English    Türkçe    فارسی   

3
2225-2274

 • رست کشتی از دم آن پهلوان ** واهل کشتی را بجهد خود گمان 2225
 • O Allah erinin duasıyla gemi kurtuldu. Gemidekilerse kendi gayretleriyle,
 • که مگر بازوی ایشان در حذر ** بر هدف انداخت تیری از هنر
 • Kendi ihtiyatlarıyla hünerler gösterip oku hedefe attılar, gemiyi kurtardılar zannındaydılar.
 • پا رهاند روبهان را در شکار ** و آن زدم دانند روباهان غرار
 • Av esnasında tilkiyi ayakları kurtarır da mağrur tilki, kendisini kuyruğu kurtardı sanır.
 • عشقها با دم خود بازند کین ** می‌رهاند جان ما را در کمین
 • Canımızı pusudan bu kurtardı diye kuyruğu ile oynar, kuyruğunu sever!
 • روبها پا را نگه دار از کلوخ ** پا چو نبود دم چه سود ای چشم‌شوخ
 • A tilki, ayağını taştan koru… A açgözlü sersem, ayak olmasa kuyruk ne yapabilir ki?
 • ما چو روباهان و پای ما کرام ** می‌رهاندمان ز صدگون انتقام 2230
 • Biz de tilkilere benzeriz, bizi yüzlerce çeşit belâlardan kurtaran ayaklarımız, ulularımızdır.
 • حیله‌ی باریک ما چون دم ماست ** عشقها بازیم با دم چپ و راست
 • Derin hilelerimiz, kuyruğumuza benzer de biz onunla sağdan, soldan oynar, onunla oynaşır dururuz!
 • دم بجنبانیم ز استدلال و مکر ** تا که حیران ماند از ما زید و بکر
 • İstidlâle yapışır, hileye koyulur, falan adam, feşman adam bize şaşsın kalsın diye kuyruğumuzu sallarız!
 • طالب حیرانی خلقان شدیم ** دست طمع اندر الوهیت زدیم
 • Halkın hayran olmasını isteriz, hatta tamah elimizi Allahlığa bile uzatırız.
 • تا بافسون مالک دلها شویم ** این نمی‌بینیم ما کاندر گویم
 • Afsunlarla gönüller alalım deriz ama çukura düştüğümüzü görmeyiz.
 • در گوی و در چهی ای قلتبان ** دست وا دار از سبال دیگران 2235
 • Behey kaltaban, çukura düşmüşsün, kuyudasın sen. Başkalarını bırak, kendine bak!
 • چون به بستانی رسی زیبا و خوش ** بعد از آن دامان خلقان گیر و کش
 • Güzel hoş bir bahçeye var da ondan sonra halkın eteğini tut, çek!
 • ای مقیم حبس چار و پنج و شش ** نغز جایی دیگران را هم بکش
 • Ey dört unsurlu beş duyguya, altı cihete hapis olup kalmış adam, ne güzel yerin var, hadi, başkalarını da çek oraya!
 • ای چو خربنده حریف کون خر ** بوسه گاهی یافتی ما را ببر
 • Ey eşeğe kul olan, ey eşeğin kuyruğunun altına lâyık olan, öpülecek bir yer buldunsa hadi bizi de götür!
 • چون ندادت بندگی دوست دست ** میل شاهی از کجاات خاستست
 • Sevgilinin kulluğu, sana el vermedikçe bu padişahlık meyli nereden geldi sana?
 • در هوای آنک گویندت زهی ** بسته‌ای در گردن جانت زهی 2240
 • Sen, halkın sana aferin, yaşa demesi halkın takdir etmesi havasındasın! Hâlbuki canının boynuna bir kiriştir bağlamışsın!
 • روبها این دم حیلت را بهل ** وقف کن دل بر خداوندان دل
 • Behey tilki, bu hile kuyruğunu bırak, gönlünü, gönül sahiplerine vakfet.
 • در پناه شیر کم ناید کباب ** روبها تو سوی جیفه کم شتاب
 • Aslana sığınırsan kebabın azalmaz… Murdar ölü etine pek koşma!
 • تو دلا منظور حق آنگه شوی ** که چو جزوی سوی کل خود روی
 • Gönül, sen bir cüz’e benzersin, küllüne varır, ulaşırsan Allah’a makbul olursun.
 • حق همی‌گوید نظرمان در دلست ** نیست بر صورت که آن آب و گلست
 • Allah, “Biz gönle bakarız, su ve topraktan ibaret olan surete değil” diyor.
 • تو همی‌گویی مرا دل نیز هست ** دل فراز عرش باشد نه به پست 2245
 • Sen dersin ki bizim gönlümüz var. Öyle ama gönül arşın yücesindedir, aşağılıklarda değil!
 • در گل تیره یقین هم آب هست ** لیک زان آبت نشاید آب‌دست
 • Kara toprakta da su olur ama o suyla aptes alamazsın ki!
 • زانک گر آبست مغلوب گلست ** پس دل خود را مگو کین هم دلست
 • O da sudur, sudur ama toprakla karışık… Gayri sakın gönlüne gönül deme.
 • آن دلی کز آسمانها برترست ** آن دل ابدال یا پیغامبرست
 • Göklerden yüce olan gönül, ya Abdal’ın gönlüdür, ya da Peygamberin.
 • پاک گشته آن ز گل صافی شده ** در فزونی آمده وافی شده
 • Su, topraktan arındı mı saf olur, artar, her işe yarar.
