English    Türkçe    فارسی   

1
3182-3231

 • آن که ارض الله واسع گفته‌‌اند ** عرصه‌‌ای دان کانبیا در رفته‌‌اند
 • “ Tanrı yeri geniştir” derler ya; o geniş yer, bil peygamberlerin gidip daldıkları sahadır.
 • دل نگردد تنگ ز آن عرصه‌‌ی فراخ ** نخل تر آن جا نگردد خشک شاخ‌‌
 • O geniş sahada gönül daralmaz; yaş ağaç, orada kuru dal haline gelmez.
 • حاملی تو مر حواست را کنون ** کند و مانده می‌‌شوی و سر نگون‌‌
 • Şimdi duygular, sen de. Fakat bir gün yorgun, bitkin, baş aşağı bir hale geleceksin.
 • چون که محمولی نه حامل وقت خواب ** ماندگی رفت و شدی بی‌‌رنج و تاب‌‌ 3185
 • Uykuda duygularını taşımazsın, duygular seni taşır. Bu yorgunluk, bitkinlik gider, eziyetten, sıkıntıdan kurtulursun.
 • چاشنیی دان تو حال خواب را ** پیش محمولی حال اولیا
 • Sen uyku halini, velîlerin uyanıkken de duygularını taşımamaları halinde bir çeşni bil.
 • اولیا اصحاب کهفند ای عنود ** در قیام و در تقلب هم رقود
 • Be inatçı; velîler, Eshab-ı Kehf’dir. Ayakta olsalar da, yürüyüp gezseler de uykudadırlar.
 • می‌‌کشدشان بی‌‌تکلف در فعال ** بی‌‌خبر ذات الیمین ذات الشمال‌‌
 • Tanrı, onları, kendilerinin haberi olmadan işletir; sağa sola çevirir.
 • چیست آن ذات الیمین فعل حسن ** چیست آن ذات الشمال اشغال تن‌‌
 • O sağa çevrilme nedir? İyi iş. Ya sola çevrilme? O da bedene, varlığa ait işler.
 • می‌‌رود این هر دو کار از انبیا ** بی‌‌خبر زین هر دو ایشان چون صدا 3190
 • Bu iki hal de peygamberlerden, dağdan ses gelir gibi zuhur eder. Onların, her ikisinden de haberleri yoktur.
 • گر صدایت بشنواند خیر و شر ** ذات کوه از هر دو باشد بی‌‌خبر
 • Dağ, hayır olsun, şer olsun... Senin sesini sana verir, duyurur. Fakat ikisinden de bihaberdir.
 • گفتن مهمان یوسف علیه السلام را که آینه آوردمت ارمغان تا هر باری که در وی نگری روی خوب خود بینی مرا یاد کنی‌‌
 • Konuğun, Yusuf-u Sıddıyk’a “Sana armağan olarak ayna getirdim. Ona her baktıkça güzel yüzünü görür beni hatırlarsın” demesi
 • گفت یوسف هین بیاور ارمغان ** او ز شرم این تقاضا زد فغان‌‌
 • Yusuf “Hadi, armağanını çıkar” deyince konuk, bu istekten utanıp âdeta figan ederek.
 • گفت من چند ارمغان جستم ترا ** ارمغانی در نظر نامد مرا
 • ”Sana getirmek için ne kadar armağan aradıysam hiçbir şeyi beğenmedim, lâyık görmedim.
 • حبه‌‌ای را جانب کان چون برم ** قطره‌‌ای را سوی عمان چون برم‌‌
 • Bir habbeyi alıp da madene, bir katrayı alıp da ummana nasıl götürebilirim?
 • زیره را من سوی کرمان آورم ** گر به پیش تو دل و جان آورم‌‌ 3195
 • Sana gönül ve can bile getirsem Kirman’a kimyon götürmüş sayılırım.
 • نیست تخمی کاندر این انبار نیست ** غیر حسن تو که آن را یار نیست‌‌
 • Senin, misli olmayan güzelliğinden başka bir tohum yoktur ki bu ambarda olmasın.
