English    Türkçe    فارسی   

3
1025-1074

 • بلک مر بیننده را دیدار آن ** وقت عبرت می‌کند تسبیح‌خوان 1025
 • Doğrusu şu: onları gören, ibret alır da Allah’ı tespih eder.
 • پس چو از تسبیح یادت می‌دهد ** آن دلالت همچو گفتن می‌بود
 • Sana Allah’ı tespih etmeyi hatırlıyor ya… İşte bu tespihe delil olmaları, onları tespih etmesi demektir” dersin.
 • این بود تاویل اهل اعتزال ** و آن آنکس کو ندارد نور حال
 • İtizal ehlinin tevili budur işte. Hal nuruna sahip olmayan kişinin işi budur.
 • چون ز حس بیرون نیامد آدمی ** باشد از تصویر غیبی اعجمی
 • İnsan, duygudan çıkmadı mı gayb âlemine tamamıyla yabancıdır.
 • این سخن پایان ندارد مارگیر ** می‌کشید آن مار را با صد زحیر
 • Bu sözün sonu gelmez… Yılancı, o yılanı yüzlerce zahmetle çeke çeke,
 • تا به بغداد آمد آن هنگامه‌جو ** تا نهد هنگامه‌ای بر چارسو 1030
 • Bağdat’a kadar geldi. o maceracı adam, çarşıda bir hengâmedir koparmak için,
 • بر لب شط مرد هنگامه نهاد ** غلغله در شهر بغداد اوفتاد
 • Yılanı Şat kıyısına koydu. Bağdat şehrinde bir gürültüdür koptu,
 • مارگیری اژدها آورده است ** بوالعجب نادر شکاری کرده است
 • “Bir yılancı ejderha getirmiş, acayip görülmemiş mefret bir şey. Nasıl da avlamış?” diye,
 • جمع آمد صد هزاران خام‌ریش ** صید او گشته چو او از ابلهیش
 • Yüz binlerce ahmak adam toplandı, ahmaklıklarından onlar da yılancı gibi yılana avlandılar.
 • منتظر ایشان و هم او منتظر ** تا که جمع آیند خلق منتشر
 • Onlar, yılanı görmek için bekleşiyorlardı. O da etraftaki halk tamamıyla toplansın diye bekliyordu.
 • مردم هنگامه افزون‌تر شود ** کدیه و توزیع نیکوتر رود 1035
 • Halk, iyice toplansın da elime geçecek para çok olsun diyordu.
 • جمع آمد صد هزاران ژاژخا ** حلقه کرده پشت پا بر پشت پا
 • Yüz binlerce herzevekil toplandı, halka oldular. Bir ayak, bin ayaküstüne geldi!
 • مرد را از زن خبر نه ز ازدحام ** رفته درهم چون قیامت خاص و عام
 • Kalabalıktan erkeğin kadından haberi yoktu. Halkla ileri gelenler birbirlerine girmiş âdeta kıyametten bir alâmet olmuştu.
 • چون همی حراقه جنبانید او ** می‌کشیدند اهل هنگامه گلو
 • Yılancı, yılanın üstündeki kilimi kımıldattıkça halk, parmaklarının ucuna basıp boyunlarını uzatıyordu.
 • و اژدها کز زمهریر افسرده بود ** زیر صد گونه پلاس و پرده بود
 • Ejderha, zemheriden donmuştu. Yüzlerce kilimin, kebenin altındaydı.
 • بسته بودش با رسنهای غلیظ ** احتیاطی کرده بودش آن حفیظ 1040
 • Yılancı, ihtiyatı elden bırakmamış, onu kalın iplerle bağlamıştı.
 • در درنگ انتظار و اتفاق ** تافت بر آن مار خورشید عراق
 • Fakat halkın toplanmasını beklerken epeyce bir zaman geçmiş, Irak güneşi, yılanın üstüne vurmuştu.
 • آفتاب گرم‌سیرش گرم کرد ** رفت از اعضای او اخلاط سرد
 • Güneş onu epeyce ısıtınca azasından soğuk ahlât sıyrılıp gitmişti.
 • مرده بود و زنده گشت او از شگفت ** اژدها بر خویش جنبیدن گرفت
 • O müddet zarfında ölü bir halde bulunan ejderha dirildi, kımıldamaya başladı.
 • خلق را از جنبش آن مرده مار ** گشتشان آن یک تحیر صد هزار
 • Ölü yılanın kımıldadığını görünce halkın hayreti birken yüz bin oldu.
 • با تحیر نعره‌ها انگیختند ** جملگان از جنبشش بگریختند 1045
 • Şaşkınlıklarından naralar atarak hep birden kaçışmaya koyuldular.
 • می‌سکست او بند و زان بانگ بلند ** هر طرف می‌رفت چاقاچاق بند
 • Ejderha, halkın gürültüsünden çatır, çatır bağlarını koparmaya başladı. İplerin her biri bir yana düştü.
 • بندها بسکست و بیرون شد ز زیر ** اژدهایی زشت غران همچو شیر
 • İplerini koparıp kilimin altından sıyrıldı. Bir de ne görsünler, aslan gibi kükreyen çirkin, mefret bir ejderha!
 • در هزیمت بس خلایق کشته شد ** از فتاده و کشتگان صد پشته شد
 • Kaçarken halk birbirini çiğnedi, birçok kişiler ayakaltında kalıp öldüler, ölülerden yüzlerce yığın oldu.
 • مارگیر از ترس بر جا خشک گشت ** که چه آوردم من از کهسار و دشت
 • Yılancı, ben meğerse dağdan, ovadan ne getirmişim diye korkusundan yerinde katılıp kaldı.
