English    Türkçe    فارسی   

2
1020-1069

 • صورت ظاهر فنا گردد بدان ** عالم معنی بماند جاودان‏ 1020
 • Bil ki zahiri suret yok olur, fakat mana âlemi ebedidir, kalır.
 • چند بازی عشق با نقش سبو ** بگذر از نقش سبو رو آب جو
 • Testinin suretiyle ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakşından geç, ırmağa, suya yürü.
 • صورتش دیدی ز معنی غافلی ** از صدف دری گزین گر عاقلی‏
 • Suretini gördün ama manadan gafilsin. Akıllıysan sedeften bir inci seç, çıkar.
 • این صدفهای قوالب در جهان ** گر چه جمله زنده‏اند از بحر جان‏
 • Âlemdeki bu sedefe benzeyen kalıpların hepsi can denizinden diriyse de,
 • لیک اندر هر صدف نبود گهر ** چشم بگشا در دل هر یک نگر
 • Her sedefte inci bulunmaz, gözünü aç da her birinin içine bak!
 • کان چه دارد وین چه دارد می‏گزین ** ز انکه کمیاب است آن در ثمین‏ 1025
 • Onda ne var, bunda ne var? Onu anla. Çünkü o değerli inci nadir bulunur.
 • گر به صورت می‏روی کوهی به شکل ** در بزرگی هست صد چندان که لعل‏
 • Surete talip olursan (bu şuna benzer:) bir dağ, görünüşte büyüklük bakımından lâl’in yüzlerce mislidir.
 • هم به صورت دست و پا و پشم تو ** هست صد چندان که نقش چشم تو
 • Senin elin, ayağın, saçın, sakalın da gözünden yüzlerce defa daha büyüktür.
 • لیک پوشیده نباشد بر تو این ** کز همه اعضا دو چشم آمد گزین‏
 • Fakat iki gözün, bütün azadan daha kıymetli olduğu meydandadır.
 • از یک اندیشه که آید در درون ** صد جهان گردد به یک دم سر نگون‏
 • Gönlüne gelen bir tek düşünce yüzünden de yüzlerce cihan, bir anda baş aşağı devrilir gider.
 • جسم سلطان گر به صورت یک بود ** صد هزاران لشکرش در پی دود 1030
 • Padişahın cismi, surette birdir ama yüz binlerce asker, arkasından koşar.
 • باز شکل و صورت شاه صفی ** هست محکوم یکی فکر خفی‏
 • Fakat o tertemiz padişahın şekli ve sureti de gizli bir fikre mahkûmdur.
 • خلق بی‏پایان ز یک اندیشه بین ** گشته چون سیلی روانه بر زمین‏
 • Gör ki bu sayısız halk, bir tefekkür yüzünden yeryüzünde akıp giden sel gibidir.
 • هست آن اندیشه پیش خلق خرد ** لیک چون سیلی جهان را خورد و برد
 • Halk, o düşünceyi küçük ve ehemmiyetsiz görür ama sel gibi cihanı suya boğar, alıp götürür.
 • پس چو می‏بینی که از اندیشه‏ای ** قایم است اندر جهان هر پیشه‏ای‏
 • Âlem de her hünerin fikirle kaim olduğunu,
 • خانه‏ها و قصرها و شهرها ** کوهها و دشتها و نهرها 1035
 • Evlerin, köşklerin, şehirlerin, dağların, sahraların, nehirlerin hep onda meydana geldiğini,
 • هم زمین و بحر و هم مهر و فلک ** زنده از وی همچو کز دریا سمک‏
 • Denizdeki balığın denizin vücuduyla yaşadığı gibi yerin de, denizin de, güneşin de, göğün de fikirle diri bulunduğunu mademki görmektesin.
 • پس چرا از ابلهی پیش تو کور ** تن سلیمان است و اندیشه چو مور
 • Neden kör gibisin, neden ahmaklık ediyorsun, neden sence ten Süleyman gibi oluyor da fikir karınca gibi?
