English    Türkçe    فارسی   

1
878-927

 • مادر فرزند جویان وی است ** اصلها مر فرعها را در پی است‌‌
 • Çocuk anası, onu arar; asıllar, mutlaka feri’leri izler.
 • آب اندر حوض اگر زندانی است ** باد نشفش می‌‌کند کار کانی است‌‌
 • Su, havuz içinde zindanda mahpus gibidir ama hava onu çeker. Zira su, erkâna mensuptur (dört erkân denen hava, ateş, su ve topraktandır. Havanın feri’dir).
 • می‌‌رهاند می‌‌برد تا معدنش ** اندک اندک تا نبینی بردنش‌‌ 880
 • Onu havuzdan kurtarır, madenine azar azar götürür ki sen götürdüğünü görmeyesin. (fırat)
 • وین نفس جانهای ما را همچنان ** اندک اندک دزدد از حبس جهان‌‌
 • Bu nefes alıp vermek de bizim hayatımızı azar azar cihan mahbesinden çalar. (T.M. 876)
 • تا إلیه یصعد أطیاب الکلم ** صاعدا منا إلی حیث علم‌‌
 • Sözlerin temizleri, bizden çıkarak ona yükselir, ondan başkasının bilmediği yere kadar varır.
 • ترتقی أنفاسنا بالمنتقی ** متحفا منا إلی دار البقا
 • Nefeslerimiz, temizlik sebebiyle bizden hediye olarak beka yurduna yücelir.
 • ثم تاتینا مکافات المقال ** ضعف ذاک رحمة من ذی الجلال‌‌
 • Sonra ululuk sahibi Tanrı’dan, ancak rahmet olarak sözlerimizin mükâfatı, iki misli bize gelir;
 • ثم یلجینا الی امثالها ** کی ینال العبد مما نالها 885
 • Sonradan kul nail olduğu şeylere bir daha nail olsun diye bizi, yine o güzel sözlere sevk eder, yine bize o çeşit sözler söyletir.
 • هکذا تعرج و تنزل دایما ** ذا فلا زلت علیه قائما
 • İşte böylece en güzel sözleri söyledikçe hep böyle sözlerin çıkmakta, Tanrı rahmeti inmektedir ve bu iki hal sende daimîdir.
 • پارسی گوییم یعنی این کشش ** ز آن طرف آید که آمد آن چشش‌‌
 • Fârisî söyleyelim: Bu şevk ve cezbe, o zevkin geldiği taraftan gelir.
 • چشم هر قومی به سویی مانده است ** کان طرف یک روز ذوقی رانده است‌‌
 • Her kavmin gözü, bir günceğiz zevk sürdüğü cihette kalmıştır.
 • ذوق جنس از جنس خود باشد یقین ** ذوق جزو از کل خود باشد ببین‌‌
 • Yakînen her cinsin zevki kendi cinsiyledir. Bak; cüz’ün zevki kendi küllünden olur.
 • یا مگر آن قابل جنسی بود ** چون بدو پیوست جنس او شود 890
 • Yahut o şey, bir cinse katılma kabiliyetinde olur da ona erişince o cinsten oluverir.
 • همچو آب و نان که جنس ما نبود ** گشت جنس ما و اندر ما فزود
 • Su ve ekmek gibi ki bizim cinsimiz değilken bizim cinsimizden oluverdi ve vücudumuzu besledi, kuvvetimizi arttırdı.
 • نقش جنسیت ندارد آب و نان ** ز اعتبار آخر آن را جنس دان‌‌
 • Su ve ekmeğin sûreta bizimle cinsiyeti yoktur ama sonucu bakımından onu cinsimiz bil.
 • ور ز غیر جنس باشد ذوق ما ** آن مگر مانند باشد جنس را
 • Eğer, bizimle cins olanlardan başka bir şeyden zevk alıyorsak o da ancak bizimle cinsiyeti olana benzer bir şeydir.
 • آن که مانند است باشد عاریت ** عاریت باقی نماند عاقبت‌‌
 • Cinse benzeyenden alınan zevk, dimî değildir. O zevk âriyettir. Âriyet nesne ise akıbet baki kalmaz.
