English    Türkçe    فارسی   

1
598-647

 • ما چون چنگیم و تو زخمه می‌‌زنی ** زاری از ما نی تو زاری می‌‌کنی‌‌
 • Biz çenk gibiyiz sen mızrak vurmaktasın; inleme bizden değil, sen inliyorsun!
 • ما چو ناییم و نوا در ما ز تست ** ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست‌‌
 • Biz ney gibiyiz, bizdeki nağme senden. Biz dağ gibiyiz, bizdeki seda senden.
 • ما چو شطرنجیم اندر برد و مات ** برد و مات ما ز تست ای خوش صفات‌‌ 600
 • Kazanıp kaybetmede satranç oyunu gibiyiz; ey huyları güzel! Bizim kazanıp kaybetmemiz sendendir.
 • ما که باشیم ای تو ما را جان جان ** تا که ما باشیم با تو در میان‌‌
 • Ey bizim canımıza can olan! Biz kim oluyoruz ki seninle ortada olalım, görünelim!
 • ما عدمهاییم و هستیهای ما ** تو وجود مطلقی فانی نما
 • Biz yokuz. Varlıklarımız, fâni suretle gösteren Vücud-u Mutlak olan sensin.
 • ما همه شیران ولی شیر علم ** حمله‌‌شان از باد باشد دم‌‌به‌‌دم‌‌
 • Biz umumiyetle aslanlarız ama bayrak üstüne resmedilmiş aslanlar! Onların zaman zaman hareketleri, hamleleri rüzgârdandır.
 • حمله شان پیدا و ناپیداست باد ** آن که ناپیداست هرگز کم مباد
 • Aslanların saldırışı meydânda; lâkin rüzgâr gizlidir. O gizli olan, aslâ eksik olmasın. (T.M. 602)
 • باد ما و بود ما از داد تست ** هستی ما جمله از ایجاد تست‌‌ 605
 • Hareketimiz de, varlığımız da senin vergindir. Varlığımız umumiyetle senin icadındır.
 • لذت هستی نمودی نیست را ** عاشق خود کرده بودی نیست را
 • Yoksa varlık lezzetini gösterdin. Yok olanı kendine âşık eylemiştin!
 • لذت انعام خود را وامگیر ** نقل و باده و جام خود را وامگیر
 • O in’am ve ihsanın lezzetini... Mezeyi, şarabı ve kadehi esirgeme!
 • ور بگیری کیت جستجو کند ** نقش با نقاش چون نیرو کند
 • Esirgersen kim arayıp tarıyabilir? Nakış nakkaşla nasıl mücadele eder?
 • منگر اندر ما، مکن در ما نظر ** اندر اکرام و سخای خود نگر
 • Bize, bizim ef’alimize bakma; kendi ikramına, kendi cömertliğine bak!
 • ما نبودیم و تقاضامان نبود ** لطف تو ناگفته‌‌ی ما می‌‌شنود 610
 • Biz yoktuk, mücadelemiz de yoktu. Senin lütfun bizim söylenmemiş sırlarımızı da işitiyordu.
 • نقش باشد پیش نقاش و قلم ** عاجز و بسته چو کودک در شکم‌‌
 • Nakış, nakkaşın ve kaleminin huzurunda ama karnındaki çocuk gibi âciz ve eli bağlıdır.
 • پیش قدرت خلق جمله بارگه ** عاجزان چون پیش سوزن کارگه‌‌
 • Kudret huzurunda bütün âlem mahlûkları, iğne önünde gergef gibi âcizdir.
 • گاه نقشش دیو و گه آدم کند ** گاه نقشش شادی و گه غم کند
 • Kudret gergefe bazen şeytan resmi, bazen insan resmi işler; gâh neşe, gâh keder nakşeder.
 • دست نه تا دست جنباند به دفع ** نطق نه تا دم زند در ضر و نفع‌‌
 • Gergefin eli yok ki onu def’ için kımıldatsın; dili yok ki fayda, zarar hususunda ses çıkarsın.
 • تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت ** گفت ایزد ما رميت إذ رمیت‌‌ 615
 • Sen beytin tefsirini Kur’an’dan oku Tanrı “Attığın zaman sen atmadın” dedi.
 • گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست ** ما کمان و تیر اندازش خداست‌‌
 • Biz bir ok atarsak, atış, bizden değildir. Biz yayız, o yayla ok atan Tanrı’dır.
 • این نه جبر این معنی جباری است ** ذکر جباری برای زاری است‌‌
 • Bu “cebir” değil, cebbarlığın manasıdır. Cebbarlığı anış da, ancak Tanrı’ya tazarru ve niyaz içindir.
 • زاری ما شد دلیل اضطرار ** خجلت ما شد دلیل اختیار
 • Bizim figanımız muztar ve kudretsiz olduğumuzun delilidir. Yaptığımızdan utanmamız da elimizde ihtiyar olduğuna delildir.
 • گر نبودی اختیار این شرم چیست ** وین دریغ و خجلت و آزرم چیست‌‌
 • Yapıp yapmamada ihtiyarımız varsa utanma ne? Bu açıklanma, bu utanış, bu teeddüp ne?
 • زجر استادان و شاگردان چراست ** خاطر از تدبیرها گردان چراست‌‌ 620
 • Hocaların şakirtleri terbiye etmesi niçin; fikir, neden tedbirlerden tedbirlere dönüyor?
