English    Türkçe    فارسی   

1
486-535

 • هر چه ذوق طبع باشد چون گذشت ** بر نیارد همچو شوره ریع و کشت‌‌
 • Tabiatın hoşlandığı her şey, vakti geçince, çorak yere ekilmiş tohum gibi mahsul vermez.
 • جز پشیمانی نباشد ریع او ** جز خسارت پیش نارد بیع او
 • Onun mahsulü, pişmanlıktan başka bir şey olmaz; onun kazancı, sahibine ziyandan başka bir şey getirmez.
 • آن میسر نبود اندر عاقبت ** نام او باشد معسر عاقبت‌‌
 • O zevk, sonunda da önünde olduğu gibi kolay ve hoş görünmez; nihayette adı güç olur, güçlenmiş bir hale gelir.
 • تو معسر از میسر باز دان ** عاقبت بنگر جمال این و آن‌‌
 • Sen güçleştirilmişle, kolaylaştırılmışı, birbirinden ayırt et; bunun yüzünü de sonuna nazaran gör, onun yüzünü de sonuna nazaran.”
 • در یکی گفته که استادی طلب ** عاقبت بینی نیابی در حسب‌‌ 490
 • Bir tomarda da; “Bir üstat ara. Akıbeti görme hassasını nesepte (şunun bunun soyundan gelmiş olmakta ve bununla öğünende) bulamazsın.
 • عاقبت دیدند هر گون ملتی ** لاجرم گشتند اسیر زلتی‌‌
 • Her çeşit din sâlikleri üstat aramaksızın, peygamberlere tâbi olmaksızın işlerin akıbetlerini gördüler, kendi akıllarınca netice hakkında istidlâllerde bulundular da bu yüzden hata ve dalâlete düştüler.
 • عاقبت دیدن نباشد دست‌‌باف ** ور نه کی بودی ز دینها اختلاف‌‌
 • Akıbet görme; elle dokunmuş, örülmüş değildir. Böyle olsaydı dinlerde nasıl ayrılık olurdu?” demişti.
 • در یکی گفته که استا هم تویی ** ز انکه استا را شناسا هم تویی‌‌
 • Bir tanesinde demişti ki: “Usta da sensin; çünkü ustayı da sen tanırsın.
 • مرد باش و سخره‌‌ی مردان مشو ** رو سر خود گیر و سر گردان مشو
 • Er ol, erlerin maskarası olma; kendi başının çaresine bak sersemleşme.”
 • در یکی گفته که این جمله یکی است ** هر که او دو بیند احول مردکی است‌‌ 495
 • Bir diğerinde; “Bunların hepsi birdir. İki gören kimse şaşı adamcağızdır” demiş.
 • در یکی گفته که صد یک چون بود ** این کی اندیشد مگر مجنون بود
 • Bir tomarda da; “Yüz, nasıl bir olur, bunu kim düşünür, meğerki deli olsun!
 • هر یکی قولی است ضد همدگر ** چون یکی باشد یکی زهر و شکر
 • Bunların her biri, öbürünün zıddıdır. Gayrı zehirle şeker nice bir olur?
 • تا ز زهر و از شکر در نگذری ** کی تو از گلزار وحدت بر بری‌‌
 • Zehirden de, şekerden de geçmedikçe vahdet bahçesinden nice koku alabilirsin? demişti.
 • این نمط وین نوع ده طومار و دو ** بر نوشت آن دین عیسی را عدو
 • O İsa dinine düşman olan vezir bu tarz da, bu çeşitte on iki tomar yazdı.
 • بیان آن که این اختلافات در صورت روش است نه در حقیقت راه
 • İhtilaf; gidiş tarzındadır, yolun hakikatinde değil
 • او ز یک رنگی عیسی بو نداشت ** وز مزاج خم عیسی خو نداشت‌‌ 500
 • O, İsa’nın bir renkte oluşundan koku almamıştı. O, İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı.
 • جامه‌‌ی صد رنگ از آن خم صفا ** ساده و یک رنگ گشتی چون صبا
 • Yüz renkli elbise, İsa’nın saf küpünden saba rüzgârı gibi sade ve lâtif bir hale gelir, tek bir renge boyanırdı.
