English    Türkçe    فارسی   

2
412-461

 • شیخ فارغ از جفا و از خلاف ** در کشیده روی چون مه در لحاف‏
 • Bu cefaya, bu aykırı işe aldırış etmemekteydi. Ay gibi yüzünü yorganın içine çekmişti.
 • با ازل خوش با اجل خوش شاد کام ** فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام‏
 • Ezelle hoş, ecelle sevinçli, havas ve acamın kınamasından, dedikodusundan el ayak çekmiş!
 • آن که جان در روی او خندد چو قند ** از ترش رویی خلقش چه گزند
 • Can, bir adamın yüzüne gülerse, ona halkın ekşi suratlı oluşundan ne zarar.
 • آن که جان بوسه دهد بر چشم او ** کی خورد غم از فلک وز خشم او 415
 • Can birisini öperse, felekten, feleğin hışmından gam yer mi?
 • در شب مهتاب مه را بر سماک ** از سگان و عوعو ایشان چه باک‏
 • Mehtaplı gecede ay, Simâk burcundayken köpeklerden, köpeklerin havlamasından ne korkusu olur?
 • سگ وظیفه‏ی خود به جا می‏آورد ** مه وظیفه‏ی خود به رخ می‏گسترد
 • Köpek vazifesini yerine getirir, ay da ışığını yere döşeyip durur.
 • کارک خود می‏گزارد هر کسی ** آب نگذارد صفا بهر خسی‏
 • Herkes kendi işceğizini görür. Su, bir çöp için durulduğunu terk etmez.
 • خس خسانه می‏رود بر روی آب ** آب صافی می‏رود بی‏اضطراب‏
 • Çöp, çöpçesine su üstünde yürür durur, sâf su da bulanmadan akıp gider.
 • مصطفی مه می‏شکافد نیم شب ** ژاژ می‏خاید ز کینه بو لهب‏ 420
 • Mustafa, gece yarısı ayı ikiye böler; Ebulehep, kininden saçma sapan söylenir!
 • آن مسیحا مرده زنده می‏کند ** و آن جهود از خشم سبلت می‏کند
 • İsa ölüyü diriltir; Yahudi, hiddetinden sakalını yolar.
 • بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه ** خاصه ماهی کاو بود خاص اله‏
 • Köpeğin sesi ayın kulağına girer mi? Hele o ay, Allah hası olursa..
 • می‏خورد شه بر لب جو تا سحر ** در سماع از بانگ چغزان بی‏خبر
 • Padişah, sabaha kadar musiki âlemi yapar, su kenarında şarap içer, kurbağaların seslerinden haberi bile olmaz.
 • هم شدی توزیع کودک دانگ چند ** همت شیخ آن سخا را کرد بند
 • Çocuğun parası, orada bulunanlara müsaviyen takdim edilseydi herkese birkaç akçe düşerdi, çocuk da parasını alırdı. Fakat Şeyh’in himmeti bu cömertliği de bağladı.
 • تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز ** قوت پیران از این بیش است نیز 425
 • Bu suretle kimse çocuğa bir şey vermedi. Pirlerin kuvveti bundan da fazladır.
 • شد نماز دیگر آمد خادمی ** یک طبق بر کف ز پیش حاتمی‏
 • İkindi vakti oldu. Hizmetçi, Hatem gibi cömert birisinin verdiği bir tabak altını getirdi.
 • صاحب مالی و حالی پیش پیر ** هدیه بفرستاد کز وی بد خبیر
 • Mal sahibi halli bir kişi, Şeyh’in halini biliyordu, ona hediye göndermişti.
 • چار صد دینار بر گوشه‏ی طبق ** نیم دینار دگر اندر ورق‏
 • Tabağın bir köşesinde dört yüz dinar vardı, bir tarafında da kâğıda sarılı yarım dinar.
 • خادم آمد شیخ را اکرام کرد ** و آن طبق بنهاد پیش شیخ فرد
 • Hizmetçi gelip Şeyh’i ağırladı, o misli bulunmaz Şeyh’in önüne o tabağı koydu.
 • چون طبق را از غطا واکرد رو ** خلق دیدند آن کرامت را از او 430
 • Tabağın üstünden örtü kaldırılınca halk Şeyh’in kerametini gördü.
 • آه و افغان از همه برخاست زود ** کای سر شیخان و شاهان این چه بود
 • Hepsinden de feryat yüceldi: "Ey şeyhlerin de başı, şahların da, bu neydi?
 • این چه سر است این چه سلطانی است باز ** ای خداوند خداوندان راز
 • Bu ne sır, bu ne sultanlık? Ey sır sahiplerinin efendisi!
 • ما ندانستیم ما را عفو کن ** بس پراکنده که رفت از ما سخن‏
 • Biz bilemedik, affet; saçma sapan, uluorta hayli söylendik.
 • ما که کورانه عصاها می‏زنیم ** لاجرم قندیلها را بشکنیم‏
 • Körcesine sopa sallamaktayız, elbette kandilleri kırarız.
 • ما چو کران ناشنیده یک خطاب ** هرزه گویان از قیاس خود جواب‏ 435
 • Sağırlar gibi bir tek söz duymadan kendi aklımızca cevap vermeye kalkıştık, hezeyanlarda bulunduk.
 • ما ز موسی پند نگرفتیم کاو ** گشت از انکار خضری زرد رو
 • Biz Musa’dan da ibret almadık. O bile Hızır’ı kınadı da yüzü sarardı.
