English    Türkçe    فارسی   

2
1067-1116

 • دام خود را سخت‏تر یابند و بس ** کی نماید قوتی با باد خس‏
 • Kurdukları tuzağı pek kuvvetli pek yerinde ve kâfi bulurlar ama bir çöp parçası rüzgâra nasıl dayanabilir?
 • گر تو گویی فایده‏ی هستی چه بود ** در سؤالت فایده هست ای عنود
 • Eğer sen “Şu halde varlığın ne faydası var?” dersen senin bu sualinde fayda var mı inatçı adam?
 • گر ندارد این سؤالت فایده ** چه شنویم این را عبث بی‏عایده‏
 • Sualinde fayda yoksa bu abes ve faydasız suali niye dinleyeyim?
 • ور سؤالت را بسی فاییده‏هاست ** پس جهان بی‏فایده آخر چراست‏ 1070
 • Eğer birçok faydaları varsa neden bu cihan faydasız olsun öyle ise?
 • ور جهان از یک جهت بی‏فایده ست ** از جهتهای دگر پر عایده ست‏
 • Cihan, bir cihetten faydasız, başka bir cihetten faydalarla dopdoludur.
 • فایده‏ی تو گر مرا فاییده نیست ** مر ترا چون فایده ست از وی مه ایست‏
 • Sana faydalı olan şey, bana faydasızsa. Mademki sence faydalı, onun yapmaktan geri durma.
 • حسن یوسف عالمی را فایده ** گر چه بر اخوان عبث بد زایده‏
 • Yusuf’un güzelliği kardeşlerince abesti, lüzumsuzdu.. Fakat bütün bir âleme faydalıydı.
 • لحن داودی چنان محبوب بود ** لیک بر محروم بانگ چوب بود
 • Davut’un sesi kadar güzeldi ama güzel sesten anlamayanlar dinlemek istemezlerdi.
 • آب نیل از آب حیوان بد فزون ** لیک بر محروم و منکر بود خون‏ 1075
 • Nil nehrinin suyu, Abıhayattan daha hoştu, daha feyizliydi. Fakat nasipsiz ve münkir olanlara kandı.
 • هست بر مومن شهیدی زندگی ** بر منافق مردن است و ژندگی‏
 • Şehitlik, mümin için hayattır, münafık için ölüm ve çürüme!
 • چیست در عالم بگو یک نعمتی ** که نه محرومند از وی امتی‏
 • Âlemde bir sürü halkın mahrum olmadığı bir nimet var mı? Söyle.
 • گاو و خر را فایده چه در شکر ** هست هر جان را یکی قوتی دگر
 • Şekerden öküze, eşeğe ne fayda var? Her canın başka bir gıdası vardır.
 • لیک گر آن قوت بر وی عارضی است ** پس نصیحت کردن او را رایضی است‏
 • Fakat o gıda, gıdalanan kişiye arızî ise ona nasihat etmek de onu doğru yola getirmek demektir.
 • چون کسی کاو از مرض گل داشت دوست ** گر چه پندارد که آن خود قوت اوست‏ 1080
 • Birisi hastalık dolayısıyla toprak yemeyi sevse toprağı, kendisine gıda sanır ama,
 • قوت اصلی را فرامش کرده است ** روی در قوت مرض آورده است‏
 • Asıl gıdasını unutmuş, hastalık yüzünden alıştığı gıdaya yüz tutmuştur.
 • نوش را بگذاشته سم خورده است ** قوت علت همچو چوبش کرده است‏
 • Şerbeti bırakmıştır da zehir yemektedir. Hastalık yüzünden alıştığı gıda kendisine tatlı gelmiştir.
 • قوت اصلی بشر نور خداست ** قوت حیوانی مر او را ناسزاست‏
 • İnsanın asli gıdası Allah nurudur; ona hayvan gıdası lâyık değil!
 • لیک از علت در این افتاد دل ** که خورد او روز و شب زین آب و گل‏
 • Fakat gönül, hastalık yüzünden bu gıdaya düşmüştür; gece gündüz bu suyu içmekte, bu toprağı yemektedir.
 • روی زرد و پای سست و دل سبک ** کو غذای و السما ذات الحبک‏ 1085
 • Bu gıdayı yiyen kişinin yüzü sapsarıdır. Ayağı tutmaz kalbi helacana uğrar. Nerede yol, yol olan göklerin gıdası nerede bu?
 • آن غذای خاصگان دولت است ** خوردن آن بی‏گلو و آلت است‏
 • O, gıda devletin has kullarına mahsustur. O, boğazsız aletsiz yenir.
 • شد غذای آفتاب از نور عرش ** مر حسود و دیو را از دود فرش‏
 • Güneşin gıdası, Arş nurundandır, hasetçinin, Şeytan’ın gıdası ferş dumanından!
 • در شهیدان یرزقون فرمود حق ** آن غذا را نه دهان بد نه طبق‏
 • Allah, şehitler için “ Onlar rızıklanırlar” buyurdu. O, gıda için ne ağız vardır, ne tabak!
 • دل ز هر یاری غذایی می‏خورد ** دل ز هر علمی صفایی می‏برد
 • Gönül, her dosttan bir gıda ile gıdalanır, her bilgiden bir lezzet alır.
 • صورت هر آدمی چون کاسه‏ای است ** چشم از معنی او حساسه‏ای است‏ 1090
 • Her insanın sureti, bir kâseye benzer. Göz de suretinin manasına ait bir duygu âletidir.
 • از لقای هر کسی چیزی خوری ** و ز قران هر قرین چیزی بری‏
 • Herkesin yüzünden bir şey yemekte, her buluştuğundan bir şey almaktasın.
