English    Türkçe    فارسی   

3
1385-1434

 • تو که بی‌دردی همی اندیش این ** نیست صاحب‌درد را این فکر هین 1385
 • Senin derdin yok, sen düşüne dur.” Dert sahibi böyle düşüncelere saplanamaz, kendine gel!
 • حکایت
 • Hikâye
 • در صحابه کم بدی حافظ کسی ** گرچه شوقی بود جانشان را بسی
 • Sahabenin ruhlarında Kuran’a karşı fevkalâde bir iştiyak vardı ama aralarında hafız pek azdı.
 • زانک چون مغزش در آگند و رسید ** پوستها شد بس رقیق و واکفید
 • Çünkü bir meyve oldu mu kabuğu adamakıllı incelir, çatlar, dökülür.
 • قشر جوز و فستق و بادام هم ** مغز چون آگندشان شد پوست کم
 • Ceviz, fıstık ve badem bile olunca kabukları incelir.
 • مغز علم افزود کم شد پوستش ** زانک عاشق را بسوزد دوستش
 • İlmin hakikati de kemâle gelince kışrı azalır. Zira sevgilisi, âşıkı yakar, yandırır.
 • وصف مطلوبی چو ضد طالبیست ** وحی و برق نور سوزنده‌ی نبیست 1390
 • İstenen, sevilen kişinin vasfı, isteyen, seven kişinin vasıflarının zıddıdır. Vahiy ve nur şimşeği, peygamberi yakar.
 • چون تجلی کرد اوصاف قدیم ** پس بسوزد وصف حادث را گلیم
 • Kadîm olan Allah’ın sıfatları tecelli edince hâdisin sıfatlarını yakar, mahveder.
 • ربع قرآن هر که را محفوظ بود ** جل فینا از صحابه می‌شنود
 • Sahabe arasında birisi Kur’an’ın dörtte birini ezberledi de duyuldu mu, sahabe, bu bizim ulumuzdur derdi.
 • جمع صورت با چنین معنی ژرف ** نیست ممکن جز ز سلطانی شگرف
 • Böyle bir büyük mana ile sureti bir arada cem etmek, hayretlere düşmüş, mest olmuş padişahtan başka kimseye mümkün değildir.
 • در چنین مستی مراعات ادب ** خود نباشد ور بود باشد عجب
 • Böyle bir sarhoşluk âleminde edep kaidelerine riayet etmenin zaten imkânı yoktur, bu imkân bulunsa bile şaşılacak şeydir doğrusu!
 • اندر استغنا مراعات نیاز ** جمع ضدینست چون گرد و دراز 1395
 • İstiğna âleminde niyaza riayet etmek, yuvarlak bir şeyle uzun bir şeyi, zıddoldukları halde bir arada cem etmeye benzer.
 • خود عصا معشوق عمیان می‌بود ** کور خود صندوق قرآن می‌بود
 • Sopa, esasen körlerin sevgilisidir. Kör, Kur’an sandığına benzer ancak.
 • گفت کوران خود صنادیقند پر ** از حروف مصحف و ذکر و نذر
 • Körlerin sözleri, Mushaf harfleriyle, eski hikâyelerle, korkutuşlarla dolu sandıklardır.
 • باز صندوقی پر از قرآن به است ** زانک صندوقی بود خالی بدست
 • Fakat Kur’an’la dolu sandık, boş sandıktan iyidir elbet.
 • باز صندوقی که خالی شد ز بار ** به ز صندوقی که پر موشست و مار
 • Yüksüz sandık fareler ve yılanlar dolu sandıktan daha iyidir.
 • حاصل اندر وصل چون افتاد مرد ** گشت دلاله به پیش مرد سرد 1400
 • Hâsılı insan, vuslata erdi mi vasıta olan kadın, adamın gözüne soğuk görünmeye başlar.
 • چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح ** شد طلب کاری علم اکنون قبیح
 • Güzelim istediğin şeye ulaştın mı artık bilgi sahibi olmayı istemek kötüdür.