 • مرغ را گر ذوق آید از صفیر ** چون که جنس خود نیابد شد نفیر 895
 • Kuşa, ıslıktan zevk gelirse de cinsini bulamayınca ok gibi uçar gider.
 • تشنه را گر ذوق آید از سراب ** چون رسد در وی گریزد جوید آب‌‌
 • Susuz kimseye seraptan zevk gelir, fakat ona erişince kaçar ve yine su arar.
 • مفلسان هم خوش شوند از زر قلب ** لیک آن رسوا شود در دار ضرب‌‌
 • Müflisler kalp altından hoşlanırlarsa da, o altın darphanede rüsvay olur.
 • تا زر اندودیت از ره نفگند ** تا خیال کژ ترا چه نفگند
 • Dikkat et; altın suyu ile boyaman seni yoldan alıkoymasın! Dikkat et; bâtıl hayal seni kuyuya düşürmesin!
 • از کلیله باز جو آن قصه را ** و اندر آن قصه طلب کن حصه را
 • Kelile’den bu hikâyeyi oku ve o kıssadan hisse almaya bak!
 • بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیر
 • Av hayvanlarının aslana, tevekkül edip çalışmayı terk etmesini söylemeleri
 • طایفه‌‌ی نخجیر در وادی خوش ** بودشان از شیر دایم کش مکش‌‌ 900
 • Güzel bir derede av hayvanları, aslan korkusundan ıstırap içindeydiler.
 • بس که آن شیر از کمین درمی‌‌ربود ** آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود
 • Çünkü aslan, daima pusudan çıkıp birisini kapmaktaydı. O otlak bu yüzden hepsine fena geliyordu.
 • حیله کردند آمدند ایشان بشیر ** کز وظیفه ما ترا داریم سیر
 • Hileye başvurdular; aslanın huzuruna geldiler. “Biz sana gündelikle yiyecek verip doyuralım,
 • بعد از این اندر پی صیدی میا ** تا نگردد تلخ بر ما این گیا
 • Bundan sonra hiçbir av peşine düşme ki bu otlak, bize zehrolmasın” dediler.
 • جواب گفتن شیر نخجیران را و فایده‌‌ی جهد گفتن‌‌
 • Aslanın av hayvanlarına cevap verip çalışmanın faydasını söylemesi
 • گفت آری گر وفا بینم نه مکر ** مکرها بس دیده‌‌ام از زید و بکر
 • Aslan dedi ki: “Hileye uğramasam, vefa görecek olsam dediğiniz doğru. Ben şundan, bundan çok hileler görmüşümdür.
 • من هلاک فعل و مکر مردمم ** من گزیده‌‌ی زخم مار و کژدمم‌‌ 905
 • İnsanların yaptıkları işlerden, ettikleri hilelerden helâk olmuşum; o yılanlar, o akrepler tarafından çık ısırılmışım.
 • مردم نفس از درونم در کمین ** از همه مردم بتر در مکر و کین‌‌
 • İçinde pusu kurmuş olan nefis ise, kibir ve kin bakımından bütün adamlardan beterdir.
 • گوش من لا یلدغ المؤمن شنید ** قول پیغمبر به جان و دل گزید
 • Benim kulağım “mümin, bir zehirli hayvan deliğinden iki kere dağlanmaz” sözünü işitti; Peygamber’in sözünü canla, gönülle kabul etti.”
 • ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد و اکتساب‌‌
 • Av hayvanlarının tevekkülü çalışıp kazanmaya tercih eylemeleri
 • جمله گفتند ای حکیم با خبر ** الحذر دع لیس یغنی عن قدر
 • Hepsi dediler ki: “Ey halden haberdar hakîm! Çekinmeyi bırak; çekinme, insanı kaderin hükümlerinden kurtaramaz.
 • در حذر شوریدن شور و شر است ** رو توکل کن توکل بهتر است‌‌
 • Kaderden çekinmekte perişanlık ve kötülük vardır, yürü, tevekkül et ki tevekkül, hepsinden iyidir.
 • با قضا پنجه مزن ای تند و تیز ** تا نگیرد هم قضا با تو ستیز 910
 • Ey kötü hiddetli adam! Kaza ile pençeleşme ki kaza da seninle kavgaya tutuşmasın.
