English    Türkçe    فارسی   

1
3873-3922

 • حلق حیوان چون بریده شد به عدل ** حلق انسان رست و افزون گشت فضل‌‌
 • Hayvanın boğazı kesilince insanın boğazı gelişir. O hayvan, insan vücuduna girer, insan olur, fazileti artar.
 • حلق انسان چون ببرد هین ببین ** تا چه زاید کن قیاس آن بر این‌‌
 • İnsanın boğazı kesilirse ne olur, fazileti ne dereceye varır? Artık agâh ol da onu bununla mukayese et.
 • حلق ثالث زاید و تیمار او ** شربت حق باشد و انوار او 3875
 • Öyle bir üçüncü boğaz doğar ki o, Tanrı şerbetiyle, Tanrı nurlarıyla beslenir, gelişir.
 • حلق ببریده خورد شربت ولی ** حلق از لا رسته مرده در بلی‌‌
 • Kesilen boğaz, bu şerbeti içer ama “Lâ” dan kurtulmuş “Belâ” da ölmüş boğaz!
 • بس کن ای دون همت کوته بنان ** تا کی‌‌ات باشد حیات جان به نان‌‌
 • Ey kısa parmaklı, himmeti kesik kişi! Ne vakte dek canının hayatı ekmek olacak?
 • ز آن نداری میوه‌‌ای مانند بید ** کآبرو بردی پی نان سپید
 • Beyaz ekmek için yüzsuyu döktüğünden dolayı söğüt ağacı gibi meyven yok!
 • گر ندارد صبر زین نان جان حس ** کیمیا را گیر و زر گردان تو مس‌‌
 • Duygu canı, bu ekmeğe sabredemiyorsa kimyayı elde et de bakırı altın yap!
 • جامه شویی کرد خواهی ای فلان ** رو مگردان از محله‌‌ی گازران‌‌ 3880
 • Elbiseyi yıkamak istiyorsan bez yıkayanların mahallesinden yüz çevirme!
 • گر چه نان بشکست مر روزه‌‌ی ترا ** در شکسته بند پیچ و برتر آ
 • Ekmek orucunu bozduysa kırıkçıya yapış, yücel!
 • چون شکسته بند آمد دست او ** پس رفو باشد یقین اشکست او
 • Onun eli, mademki kırıkları sarar, iyileştirir... Şu halde onun kırması şüphe yok ki yapmaktır.
 • گر تو آن را بشکنی گوید بیا ** تو درستش کن نداری دست و پا
 • Fakat sen kırarsan der ki: “Gel yap bakalım.” Elin ayağın yok ki yapamazsın.
 • پس شکستن حق او باشد که او ** مر شکسته گشته را داند رفو
 • Şu halde kırmak, kırığı sarıp iyileştiren adamın hakkıdır.
 • آن که داند دوخت او داند درید ** هر چه را بفروخت نیکوتر خرید 3885
 • Dikmeyi bilen yırtmayı da bilir. Neyi satarsa yerine daha iyisini alır.
 • خانه را ویران کند زیر و زبر ** پس به یک ساعت کند معمورتر
 • Evi yıkar, hâk ile yeksan eder; fakat bir anda da daha mamur bir hale getirir.
 • گر یکی سر را ببرد از بدن ** صد هزاران سر بر آرد در زمن‌‌
 • Bir bedenden baş kesti mi yerine derhal yüz binlerce baş izhar eder.
 • گر نفرمودی قصاصی بر جناة ** یا نگفتی فی القصاص آمد حیات‌‌
 • Canilere kısas emretmese, yahut “Kısasta hayat var” demeseydi,
 • خود که را زهره بدی تا او ز خود ** بر اسیر حکم حق تیغی زند
 • Kimin haddi vardı ki kendiliğinden, Tanrı hükmüne esir olmuş bir kişiye kılıç vurabilsin!
 • ز آن که داند هر که چشمش را گشود ** کآن کشنده سخره‌‌ی تقدیر بود 3890
 • Çünkü Tanrı, kimin gözünü açmışsa o adam bilir ki katil, takdirin esiridir.
