English    Türkçe    فارسی   

3
1539-1588

 • اختلاف عقلها در اصل بود ** بر وفاق سنیان باید شنود
 • Akıllardaki aykırılık, yaratılıştadır. Bu hususta Sünnilerin sözünü dilemek, onların hükmünü kabul etmek gerek.
 • بر خلاف قول اهل اعتزال ** که عقول از اصل دارند اعتدال 1540
 • Bu hüküm itizal ehlinin sözlerine aykırıdır. Onlar, “Akıllar yaratılışta aynı derecededir,
 • تجربه و تعلیم بیش و کم کند ** تا یکی را از یکی اعلم کند
 • Tecrübe ve öğreniş, aklı çoğaltır, azaltır, bu suretle bir adam, öbüründen daha bilgili olur” derler.
 • باطلست این زانک رای کودکی ** که ندارد تجربه در مسلکی
 • Bu söz bâtıldır. O zeki çocuk, herhangi ir meslekte tecrübe sahibi değildi ya.
 • بر دمید اندیشه‌ای زان طفل خرد ** پیر با صد تجربه بویی نبرد
 • Fakat o küçük çocuk, öyle bir tedbirde bulundu ki yüzlerce tecrübe sahibi ihtiyar, o tedbirinin kokusunu bile alamadı.
 • خود فزون آن به که آن از فطرتست ** تا ز افزونی که جهد و فکرتست
 • Zaten yaradılışta olan üstünlük, çalışıp çabalama, düşünüp taşınma ile elde edilen üstünlükten elbette iyidir.
 • تو بگو داده‌ی خدا بهتر بود ** یاکه لنگی راهوارانه رود 1545
 • Sen söyle, Allah vergisi mi daha iyi, yoksa topal eşeğin rahvan atı taklidi mi?
 • در وهم افکندن کودکان اوستاد را
 • Çocukların hocayı vehme düşürmeleri
 • روز گشت و آمدند آن کودکان ** بر همین فکرت ز خانه تا دکان
 • Ertesi gün oldu. Çocuklar, bu düşünceyle mektebe geldiler.
 • جمله استادند بیرون منتظر ** تا درآید اول آن یار مصر
 • Hepsi de dışarıda bu fikri ortaya atan zeki çocuğu bekliyorlardı.
 • زانک منبع او بدست این رای را ** سر امام آید همیشه پای را
 • Çünkü bu tedbirin kaynağı oydu. Baş, daima ayağın reisidir… Ayağı çekip götüren baştır.
 • ای مقلد تو مجو بیشی بر آن ** کو بود منبع ز نور آسمان
 • A mukallit, gök nurunun bir kaynağı olan kişiden üstün olmayı isteme.
 • او در آمد گفت استا را سلام ** خیر باشد رنگ رویت زردفام 1550
 • Çocuk geldi, hocaya, selam verip “Hocam, hayır ola, benzin sararmış” dedi.
 • گفت استا نیست رنجی مر مرا ** تو برو بنشین مگو یاوه هلا
 • Hoca “Hasta filan değilim, saçmalama… Geç yerine otur” dedi.
 • نفی کرد اما غبار وهم بد ** اندکی اندر دلش ناگاه زد
 • Dedi ama hatırına da bir vehim tozudur kondu, az bile olsa gönlüne bir endişedir düştü.
 • اندر آمد دیگری گفت این چنین ** اندکی آن وهم افزون شد بدین
 • Derken öbür çocuk içeri girdi. O da öyle söyleyince o vehim arttı.
 • همچنین تا وهم او قوت گرفت ** ماند اندر حال خود بس در شگفت
 • Böyle böyle vehmi arttıkça arttı. Haline şaştı kaldı, hasta olduğuna hükmetti.
 • بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان
 • Firavunun da bu çeşit halkın ululamasından hasta düşmesi
 • سجده‌ی خلق از زن و از طفل و مرد ** زد دل فرعون را رنجور کرد 1555
 • Kadın, erkek, çoluk, çocuk… Halkın secde etmesi de Firavunun gönlüne tesir etti, hastalandı.