 • گرگ را بیدار کرد آن کور میش ** رفت نادان سوی عزرائیل خویش 1050
 • O kör koyun kurdu uyandırdı. Cahil, Azrail’in yanına kendi ayağıyla gitti.
 • اژدها یک لقمه کرد آن گیج را ** سهل باشد خون‌خوری حجاج را
 • Ejderha o ahmağı bir lokma ediverdi. Haccac’a kan dökmekten kolay ne var,
 • خویش را بر استنی پیچید و بست ** استخوان خورده را در هم شکست
 • Sonra da bir direğe sarılıp kendisini sıktı, karnında herifin kemiklerini çatır, çatır kırdı.
 • نفست اژدرهاست او کی مرده است ** از غم و بی آلتی افسرده است
 • Senin nefsinde bir ejderhadır. O, nereden öldü ki? Dertten, eline fırsat düşmediğinden dondu, yoksa!
 • گر بیابد آلت فرعون او ** که بامر او همی‌رفت آب جو
 • Firavunun eline geçenler, onun da eline geçse neler yapmaz! Irmak bile, Firavunun emriyle akardı.
 • آنگه او بنیاد فرعونی کند ** راه صد موسی و صد هارون زند 1055
 • Onun eline de böyle bir kudret düşse hemen firavunluğa başlar, yüzlerce Musa’nın da yolunu vurur, yüzlerce Harun’un da!
 • کرمکست آن اژدها از دست فقر ** پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر
 • O ejderha, yoksulluk elinde bir kurtcağız kesilir. Mevki ve mal yüzünden bir sivrisinek büyür, çaylaklaşır!
 • اژدها را دار در برف فراق ** هین مکش او را به خورشید عراق
 • Ejderhayı ayrılık karı içinde tut, sakın onu Irak güneşinin altına getirme.
 • تا فسرده می‌بود آن اژدهات ** لقمه‌ی اویی چو او یابد نجات
 • Ejderhan donmuş bir halde iken selâmettesin fakat kurtuldu, kendine geldi mi ona lokma olursun.
 • مات کن او را و آمن شو ز مات ** رحم کم کن نیست او ز اهل صلات
 • Onu mat et de mat olmaktan emin ol. Ona pek acıma, o iyilik edilecek kişi değildir.
 • کان تف خورشید شهوت بر زند ** آن خفاش مردریگت پر زند 1060
 • Üstüne şehvet güneşi vurdu mu o geberesice hemen yarasa gibi kanatlarını çırpmaya, uçmaya başlar.
 • می‌کشانش در جهاد و در قتال ** مردوار الله یجزیک الوصال
 • Ercesine onu savaşa çek, babayiğitçe onunla vuruş… Allah, sana vuslatıyla karşılık versin!
 • چونک آن مرد اژدها را آورید ** در هوای گرم خوش شد آن مرید
 • Hulâsa o adam ejderhayı getirip de o korkunç şey, sıcak havada kendine gelince,
 • لاجرم آن فتنه‌ها کرد ای عزیز ** بیست همچندان که ما گفتیم نیز
 • O fitneleri meydana çıkardı. Hattâ azizim, söylediklerimizin yüz kat üstününü yaptı!
 • تو طمع داری که او را بی جفا ** بسته داری در وقار و در وفا
 • Sen ona zahmet, eziyet vermeden uslu, rahat ve vefakâr bir halde tutmayı mı umuyorsun?
 • هر خسی را این تمنی کی رسد ** موسیی باید که اژدرها کشد 1065
 • Bu, her aşağılık kişiye nasip mi olur? Ejderhayı öldürmeye bir Musa gerek.
 • صدهزاران خلق ز اژدرهای او ** در هزیمت کشته شد از رای او
 • Yüz binlerce halk onun tedbiriyle mağlûp oldu, ejderhasından yılıp kaçtı, ölüp gitti!
 • تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام
 • Firavunun Musa aleyhisselâm’ı tehdit etmesi
 • گفت فرعونش چرا تو ای کلیم ** خلق را کشتی و افکندی تو بیم
 • Firavun, Musa’ya “Ey Kelîm, sen neden halkı öldürdün, neden halka korku saldın?
 • در هزیمت از تو افتادند خلق ** در هزیمت کشته شد مردم ز زلق
 • Halk, senden yılgınlığa düştü, kaçışırken ayaklar altında çiğnenip öldü.
 • لاجرم مردم ترا دشمن گرفت ** کین تو در سینه مرد و زن گرفت
 • Hulâsa, halk sana düşman kesildi. Sana karşı erkeğin gönlünde de kin var, kadının gönlünde de.
 • خلق را می‌خواندی بر عکس شد ** از خلافت مردمان را نیست بد 1070
 • Halkı kendine davet ediyorsun ama iş aksi çıktı. Sana aykırı hareket etmekten başka çareleri kalmadı.
 • من هم از شرت اگر پس می‌خزم ** در مکافات تو دیگی می‌پزم
 • Ben de senin şerrinden kaçıyor, sana aşikâre karşı durmuyorum ama aleyhine çömlek kaynatıp duruyorum.
 • دل ازین بر کن که بفریبی مرا ** یا بجز فی پس‌روی گردد ترا
 • Beni aldatmayı gönlünden çıkar, arkandan, gölgenden başka kimsenin geleceğini umma.
 • تو بدان غره مشو کش ساختی ** در دل خلقان هراس انداختی
 • Bir iş becerdim, halkın gönlüne bir korkudur saldım diye mağrur olma.
 • صد چنین آری و هم رسوا شوی ** خوار گردی ضحکه‌ی غوغا شوی
 • Bunun gibi yüzlerce iş becersen sonunda yine rüsvay olursun, hor hakir bir hale gelirsin, seninle alay eder, sana gülüşürler.