 • با چنان چشمی که بالا می‏شتافت ** نور چشمش آسمان را می‏شکافت‏
 • Hem gözü o kadar yüceleri gördüğü, gözünün nuru göklere bile nüfus ettiği halde!
 • کرده با چشمت تعصب موسیا ** از حماقت چشم موش آسیا
 • Ey zamanın Musa’sı değirmendeki farenin gözü, ahmaklıktan senin gözünle bahse kalkıştı" dediler.
 • شیخ فرمود آن همه گفتار و قال ** من بحل کردم شما را آن حلال‏
 • Şeyh, bütün o sözleri size helâl ettim.
 • سر این آن بود کز حق خواستم ** لاجرم بنمود راه راستم‏ 440
 • Bunun sırrı şuydu, ben Allah’tan bunu diledim, Allah da bana doğru yolu gösterdi.
 • گفت آن دینار اگر چه اندک است ** لیک موقوف غریو کودک است‏
 • O dinar gerçi az bir paraydı. Fakat gelmesi çocuğun ağlamasına bağlıydı.
 • تا نگرید کودک حلوا فروش ** بحر رحمت در نمی‏آید به جوش‏
 • Helva satan çocuk ağlamasaydı, rahmet denizi coşmazdı” dedi.
 • ای برادر طفل طفل چشم تست ** کام خود موقوف زاری دان درست‏
 • Kardeş, çocuk, senin cisim çocuğundur. İyice bil ki muradına erişmen de ağlamana bağlı.
 • گر همی‏خواهی که آن خلعت رسد ** پس بگریان طفل دیده بر جسد
 • O libası elde etmek istersen cesedindeki göz çocuğunu ağlat!
 • ترسانیدن شخصی زاهد را که کم گری تا کور نشوی
 • Birisinin bir zahidi az ağla ki kör olmayasın diye korkutması
 • زاهدی را گفت یاری در عمل ** کم گری تا چشم را ناید خلل‏ 445
 • Bir zahide, çalışıp, savaşan bir dostu “Az ağla ki gözün bozulmasın “ dedi.
 • گفت زاهد از دو بیرون نیست حال ** چشم بیند یا نبیند آن جمال‏
 • Zahit dedi ki: “İş iki halden dışarı olamaz. Göz, ya yüzü görür, ya görmez.
 • گر ببیند نور حق خود چه غم است ** در وصال حق دو دیده چه کم است‏
 • Eğer Allah nurunu görürse ne gam? Allah visaline erişmek için iki gözden olmak pek değersiz bir şey!
 • ور نخواهد دید حق را گو برو ** این چنین چشم شقی گو کور شو
 • Yok, eğer Allah nurunu, Allah ziyasını görmeyecekse böyle kötü gözün kör olması daha iyi!”
 • غم مخور از دیده کان عیسی تراست ** چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست‏
 • Gözden dolayı gam yeme ki İsa, senindir. Eğri yürüme de sana iki doğru göz bağışlasın.
 • عیسی روح تو با تو حاضر است ** نصرت از وی خواه کاو خوش ناصر است‏ 450
 • Ruhunun İsa’sı senin yanındadır, ondan yardım dile. Çünkü o, yardım etti mi adamakıllı eder.
 • لیک بیگار تن پر استخوان ** بر دل عیسی منه تو هر زمان‏
 • Fakat ey temiz can, kemiklerle dolu olan tenle İsa’nın gönlüne saldırma, onun gönlünü çiğneme!
 • همچو آن ابله که اندر داستان ** ذکر او کردیم بهر راستان‏
 • Doğru kişilere anlattığımız hikâyedeki ahmağa benzeme.
 • زندگی تن مجو از عیسی‏ات ** کام فرعونی مخواه از موسی‏ات‏
 • İsa’ndan ten diriliği arama, Musa’dan Firavunluk muradı dileme!
 • بر دل خود کم نه اندیشه‏ی معاش ** عیش کم ناید تو بر درگاه باش‏
 • Gönlüne geçim kaygısını az koy, sen kapıda oldukça rızkın azalmaz.
 • این بدن خرگاه آمد روح را ** یا مثال کشتیی مر نوح را 455
 • Bu beden, ruha bir otağdır. Yahut da Nuh’un gemisine benzer.
 • ترک چون باشد بیابد خرگهی ** خاصه چون باشد عزیز درگهی‏
 • Türk sağ oldukça mutlaka kendisine bir otağ bulur, hele Hak kapısının azizi olursa.
 • تمامی قصه‏ی زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام
 • Bütün kemiklerin İsa Aleyhisselâm’ın duasıyla dirilmesi
 • خواند عیسی نام حق بر استخوان ** از برای التماس آن جوان‏
 • İsa, o gencin isteğiyle kemiklere Allah adını okudu.
 • حکم یزدان از پی آن خام مرد ** صورت آن استخوان را زنده کرد
 • Allah’ın hükmü, o çiğ herif için o kemikleri diriltti.
 • از میان بر جست یک شیر سیاه ** پنجه‏ای زد کرد نقشش را تباه‏
 • Aradan bir kara aslan da dirilip sıçradı, ahmağa bir pençe vurup öldürdü.
 • کله‏اش بر کند مغزش ریخت زود ** مغز جوزی کاندر او مغزی نبود 460
 • Kellesini kopardı, hemen beynini yere akıttı. Kafasında ceviz içi kadar beyin bile yoktu.
 • گر و را مغزی بدی اشکستنش ** خود نبودی نقص الا بر تنش‏
 • Zaten beyni bile olsaydı o kırılmakta, o helâk olmakla ancak bedeni zail olur, ruhu kalırdı.