English    Türkçe    فارسی   

3
1762-1811

 • تا بدانی کان ازو غایب نشد ** باز آید چون بفرماید که عد
 • Buna bak da ölünce de bil ki onlar kaybolmaz, Allah geri gel diye ferman etti mi gelirler.
 • اجتماع اجزای خر عزیر علیه السلام بعد از پوسیدن باذن الله و درهم مرکب شدن پیش چشم عزیر علیه السلام
 • Uzeyr Aleyhisselâm’ın merkebinin cüc’ülerinin çürüdükden sonra Allah izniyle bir araya gelip Uzeyr’in gözünün önünde dirilmesi
 • هین عزیرا در نگر اندر خرت ** که بپوسیدست و ریزیده برت
 • Allah dedi ki. “Uzeyr, eşeğine bir iyice bak. Çürümüş etleri dökülmüş…
 • پیش تو گرد آوریم اجزاش را ** آن سر و دم و دو گوش و پاش را
 • Onun cüz’ülerini gözünün önünde bir araya getirecek, başını, kuyruğunu, kulaklarını, ayaklarını düzüp koşacağım.
 • دست نه و جزو برهم می‌نهد ** پاره‌ها را اجتماعی می‌دهد 1765
 • Görünürde bir el olmadığı halde bütün cüz’üleri bir araya getiren, cesedin parçalarını bir yere toplayan benim.
 • در نگر در صنعت پاره‌زنی ** کو همی‌دوزد کهن بی سوزنی
 • Şu yama yamama sanatına bak hele. Eski palasları iğnesiz dikip durmada
 • ریسمان و سوزنی نه وقت خرز ** آنچنان دوزد که پیدا نیست درز
 • Diktiği sıralarda ne ip var, ne iğne. Fakat öyle bir diker ki ortada terzi bile görünmez.
 • چشم بگشا حشر را پیدا ببین ** تا نماند شبهه‌ات در یوم دین
 • Gözünü aç da haşri apaşikâr gör… Kıyamette hiçbir şüphen kalmasın.
 • تا ببینی جامعی‌ام را تمام ** تا نلرزی وقت مردن ز اهتمام
 • Varlık zerrelerini nasıl tamamıyla topluyorum, gör de ölürken bu hayata sarılıp titreme.
 • همچنانک وقت خفتن آمنی ** از فوات جمله حسهای تنی 1770
 • Uyurken bedeninin duygularının mahvolmayacağından eminsin ya.
 • بر حواس خود نلرزی وقت خواب ** گرچه می‌گردد پریشان و خراب
 • Uykun geldi mi duyguların dağılır, harap bir hale gelir ama mahvolacaklar diye korkup titremezsin”
 • جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود
 • Bir şeyhin, oğullarının ölümüne ağlaması
 • بود شیخی رهنمایی پیش ازین ** آسمانی شمع بر روی زمین
 • Bundan önce yol gösteren bir şeyh vardı. Yeryüzünde adeta göğe mensup bir çırağdı.
 • چون پیمبر درمیان امتان ** در گشای روضه‌ی دار الجنان
 • Ümmetler içinde peygambere benzer, halka cennet bahçelerinin kapılarını açardı.
 • گفت پیغامبر که شیخ رفته پیش ** چون نبی باشد میان قوم خویش
 • Peygamber, “İleri giden şeyh, kavminin arasında peygambere benzer” dedi.
 • یک صباحی گفتش اهل بیت او ** سخت‌دل چونی بگو ای نیک‌خو 1775
 • Bir sabah evindekiler ona dediler ki: “A güzel huylu, nasıl da yüreğin katı, neden böylesin sen,
 • ماز مرگ و هجر فرزندان تو ** نوحه می‌داریم با پشت دوتو
 • Biz, senin oğullarının ölümünden iki büklüm oluyor, zarı zarı ağlıyoruz da,
 • تو نمی‌گریی نمی‌زاری چرا ** یا که رحمت نیست در دل ای کیا
 • Sen hiç ağlamıyor, feryat etmiyorsun bile. Bu neden ki: Yoksa gönlünde merhamet mi yok.
