English    Türkçe    فارسی   

2
223-272

 • باز می‏دید آن خرش در راه رو ** گه به چاهی می‏فتاد و گه به گو
 • Yine daldı. Bu sefer eşeğini yolda giderken gâh, bir kuyuya, gâh bir çukura düşüyor gördü.
 • گونه‏گون می‏دید ناخوش واقعه ** فاتحه می‏خواند او و القارعه‏
 • Türlü, türlü kötü rüyalar görüyordu. Rüyasında bazen Fatiha suresini, bazen Karia suresini okuyordu.
 • گفت چاره چیست یاران جسته‏اند ** رفته‏اند و جمله درها بسته‏اند 225
 • “ Çare ne? Dostlar kalkıp gittiler. Bütün kapıları da kapadılar” dedi.
 • باز می‏گفت ای عجب آن خادمک ** نه که با ما گشت هم نان و نمک‏
 • Yine “O Hizmetçiceğiz, bizimle tuz ekmek yemedi mi ki?
 • من نکردم با وی الا لطف و لین ** او چرا با من کند بر عکس کین‏
 • Ben ona lütuftan başka ne yaptım, yumuşak sözlerden başka ne söyledim? Aksine o bana neden kinlendi ki?
 • هر عداوت را سبب باید سند ** ور نه جنسیت وفا تلقین کند
 • Her düşmanlığa bir sebep olur. Yoksa aynı cinsten oluş insanı vefakâr eder” diyordu.
 • باز می‏گفت آدم با لطف وجود ** کی بر آن ابلیس جوری کرده بود
 • Sonra tekrar “ Lütuf ve ihsan sahibi Âdem, iblise bir cefada bulundu mu ki?
 • آدمی مر مار و کژدم را چه کرد ** کاو همی‏خواهد مر او را مرگ و درد 230
 • İnsan; yılana, akrebe ne yaptı ki onlar, daima insanı sokmak öldürmek isterler.
 • گرگ را خود خاصیت بدریدن است ** این حسد در خلق آخر روشن است‏
 • Kurdun huyu yırtıcılıktır. Bu haset de nihayet yaradılışta vardır demekte”,
 • باز می‏گفت این گمان بد خطاست ** بر برادر این چنین ظنم چراست‏
 • Sonra yine “ Böyle kötü zanna düşmek hatadır. Neye kardeşim hakkında böyle bir zanda bulunuyorum?” diye söylenmekteydi.
 • باز گفتی حزم سوء الظن تست ** هر که بد ظن نیست کی ماند درست‏
 • Yine dönüp diyordu ki: “ Bu kötü zanna düşmek de bir tedbire sarılmaktır. Şüpheye düşmeyen muvaffak olur mu?”
 • صوفی اندر وسوسه و آن خر چنان ** که چنین بادا جز ای دشمنان‏
 • Sofi vesvese içindeydi. Eşeğe gelince öyle bir haldeydi ki düşmanların cezası da, dilerim böyle olsun!
 • آن خر مسکین میان خاک و سنگ ** کژ شده پالان دریده پالهنگ‏ 235
 • Zavallı eşek; taş toprak içinde, semeri tersine dönmüş, kuskunu kopmuştur.
 • خسته از ره جمله‏ی شب بی‏علف ** گاه در جان کندن و گه در تلف‏
 • Yol yürümekten ölmüş, bütün gece yemsiz, gâh can çekişmekte, gâh ölüm haline gelmekteydi.
 • خر همه شب ذکر می‏کرد ای اله ** جو رها کردم کم از یک مشت کاه‏
 • Bütün gece “Yarabbi, arpadan vazgeçtim, bir avuçcağızdan da az saman olsa” diye sayıklıyordu.
 • با زبان حال می‏گفت ای شیوخ ** رحمتی که سوختم زین خام شوخ‏
 • Hâl diliyle “Ey şeyhler, bir merhamet edin, bu ham ve edepsiz hizmetçinin elinden yandım” diyordu.