 • مرده باید بود پیش حکم حق ** تا نیاید زخم از رب الفلق‌‌
 • Tanyerini ağartan Tanrı’dan bir zarar gelmemesi için kulun Hak hükmüne karşı ölü gibi olması lâzımdır.”
 • ترجیح نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیم‌‌
 • Aslanın çalışıp kazanmayı tevekküle, teslimiyete tercih etmesi
 • گفت آری گر توکل رهبر است ** این سبب هم سنت پیغمبر است‌‌
 • Aslan: “Evet, tevekkül kılavuzsa da bu sebebe teşebbüs de, Peygamber’in sünnetidir.
 • گفت پیغمبر به آواز بلند ** با توکل زانوی اشتر ببند
 • Peygamber, yüksek sesle “Tevekkülle beraber yine devenin ayağını bağla” dedi.
 • رمز الکاسب حبیب الله شنو ** از توکل در سبب کاهل مشو
 • “Çalışan kimse Tanrı sevgilisidir” işaretini dinle: tevekkülden dolayı esbaba teşebbüs hususunda tembel olma” dedi.
 • ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر اجتهاد
 • Av hayvanlarının tevekkülü çalışmaya tercih etmeleri
 • قوم گفتندش که کسب از ضعف خلق ** لقمه‌‌ی تزویر دان بر قدر حلق‌‌ 915
 • Hayvanlar, ona: “Çalışıp kazanma, bil ki, halkın itikat zayıflığı yüzünden, harislerin boğazları miktarınca bir riya lokmasıdır.
 • نیست کسبی از توکل خوبتر ** چیست از تسلیم خود محبوبتر
 • Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Esasen Hakk’a teslim olmadan daha sevgili ne var?
 • بس گریزند از بلا سوی بلا ** بس جهند از مار سوی اژدها
 • Çokları belâdan belâya; yılandan ejderhaya sıçrarlar,
 • حیله کرد انسان و حیله‌‌ش دام بود ** آن که جان پنداشت خون آشام بود
 • İnsan hile etti ama hilesi kendisine tuzak oldu… Can sandığı, kan içici bir düşman kesildi!
 • در ببست و دشمن اندر خانه بود ** حیله‌‌ی فرعون زین افسانه بود
 • Kapıyı kapadı, hâlbuki düşman evinin içindeydi. Firavunun hile ve tedbiri de işte buna benzer masallardandı.
 • صد هزاران طفل کشت آن کینه کش ** و آن که او می‌‌جست اندر خانه‌‌اش‌‌ 920
 • O kin güdücü, yüz binlerce çocuk öldürdü; aradığıysa evinin içindeydi.
 • دیده‌‌ی ما چون بسی علت در اوست ** رو فنا کن دید خود در دید دوست‌‌
 • Mademki bizim gözümüzde birçok illet var; yürü, kendi görüşünü dostun görüşünde yok et!
 • دید ما را دید او نعم العوض ** یابی اندر دید او کل غرض‌‌
 • Bizim görüşümüze bedel onun görüşü, ne güzel bir karşılıktır. Bütün maksatları onun görüşünde bulursun.
 • طفل تا گیرا و تا پویا نبود ** مرکبش جز گردن بابا نبود
 • Çocuk; tutucu, koşucu değilken ancak babasının omzuna biner.
 • چون فضولی گشت و دست و پا نمود ** در عنا افتاد و در کور و کبود
 • Fakat kuvvetlenip küstahlaşınca, elini, ayağını şuraya, buraya salmağa başlayınca hemen zahmet ve ıstıraba düşer.
 • جانهای خلق پیش از دست و پا ** می‌‌پریدند از وفا اندر صفا 925
 • Halkın canlar; el ayak sahibi olmazdan, beden kaydına düşmezden evvel vefadan sefaya uçuyordu.
 • چون به امر اهبطوا بندی شدند ** حبس خشم و حرص و خرسندی شدند
 • Vakta ki “İniniz” emriyle hapsolundular, hiddet, hırs, kanaat ve zaruret kayıtlarına düştüler.
 • ما عیال حضرتیم و شیر خواه ** گفت الخلق عیال للإله‌‌
 • Biz Hakk’ın ayali ve süt isteyen yavrularıyız. (Peygamber) “Halk Tanrı ayalidir” dedi.