 • ترک گل کرده سوی بحر آمده ** رسته از زندان گل بحری شده 2250
 • Su topraktan arınınca denize kavuşur; zindandan kurtulur, denize katık olur.
 • آب ما محبوس گل ماندست هین ** بحر رحمت جذب کن ما را ز طین
 • Bizim suyumuza, dikkat et de bak, toprakta hapsedilmiş. Ey rahmet denizi, sen de çek bizi!
 • بحر گوید من ترا در خود کشم ** لیک می‌لافی که من آب خوشم
 • Fakat deniz, “Ben, seni çekip duruyorum ama sen, ben iyi tatlı bir suyum demektesin.
 • لاف تو محروم می‌دارد ترا ** ترک آن پنداشت کن در من درآ
 • Senin lâfın, seni mahrum ediyor. O zannı bırak da bana gel” demektedir.
 • آب گل خواهد که در دریا رود ** گل گرفته پای آب و می‌کشد
 • Topraktaki su denize gitmek isterse de ayağını toprak tutmuştur, onu kendisine çekmektedir.
 • گر رهاند پای خود از دست گل ** گل بماند خشک و او شد مستقل 2255
 • Ayağını toprağın elinden kurtarırsa toprak, kupkuru bir hale gelir, o da hür kalır, başına buyruk olur!
 • آن کشیدن چیست از گل آب را ** جذب تو نقل و شراب ناب را
 • O toprağın suyu çekip mahvetmesi nedir? Senin halis şarapla mezeye düşkünlüğün!
 • همچنین هر شهوتی اندر جهان ** خواه مال و خواه جاه و خواه نان
 • Böylece cihandaki her şehvet, ister mal olsun, ister mevki, ister ekmek…
 • هر یکی زینها ترا مستی کند ** چون نیابی آن خمارت می‌زند
 • Bunların her biri seni sarhoş eder. Bunları bulmazsan başın ağrımaya başlar, sersemleşirsin.
 • این خمار غم دلیل آن شدست ** که بدان مفقود مستی‌ات بدست
 • Bu gam sersemliği, bulamadığın şeyin seni sarhoş ettiğine delâlet eder.
 • جز به اندازه‌ی ضرورت زین مگیر ** تا نگردد غالب و بر تو امیر 2260
 • Bunların ihtiyaçtan fazlasına meyletme de, sana galebe etmesin, sana bey olmasın!
 • سر کشیدی تو که من صاحب‌دلم ** حاجت غیری ندارم واصلم
 • Sen, ben de gönül sahibiyim, başkasına ihtiyacım yok, Allah’a ulaştım diye baş çekersin ama,
 • آنچنانک آب در گل سر کشد ** که منم آب و چرا جویم مدد
 • Bu halin, toprakla bulanık olan suyun, ben de suyum, neden başkasından yardım isteyecekmişim ki diye serkeşlik etmesine benzer.
 • دل تو این آلوده را پنداشتی ** لاجرم دل ز اهل دل برداشتی
 • Bu bulaşık şeyi gönül sandın da gönlünü gönül sahiplerinden çektin.
 • خود روا داری که آن دل باشد این ** کو بود در عشق شیر و انگبین
 • Süt, bal sevdasına düşen bu gönlün, gönül olmasını reva görür müsün, sen böyle.
 • لطف شیر و انگبین عکس دلست ** هر خوشی را آن خوش از دل حاصلست 2265
 • Sütün, balın güzelliği, gönlün onlara aksiyle hâsıl olur. Her güzele güzellik gönülden gelir.
 • پس بود دل جوهر و عالم عرض ** سایه‌ی دل چون بود دل را غرض
 • Şu halde gönül cevherdir, âlem araz. Gönlün gölgesi, nasıl olur da gönle maksat olur?
 • آن دلی کو عاشق مالست و جاه ** یا زبون این گل و آب سیاه
 • Mala, mevkiye âşık olan gönül, ya bu toprağa zebundur, ya kara suya!
 • یا خیالاتی که در ظلمات او ** می‌پرستدشان برای گفت و گو
 • Yahut da karanlıklarda hayallere kapılmıştır, dedikodu için o hayallere tapıp durmaktadır!
 • دل نباشد غیر آن دریای نور ** دل نظرگاه خدا وانگاه کور
 • O nur denizinden başkası gönül olamaz. Gönül, hem Allah’ın nazargâhı olsun, hem kör… İmkân var mı buna?
 • نه دل اندر صد هزاران خاص و عام ** در یکی باشد کدامست آن کدام 2270
 • Yüz binlerce halkta, yüz binlerce ileri gelenlerde bulunan gönül değildir. Gönül, bir tek kişide olur. O tek kişi hangisidir, hangisi?
 • ریزه‌ی دل را بهل دل را بجو ** تا شود آن ریزه چون کوهی ازو
 • Sen, o kırık dökük, parça buçuk gönül kırpıntılarını bırak, asıl gönül ara da o kırık dökük gönül de onun sayesinde dağ kesilsin.
 • دل محیطست اندرین خطه‌ی وجود ** زر همی‌افشاند از احسان و جود
 • Gönül, bu vücut ülkesini kaplamıştır, cömertliğinden altınlar saçıp durmaktadır.
 • از سلام حق سلامیها نثار ** می‌کند بر اهل عالم اختیار
 • Âlemdekilere Allah selâmından selâmlar saçmaktadır.
 • هر که را دامن درستست و معد ** آن نثار دل بر آنکس می‌رسد
 • Kimin eteği sağlamsa, kimin eteği hazırsa o gönül saçısına nail olur.