 • نیست یک رنگی کز او خیزد ملال ** بل مثال ماهی و آب زلال‌‌
 • Birlikteki bu tek renklilik, insana usanç ve sıkıntı veren tek renklilik değildir. Belki o tek renk deniz gibidir, ona dalanlar da balık gibi hayat ve neşe içindedirler.
 • گر چه در خشکی هزاران رنگهاست ** ماهیان را با یبوست جنگهاست‌‌
 • Karada gerçi binlerce renk var, ama balıkların kurulukla cengi var!
 • کیست ماهی چیست دریا در مثل ** تا بدان ماند ملک عز و جل‌‌
 • Misal olarak söylenen balık kimdir, deniz nedir ki yüce ve ulu padişah, ona benzesin!
 • صد هزاران بحر و ماهی در وجود ** سجده آرد پیش آن اکرام و جود 505
 • Varlık âlemindeki yüz binlerce denizler ve balıklar, o ikram ve ihsan huzurunda secde ederler.
 • چند باران عطا باران شده ** تا بدان آن بحر در افشان شده‌‌
 • Nice ihsan yağmuru yağdı da deniz, inciler saçıcı bir hale geldi.
 • چند خورشید کرم افروخته ** تا که ابر و بحر جود آموخته‌‌
 • Nice kerem güneşi nur saçtı da bulut ve deniz, cömertlik öğrendi.
 • پرتو دانش زده بر آب و طین ** تا شده دانه پذیرنده‌‌ی زمین‌‌
 • Suya ve toprağa zatının ışığı vurdu da o sebeple yeryüzü, tane ve tohum kabul eder oldu.
 • خاک امین و هر چه در وی کاشتی ** بی‌‌خیانت جنس آن برداشتی‌‌
 • Toprak emindir; ona her ne ekersen ihanet görmeksizin onun cinsini toplar, devşirirsin.
 • این امانت ز آن امانت یافته ست ** کافتاب عدل بر وی تافته ست‌‌ 510
 • Toprak bu eminliği o eminlikten bulmuştur, çünkü adalet güneşi ona nur saçmıştır.
 • تا نشان حق نیارد نو بهار ** خاک سرها را نکرده آشکار
 • İlkbahar, Hak fermanı getirmedikçe, toprak sırrını nice açığa vurur?
 • آن جوادی که جمادی را بداد ** این خبرها وین امانت وین سداد
 • O, öyle bir cömert ve vericidir ki bu haberleri, bu eminliği ve bu doğruluğu bir cemada, kuru yeryüzüne vermiştir.
 • مر جمادی را کند فضلش خبیر ** عاقلان را کرده قهر او ضریر
 • Fâzıl ve ihsanı, kuru toprağı haberdar eder, kahır ve celâli de akıllı insanları kör eyler.
 • جان و دل را طاقت آن جوش نیست ** با که گویم در جهان یک گوش نیست‌‌
 • Canda, gönülde o coşmaya takat yoktur. Kime söyleyeyim? Cihanda bir tek kulak yok!
 • هر کجا گوشی بد از وی چشم گشت ** هر کجا سنگی بد از وی یشم گشت‌‌ 515
 • Nerede bir kulak varsa; onun yüzünden, göz oldu. Nerede bir taş varsa; onun lûtfiyle yeşim taşına döndü.
 • کیمیا ساز است چه بود کیمیا ** معجزه بخش است چه بود سیمیا
 • Kimyayı meydana getiren o dur, kimya ne oluyor ki? Mucize bağışlayıcıdır, simya ne oluyor ki?
 • این ثنا گفتن ز من ترک ثناست ** کین دلیل هستی و هستی خطاست‌‌
 • Benim bu övüşüm, övmeyi terk etmenin ta kendisidir; çünkü bu övüş, varlık delilidir, varlık ise hatadır.
 • پیش هست او بباید نیست بود ** چیست هستی پیش او کور و کبود
 • Onun varlığına karşı yok olmak gerektir: onun huzurunda varlık nedir? Manasız bir şeyden ibarettir!
