آن را مقطع و غایت مجو
 • Kıyamete kadar onu övsem, söylesem tükenmez. Bu övüşe bir kesim, bir son arama.
 • در بشر رو پوش کرده ست آفتاب ** فهم کن و الله اعلم بالصواب‌‌
 • Güneş, insan suretiyle yüzünü örtmüştür, insan suretinde gizlenmiştir; artık sen anlayıver. Doğrusunu Tanrı daha iyi bilir.
 • یا علی از جمله‌‌ی طاعات راه ** بر گزین تو سایه‌‌ی خاص اله‌‌ 2965
 • Ya Ali! Sen, Tanrı yolundakini bütün ibadetler içinde Tanrıya ulaşmış kişinin gölgesine sığınmayı seç.
 • هر کسی در طاعتی بگریختند ** خویشتن را مخلصی انگیختند
 • Herkes bir çeşit ibadete sarıldı, kendisi için bir türlü kurtulma çaresine yapıştı.
 • تر برو در سایه‌‌ی عاقل گریز ** تا رهی ز آن دشمن پنهان ستیز
 • Sen, akıllı bir kişinin gölgesine kaç ki gizli gizli savaşan düşmandan kurtulasın.
 • از همه طاعات اینت بهتر است ** سبق یابی بر هر آن سابق که هست‌‌
 • Bu, senin için bütün ibadetlerden daha iyidir. Bu suretle yolda ilerlemiş olanların hepsini geçer, hepsinden ileri olursun.
 • چون گرفتت پیر هین تسلیم شو ** همچو موسی زیر حکم خضر رو
 • Bir Pîr ele geçirdin mi hemen teslim ol; Mûsâ gibi Hızır’ın hükmüne girip yürü.
 • صبر کن بر کار خضری بی‌‌نفاق ** تا نگوید خضر رو هذا فراق‌‌ 2970
 • Ey münafıklık nedir, bilmeyen! Hızır’ın yaptığı işlere sabret ki Hızır” Haydi git, ayrılık geldi” demesin.
 • گر چه کشتی بشکند تو دم مزن ** گر چه طفلی را کشد تو مو مکن‌‌
 • Gemiyi kırarsa ses çıkarma; çocuğu öldürürse saçını başını yolma.
 • دست او را حق چو دست خویش خواند ** تا يد الله فوق أيدیهم براند
 • Mademki Hak, onun eline “kendi elimdir” dedi; “Yedullahi fevka eydîhim” hükmünü verdi;
 • دست حق میراندش زنده‌‌ش کند ** زنده چه بود جان پاینده‌‌ش کند
 • Şu halde Tanrı eli, onu öldürse de yine diriltir. Hattâ diriltmek nedir ki? Ona ebedî hayat verir.
 • هر که تنها نادرا این ره برید ** هم به عون همت پیران رسید
 • Bu yolu, nadir olarak yapayalnız aşan bile yine Pîrlerin himmetiyle aşmış, varacağı yere onların sayesinde ulaşmıştır.
 • دست پیر از غایبان کوتاه نیست ** دست او جز قبضه‌‌ی الله نیست‌‌ 2975
 • Pîrin eli, kısa değildir, gaiptekilere de erişir. Onun eli, Tanrı kabzasından başka bir şey değildir ki.
 • غایبان را چون چنین خلعت دهند ** حاضران از غایبان لا شک بهند
 • Gaipte bulunanlara böyle bir hil’ati verirlerse huzurda bulunanlar şüphesiz gaiptekilerden daha iyidir.
 • غایبان را چون نواله می‌‌دهند ** پیش مهمان تا چه نعمتها نهند
 • Gaiptekileri bile doyururlar, onlara bile ihsan ederlerse artık konuğun önüne ne nimetler koymazlar?
 • کو کسی که پیش شه بندد کمر ** تا کسی که هست بیرون سوی در
 • Huzurlarında hizmet kemeri bağlanan nerede, kapı dışında bulunan nerede?
 • چون گزیدی پیر نازک دل مباش ** سست و ریزیده چو آب و گل مباش‌‌
 • Pîri seçip ona teslim oldun mu, nazik ve tahammülsüz olma; balçık gibi gevşek ve sölpük bir halde bulunma.
 • گر بهر زخمی تو پر کینه شوی ** پس کجا بی‌‌صیقل آیینه شوی‌‌ 2980
 • Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen cilâlanmadan nasıl ayna olacaksın?”
 • کبودی زدن قزوینی بر شانگاه صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن‌‌
 • Vücuduna aslan resmi döğdürmek isteyen, fakat iğne acısından dolayı pişman olan Kazvinlinin hikâyesi
 • این حکایت بشنو از صاحب بیان ** در طریق و عادت قزوینیان‌‌
 • Rivayetçiden şu hikâyeyi de dinle: Kazvinlilerin âdetleridir;
 • بر تن و دست و کتفها بی‌‌گزند ** از سر سوزن کبودیها زنند
 • Vücutlarına, kol ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler.
 • سوی دلاکی بشد قزوینیی ** که کبودم زن بکن شیرینیی‌‌
 • Bir Kavzinli, tellâğın yanına gidip “Bana bir döğme yap; fakat canımı acıtma” dedi.
 • گفت چه صورت زنم ای پهلوان ** گفت بر زن صورت شیر ژیان‌‌
 • Tellâk “ Söyle yiğidim; ne resmi döveyim?” diye sorunca “ bir kükremiş aslan resmi döv” dedi;
 • طالعم شیر است نقش شیر زن ** جهد کن رنگ کبودی سیر زن‌‌ 2985
 • “Talihim aslandır, onun için aslan resmi olsun. Gayret et, dövmeyi adamakıllı yap!”
