English    Türkçe    فارسی   

2
2691-2740

 • هر کجا بینم نهال میوه‏دار ** تربیتها می‏کنم من دایه‏وار
 • Ben de nerede meyveli bir ağaç görürsem onu dadı gibi besler, yetiştiririm.
 • هر کجا بینم درخت تلخ و خشک ** می‏برم تا وارهد از پشک مشک‏
 • Fakat nerede bir acı ve kuru ağaç görürsem fışkı, miskten kurtulsun diye keserim.
 • خشک گوید باغبان را کای فتی ** مر مرا چه می‏بری سر بی‏خطا
 • Kuru ağaç, bahçıvana “Yiğit, suçsuz, günahsız niye benim başımı kesiyorsun?” der.
 • باغبان گوید خمش ای زشت خو ** بس نباشد خشکی تو جرم تو
 • Bahçıvan der ki: “Sus, kötü huylu. Kuruluğun suç olarak yetmez mi?”
 • خشک گوید راستم من کژ نی‏ام ** تو چرا بی‏جرم می‏بری پیم‏ 2695
 • Kuru ağaç “Ben doğruyum, eğri değil. Niçin suçum yokken beni kesiyorsun der?” der.
 • باغبان گوید اگر مسعودی‏ای ** کاشکی کژ بودی‏ای تر بودی‏ای‏
 • Bahçıvan der ki: “Kutlu bir şey olsaydın da keşke eğri olsaydın, fakat yaş olsaydın!
 • جاذب آب حیاتی گشته‏ای ** اندر آب زندگی آغشتی‏ای‏
 • Öyle olsaydın Âbıhayatı çeker, dirilik suyu ile karışır, hayat bulurdun.
 • تخم تو بد بوده است و اصل تو ** با درخت خوش نبوده وصل تو
 • Tohumun kötüymüş, aslın kötüymüş, güzel bir ağaca ulaşamamışsın.
 • شاخ تلخ ار با خوشی وصلت کند ** آن خوشی اندر نهادش بر زند
 • Güzel bir ağaç dalı, kötü bir ağaca aşılansa o güzellik, kötü ağacın tabiatını da güzelleştirir.”
 • عنف کردن معاویه با ابلیس‏
 • Muaviye’nin Şeytan’a kızıp sert muamelede bulunması
 • گفت امیر ای راه زن حجت مگو ** مر ترا ره نیست در من ره مجو 2700
 • Emîr, Şeytana dedi ki: “Ey yol vurucu, delil getirme. Beni kandırmağa yol bulamazsın, yol arama.
 • ره زنی و من غریب و تاجرم ** هر لباساتی که آری کی خرم‏
 • Sen bir dolandırıcısın ben de garip bir tacirim. Getirdiğin her elbiseyi nasıl alabilirim?
 • گرد رخت من مگرد از کافری ** تو نه ای رخت کسی را مشتری‏
 • Kâfirlik edip pılımın, pırtımın etrafında dolaşma. Sen hiç kimsenin malına müşteri değilsin.
 • مشتری نبود کسی را راه زن ** ور نماید مشتری مکر است و فن‏
 • Dolandırıcı müşteri olamaz. Müşteri gibi görünse bile bu, hileden, düzenden ibarettir.
 • تا چه دارد این حسود اندر کدو ** ای خدا فریاد ما را زین عدو
 • Kim bilir, bu hasetçinin kabağında ne var? Tanrı, bu düşmanın elinden bizi kurtar, feryadımıza yetiş!
 • گر یکی فصلی دگر در من دمد ** در رباید از من این ره زن نمد 2705
 • Bir kere daha bana üfürür, beni bir kere daha afsunlarsa bu hırsız, hırkamı kaptı gitti!
 • نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن‏
 • BASLIK YOK
 • این حدیثش همچو دود است ای اله ** دست گیر ار نه گلیمم شد سیاه‏
 • Onun bu sözü duman gibidir. Ey Tanrı, elimi tut, yoksa kilimim elden gider.