 • می‏نماید پیش چشمت که بزرگ ** هست اندیشه چو موش و کوه گرگ‏
 • Gözüne dağ, büyük görünüyor da fikri fare gibi küçük, dağı kurt gibi büyük sanıyorsun.
 • عالم اندر چشم تو هول و عظیم ** ز ابر و رعد و چرخ داری لرز و بیم‏
 • Âlem, gözünde pek korkunç, pek büyük görünmekte… Buluttan, gökten, gök gürlemesinden ürküp korkuyor, tir, tir titriyorsun.
 • وز جهان فکرتی ای کم ز خر ** ایمن و غافل چو سنگ بی‏خبر 1040
 • Hâlbuki ey eşekten aşağı kişi, fikir âleminden emin ve gafilsin, bir taş gibi o, cihandan haberin yok!
 • ز انکه نقشی وز خرد بی‏بهره‏ای ** آدمی خو نیستی خر کره‏ای‏
 • Çünkü suretten ibaretsin, akıldan nasibin yok. İnsan huylu değilsin, bir eşek sıpasısın!
 • سایه را تو شخص می‏بینی ز جهل ** شخص از آن شد نزد تو بازی و سهل‏
 • Bilgisizlikten gölgeyi adam görüyorsun da insan o yüzden sence bir oyuncaktan ibaret, değersiz bir şey.
 • باش تا روزی که آن فکر و خیال ** بر گشاید بی‏حجابی پر و بال‏
 • O fikir, o hayal örtüsüz bir surette kol kanat açıncaya kadar dur.
 • کوهها بینی شده چون پشم نرم ** نیست گشته این زمین سرد و گرم‏
 • O zaman dağları yumuşak pamuk gibi görürsün, bir de bakarsın ki bu soğuk, sıcak yeryüzü yok oluvermiş!
 • نه سما بینی نه اختر نه وجود ** جز خدای واحد حی ودود 1045
 • O zaman ezelî ve ebedî hayata ve muhabbete sahip olan Allah’tan başka ne göğü görürsün ne yıldızı!
 • یک فسانه راست آمد یا دروغ ** تا دهد مر راستیها را فروغ‏
 • Bir misal, ister doğru olsun, ister yanlış, doğrulukları aydınlatsın da.
 • حسد کردن حشم بر غلام خاص
 • O has köleye padişaha mensup adamların haset etmeleri
 • پادشاهی بنده‏ای را از کرم ** بر گزیده بود بر جمله حشم‏
 • Padişah, lütfuyla bir köleyi bütün adamların içinden seçmiş, onlardan üstün etmişti.
 • جامگی او وظیفه‏ی چل امیر ** ده یک قدرش ندیدی صد وزیر
 • Elbisesinin pahası, kırk emirin maaşına bedeldi. Onun kazandığı kadir ve kıymetin onda birini, hatta yüz vezir bile görmemişti.
 • از کمال طالع و اقبال و بخت ** او ایازی بود و شه محمود وقت‏
 • Talihin yaverliği, bahtının müsait oluşu yüzünden yücelmiş, âdeta bir Eyaz olmuştu. Padişah da sanki zamanın Mahmut’uydu.
 • روح او با روح شه در اصل خویش ** پیش از این تن بوده هم پیوند و خویش‏ 1050
 • Ruhu padişahın ruhîyle birdi. Bu ten âleminden önce de o iki ruh, birbirine eş olmuş, birbirine aşina olmuştu.
 • کار آن دارد که پیش از تن بده ست ** بگذر از اینها که نو حادث شده ست‏
 • Zaten iş, tenden önce olan iştir. Sonradan meydana gelenlerden geç!
 • کار عارف راست کاو نه احول است ** چشم او بر کشتهای اول است‏
 • İş arifindir. Çünkü arif, şaşı değildir. Gözü, ilk ekilen şeyleri görür.