 • آن چه آن خر دید از رنج و عذاب ** مرغ خاکی بیند اندر سیل آب‏
 • O eşeğin çektiği eziyeti duyduğu azabı ancak karada uçan kuş, sele kapılırsa çeker duyar!
 • بس به پهلو گشت آن شب تا سحر ** آن خر بی‏چاره از جوع البقر 240
 • Nihayet biçare eşek, açlık illetinden o gece seher çağına kadar yan üstü yattı.
 • روز شد خادم بیامد بامداد ** زود پالان جست بر پشتش نهاد
 • Gündüz olunca, hizmetçi gelip hemen semerini düzeltti, sırtına vurdu.
 • خر فروشانه دو سه زخمش بزد ** کرد با خر آن چه ز آن سگ می‏سزد
 • Eşekçiler gibi birkaç sopa indirdi. O köpek hizmetçiden ne umulursa eşeğe onu yaptı.
 • خر جهنده گشت از تیزی نیش ** کو زبان تا خر بگوید حال خویش‏
 • Eşek dayağın, şiddetinden sıçradı, kalktı. Dili yok ki halini söylesin!
 • گمان بردن کاروانیان که بهیمه ی صوفی رنجور است
 • Kervan halkının Sofinin eşeğini hasta sanmaları
 • چون که صوفی بر نشست و شد روان ** رو در افتادن گرفت او هر زمان‏
 • Sofi, merkebe binip yola düzülünce merkep, her an yüzüstü düşmeye başladı.
 • هر زمانش خلق بر می‏داشتند ** جمله رنجورش همی‏پنداشتند 245
 • Halk, merkep düştükçe onu kaldırmaya koyuldu. Herkes onu hasta sanıyordu.
 • آن یکی گوشش همی‏پیچید سخت ** و آن دگر در زیر گامش جست لخت‏
 • Birisi kulağını burmakta, öbürü yara var mı diye damağını yoklamakta,
 • و آن دگر در نعل او می‏جست سنگ ** و آن دگر در چشم او می‏دید زنگ‏
 • Diğeri nalında taş aramakta, bir diğeri de gözünü puslu görmekteydi.
 • باز می‏گفتند ای شیخ این ز چیست ** دی نمی‏گفتی که شکر این خر قوی است‏
 • Sofiye “ Ey Şeyh, bu ne hal? Dün, şükür olsun, bu eşek kuvvetlidir demiyor muydun?” dediler.
 • گفت آن خر کاو به شب لاحول خورد ** جز بدین شیوه نداند راه کرد
 • Sofi, geceleyin “Lâhavle” yiyen eşek, ancak böyle gider.
 • چون که قوت خر به شب لاحول بود ** شب مسبح بود و روز اندر سجود 250
 • Merkebin azığı geceleyin “Lâhavle” olur, Geceleyin tespih çeker durursa gündüzün de secde eder, dedi.
 • آدمی خوارند اغلب مردمان ** از سلام علیک‏شان کم جو امان‏
 • İnsanların çoğu insan yiyicidir. Onların selam vermelerine pek emin olma!
 • خانه‏ی دیو است دلهای همه ** کم پذیر از دیو مردم دمدمه‏
 • Hepsinin de gönlü Şeytan evidir. İnsan şeytanının lâfına pek kulak asma!
 • از دم دیو آن که او لاحول خورد ** هم چو آن خر در سر آید در نبرد
 • Şeytan’ın ağzından çıkan “Lâhavle”ye kanan kişi, savaşta o eşek gibi tepesi üstüne düşer.
 • هر که در دنیا خورد تلبیس دیو ** و ز عدوی دوست رو تعظیم و ریو
 • Dünyada Şeytan’ın şeytanlığına uyan; dost yüzlü düşmanın hürmetine, hilesine kanarsa,
 • در ره اسلام و بر پول صراط ** در سر آید همچو آن خر از خباط 255
 • O eşek gibi arıklıktan ve sersemlikten İslâm yolunda, Sırat köprüsünün üstünde tepe taklak gelir.