 • من به حجت بر نیایم با بلیس ** کاوست فتنه‏ی هر شریف و هر خسیس‏
 • Bir delil getirmekle İblis’e üst olamam. Çünkü o, her yüce, her aşağılık kişinin fitnecisi, imtihancısıdır.
 • آدمی که علم الاسما بک است ** در تک چون برق این سگ بی‏تک است‏
 • “Allemel esma” ya bey olan Âdem bile bu köpeğin yıldırım gibi koşuşuna karşı yaya kalmıştır.
 • از بهشت انداختش بر روی خاک ** چون سمک در شست او شد از سماک‏
 • Şeytan, onu bile cennetten yeryüzüne atmıştır. Âdem bile Simâk burcundayken balık gibi onun oltasına düşmüş,
 • نوحه‏ی إنا ظلمنا می‏زدی ** نیست دستان و فسونش را حدی‏ 2710
 • “Rabbenâ, zalemnâ” diye ağlayıp feryat etmiştir. Onun hilesine, düzenine nihayet yoktur.
 • اندرون هر حدیث او شر است ** صد هزاران سحر در وی مضمر است‏
 • Onun her sözünde bir şey vardır, her sözünde yüz binlerce sihir gizlidir.
 • مردی مردان ببندد در نفس ** در زن و در مرد افروزد هوس‏
 • Erlerin erliklerini bir nefeste bağlar; kadının erkeğin hevesini bir nefeste arttırır.
 • ای بلیس خلق سوز فتنه جو ** بر چی‏ام بیدار کردی راست گو
 • Ey halkı yakıp yandıran fitneci İblis, niçin beni uyandırdın? Doğruyu söyle!
 • باز تقریر ابلیس تلبیس خود را
 • BASLIK YOK
 • گفت هر مردی که باشد بد گمان ** نشنود او راست را با صد نشان‏
 • Şeytan, “Kötü zan sahibi olan kişi, yüz nişan da olsa doğruyu işitmez.
 • هر درونی که خیال‏اندیش شد ** چون دلیل آری خیالش بیش شد 2715
 • Bir gönül, hayale düştü mü delil getirsen bile hayali artar.
 • چون سخن دروی رود علت شود ** تیغ غازی دزد را آلت شود
 • Söz, o gönülde illet haline gelir; gazinin kılıcı hırsıza âlet olur.
 • پس جواب او سکوت است و سکون ** هست با ابله سخن گفتن جنون‏
 • Bu takdirde, öyle adama verilecek cevap susmaktan ibarettir. Ahmakla konuşmak deliliktir.
 • تو ز من با حق چه نالی ای سلیم ** تو بنال از شر آن نفس لئیم‏
 • Ey ahmak, benim şerrimden Tanrı’ya ne ağlayıp sızlanıyorsun? Sen, o aşağılık nefsinin şerrinden ağla, sızlan!
 • تو خوری حلوا تو را دنبل شود ** تب بگیرد طبع تو مختل شود
 • Sen helva yersin, çıban olur; sıtmaya tutulursun, sıhhatin bozulur.
 • بی‏گنه لعنت کنی ابلیس را ** چون نبینی از خود آن تلبیس را 2720
 • Sonra da İblis’e suçu yokken lânet edersin. Niçin o şeytanlığı kendinde görmezsin?
 • نیست از ابلیس از تست ای غوی ** که چو روبه سوی دنبه می‏دوی‏
 • Bu, ey azgın, İblis’ten değil, sendendir. Tilki gibi kuyruk peşinde koşup durmaktasın.
 • چون که در سبزه ببینی دنبه را ** دام باشد این ندانی تو چرا
 • Yeşillikte bir kuyruk gördün mü o tuzaktır, bunu niye bilmiyorsun?
 • ز آن ندانی کت ز دانش دور کرد ** میل دنبه چشم و عقلت کور کرد
 • Bilmiyorsun, çünkü kuyruğa meylin seni bilgiden uzaklaştırdı, gözünü, aklını kör etti.