 • گفتن هریک خداوند و ملک ** آنچنان کردش ز وهمی منهتک
 • Herkes ona Allah’sın, padişahsın dedikçe vehimlendi, bu vehimle öyle bir dereceye geldi ki,
 • که به دعوی الهی شد دلیر ** اژدها گشت و نمی‌شد هیچ سیر
 • Allahlık, dâvasında yiğitleşti, ejderha kesildi, doymak nedir bilmez oldu!
 • عقل جزوی آفتش وهمست و ظن ** زانک در ظلمات شد او را وطن
 • Aklı cüz’inin afeti vehimdir, zandır. Çünkü onun vatanı karanlıklar diyarındadır.
 • بر زمین گر نیم گز راهی بود ** آدمی بی وهم آمن می‌رود
 • Yerde yarım arşın enlikte bir yol olsa insan, hiç vehimlenmeden rahatça yürür.
 • بر سر دیوار عالی گر روی ** گر دو گز عرضش بود کژ می‌شوی 1560
 • Fakat yüksek bir duvarın üstünde gitsen yolun genişliği iki arşın olsa yine eğri büğrü gidersin.
 • بلک می‌افتی ز لرزه‌ی دل به وهم ** ترس وهمی را نکو بنگر بفهم
 • Hatta gönlüne düşen vehim yüzünden belki de düşersin. Vehimden gelen korkuya iyice dikkat et de vehimin kötülüğünü anla.
 • رنجور شدن اوستاد به وهم
 • Hocanın vehimle hastalanması
 • گشت استا سست از وهم و ز بیم ** بر جهید و می‌کشانید او گلیم
 • Hoca vehimden korkudan hastalandı. Yerinden sıçrayıp kalktı, kilimini başına örttü.
 • خشمگین با زن که مهر اوست سست ** من بدین حالم نپرسید و نجست
 • “Zaten sevgisi az, ben bu halde, olduğum halde halimi sormadı bile.
 • خود مرا آگه نکرد از رنگ من ** قصد دارد تا رهد از ننگ من
 • Rengimin solukluğunu, benzimin uçukluğunu haber bile vermedi. Bana kastediyor, benden kurtulmaya yol arıyor.
 • او به حسن و جلوه‌ی خود مست گشت ** بی‌خبر کز بام افتادم چو طشت 1565
 • Kendi güzelliğinden kendi cilvesinden kendisi sarhoş olmuş. Benimse haberim bile yok… Hâlbuki leğenim, damdan düşmüş, rüsvay olmuş gitmişim” diye karısına kızgın bir halde,
 • آمد و در را بتندی وا گشاد ** کودکان اندر پی آن اوستاد
 • Evine gelip kapıyı şiddetle açtı. Çocuklarda hocanın ardından geliyordu.
 • گفت زن خیرست چون زود آمدی ** که مبادا ذات نیکت را بدی
 • Karısı, “Hayır ola, erken geldin. Allah esirgesin, başına kötü bir şey gelmesin de” dedi.
 • گفت کوری رنگ و حال من ببین ** از غمم بیگانگان اندر حنین
 • Hoca dedi ki. “Kör müsün sen? Bir benzime, bir halime baksana. Yabancıların bile derdimle dertleniyor, feryada geliyor.
 • تو درون خانه از بغض و نفاق ** می‌نبینی حال من در احتراق
 • Sen evimin içinde olduğun halde bana düşmanlığından, bana karşı münafıklıkta bulunduğundan yanıp yakıldığımı, görmüyorsun bile”
 • گفت زن ای خواجه عیبی نیستت ** وهم و ظن لاش بی معنیستت 1570
 • Kadın, “A hocam, senin bir şeyin yok. Bu endişen manasız ve saçma bir vehimden ibaret” dediyse de,
 • گفتش ای غر تو هنوزی در لجاج ** می‌نبینی این تغیر و ارتجاج
 • “A kahpe inat mı ediyorsun? Halimde ki kırgınlığı, tir tir titrediğimi görmüyor musun?
 • گر تو کور و کر شدی ما را چه جرم ** ما درین رنجیم و در اندوه و گرم
 • Körsen benim ne cürmüm var? Ben kendi derdime düştüm, bu gussadan perişan bir haldeyim zaten” dedi.