 • آن چه گندم کاشتندش و آن چه جو ** چشم او آن جاست روز و شب گرو
 • Buğday mı ekildi, arpa mı? Gece, gündüz gözü ondadır. Gece, neye gebeyse onu doğurur.
 • آنچ آبست است شب جز آن نزاد ** حیله‏ها و مکرها باد است باد
 • Bunu menetmek için yapılan hileler, başvurulan tedbirler havadan ibaret!
 • کی کند دل خوش به حیلتهای گش ** آن که بیند حیله‏ی حق بر سرش‏ 1055
 • Allah’ın takdirini, kendi tedbirinden üstün gören kişi, nasıl olur da kendi tedbirleriyle gönlünü avutabilir?
 • او درون دام دامی می‏نهد ** جان تو نه این جهد نه آن جهد
 • Aklına, tedbirine güvense tuzak içinde olduğu halde tuzak kurar, fakat canına andolsun, ne bu kurtulur, ne o!
 • گر بروید ور بریزد صد گیاه ** عاقبت بر روید آن کشته‏ی اله‏
 • Yüzlerce çayır, çimen bitse de, dökülse de sonun da yine Allah’ın ektiği çıkar!
 • کشت نو کارید بر کشت نخست ** این دوم فانی است و آن اول درست‏
 • Ekilmiş ekinin üstüne ekin ekerler ama bu ikincisi fânidir, ilki doğrudur, ilki yerindedir.
 • تخم اول کامل و بگزیده است ** تخم ثانی فاسد و پوسیده است‏
 • İlk ekin kemal bulur, seçilip toplanır. İkinci tohumsa bozulur, çürüyüp gider.
 • افکن این تدبیر خود را پیش دوست ** گر چه تدبیرت هم از تدبیر اوست‏ 1060
 • Sevgilinin huzurunda tedbirini terk et; filvaki tedbiri de onun tedbirinden, onun kaderinden doğmadır ya!
 • کار آن دارد که حق افراشته ست ** آخر آن روید که اول کاشته ست‏
 • Hakk’ın yücelttiği iş, işe yarar. Nihayet biten, ilk ekilendir.
 • هر چه کاری از برای او بکار ** چون اسیر دوستی ای دوستدار
 • Mademki sevgiliye esirsin, ey âşık ektiğini onun için ek!
 • گرد نفس دزد و کار او مپیچ ** هر چه آن نه کار حق هیچ است هیچ‏
 • Hırsız nefsin etrafında dolaşma, onun işine bulaşma. Bir iş, Hakk’ın işi değil mi? Hiçtir hiç!
 • پیش از آن که روز دین پیدا شود ** نزد مالک دزد شب رسوا شود
 • Kıyamet günü gelmeden, gece hırsızı, mal sahibinin yanında rüsvay olmadan bu işten vazgeç.
 • رخت دزدیده به تدبیر و فنش ** مانده روز داوری بر گردنش‏ 1065
 • Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.
 • صد هزاران عقل با هم بر جهند ** تا به غیر دام او دامی نهند
 • Yüz binlerce akıl, bir araya gelip onun tuzağına aykırı bir tuzak kurmak isterler, kurarlar da.
 • دام خود را سخت‏تر یابند و بس ** کی نماید قوتی با باد خس‏
 • Kurdukları tuzağı pek kuvvetli pek yerinde ve kâfi bulurlar ama bir çöp parçası rüzgâra nasıl dayanabilir?
 • گر تو گویی فایده‏ی هستی چه بود ** در سؤالت فایده هست ای عنود
 • Eğer sen “Şu halde varlığın ne faydası var?” dersen senin bu sualinde fayda var mı inatçı adam?
 • گر ندارد این سؤالت فایده ** چه شنویم این را عبث بی‏عایده‏
 • Sualinde fayda yoksa bu abes ve faydasız suali niye dinleyeyim?