 • چون ترا رحمی نباشد در درون ** پس چه اومیدست‌مان از تو کنون
 • Yüreğinde merhamet yoksa senden ne umabiliriz ki?
 • ما باومید تویم این پیش‌وا ** که بنگذاری توما را در فنا
 • Ey ulumuz, rehberimiz, kıyamette bizi bırakmaz diyoruz, ümidimiz sende.
 • چون بیارایند روز حشر تخت ** خود شفیع ما توی آن روز سخت 1780
 • Mahşer günü tahtı bezedikleri zaman o şiddetli günde bize sen şefaat edersin diyoruz.
 • درچنان روز و شب بی‌زینهار ** ما به اکرام تویم اومیدوار
 • Öyle bir amansız günde senin ihsanına ümit bağlamışız.
 • دست ما و دامن تست آن زمان ** که نماند هیچ مجرم را امان
 • Hiçbir mücrime aman verilmeyen o gün el bizim, etek senin!
 • گفت پیغامبر که روز رستخیز ** کی گذارم مجرمان را اشک‌ریز
 • Peygamber, “Kıyamet günü suçluları ağlar, inler bir halde nasıl terk ederiz?
 • من شفیع عاصیان باشم بجان ** تا رهانمشان ز اشکنجه‌ی گران
 • Ben o gün canla başla onların suçlarını affettirir, onlara şefaat eder, onları ağır işkencelerden kurtarırım.
 • عاصیان واهل کبایر را بجهد ** وا رهانم از عتاب نقض عهد 1785
 • Suçluları, büyük günahlarda bulunanları çalışıp çabalar, ne yapıp yapıp Allah azabından halâs ederim.
 • صالحان امتم خود فارغ‌اند ** از شفاعتهای من روز گزند
 • Ümmetimin iyileri zaten kurtulurlar, o azap günü benim şefaatime ihtiyaçları olmaz.
 • بلک ایشان را شفاعتها بود ** گفتشان چون حکم نافذ می‌رود
 • Hatta onlar bile suçlulara şefaat ederler, onların bile sözleri geçer, hükümleri yürür.
 • هیچ وازر وزر غیری بر نداشت ** من نیم وازر خدایم بر فراشت
 • Hiç kimse, başkasının suçunu almaz, yükünü yüklenmez… Yüklenmez ama yüklenen ben değilim ki, onların yüklerini alan, onları hafifleten Allah’tır.” dedi.
 • آنک بی وزرست شیخست ای جوان ** در قبول حق چواندر کف کمان
 • Civanım, yükü olmayan şeyhtir. Allah onu eldeki yay gibi eline almış, kabul etmiştir.
 • شیخ کی بود پیر یعنی مو سپید ** معنی این مو بدان ای کژ امید 1790
 • Şeyh kime derler? İhtiyara, yani saçı sakalı ağarmış adama derler. Fakat ey ümitsiz adam, bunun manasını bil.
 • هست آن موی سیه هستی او ** تا ز هستی‌اش نماند تای مو
 • Kara saç, kara sakal, onun varlığıdır. Varlığından tek bir kıl bile kalmamalı.
 • چونک هستی‌اش نماند پیر اوست ** گر سیه‌مو باشد او یا خود دوموست
 • Birisinin varlığı kalmadı mı pir ona derler. İster saçı sakalı siyah olsun, ister kır.
 • هست آن موی سیه وصف بشر ** نیست آن مو موی ریش و موی سر
 • O kara saç, kara sakal, insanlık sıfatıdır. Söylediğimiz kıl, sakal, bıyık kılları söylediğimiz saç baştaki değildir.
 • عیسی اندر مهد بر دارد نفیر ** که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر
 • İsa, beşikte “Genç olmadan şeyhsiz, piriz” diye bağırır.
