English    Türkçe    فارسی   

3
2251-2300

 • آب ما محبوس گل ماندست هین ** بحر رحمت جذب کن ما را ز طین
 • Bizim suyumuza, dikkat et de bak, toprakta hapsedilmiş. Ey rahmet denizi, sen de çek bizi!
 • بحر گوید من ترا در خود کشم ** لیک می‌لافی که من آب خوشم
 • Fakat deniz, “Ben, seni çekip duruyorum ama sen, ben iyi tatlı bir suyum demektesin.
 • لاف تو محروم می‌دارد ترا ** ترک آن پنداشت کن در من درآ
 • Senin lâfın, seni mahrum ediyor. O zannı bırak da bana gel” demektedir.
 • آب گل خواهد که در دریا رود ** گل گرفته پای آب و می‌کشد
 • Topraktaki su denize gitmek isterse de ayağını toprak tutmuştur, onu kendisine çekmektedir.
 • گر رهاند پای خود از دست گل ** گل بماند خشک و او شد مستقل 2255
 • Ayağını toprağın elinden kurtarırsa toprak, kupkuru bir hale gelir, o da hür kalır, başına buyruk olur!
 • آن کشیدن چیست از گل آب را ** جذب تو نقل و شراب ناب را
 • O toprağın suyu çekip mahvetmesi nedir? Senin halis şarapla mezeye düşkünlüğün!
 • همچنین هر شهوتی اندر جهان ** خواه مال و خواه جاه و خواه نان
 • Böylece cihandaki her şehvet, ister mal olsun, ister mevki, ister ekmek…
 • هر یکی زینها ترا مستی کند ** چون نیابی آن خمارت می‌زند
 • Bunların her biri seni sarhoş eder. Bunları bulmazsan başın ağrımaya başlar, sersemleşirsin.
 • این خمار غم دلیل آن شدست ** که بدان مفقود مستی‌ات بدست
 • Bu gam sersemliği, bulamadığın şeyin seni sarhoş ettiğine delâlet eder.
 • جز به اندازه‌ی ضرورت زین مگیر ** تا نگردد غالب و بر تو امیر 2260
 • Bunların ihtiyaçtan fazlasına meyletme de, sana galebe etmesin, sana bey olmasın!
 • سر کشیدی تو که من صاحب‌دلم ** حاجت غیری ندارم واصلم
 • Sen, ben de gönül sahibiyim, başkasına ihtiyacım yok, Allah’a ulaştım diye baş çekersin ama,
 • آنچنانک آب در گل سر کشد ** که منم آب و چرا جویم مدد
 • Bu halin, toprakla bulanık olan suyun, ben de suyum, neden başkasından yardım isteyecekmişim ki diye serkeşlik etmesine benzer.
 • دل تو این آلوده را پنداشتی ** لاجرم دل ز اهل دل برداشتی
 • Bu bulaşık şeyi gönül sandın da gönlünü gönül sahiplerinden çektin.
 • خود روا داری که آن دل باشد این ** کو بود در عشق شیر و انگبین
 • Süt, bal sevdasına düşen bu gönlün, gönül olmasını reva görür müsün, sen böyle.
 • لطف شیر و انگبین عکس دلست ** هر خوشی را آن خوش از دل حاصلست 2265
 • Sütün, balın güzelliği, gönlün onlara aksiyle hâsıl olur. Her güzele güzellik gönülden gelir.
 • پس بود دل جوهر و عالم عرض ** سایه‌ی دل چون بود دل را غرض
 • Şu halde gönül cevherdir, âlem araz. Gönlün gölgesi, nasıl olur da gönle maksat olur?
 • آن دلی کو عاشق مالست و جاه ** یا زبون این گل و آب سیاه
 • Mala, mevkiye âşık olan gönül, ya bu toprağa zebundur, ya kara suya!