 • ور تو گویی غافل است از جبر او ** ماه حق پنهان کند در ابر رو
 • Eğer sen: “O, cebirden gafildir. Hakk’a mensup olan ay, bulutta yüzünü gizliyor” dersen,
 • هست این را خوش جواب ار بشنوی ** بگذری از کفر و در دین بگروی‌‌
 • Buna hoş bir cevap var; dinlersen küfürden geçer, dini tasdik eder, bana tâbi olursun:
 • حسرت و زاری گه بیماری است ** وقت بیماری همه بیداری است‌‌
 • Hasret ve figan, hastalık zamanındadır. Hastalık zamanı tamamı ile uyanıklık zamanıdır.
 • آن زمان که می‌‌شوی بیمار تو ** می‌‌کنی از جرم استغفار تو
 • Hasta olduğun zaman günahından istiğfar eder durursun.
 • می‌‌نماید بر تو زشتی گنه ** می‌‌کنی نیت که باز آیم به ره‌‌ 625
 • Sana günahın çirkinliği görünür; iyileşince yola geleyim diye niyet edersin.
 • عهد و پیمان می‌‌کنی که بعد از این ** جز که طاعت نبودم کار گزین‌‌
 • Bundan sonra kulluktan başka bir iş ihtiyar etmeyeyim diye ahdeylersin.
 • پس یقین گشت این که بیماری ترا ** می‌‌ببخشد هوش و بیداری ترا
 • Şu halde bu yakinen anlaşıldı ki hastalık sana akıllılık, bahşediyor.
 • پس بدان این اصل را ای اصل جو ** هر که را درد است او برده ست بو
 • Ey asıl arayan kimse! Şu aslı bil ki kimde dert varsa o, koku almış, dermana ermiştir.
 • هر که او بیدارتر پر دردتر ** هر که او آگاه‌‌تر رخ زردتر
 • Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir. Kim işi daha iyi anlamışsa onun benzi daha sarıdır.
 • گر ز جبرش آگهی زاریت کو ** بینش زنجیر جباریت کو 630
 • Hakk’ın cebrinden agâh isen feryadın nerede? Cebbarlık zincirini görüşün hani?
 • بسته در زنجیر چون شادی کند ** کی اسیر حبس آزادی کند
 • Zincire bağlanan nasıl olur da neşelenir? Hapiste esir olan nasıl hürlük eder?
 • ور تو می‌‌بینی که پایت بسته‌‌اند ** بر تو سرهنگان شه بنشسته‌‌اند
 • Eğer ayağını bağladıklarını, başına padişah çavuşlarının dikildiğini görüyorsan.
 • پس تو سرهنگی مکن با عاجزان ** ز آن که نبود طبع و خوی عاجز آن‌‌
 • Gayrı sen de âcizlere çavuşluk etme. Çünkü bu vazife âcizlerin huyu ve tabiatı değildir.
 • چون تو جبر او نمی‌‌بینی مگو ** ور همی‌‌بینی نشان دید کو
 • Mademki görmüyorsun; Tanrı’nın cebrinden bahsetme! Görüyorsan hangi gördüğünün nişanesi?
 • در هر آن کاری که میل استت بدان ** قدرت خود را همی‌‌بینی عیان‌‌ 635
 • Hangi bir işe meylin varsa o işte kendi kudretini apaçık görür durursun;
 • و اندر آن کاری که میلت نیست ** و خواست خویش را جبری کنی کاین از خداست‌‌
 • Hangi işe meylin ve isteğin yoksa... Bu, Tanrı’dandır diye kendini Cebrî yaparsın!
 • انبیا در کار دنیا جبری‌‌اند ** کافران در کار عقبی جبری‌‌اند
 • Peygamberler, dünya işinde Cebrîdirler, kâfirler de ahiret işinde.
 • انبیا را کار عقبی اختیار ** جاهلان را کار دنیا اختیار
 • Peygamberlerin, ahiret işinde ihtiyarları vardır, cahillerin de dünya işinde.
 • ز آن که هر مرغی به سوی جنس خویش ** می‌‌پرد او در پس و جان پیش پیش‌‌
 • Zira her kuş, kendi cinsinin bulunduğu yere gider, bedeni, geride uçmaktadır, canı daha tez, daha ileri gitmekte!
 • کافران چون جنس سجین آمدند ** سجن دنیا را خوش آیین آمدند 640
 • Kâfirler “Siccin” cinsinden olduklarından dünya zindanına rahat rahat gelmişlerdir.
 • انبیا چون جنس علیین بدند ** سوی علیین جان و دل شدند
 • Peygamberler, "İlliyyin" cinsinden olduklarından can ve gönül İlliyyinine doğru gitmişlerdir.
 • این سخن پایان ندارد لیک ما ** باز گوییم آن تمامی قصه را
 • Bu sözün sonu yoktur, fakat biz yine dönüp o hikâyeyi tamamlayalım:
 • نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت
 • Vezirin, halveti terk etmede müritleri ümitsiz bırakması
 • آن وزیر از اندرون آواز داد ** کای مریدان از من این معلوم باد
 • Vezir içerden seslendi: “Ey müritler, benden size şu malûm olsun.
 • که مرا عیسی چنین پیغام کرد ** کز همه یاران و خویشان باش فرد
 • Ki İsa bana “Hep yakınlarından, arkadaşlarından ayrıl, tek ol,
 • روی در دیوار کن تنها نشین ** وز وجود خویش هم خلوت گزین‌‌ 645
 • Yüzünü duvara çevirip yalnızca otur, kendi varlığından da halveti ihtiyar et” diye vahyetti.
 • بعد از این دستوری گفتار نیست ** بعد از این با گفت و گویم کار نیست‌‌
 • Bundan sonra konuşmaya izin yok, bundan sonra dedikodu ile işim yok.
 • الوداع ای دوستان من مرده‌‌ام ** رخت بر چارم فلک بر برده‌‌ام‌‌
 • Dostlar, elveda! Ben öldüm, yükümü dördüncü göğe ilettim.