 • هر که را آن حکم بر سر آمدی ** بر سر فرزند هم تیغی زدی‌‌
 • O takdir kimin boynuna geçmişse kendi oğlunun başına bile kılıç vurmuştur.
 • رو بترس و طعنه کم زن بر بدان ** پیش دام حکم عجز خود بدان‌‌
 • Yürü, kork ve kötüleri az kına; takdirin hüküm tuzağına karşı aczini bil!
 • تعجب کردن آدم علیه السلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن‌‌
 • Âdem Aleyhisselâm’ın İblis’in sapıklığına şaşması ve ululanması
 • چشم آدم بر بلیسی کو شقی ست ** از حقارت و از زیافت بنگریست‌‌
 • Âdem Peygamber, ansızın esasen şakî olan İblise hor baktı.
 • خویش بینی کرد و آمد خود گزین ** خنده زد بر کار ابلیس لعین‌‌
 • Kendisini beğenip, kendisini ulu görüp melun şeytanın yaptığı işe güldü.
 • بانگ بر زد غیرت حق کای صفی ** تو نمی‌‌دانی ز اسرار خفی‌‌ 3895
 • Tanrı gayreti bağırdı: Ey tertemiz adam! Sen gizli sırları bilmiyorsun.
 • پوستین را باژگونه گر کند ** کوه را از بیخ و از بن بر کند
 • Eğer Tanrı kürkü ters giyerse dağı bile ta kökünden temelinden söker.
 • پرده‌‌ی صد آدم آن دم بر درد ** صد بلیس نو مسلمان آورد
 • O zaman, yüzlerce Âdem’in perdesini yırtar, yüzlerce yeni müslüman olmuş suçsuz, günahsız iblis yaratır!
 • گفت آدم توبه کردم زین نظر ** این چنین گستاخ نندیشم دگر
 • Âdem “Bu hor görüşten tövbe ettim. Bir daha böyle küstahça düşünceye düşmem” dedi.
 • یا غیاث المستغیثین اهدنا ** لا افتخار بالعلوم و الغنی‌‌
 • Ey yardım dileyenlerin yardımcısı, bize hidayet ver. Bilgilerle, zenginlikle öğünmeye imkân yok.
 • لا تزغ قلبا هدیت بالکرم ** و اصرف السوء الذی خط القلم‌‌ 3900
 • Kerem ederek hidayet ettiğin kalbi azdırma; takdir ettiğin kötülükleri bizden defet;
 • بگذران از جان ما سوء القضا ** وا مبر ما را ز اخوان صفا
 • Kötü kazaları üstümüzden esirge; bizi Tanrı’ya razı olan kardeşlerden ayırma!
 • تلخ‌‌تر از فرقت تو هیچ نیست ** بی‌‌پناهت غیر پیچا پیچ نیست‌‌
 • Senin ayrılığından daha acı bir şey yok... Sana sığınmazsak sen esirgemezsen işimiz, gücümüz ancak kargaşalıktır.
 • رخت ما هم رخت ما را راه زن ** جسم ما مر جان ما را جامه کن‌‌
 • Zaten malımız mülkümüz; malımızın, mülkümüzün yolunu kesmekte... Zaten cismimizi soyup çırçıplak bırakmakta!
 • دست ما چون پای ما را می‌‌خورد ** بی‌‌امان تو کسی جان چون برد
 • Elimiz, ayağımıza kastettikten sonra artık kim, senin lûtfun olmadıkça canını kurtarabilir ki?
 • ور برد جان زین خطرهای عظیم ** برده باشد مایه‌‌ی ادبار و بیم‌‌ 3905
 • Bu pek büyük tehlikelerden canını kurtarsa bile kurtardığı şey ancak idbar ve tehlike sermayesi kesilir.
 • ز آن که جان چون واصل جانان نبود ** تا ابد با خویش کور است و کبود
 • Çünkü can, canana ulaşmadıkça ebediyen kördür... ebediyen yaslıdır.