 • یا خیالاتی که در ظلمات او ** می‌پرستدشان برای گفت و گو
 • Yahut da karanlıklarda hayallere kapılmıştır, dedikodu için o hayallere tapıp durmaktadır!
 • دل نباشد غیر آن دریای نور ** دل نظرگاه خدا وانگاه کور
 • O nur denizinden başkası gönül olamaz. Gönül, hem Allah’ın nazargâhı olsun, hem kör… İmkân var mı buna?
 • نه دل اندر صد هزاران خاص و عام ** در یکی باشد کدامست آن کدام 2270
 • Yüz binlerce halkta, yüz binlerce ileri gelenlerde bulunan gönül değildir. Gönül, bir tek kişide olur. O tek kişi hangisidir, hangisi?
 • ریزه‌ی دل را بهل دل را بجو ** تا شود آن ریزه چون کوهی ازو
 • Sen, o kırık dökük, parça buçuk gönül kırpıntılarını bırak, asıl gönül ara da o kırık dökük gönül de onun sayesinde dağ kesilsin.
 • دل محیطست اندرین خطه‌ی وجود ** زر همی‌افشاند از احسان و جود
 • Gönül, bu vücut ülkesini kaplamıştır, cömertliğinden altınlar saçıp durmaktadır.
 • از سلام حق سلامیها نثار ** می‌کند بر اهل عالم اختیار
 • Âlemdekilere Allah selâmından selâmlar saçmaktadır.
 • هر که را دامن درستست و معد ** آن نثار دل بر آنکس می‌رسد
 • Kimin eteği sağlamsa, kimin eteği hazırsa o gönül saçısına nail olur.
 • دامن تو آن نیازست و حضور ** هین منه در دامن آن سنگ فجور 2275
 • Senin eteğin de o niyazdır, o huzurdur. Kendine gel de kötülük taşlarını eteğine koyma.
 • تا ندرد دامنت زان سنگها ** تا بدانی نقد را از رنگها
 • Koyma da o taşlar eteğini yırtmasın. Eteğin yırtılmasın sana asıl parayı uydurma paradan fark edesin.
 • سنگ پر کردی تو دامن از جهان ** هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان
 • Sen, eteğini cihandaki taşlarla, çocuklar gibi altın ve gümüş farz edilen taşlarla doldurdun.
 • از خیال سیم و زر چون زر نبود ** دامن صدقت درید و غم فزود
 • Fakat hayali altın ve gümüş, hakiki altın ve gümüşe benzemez. Onlar, senin doğruluk eteğini yırttı, derdini artırdı.
 • کی نماید کودکان را سنگ سنگ ** تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ
 • Akıl, el atıp da eteklerini tutmadıkça çocuklar, taşın taş olduğunu nasıl görürler?
 • پیر عقل آمد نه آن موی سپید ** مو نمی‌گنجد درین بخت و امید 2280
 • İnsan akılla bir olur; saçı sakalı ağarmakla değil. O talihe, o devlete ümit kılı sığmaz, o devlet ümit ile rica ile bulunmaz!
 • انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده‌ی غیب و حیران شدن دقوقی کی در هوا رفتند یا در زمین
 • O cemaatin, Dekukî’nin dua ve şefaatini hoş görmeyip uçması, gayp perdesi altında gizlenmesi Dekukî’ini, havaya mı çıktılar, yere mi geçtiler diye şaşırıp kalması
 • چون رهید آن کشتی و آمد بکام ** شد نماز آن جماعت هم تمام
 • O gemi kurtuldu, murat hâsıl oldu, o cemaatin namazı da tamamlandı.
 • فجفجی افتادشان با همدگر ** کین فضولی کیست از ما ای پدر
 • Onlar, birbirleriyle fısıldaşmaya başladılar. “Baba, bu aramızdaki herzevekil kim acaba” diyorlardı.
 • هر یکی با آن دگر گفتند سر ** از پس پشت دقوقی مستتر
 • Her biri, öbürüne gizlice söz söylüyordu. Dekukî’nin arkasında olduklarından görünmüyorlardı.