 • گر نبودی کور از او بگداختی ** گرمی خورشید را بشناختی‌‌
 • Varlık kör olmasaydı... Ondan erirdi, güneşin hararetini tanır, anlardı.
 • ور نبودی او کبود از تعزیت ** کی فسردی همچو یخ این ناحیت‌‌ 520
 • Bu zahiri vücudun Allah’ın varlığıyla var olduğunu bilmemesi körlüğüne delildir.
 • بیان خسارت وزیر در این مکر
 • Vezirin bu hilede ziyana uğraması
 • همچو شه نادان و غافل بد وزیر ** پنجه می‌‌زد با قدیم ناگزیر
 • Padişah gibi vezir de cahil ve gafildi. Varlığı vacip olan Kadim Tanrı ile pençeleşiyordu.
 • با چنان قادر خدایی کز عدم ** صد چو عالم هست گرداند به دم‌‌
 • Öyle kudretli bir Tanrı ile pençeleşiyordu ki bir anda yoktan bu âlem gibi yüz tanesini var eder.
 • صد چو عالم در نظر پیدا کند ** چون که چشمت را به خود بینا کند
 • Senin gözüne kendini görmek hassasını verince nazarında âlem gibi yüzlerce âlem meydana getirir.
 • گر جهان پیشت بزرگ و بی‌‌بنی است ** پیش قدرت ذره ای می‌‌دان که نیست‌‌
 • Her ne kadar dünya senin yanında azametli ve nihayetsizse de bil ki kudrete karşı bir zerre bile değildir.
 • این جهان خود حبس جانهای شماست‌‌ ** هین روید آن سو که صحرای شماست 525
 • Zaten bu âlem sizin canlarınızın hapishanesidir; uyanın, o tarafa gidin! Zira o taraf sizin sahranız, mesire yerinizdir.
 • این جهان محدود و آن خود بی‌‌حد ** استنقش و صورت پیش آن معنی سد است‌‌
 • Bu âlemin hududu vardır, o âlem ise esasen hadsizdir. Nakış ve suret, o manaya settir, mâniadır.
 • صد هزاران نیزه‌‌ی فرعون را ** در شکست از موسیی با یک عصا
 • Firavunun yüz binlerce mızrağını tek bir Musa’nın bir tanecik asâsıyla kırdı.
 • صد هزاران طب جالینوس بود ** پیش عیسی و دمش افسوس بود
 • Yüz binlerce Câlînus’un yüz binlerce hekimlik hünerleri vardı; İsa’nın ve nefesinin yanında bâtıl oldu.
 • صد هزاران دفتر اشعار بود ** پیش حرف امیی آن عار بود
 • Yüz binlerce şiir defterleri vardı, bir tek Ümmi’nin kitabına karşı ayıp ve âr haline geldi.
 • با چنین غالب خداوندی کسی ** چون نمیرد گر نباشد او خسی‌‌ 530
 • Aşağılık olmayan kişi böyle galip Tanrı huzurunda niçin ölmesin*
 • بس دل چون کوه را انگیخت او ** مرغ زیرک با دو پا آویخت او
 • Çok dağ gibi gönüller kopardı. Kurnaz kuşu, iki ayağından asakoydu.
 • فهم و خاطر تیز کردن نیست راه ** جز شکسته می‌‌نگیرد فضل شاه‌‌
 • Akıl ve zekâda kemale ermekle Tanrı’ya varılmaz. Padişahın fazıl ve ihsanı aczini bilen kişiden başkasını kabul etmez.
 • ای بسا گنج آگنان کنج کاو ** کان خیال اندیش را شد ریش گاو
 • Hey gidi hey... Çok köşe, bucak kazıcı ve hazine doldurucular; o kurup duran kişiye, o öküze (vezire) maskara oldular.
 • گاو که بود تا تو ریش او شوی ** خاک چه بود تا حشیش او شوی‌‌
 • Öküz kimdir ki sen onun maskarası olasın. Toprak nedir ki sen onun otu olasın.
 • چون زنی از کار بد شد روی زرد ** مسخ کرد او را خدا و زهره کرد 535
 • Bir kadının kötü işten yüzü sararınca, utanınca Tanrı, onu çarpıp Zühre yıldızı yaptı.