 • چون ستاره با ستاره شد قرین ** لایق هر دو اثر زاید یقین‏
 • Yıldız, yıldızla kırân etti mi mutlaka her ikisine uygun bir şey doğar.
 • چون قران مرد و زن زاید بشر ** وز قران سنگ و آهن شد شرر
 • Erkekle kadının buluşmasından çocuk doğduğu gibi, taşla demirin birleşmesinden de kıvılcım meydana gelir.
 • و ز قران خاک با بارانها ** میوه‏ها و سبزه و ریحانها
 • Toprağın, yağmurla kırânı, meyveleri, yeşillikleri, çiçekleri bitirir.
 • و ز قران سبزه‏ها با آدمی ** دل خوشی و بی‏غمی و خرمی‏ 1095
 • İnsan, yeşilliğe baksa gönlü hoşlanır, gamı gider, neşelenir.
 • وز قران خرمی با جان ما ** می‏بزاید خوبی و احسان ما
 • Canımız neşelenirse bizden iyilikler, ihsanlar doğar.
 • قابل خوردن شود اجسام ما ** چون بر آید از تفرج کام ما
 • Güzelce, dilediğimiz gibi gezdik, eğlendik mi karnımız acıkır, iştahımız artar.
 • سرخ رویی از قران خون بود ** خون ز خورشید خوش گلگون بود
 • Rengin kızarması karanlıktandır. Kan da hoş ve gül renkli güneştendir.
 • بهترین رنگها سرخی بود ** و آن ز خورشید است و از وی می‏رسد
 • Renklerin en güzeli kırmızı renktir. O renk de güneştendir, güneşten meydana gelir.
 • هر زمینی کان قرین شد با زحل ** شوره گشت و کشت را نبود محل‏ 1100
 • Zuhale karîn olan her yer çoraklaşır, oraya ekin ekilemez.
 • قوت اندر فعل آید ز اتفاق ** چون قران دیو با اهل نفاق‏
 • Bir şeyin bir şeyle birleşmesi, kuvvetin halindeki fiili meydana çıkarır; Şeytan’ın münafıkla birleşmesi gibi.
 • این معانی راست از چرخ نهم ** بی‏همه طاق و طرم طاق و طرم‏
 • Bu manalara, dokuzuncu kat gökten yüce derecesiz dereceler, mekânsız yücelikler vardır.
 • خلق را طاق و طرم عاریت است ** امر را طاق و طرم ماهیت است‏
 • Halkın makamı, derecesi ariyettir. Fakat Emir Âlemi olan Melekût diyarının makam ve derecesi aslidir.
 • از پی طاق و طرم خواری کشند ** بر امید عز در خواری خوشند
 • Hâlbuki halk, makam ve derece için aşağılıklara katlanır, bayağı hallere düşer, yücelik ümidiyle horluktan lezzet alır, hoşlanır!
 • بر امید عز ده روزه‏ی خدوک ** گردن خود کرده‏اند از غم چو دوک‏ 1105
 • On günlük yücelik için zilleti çekerler, gam ve gussa ile boyunlarını iğ gibi ipince bir hale korlar.
 • چون نمی‏آیند اینجا که منم ** کاندر این عز آفتاب روشنم‏
 • Nasıl oluyor da benim bulunduğum yere, bu yücelikten aydın güneş olduğum mekâna gelmiyorlar?
 • مشرق خورشید برج قیرگون ** آفتاب ما ز مشرقها برون‏
 • Güneşin doğduğu yer, kapkara bir burçtur. Bizim güneşimizse doğu yerlerinden dışarıdır!
 • مشرق او نسبت ذرات او ** نه بر آمد نه فرو شد ذات او
 • Onun doğduğu yer, zerrelerine nispetle doğu yeridir. Hâlbuki zatı ne doğar, ne dolunur!
 • ما که واپس ماند ذرات وی‏ایم ** در دو عالم آفتابی بی‏فی‏ایم‏
 • Onun arta kalan zerreleri olan bizler de iki cihanda gölgesiz bir güneşiz.
 • باز گرد شمس می‏گردم عجب ** هم ز فر شمس باشد این سبب‏ 1110
 • Ne şaşılacak şey! Böyle olduğu halde yine Şems’in etrafında dönüp dolaşmaktayım. Buna sebep de yine Şems’in ışığı, aydınlığı!
 • شمس باشد بر سببها مطلع ** هم از او حبل سببها منقطع‏
 • Şems, hem sebepleri, vesileleri meydana getirmede, hem de sebepler, vesileler ona erişememekte!
 • صد هزاران بار ببریدم امید ** از که از شمس این شما باور کنید
 • Yüz binlerce defa ümidimi kestim. Kimden mi? Şems’ten. Buna inanır mısınız?
 • تو مرا باور مکن کز آفتاب ** صبر دارم من و یا ماهی ز آب‏
 • Ben güneşten ümidimi keseyim, balık suya sabretsin! Bu sözüme inanma sakın!
 • ور شوم نومید نومیدی من ** عین صنع آفتاب است ای حسن‏
 • Ümitsizliğe düşersem ümitsizliğimde güneşin işidir, onun tecellisidir ey Hasan!
 • عین صنع از نفس صانع چون برد ** هیچ هست از غیر هستی چون چرد 1115
 • Sanat, nasıl olur da sanatkârdan ayrılır? Hiç var olan, varlıktan başka bir yerde otlar mı?
 • جمله هستیها از این روضه چرند ** گر براق و تازیان ور خود خرند
 • Bütün varlıklar bu bahçede yayılır. İster Burak olsun, ister Arap atları, ister eşek!