 • لایق آن دیدم که من آیینه‌‌ای ** پیش تو آرم چو نور سینه‌‌ای‌‌
 • Sana gönül nuru gibi bir ayna getirmeyi lâyık gördüm.
 • تا ببینی روی خوب خود در آن ** ای تو چون خورشید شمع آسمان‌‌
 • Ey güneş gibi gökyüzünün ışığı olan güzel! Ona baktıkça kendi güzel yüzünü görürsün.
 • آینه آوردمت ای روشنی ** تا چو بینی روی خود یادم کنی‌‌
 • Gözümün nuru, sana ayna getirdim, ona bakıp yüzünü gördükçe beni hatırlarsın” dedi.
 • آینه بیرون کشید او از بغل ** خوب را آیینه باشد مشتغل‌‌ 3200
 • Koynundan aynayı çıkarıp sundu. Güzeller, aynayla meşgul olurlar.
 • آینه‌‌ی هستی چه باشد نیستی ** نیستی بر گر تو ابله نیستی‌‌
 • Varlığın aynası nedir? Yokluk. Ahmak değilsen yokluğu ihtiyar et.
 • هستی اندر نیستی بتوان نمود ** مال داران بر فقیر آرند جود
 • Varlık, yoklukta görünebilir. Zenginler, yoksula cömertlik edebilirler.
 • آینه‌‌ی صافی نان خود گرسنه ست ** سوخته هم آینه‌‌ی آتش زنه ست‌‌
 • Ekmeğin saf aynası açtır; kav da çakmak taşının aynasıdır.
 • نیستی و نقص هر جایی که خاست ** آینه‌‌ی خوبی جمله‌‌ی پیشه‌‌هاست‌‌
 • Bir yerde yokluk ve noksan oldu mu...bu, bütün sanatların güzelliğine aynadır.
 • چون که جامه چست و دوزیده بود ** مظهر فرهنگ درزی چون شود 3205
 • Elbise biçilmiş, dikilmiş olursa terzinin mahareti görünebilir mi?
 • ناتراشیده همی‌‌باید جذوع ** تا دروگر اصل سازد یا فروع‌‌
 • Budaklar yontulmamış olmalı ki marangoz onu yontsun, rendelesin... Ondan asla, yahut fer’e ait bir şey yapsın.
 • خواجه‌‌ی اشکسته بند آن جا رود ** که در آن جا پای اشکسته بود
 • Usta kırıkçı nerede ayağı kırılmış varsa oraya gider.
 • کی شود چون نیست رنجور نزار ** آن جمال صنعت طب آشکار
 • Hasta ve arık kişi olmazsa tıp sanatının güzelliği nasıl görünür?
 • خواری و دونی مسها بر ملا ** گر نباشد کی نماید کیمیا
 • Ey ulu kişi! Bakırların bayalığı, aşağılığı olmasa kimya nasıl olur da zuhur eder?
 • نقصها آیینه‌‌ی وصف کمال ** و آن حقارت آینه‌‌ی عز و جلال‌‌ 3210
 • Noksanlar, kemal vasfının aynasıdır. O horluk, yücelik ve ululuğa aynadır.
 • ز آن که ضد را ضد کند پیدا یقین ** ز آن که با سرکه پدید است انگبین‌‌
 • Çünkü yakinen zıt, zıddı gösterir. Ondan dolayı bal, sirke ile görünür, (sirkengebin olur)
 • هر که نقص خویش را دید و شناخت ** اندر استکمال خود ده اسبه تاخت‌‌
 • Kim, kendi noksanını görüp anlarsa yedeğinde dokuz at olduğu halde tekemmül yolunda koşar.
 • ز آن نمی‌‌پرد به سوی ذو الجلال ** کاو گمانی می‌‌برد خود را کمال‌‌
 • Kendisini kâmil sanan, ululuk sahibi Tanrı’nın yolunda uçamaz.
 • علتی بدتر ز پندار کمال ** نیست اندر جان تو ای ذو دلال‌‌
 • Ey mağrur ve sapık! Canında kendini kâmil sanmaktan daha beter bir illet olamaz.
 • از دل و از دیده‌‌ات بس خون رود ** تا ز تو این معجبی بیرون رود 3215
 • Senden bu kendini beğenme defoluncaya kadar gönlünden de çok kan akar, gözünden de!
