English    Türkçe    فارسی   

3
1220-1269

 • چون بیامد دید در خرمابنان ** خفته‌ای که بود بیدار جهان 1220
 • Hurmalığa geldikleri zaman bir de baktılar ki hurma fidanlarının dibinde bir uyuyan var, fakat cihanın uyanığı!
 • بهر نازش بسته او دو چشم سر ** عرش و فرشش جمله در زیر نظر
 • Naz ederek baş gözlerini yummuş ama arş da gözlerinin önünde, ferş de!
 • ای بسا بیدارچشم و خفته‌دل ** خود چه بیند دید اهل آب و گل
 • Gözleri açık, fakat gönlü uykuda nice adamlar var… Zaten su ve toprak ehli olanın gözü ne görebilir ki?
 • آنک دل بیدار دارد چشم سر ** گر بخسپد بر گشاید صد بصر
 • Fakat gönlü uyanık olanın baş gözü uyusa bile gönlünde yüzlerce göz açılır.
 • گر تو اهل دل نه‌ای بیدار باش ** طالب دل باش و در پیکار باش
 • Gönül ehli değilsen uyanık ol, uyuma. Bir gönül iste, mücadeleye giriş.
 • ور دلت بیدار شد می‌خسپ خوش ** نیست غایب ناظرت از هفت و شش 1225
 • Gönlün uyandı mı güzelce uyu. Gayri gözünden ne yedi kat gök kaybolur, ne altı cihet!
 • گفت پیغامبر که خسپد چشم من ** لیک کی خسپد دلم اندر وسن
 • Peygamber, “Gözüm uyur ama kalbim nasıl uyur, buna imkân mı var?” dedi.
 • شاه بیدارست حارس خفته گیر ** جان فدای خفتگان دل‌بصیر
 • Bekçi farz et ki uyumuş fakat padişah uyanık ya. Gönül gözleri açık olduğu halde uyuyanlara can feda!
 • وصف بیداری دل ای معنوی ** در نگنجد در هزاران مثنوی
 • Ey manevi er, gönül uyanıklığını anlatmaya kalkışsam binlerce Mesnevi’ye sığmaz.
 • چون بدیدندش که خفتست او دراز ** بهر دزدی عصا کردند ساز
 • Sihirbazlar, Musa’yı sırt üstü yatmış görünce asayı çalmaya kalkıştılar.
 • ساحران قصد عصا کردند زود ** کز پسش باید شدن وانگه ربود 1230
 • Hemencecik asayı çalmak için Musa’nın ardından gidecekler, sopayı kapıvereceklerdi.
 • اندکی چون پیشتر کردند ساز ** اندر آمد آن عصا در اهتزاز
 • Onlar, azıcık yürüyüp bu işe niyetlenir niyetlenmez asa titremeye başladı.
 • آنچنان بر خود بلرزید آن عصا ** کان دو بر جا خشک گشتند از وجا
 • Öyle bir titremeye başladı ki her ikisi de korkudan yerlerinde katılıp kaldılar.
 • بعد از آن شد اژدها و حمله کرد ** هر دوان بگریختند و روی‌زرد
 • Sonra asa ejderha oldu, onlara saldırdı. İkisi de sapsarı kesilip kaçmaya başladılar.
 • رو در افتادن گرفتند از نهیب ** غلط غلطان منهزم در هر نشیب
 • Korkudan her inişte sendeleyip yuvarlanarak yüz üstü düşüyorlar, kalkıp yine kaçmaya çalışıyorlardı.
 • پس یقینشان شد که هست از آسمان ** زانک می‌دیدند حد ساحران 1235
 • Katiyetle anladılar ki bu iş Allah işi, sihirbazların harcı değil bu!
 • بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید ** کارشان تا نزع و جان کندن رسید
 • Korkularından âdeta sıtmaya, hummaya tutulmuş gibi titriyorlardı; ölüm haline gelmişlerdi.
 • پس فرستادند مردی در زمان ** سوی موسی از برای عذر آن
 • Yaptıkları işten dolayı özür dilemek üzere Musa’ya bir adam gönderdiler.
 • کامتحان کردیم و ما را کی رسد ** امتحان تو اگر نبود حسد
 • “Evvelce sana hased ediyor, seni kıskanıyorduk, o yüzden sınadık, yoksa seni sınamak kimin haddine düşmüş?
 • مجرم شاهیم ما را عفو خواه ** ای تو خاص الخاص درگاه اله
 • Sen bir Padişahsın, senin yanında biz mücrimiz, bizi affet ey Allah dergâhı haslarının hası! Diye ricada bulundular.
 • عفو کرد و در زمان نیکو شدند ** پیش موسی بر زمین سر می‌زدند 1240
 • Musa onları affetti, derhal iyileştiler, sıhhat buldular, Musa’nın önünde yere secde ettiler.
 • گفت موسی عفو کردم ای کرام ** گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام
 • Musa dedi ki: “Ey ulular, sizi affettim. Cehennem teninize haram oldu, canınıza da.
 • من شما را خود ندیدم ای دو یار ** اعجمی سازید خود را ز اعتذار
 • Ey dostlar, ben sizi görmemiş olayım, siz de beni görmemiş gibi davranın.
 • همچنان بیگانه‌شکل و آشنا ** در نبرد آیید بهر پادشا
 • Kalben âşina, fakat zahiren yabancı bir halde padişahın huzuruna benimle savaşmaya gelin!”
 • پس زمین را بوسه دادند و شدند ** انتظار وقت و فرصت می‌بدند
 • Bunun üzerine sihirbazlar yeri öpüp gittiler, çağırıldıkları zamanı ve fırsat vaktini gözetmeye koyuldular.