 • گفت هر یک من نکردستم کنون ** این دعا نه از برون نه از درون
 • Her biri, ben şimdiye kadar böyle bir duayı ne içimden geçirdim, ne dilime getirdim demekteydi.
 • گفت مانا این امام ما ز درد ** بوالفضولانه مناجاتی بکرد 2285
 • Birisi, “Her halde bu işe karışan biz değiliz. Galiba imamımız derde düştü, üzerine lazım olmayan bir işe karıştı, münacatta bulundu” diyor;
 • گفت آن دیگر که ای یار یقین ** مر مرا هم می‌نماید این چنین
 • Öbürü” Canım dostum, bana da öyle geliyor.
 • او فضولی بوده است از انقباض ** کرد بر مختار مطلق اعتراض
 • O bir boşboğazmış, canı sıkılınca Allah’ın dileğine itiraz etti galiba” diyordu.
 • چون نگه کردم سپس تا بنگرم ** که چه می‌گویند آن اهل کرم
 • Dekukî, şöyle anlatır: Sonra bakayım, o kerem sahipleri ne diyorlar? dedim.
 • یک ازیشان را ندیدم در مقام ** رفته بودند از مقام خود تمام
 • Bir de baktım ki hiçbiri yerinde yok, hepsi de gitmiş.
 • نه به چپ نه راست نه بالا نه زیر ** چشم تیز من نشد بر قوم چیر 2290
 • Ne solda adam var, ne sağda, ne yukarda kimse kalmış, ne aşağıda. Keskin gözüm, onların hiçbirini göremedi!
 • درها بودند گویی آب گشت ** نه نشان پا و نه گردی بدشت
 • Sanki inciymişler de erimişler, su olmuşlar. Ne ayak izleri kalmış, ne sahrada tozları var!
 • در قباب حق شدند آن دم همه ** در کدامین روضه رفتند آن رمه
 • Hepsi de Allah kubbelerine gizlenmişler. O cemaat, acaba hangi bahçeye gitti ki?
 • درتحیر ماندم کین قوم را ** چون بپوشانید حق بر چشم ما
 • Allah, bunları nasıl oldu da benim gözümden gizledi? Şaşırdım kaldım.
 • آنچنان پنهان شدند از چشم او ** مثل غوطه‌ی ماهیان در آب جو
 • Onlar, balıklar nasıl dereye dalar, kaybolursa Dekukî’nin gözünden öyle kayboldular. Öyle gizlendiler.
 • سالها درحسرت ایشان بماند ** عمرها در شوق ایشان اشک راند 2295
 • Yıllarca onların hasretiyle yandı, ömürlerce iştiyaklarından gözyaşı döktü.
 • تو بگویی مرد حق اندر نظر ** کی در آرد با خدا ذکر بشر
 • Ama sen dersin ki Allah eri Allah’a erişmişken nasıl olur da insanı anar?
 • خر ازین می‌خسپد اینجا ای فلان ** که بشر دیدی تو ایشان را نه جان
 • A adam, bu suale karşı ancak eşek kakılır kalır. Sen, onların can olduklarını görmedin, onları insan suretinde gördün.
 • کار ازین ویران شدست ای مرد خام ** که بشر دیدی مر ایشان را چو عام
 • Ey hamhalat, işte iş bu yüzden harap oldu ya… Onları, alelâde adamlara uydun da insan gördün!
 • تو همان دیدی که ابلیس لعین ** گفت من از آتشم آدم ز طین
 • İblis de “Ben ateşten yaratıldım, Âdem topraktan” dedi. İşte sen de onları, İblis’in Âdem’i gördüğü gibi gördün.
 • چشم ابلیسانه را یک دم ببند ** چند بینی صورت آخر چند چند 2300
 • O iblis gözünü bir an olsun yum; ne vakte kadar suret görüp duracaksın, ne vakte kadar, ne vakte kadar?