 • گفت ای خواجه بیارم آینه ** تا بدانی که ندارم من گنه
 • Kadın “ Hocam, ayna getireyim de bak… Benim bir suçum var mı, yalan söylüyor muyum, anla” dediyse de hoca,
 • گفت رو مه تو رهی مه آینت ** دایما در بغض و کینی و عنت
 • “Git, aynan da batsın, sen de bat. Zaten daima bana buğzetmede, daima bana kin gütmede, benimle inat edip durmadasın sen.
 • جامه‌ی خواب مرا زو گستران ** تا بخسپم که سر من شد گران 1575
 • Yatağı yay, yorganı getir… Ben yatayım hele… Başım ağırlaştı” dedi.
 • زن توقف کرد مردش بانگ زد ** کای عدو زوتر ترا این می‌سزد
 • Kadın biraz duraklayınca “Hadi behey düşman senin lâyığın bu laf, durmasana” diye bağırmaya başladı.
 • در جامه‌ی خواب افتادن استاد و نالیدن او از وهم رنجوری
 • Hocanın, vehminden yatağa, yorgana düşmesi ve hastayım diye vehimlenerek inlemeye başlaması
 • جامه خواب آورد و گسترد آن عجوز ** گفت امکان نه و باطن پر ز سوز
 • Kocakarı, yatak yorgan getirip döşedi. “İçi vehim ateşiyle dolu, imkân yok.
 • گر بگویم متهم دارد مرا ** ور نگویم جد شود این ماجرا
 • Bir şey söylesem beni itham edecek. Fakat söylemesem de bu hastalık sahiden hastalık haline gelecek.
 • فال بد رنجور گرداند همی ** آدمی را که نبودستش غمی
 • Kötüye yorma, vehimlenme, insanı hiçbir hastalığı yokken hasta eder.
 • قول پیغامبر قبوله یفرض ** ان تمارضتم لدینا تمرضوا 1580
 • Kabul edilmesi farz olan Peygamber hadisidir bu: Hasta değilken kendinizi hasta gösterirseniz sahiden hastalanırsınız.
 • گر بگویم او خیالی بر زند ** فعل دارد زن که خلوت می‌کند
 • Hasta değilim desem, bu karı yalnız kalmayı istiyor, yapacağı bir iş var.
 • مر مرا از خانه بیرون می‌کند ** بهر فسقی فعل و افسون می‌کند
 • Beni evden atacak, sonra da ne kötülükte bulunacaksa bulunacak diyebilir” dedi.
 • جامه خوابش کرد و استاد اوفتاد ** آه آه و ناله از وی می‌بزاد
 • Hoca, yorganını çekip uzandı, ahlayıp puflamaya, inim inim inlemeye başladı.
 • کودکان آنجا نشستند و نهان ** درس می‌خواندند با صد اندهان
 • eksik
 • کین همه کردیم و ما زندانییم ** بد بنایی بود ما بد بانییم 1585
 • “Bunca işler işledik, bunca düzenler düzdük; yine de zindandayız. Kurduğumuz yapı, kötü yapıymış, biz de kötü kurucular!” diyorlardı.
 • دوم بار وهم افکندن کودکان استاد را کی او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاید
 • Çocukların, bizim Kur’an okumamızdan hocanın baş ağrısı artıyor diye onu ikinci defa olarak vehme düşürmeleri
 • گفت آن زیرک که ای قوم پسند ** درس خوانید و کنید آوا بلند
 • O zeki çocuk, “Arkadaşlar, dersinizi bağıra bağıra okuyun” dedi.
 • چون همی‌خواندند گفت ای کودکان ** بانگ ما استاد را دارد زیان
 • Hepsi birden bağıra bağıra okumaya başlayınca dedi ki: “Çocuklar, bizim bağırmamız hocaya fena gelir.
 • درد سر افزاید استا را ز بانگ ** ارزد این کو درد یابد بهر دانگ
 • Bu gürültü hocanın baş ağrısını fazlalaştırır. Bu dert, bir kuruşa değer mi?