 • گفت بر چه موضعت صورت زنم ** گفت بر شانه‌‌گهم زن آن رقم‌‌
 • Tellak “Vücudunun neresine döveyim?” dedi. Kavzinli “ İki omzumun arasına”” dedi.
 • چون که او سوزن فرو بردن گرفت ** درد آن در شانگه مسکن گرفت‌‌
 • Tellak, iğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya başlayıp,
 • پهلوان در ناله آمد کای سنی ** مر مرا کشتی چه صورت می‌‌زنی‌‌
 • “ Aman usta, beni öldürdün gitti. Ne yapıyorsun?”diye bağırdı.
 • گفت آخر شیر فرمودی مرا ** گفت از چه عضو کردی ابتدا
 • Usta “ Aslan yap dedin ya” dedi. Kazvinli sordu:” Neresinden başladın?
 • گفت از دمگاه آغازیده‌‌ام ** گفت دم بگذار ای دو دیده‌‌ام‌‌ 2990
 • Usta “ Kuyruğundan” dedi. Kazvinli dedi ki:” Aman iki gözüm, bırak kuyruğunu.
 • از دم و دمگاه شیرم دم گرفت ** دمگه او دمگهم محکم گرفت‌‌
 • Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum sızladı, nefesim kesildi, boğazım tıkandı.
 • شیر بی‌‌دم باش گو ای شیر ساز ** که دلم سستی گرفت از زخم گاز
 • Aslan, varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime fenalık geldi, bayılacağım.”
 • جانب دیگر گرفت آن شخص زخم ** بی‌‌محابا بی‌‌مواسا بی‌‌ز رحم‌‌
 • Usta, “Kavzinliyi kayırmadan, merhametsizce aslanın bir başka tarafını dövmeye başladı.
 • بانگ کرد او کاین چه اندام است از او ** گفت این گوش است ای مرد نکو
 • Yiğit yine bağırdı “Burası neresi?” Usta: “Kulağı” dedi.
 • گفت تا گوشش نباشد ای حکیم ** گوش را بگذار و کوته کن گلیم‌‌ 2995
 • Kazvinli “ Bırak, kulaksız olsun. Orasını da yapma” dedi.
 • جانب دیگر خلش آغاز کرد ** باز قزوینی فغان را ساز کرد
 • Usta bu sefer başka bir yerine başlayınca Kazvinli yine feryat etti:
 • کاین سوم جانب چه اندام است نیز ** گفت این است اشکم شیر ای عزیز
 • “Bu üçüncü iğne de neresini dövüyor?” Usta:”Azizim, karnı” dedi.
 • گفت تا اشکم نباشد شیر را ** چه شکم باید نگار سیر را
 • Kazvinli “Fena acıyor, iğneyi bu kadar çok batırma, bırak, karınsız olsun” deyince
 • خیره شد دلاک و بس حیران بماند ** تا به دیر انگشت در دندان بماند
 • Tellâk şaşırdı, hayli müddet parmağı ağzında kaldı.
 • بر زمین زد سوزن از خشم اوستاد ** گفت در عالم کسی را این فتاد 3000
 • İğneyi yere atıp “ Âlemde kimse böyle bir hale düştüm mü ki?
 • شیر بی‌‌دم و سر و اشکم که دید ** این چنین شیری خدا خود نافرید
 • Kuyruksuz, başsız, karınsız aslanı kim gördü? Tanrı bile böyle bir aslan yaratmamıştır” dedi.
 • ای برادر صبر کن بر درد نیش ** تا رهی از نیش نفس گبر خویش‌‌
 • Kardeş, iğne yarasına sabret ki gâvur nefsin iğnesinden kurtulasın.
 • کان گروهی که رهیدند از وجود ** چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود
 • Varlıkların kurtulmuş olanlara felek de secde eder, güneş de, ay da.
 • هر که مرد اندر تن او نفس گبر ** مر و را فرمان برد خورشید و ابر
 • Vücudunda nefsi ölen kişinin fermanına güneş de tâbidir, bulut da.
 • چون دلش آموخت شمع افروختن ** آفتاب او را نیارد سوختن‌‌ 3005
 • Gönlü ışık yakmayı, şûlelenmeyi öğrenmiş olan kişiyi güneş bile yakamaz.
 • گفت حق در آفتاب منتجم ** ذکر تزاور کذا عن کهفهم‌‌
 • Tanrı; doğması, batması muayyen olan güneş hakkında “Doğduğu ve battığı zaman onların mağaralarına vurmaz; o mağara hiç güneş yüzü görmezdi”demiştir.
 • خار جمله لطف چون گل می‌‌شود ** پیش جزوی کاو سوی کل می‌‌رود
 • Bir cüzü, külle ulaşırsa o cüz’ün yanında diken bile, gül gibi baştanbaşa letafet kesilir.
 • چیست تعظیم خدا افراشتن ** خویشتن را خوار و خاکی داشتن‌‌
 • Tanrı’yı ululamak, yüceltmek, nasıl olur? Kendini, varlığını horlamak, toprak mesabesinde tutmakla.
 • چیست توحید خدا آموختن ** خویشتن را پیش واحد سوختن‌‌
 • Tanrıyı tevhid etmeyi öğrenmek nedir? Kendini tek Tanrı önünde yakıp yok etmek.
 • گر همی‌‌خواهی که بفروزی چو روز ** هستی همچون شب خود را بسوز 3010
 • Gündüz gibi şûlelenip parlamayı diliyorsan geceye benzeyen varlığını yak!
 • هستی‌‌ات در هست آن هستی نواز ** همچو مس در کیمیا اندر گداز
 • Varlığını o varlığı meydana getirenin varlığında bakırı kimya içinde eritir, yok eder gibi eritir, yok eder gibi erit, yok et (de altın ol)