 • علت ابلیس انا خیری بده ست ** وین مرض در نفس هر مخلوق هست‌‌
 • İblis’in illeti “Ben, Âdem’den hayırlıyım” demesiydi. Bu hastalık, her mahlûkta vardır.
 • گر چه خود را بس شکسته بیند او ** آب صافی دان و سرگین زیر جو
 • Bu hastalığa müptelâ olan, kendisini hor görse bile sen onu, altında pislik olan sâf su bil!
 • چون بشوراند ترا در امتحان ** آب سرگین رنگ گردد در زمان‌‌
 • İmtihan kasdıyla onu bir karıştırsan hemen su bulanır, pislik rengini alır.
 • در تگ جو هست سرگین ای فتی ** گر چه جو صافی نماید مر ترا
 • Ey yiğit! Irmak sana sâf ve berrak görünüyor ama senin ırmağının dibinde de pislik var.
 • هست پیر راه دان پر فطن ** باغهای نفس کل را جوی کن‌‌ 3220
 • Yol bilen anlayışlı pîr, Nefs-i küll bağlarına ark kazıcıdır.
 • جوی خود را کی تواند پاک کرد ** نافع از علم خدا شد علم مرد
 • Irmak, kendisini nereden temizleyecek? İnsanın bilgisi, Tanrı bilgisiyle fayda verir.
 • کی تراشد تیغ دسته‌‌ی خویش را ** رو به جراحی سپار این ریش را
 • Kılıç sapını kesebilir mi? Yürü, bu yarayı bir cerraha göster.
 • بر سر هر ریش جمع آمد مگس ** تا نبیند قبح ریش خویش کس‌‌
 • Kimse, yarasının kötülüğünü görmesin diye her yaranın üstüne sinek üşer.
 • آن مگس اندیشه‌‌ها و آن مال تو ** ریش تو آن ظلمت احوال تو
 • O sinekler; senin düşüncelerin, mallarındır; yaran da ahvalindeki zulmet!
 • ور نهد مرهم بر آن ریش تو پیر ** آن زمان ساکن شود درد و نفیر 3225
 • Eğer o yaraya pîr merhem korsa o zaman derdin iyileşir, feryat ve figanın kesilir.
 • تا که پندارد که صحت یافته ست ** پرتو مرهم بر آن جا تافته ست‌‌
 • Yara sahibi, merhem konunca sıhhat buldum sanır. Halbuki hakikatte oraya merhemin ışığı vurmuştur.
 • هین ز مرهم سر مکش ای پشت ریش ** و آن ز پرتو دان مدان از اصل خویش‌‌
 • Kendine gel, ey sırtı yaralı, merhemden baş çekme; iyileşince de kendi kendime iyileştim deme, sıhhati merhemden bil!
 • مرتد شدن کاتب وحی به سبب آن که پرتو وحی بر او زد آن آیت را پیش از پیغامبر صلی الله علیه و اله بخواند گفت پس من هم محل وحیم‌‌
 • Vahiy kâtibine vahyin ışığı urunca âyeti Peygamber Aleyhisselâm’dan önce okuması ve “Bana da vahiy geliyor” diyerek dininden dönmesi
 • پیش از عثمان یکی نساخ بود ** کاو به نسخ وحی جدی می‌‌نمود
 • Osman’dan önce bir kâtip vardı. Vahyi yazmağa gayret ederdi.
 • چون نبی از وحی فرمودی سبق ** او همان را وانبشتی بر ورق‌‌
 • Peygamber, kendisine vahyedilen âyetleri söyledi mi o, hemen kâğıda yazardı.
 • پرتو آن وحی بر وی تافتی ** او درون خویش حکمت یافتی‌‌ 3230
 • Vahyin ışığı, kâtibe vurunca, gönlüne bazı hikmetler doğardı.
 • عین آن حکمت بفرمودی رسول ** زین قدر گمراه شد آن بو الفضول‌‌
 • Peygamber de onun içine doğanları aynen söylerdi. O herzevekil, bu kadarcık bir şeyden azdı. Yoldan çıkıp.