 • جمع آمدن ساحران از مداین پیش فرعون و تشریفها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او کی این بر ما نویس
 • Sihirbazların şehirlerden toplanıp Firavunun huzuruna gelmeleri, ihsanlara nail olmaları, ellerini göğüslerine koyup düşmanını kahredeceklerine dair söz vermeleri
 • تا بفرعون آمدند آن ساحران ** دادشان تشریفهای بس گران 1245
 • Sihirbazlar Firavunun huzuruna geldiler. Firavun onlara birçok ihsanlarda bulundu, elbiseler verdi.
 • وعده‌هاشان کرد و پیشین هم بداد ** بندگان و اسپان و نقد و جنس و زاد
 • Onlara daha bir hayli ihsanlarda bulunacağına dair vaatlerde bulundu, önceden de kullar, atlar, ağır ve değerli şeyler, yiyecek ve içecek verdi.
 • بعد از آن می‌گفت هین ای سابقان ** گر فزون آیید اندر امتحان
 • Ondan sonra: “Ey devletimle ileri giden kişiler, imtihanda galip gelirseniz,
 • برفشانم بر شما چندان عطا ** که بدرد پرده‌ی جود و سخا
 • Size o derecede ihsanlarda bulunacağım ki cömertlik de utanacak” dedi.
 • پس بگفتندش به اقبال تو شاه ** غالب آییم و شود کارش تباه
 • Sihirbazlar da cevaben dediler ki: “Padişahın sayesinde galebe edeceğiz, düşmanın bitik bir hale gelecek.
 • ما درین فن صفدریم و پهلوان ** کس ندارد پای ما اندر جهان 1250
 • Biz bu fende saflar bozan yiğitleriz. Âlemde kimse bizimle başa çıkamaz.”
 • ذکر موسی بند خاطرها شدست ** کین حکایتهاست که پیشین بدست
 • Musa’nın anılışı, hatırları oraya bağlıyor, bu hikâyeler evvelce olup biten şeylere aittir zannını veriyor.
 • ذکر موسی بهر روپوشست لیک ** نور موسی نقد تست ای مرد نیک
 • Hâlbuki Musa’yı anmamız işi gizlemek için. Yoksa Musa’nın nuru, ey iyi adam, senin bugün elinde.
 • موسی و فرعون در هستی تست ** باید این دو خصم را در خویش جست
 • Musa da sende, Firavun da. Bu iki düşmanı da kendinde ara sen.
 • تا قیامت هست از موسی نتاج ** نور دیگر نیست دیگر شد سراج
 • Musa, kıyamete kadar vardır. Nuru hep o nurdur, başka nur değil… Değişen yalnız kandildir.
 • این سفال و این پلیته دیگرست ** لیک نورش نیست دیگر زان سرست 1255
 • Bu kandille fitil başka, fakat nuru başka nur değil, hep o âlemden.
 • گر نظر در شیشه داری گم شوی ** زانک از شیشه‌ست اعداد دوی
 • Kandile bakarsan kayboldun gitti. Çünkü ikilik ve sayıya sığış, kandile göredir.
 • ور نظر بر نور داری وا رهی ** از دوی واعداد جسم منتهی
 • Fakat nura baktın mı ikilikten de, önü, sonu bulunan cisim âleminin sayısından da kurtulursun.
 • از نظرگاهست ای مغز وجود ** اختلاف ممن و گبر و جهود
 • Ey varlık hulâsası, müminle Mecusi ve Yahudi’nin birbirlerine aykırılığı, hep bakış, görüş yüzündendir.
 • اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل
 • Filin, nasıl bir hayvan olduğu ve şekli hususunda ihtilâf
 • پیل اندر خانه‌ی تاریک بود ** عرضه را آورده بودندش هنود
 • Hintliler karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler.
 • از برای دیدنش مردم بسی ** اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی 1260
 • Hayvanı görmek için o kapkaranlık yere bir hayli adam toplandı.
 • دیدنش با چشم چون ممکن نبود ** اندر آن تاریکیش کف می‌بسود
 • Fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkânı yoktu. O, göz gözü görmeyecek kadar karanlık yerde file ellerini sürmeye başladılar.
 • آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد ** گفت همچون ناودانست این نهاد
 • Birisi eline hortumunu geçirdi, “Fil bir oluğa benzer” dedi.
 • آن یکی را دست بر گوشش رسید ** آن برو چون بادبیزن شد پدید
 • Başka birinin eline kulağı geçti, “Fil bir yelpazeye benziyor” dedi.
 • آن یکی را کف چو بر پایش بسود ** گفت شکل پیل دیدم چون عمود
 • Bir başkasının eline ayağı geçmişti, dedi ki: “Fil bir direğe benzer.”
 • آن یکی بر پشت او بنهاد دست ** گفت خود این پیل چون تختی بدست 1265
 • Bir başkası da sırtını ellemişti, “Fil bir taht gibidir é dedi.
 • همچنین هر یک به جزوی که رسید ** فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید
 • Herkes neresini elledi, nasıl sandıysa fili ona göre anlatmaya koyuldu.
 • از نظرگه گفتشان شد مختلف ** آن یکی دالش لقب داد این الف
 • Onların sözleri, görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif.
 • در کف هر کس اگر شمعی بدی ** اختلاف از گفتشان بیرون شدی
 • Herkesin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki aykırılık kalmazdı.
 • چشم حس همچون کف دستست و بس ** نیست کف را بر همه‌ی او دست‌رس
 • Duygu gözü ancak avuca, ancak köpüğe benzer, avuç bütün fili birden elleyemez ki!