 • چون شدی بر بامهای آسمان ** سرد باشد جست وجوی نردبان
 • Göklerin damlarına çıktıktan sonra da merdiven aramak manasızdır.
 • جز برای یاری و تعلیم غیر ** سرد باشد راه خیر از بعد خیر
 • Hayra ulaşan kişi, dostluk ve başkasına bir şey öğretmek maksatlarından başka bir maksatla yine hayır yolunu arar, o yoldan bahsederse bu iş, soğuk bir şeydir.
 • آینه‌ی روشن که شد صاف و ملی ** جهل باشد بر نهادن صیقلی
 • Aydın ayna saf ve cilâlı bir halde iken onu cilâlamaya kalkışmak bilgisizliktir.
 • پیش سلطان خوش نشسته در قبول ** زشت باشد جستن نامه و رسول 1405
 • Padişah tarafından kabul edilip huzurunda oturduktan sonra mektup ve elçi araştırmak çirkin bir şeydir.
 • داستان مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن و مطالعه کردن عشق‌نامه درحضور معشوق خویش و معشوق آن را ناپسند داشتن کی طلب الدلیل عند حضور المدلول قبیح والاشتغال بالعلم بعد الوصول الی المعلوم مذموم
 • Bir âşığın, mâşukunun huzurunda aşk mektubu okuması, sevgilinin bu hareketi beğenmemesi, delâlet edilen şey meydana geldikten sonra delil aramak çirkin bir şeydir, bilinen şeye ulaşıldıktan sonra bilgi ile uğraşmak kötü bir şeydir
 • آن یکی را یار پیش خود نشاند ** نامه بیرون کرد و پیش یار خواند
 • Sevgili âşıklarından birisini huzuruna çağırdı. Âşık aşk mektubunu çıkarıp sevgilisinin huzurunda okumaya başladı.
 • بیتها در نامه و مدح و ثنا ** زاری و مسکینی و بس لابه‌ها
 • Mektupta beyitler, övüşler, ihtiyaç ve âciz yoksulluk… Birçok lâflar vardı.
 • گفت معشوق این اگر بهر منست ** گاه وصل این عمر ضایع کردنست
 • Mâşuk dedi ki: “Eğer bu okuma, benim içinse vuslat zamanı ömür zayi etmektir bu!
 • من به پیشت حاضر و تو نامه خوان ** نیست این باری نشان عاشقان
 • Ben yanımdayım, sen mektup okuyorsun. Bu âşıklık alâmeti değil ki!”
 • گفت اینجا حاضری اما ولیک ** من نمی‌یایم نصیب خویش نیک 1410
 • Âşık dedi ki: “Doğru, sen buradasın ama ben, istediğim zevki, istediğim gibi bulamıyorum ki,
 • آنچ می‌دیدم ز تو پارینه سال ** نیست این دم گرچه می‌بینم وصال
 • Geçen yıl senden aldığım zevki, şimdi vuslatına erişmiş olduğum halde alamıyorum.
 • من ازین چشمه زلالی خورده‌ام ** دیده و دل ز آب تازه کرده‌ام
 • Ben bu kaynaktan arı, duru su içtim, o suyla gözümü de yeniledim, gönlümü de.
 • چشمه می‌بینم ولیکن آب نی ** راه آبم را مگر زد ره‌زنی
 • Şimdi kaynağı görüyorum ama su yok. Yoksa suyolumu birisi mi kesti” dedi.
 • گفت پس من نیستم معشوق تو ** من به بلغار و مرادت در قتو
 • Mâşuk dedi ki: “Şu halde ben, senin sevgilin değilim. Ben Bulgar Türküyüm, sen Katu Türkü istiyorsun.
 • عاشقی تو بر من و بر حالتی ** حالت اندر دست نبود یا فتی 1415
 • Sen bana değil, bir hale âşıksın. Fakat yiğidim, hal elde kalmaz ki.
 • پس نیم کلی مطلوب تو من ** جزو مقصودم ترا اندرز من
 • Senin tamamıyla istediğin ben değilim. Âlemde istediğin şeyin bir kısımcağızı da ben de var.