 • عشوه‏های یار بد منیوش هین ** دام بین ایمن مرو تو بر زمین‏
 • Kötü dostun işvelerine kulak verme; yeryüzünde tuzak gör, emniyetle yürüme.
 • صد هزار ابلیس لاحول آر بین ** آدما ابلیس را در مار بین‏
 • Yüz binlerce “ Lâhavle” okuyan Şeytan’a bak; ey Âdem, iblisi gör, bak nasıl yılanda gizlenmiş!
 • دم دهد گوید ترا ای جان و دوست ** تا چو قصابی کشد از دوست پوست‏
 • Dostun postunu yüzmek için kasap gibi sana “Ey can, ey sevgili” diye hitap eder.
 • دم دهد تا پوستت بیرون کشد ** و ای او کز دشمنان افیون چشد
 • Bu suretle postunu yüzmek ister. Düşmanların afyonunu tadan kişinin vay haline!
 • سر نهد بر پای تو قصاب‏وار ** دم دهد تا خونت ریزد زار زار 260
 • Ağlatıp inleterek kanını dökmek için kasap gibi ayağın baş kor, sana hitaplarda bulunur.
 • همچو شیری صید خود را خویش کن ** ترک عشوه‏ی اجنبی و خویش کن‏
 • Aslanlar gibi avını kendin avla. Yabancının yaltaklanmasını da terk et, akrabanın yaltaklanmasını da!
 • همچو خادم دان مراعات خسان ** بی‏کسی بهتر ز عشوه‏ی ناکسان‏
 • Aşağılık kişilerin hürmetini, hatır saymasını, o hizmetçinin hürmeti ve hatır sayması gibi bil. Kimsesizlik, adam olmayan kişilerin işvesinden iyidir.
 • در زمین مردمان خانه مکن ** کار خود کن کار بیگانه مکن‏
 • İnsanların arazisine ev kurma, kendi işini, gör yabancı kişinin işini değil!
 • کیست بیگانه تن خاکی تو ** کز بر ای اوست غمناکی تو
 • Yabancı kişi kimdir? Senin toprak bedenin, senin gama, eleme düşmen de onun yüzündendir.
 • تا تو تن را چرب و شیرین می‏دهی ** جوهر خود را نبینی فربهی‏ 265
 • Tene yağlı, ballı şeyleri verdikçe cevherini, hakikatini semirmiş göremezsin.
 • گر میان مشک تن را جا شود ** روز مردن گند او پیدا شود
 • Teni miskler içine yerleştirsen yine ölüm gününde pis kokusu meydana çıkar.
 • مشک را بر تن مزن بر دل بمال ** مشک چه بود نام پاک ذو الجلال‏
 • Miski tene sürme, gönle sür. Misk nedir? Ululuk sahibi Allah’ın adı.
 • آن منافق مشک بر تن می‏نهد ** روح را در قعر گلخن می‏نهد
 • O münafık, miski tene sürer de ruhu, külhanın ta dibine sokar.
 • بر زبان نام حق و در جان او ** گندها از فکر بی‏ایمان او
 • Dilin de Allah adı, canındaysa imansız düşüncesi yüzünden pis kokular!
 • ذکر با او همچو سبزه‏ی گلخن است ** بر سر مبر ز گل است و سوسن است‏ 270
 • Onun zikretmesi külhanda biten yeşilliğe, aptes bozulan yerde yetişen gül ve süsene benzer.
 • آن نبات آن جا یقین عاریت است ** جای آن گل مجلس است و عشرت است‏
 • O yeşillik orada ariyettir. O gülün yeri oturulan işret edilen yerdir.
 • طیبات آید به سوی طیبین ** للخبیثین الخبیثات است هین‏
 • Temiz şeyler temizlere aittir; pisler de pis şeylere... Kendine gel!