 • چون تو ندهی راه جان خود برده گیر ** جان که بی‌‌تو زنده باشد مرده گیر
 • Esasen senin inayetin olmazsa can, âdeta bir tutsaktır; seninle diri olmayan canı ölü farz et.
 • گر تو طعنه می‌‌زنی بر بندگان ** مر ترا آن می‌‌رسد ای کامران‌‌
 • Sen kullara darılır,kulları kınarsan, Ey Tanrı hakkındır, yaparsın.
 • ور تو ماه و مهر را گویی جفا ** ور تو قد سرو را گویی دوتا
 • Aya, güneşe kusurlu, nursuz... Servinin boyuna iki büklüm;
 • ور تو چرخ و عرش را خوانی حقیر ** ور تو کان و بحر را گویی فقیر 3910
 • Feleğe, arşa hor ve aşağı... madene, denize yoksul dersen,
 • آن به نسبت با کمال تو رواست ** ملک اکمال فناها مر تراست‌‌
 • Kemaline nispetle yaraşır. Çünkü yokluklara kemal verip onlara eriştirme kudreti ancak senindir.
 • که تو پاکی از خطر و ز نیستی ** نیستان را موجد و معنیستی‌‌
 • Çünkü sende yokluk ve ihtiyaç yoktur; yokları icat eden, onları ihtiyaçtan kurtaran sensin.
 • آن که رویانید داند سوختن ** ز آن که چون بدرید داند دوختن‌‌
 • Yetiştiren, yakmayı da bilir; çünkü yırtık söken, dikmeyi de bilir.
 • می‌‌بسوزد هر خزان مر باغ را ** باز رویاند گل صباغ را
 • Her güz; bağı bahçeyi yakıp yandırmakta. Sonra yeniden bahçeleri renklere boyayan kırmızı güllere boyayan kırmızı gülleri yetiştirmektedir.
 • کای بسوزیده برون آ تازه شو ** بار دیگر خوب و خوب آوازه شو 3915
 • “ Ey yanıp yakılan, zuhur et, yenilen; tekrar güzelleş, güzel sesli bir hale gel” diye hepsini yeniden yaratır.
 • چشم نرگس کور شد بازش بساخت ** حلق نی ببرید و بازش خود نواخت‌‌
 • Nergisin gözü körleşir, o, tekrar açar... Kamışın boğazını keser, sonra yine kendisi tekrar okşar, ondan nağmeler çıkarır.
 • ما چو مصنوعیم و صانع نیستیم ** جز زبون و جز که قانع نیستیم‌‌
 • Biz mademki masnu’uz, sâni değiliz... Şu halde ancak zebunuz, ancak kanaatkârız.
 • ما همه نفسی و نفسی می‌‌زنیم ** گر نخوانی ما همه اهرمنیم‌‌
 • Hepimiz “Nefsim, nefsim” deyip durmakta, hepimiz yalnız kendimizi düşünmekteyiz. Sen buna lûtufta bulunmazsan şeytanız.
 • ز آن ز اهرمن رهیدستیم ما ** که خریدی جان ما را از عمی‌‌
 • Sen bizim canımızı körlükten kurtardığından, gözümüzü açtığından dolayı Şeytandan kurtulduk.
 • تو عصا کش هر که را که زندگی است ** بی‌‌عصا و بی‌‌عصا کش کور چیست‌‌ 3920
 • Kim hayattaysa değnekçisi, yol gösteren sensin. Değneğin, değnekçisi olmadıkça kör nedir ki, ne yapabilir ki?
 • غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است ** آدمی سوز است و عین آتش است‌‌
 • Senden gayrı hoş olsun, hoş olmasın... Her şey, insanı yakar, ateşin aynıdır.
 • هر که را آتش پناه و پشت شد ** هم مجوسی گشت و هم زردشت شد
 • Kim ateşe dayanır, ateşe arka verirse hem Mecusidir, hem Zerdüşt!