 • گر رهید از بعض اوصاف بشر ** شیخ نبود کهل باشد ای پسر 1795
 • Oğul, insan, insanlık sıfatlarının bir kısmından kurtuldu mu şeyh olmaz, fakat olgun bir adam olur.
 • چون یکی موی سیه کان وصف ماست ** نیست بر وی شیخ و مقبول خداست
 • İnsanlık sıfatlarından bir tek kara kıl bile kalmadı mı şeyh olur, Allah’a makbul bir adam haline gelir.
 • چون بود مویش سپید ار با خودست ** او نه پیرست و نه خاص ایزدست
 • Fakat bir adam yaşlansa da saçı sakalı ağarsa hakikatte ne pirdir, ne Allah hası!
 • ور سر مویی ز وصفش باقیست ** او نه از عرش است او آفاقیست
 • Varlığında insanlık sıfatlarından bir tek kıl bile kalsa mensup olamaz, âlem halkından birisidir o!
 • عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر فرزندان
 • Şeyh’in, oğullarına ağlamadığına özür getirmesi
 • شیخ گفت او را مپندار ای رفیق ** که ندارم رحم و مهر و دل شفیق
 • Şeyh, kendisine bu sözü söyleyen karısına dedi ki: “Arkadaş, merhametim, şefkatim yok, yüreğim katı sanma,
 • بر همه کفار ما را رحمتست ** گرچه جان جمله کافر نعمتست 1800
 • Biz, kâfirler, Allah’a küfranı nimette bulunmuş olmakla beraber onlara acırız.
 • بر سگانم رحمت و بخشایش است ** که چرا از سنگهاشان مالش است
 • Hatta halk onları taşlıyor diye köpeklere acırız.
 • آن سگی که می‌گزد گویم دعا ** که ازین خو وا رهانش ای خدا
 • Ben beni ısıran köpeğe de dua eder, Yarabbi sen onu bu huydan vazgeçir,
 • این سگان را هم در آن اندیشه دار ** که نباشند از خلایق سنگسار
 • Adamları ısırmasın da halkın taşını, topacını yemesin derim.
 • زان بیاورد اولیا را بر زمین ** تا کندشان رحمة للعالمین
 • Allah, velileri âlemlere rahmet olmak üzere yeryüzüne getirmiştir.
 • خلق را خواند سوی درگاه خاص ** حق را خواند که وافر کن خلاص 1805
 • Onlar, halkı Allah’ın haremine davet ederler, Hakk’a da “Yarabbi bunları sen kurtar” diye dua ederler.
 • جهد بنماید ازین سو بهر پند ** چون نشد گوید خدایا در مبند
 • Bu yüzden halka usanmadan öğüt verirler. Halk, öğütlerini kabul etmedi mi, “ Yarabbi, sen bunlara acı sen kapını kapama “ derler.
 • رحمت جزوی بود مر عام را ** رحمت کلی بود همام را
 • Halkın mazhar olduğu rahmet, cüz’i rahmettir. Fakat himmet sahibi er, külli rahmete mazhardır.
 • رحمت جزوش قرین گشته بکل ** رحمت دریا بود هادی سبل
 • Allah’ın cüz’i rahmetine mazhar olan, küllî rahmete ulaştı mı rahmet denizi kesilir, yol gösterici olur.
 • رحمت جزوی بکل پیوسته شو ** رحمت کل را تو هادی بین و رو
 • Ey cüz’i rahmet, külle ulaş… Ey külli rahmet sen de yürü, halka yol göster.
 • تا که جزوست او نداند راه بحر ** هر غدیری را کند ز اشباه بحر 1810
 • Cüz’i rahmete mazhar olan ve o mertebede kalan, denizin yolunu bilmez. Kuyuları da denize benzer sanır!
 • چون نداند راه یم کی ره برد ** سوی دریا خلق را چون آورد
 • Denizin yolunu bilmedikçe nasıl yol alır, halkı nasıl denize götürür, denize ulaştırır?