 • خانه‌ی معشوقه‌ام معشوق نی ** عشق بر نقدست بر صندوق نی
 • Sevgilin değilim, sevgilinin eviyim. Hâlbuki aşk, peşindir, eldedir; sandıkta değil!
 • هست معشوق آنک او یکتو بود ** مبتدا و منتهاات او بود
 • Sevgili, tek olan sevgiliye derler. Gelişin de ondandır, sonuncu gidişin de ona!
 • چون بیابی‌اش نمانی منتظر ** هم هویدا او بود هم نیز سر
 • Onu buldun mu başkasını beklemezsin gayri. Ortada görünüp duran da odur, gizli olan da o!
 • میر احوالست نه موقوف حال ** بنده‌ی آن ماه باشد ماه و سال 1420
 • O hallere sahip bir hâkimdir, mahkûm değil. Aylar, yıllar, o ay yüzlünün kuludur, kölesidir.
 • چون بگوید حال را فرمان کند ** چون بخواهد جسمها را جان کند
 • Dilerse söyler, hâle ferman eder… Dilerse hükmeder, cisimleri can haline getirir.
 • منتها نبود که موقوفست او ** منتظر بنشسته باشد حال‌جو
 • Bekleyip duran, oturup hal arayan, hal bekleyen kişi, işin sonuna varmış değildir.
 • کیمیای حال باشد دست او ** دست جنباند شود مس مست او
 • Sona varan kişinin eli, hal kimyasıdır, elini oynattı mı bakır, sarhoş bir hale gelir, altın olur.
 • گر بخواهد مرگ هم شیرین شود ** خار و نشتر نرگس و نسرین شود
 • Dilerse söyler, hale ferman eder… Dilerse, hükdiken ve neşter, nerkis ve ağustos gülü kesilir.
 • آنک او موقوف حالست آدمیست ** کو بحال افزون و گاهی در کمیست 1425
 • Hâle mahkûm olansa hal gelince derecesi artan, halsiz kalınca rütbesi eksilen bir adamdır.
 • صوفی ابن الوقت باشد در منال ** لیک صافی فارغست از وقت و حال
 • Hulâsa sofi “İbn-al vakit” tir, fakat vakitten de kurtulmuştur, halden de.
 • حالها موقوف عزم و رای او ** زنده از نفخ مسیح‌آسای او
 • Haller, onun azmine onun reyine mahkûmdur. Haller, onun Mesih’in nefesine benzeyen nefesleriyle diridir.
 • عاشق حالی نه عاشق بر منی ** بر امید حال بر من می‌تنی
 • Sense hale âşıkısın, bana değil. Sen, bir hale sahip olmak ümidiyle benim etrafımda dönüp dolaşıyorsun.
 • آنک یک دم کم دمی کامل بود ** نیست معبود خلیل آفل بود
 • Bir an eksilen, bir an artıp kemâl bulan hal, Halil’in mâbudu olamaz, batar gider.
 • وانک آفل باشد و گه آن و این ** نیست دلبر لا احب افلین 1430
 • Batıp giden, gâh böyle, gâh şöyle olan güzel değildir, ben batıp gidenleri sevmem.
 • آنک او گاهی خوش و گه ناخوشست ** یک زمانی آب و یک دم آتشست
 • Bazen hoş, bazen nahoş olan, bir zaman su, bir zaman ateş kesilen,
 • برج مه باشد ولیکن ماه نه ** نقش بت باشد ولی آگاه نه
 • Ayın burcudur ama ay değil… Put gibi güzeldir, ama güzelliğinden haberi bile yok!
 • هست صوفی صفاجو ابن وقت ** وقت را همچون پدر بگرفته سخت
 • Saf sofi, "İbn-al vakit"tir ama vaktin babasıymış gibi vakti adamakıllı avucunun içine almıştır.
 • هست صافی غرق عشق ذوالجلال ** ابن کس نه فارغ از اوقات و حال
 • Bu çeşit sofi, tamamıyla ululuk sahibi Allah’ın nuruna gark olmuştur. Kimsenin oğlu değildir o… vakitlerden de kurtulmuştur, hallerden de!