 • حبک الأشیاء یعمیک یصم ** نفسک السودا جنت لا تختصم‏
 • Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder; düşmanlığa kalkışma, bu cinayeti, kara nefsin işledi.
 • تو گنه بر من منه کژ مژ مبین ** من ز بد بیزارم و از حرص و کین‏ 2725
 • Bana suç bulma, aykırı görme. Ben, kötülükten de bizarım, hırstan da, kinden de!
 • من بدی کردم پشیمانم هنوز ** انتظارم تا شبم آید به روز
 • Bir kere kötülük ettim, hâlâ pişmanım; gecem gündüz olsun diye bekleyip duruyorum.
 • متهم گشتم میان خلق من ** فعل خود بر من نهد هر مرد و زن‏
 • Halk arasında müttehim oldum, herkes, kadın olsun erkek olsun kendi işini bana isnat ediyor.
 • گرگ بی‏چاره اگر چه گرسنه است ** متهم باشد که او در طنطنه است‏
 • Zavallı kurt, aç bile olsa uyduruyor diye itham edilir.
 • از ضعیفی چون نتاند راه رفت ** خلق گوید تخمه است از لوت زفت‏
 • Zayıflıktan yol yürümeye kudreti olmasa bile çok yemeden imtilâ olmuştur derler” dedi.
 • باز الحاح کردن معاویه ابلیس را
 • Muaviye’nin tekrar İblis’e ısrarı
 • گفت غیر راستی نرهاندت ** داد سوی راستی می‏خواندت‏ 2730
 • Muaviye dedi ki: “Seni doğruluktan başka bir şey kurtaramaz. Adalet, seni doğruluğa davet etmekte.
 • راست گو تا وارهی از چنگ من ** مکر ننشاند غبار جنگ من‏
 • Doğru söyle de elimden kurtul. Hile, savaşımın tozunu yatıştıramaz.”
 • گفت چون دانی دروغ و راست را ** ای خیال‏اندیش پر اندیشه‏ها
 • Şeytan, “Ey hayal kuran, düşüncelere dalan, doğruyu, yalanı nasıl anladın?” dedi.
 • گفت پیغمبر نشانی داده است ** قلب و نیکو را محک بنهاده است‏
 • Muaviye, “Peygamber, nişanesini bildirmiş, kalpla sağlamı anlamak için mehenk vermiş;
 • گفته است الکذب ریب فی القلوب ** گفت الصدق طمانین طروب‏
 • “Yalan kalplerde şüphe uyandırır, doğru kalplere emniyet ve neşe verir “demiştir.
 • دل نیارامد ز گفتار دروغ ** آب و روغن هیچ نفروزد فروغ‏ 2735
 • Gönül, yalan sözden istirahat bulmaz. Suyla yağ karışık olursa çırağ aydınlık vermez.
 • در حدیث راست آرام دل است ** راستیها دانه‏ی دام دل است‏
 • Doğru söz kalbe istirahat verir. Doğru sözler, gönül tuzağının taneleridir.
 • دل مگر رنجور باشد بد دهان ** که نداند چاشنی این و آن‏
 • Gönül hasta olur, ağzı kokarsa ancak o vakit doğruyla yalanın tadını almaz.
 • چون شود از رنج و علت دل سلیم ** طعم کذب و راست را باشد علیم‏
 • Fakat gönül ağrıdan illetten salim olursa, yalanla doğrunun lezzetini adamakıllı bilir, anlar.
 • حرص آدم چون سوی گندم فزود ** از دل آدم سلیمی را ربود
 • Âdem’in buğdaya hırsı artınca bu hırs, gönlünden sıhhati, selâmeti kapıp götürdü.
 • پس دروغ و عشوه‏ات را گوش کرد ** غره گشت و زهر قاتل نوش کرد 2740
 • Senin yalanına, işvene kulak astı, aldanıp öldürücü zehri içti.