English    Türkçe    فارسی   

3
2368-2417

 • حقشان است و کی داند راز غیب ** غیر علام سر و ستار عیب
 • Hakları da var. Gayb sırrını, sırları adamakıllı bilen ve ayıpları tamamıyla örten Allah’tan başka kim bilebilir ki?”
 • خصم گفتش رو به من کن حق بگو ** رو چه سوی آسمان کردی عمو
 • Düşmanı dedi ki. “Amca, neye yüzünü göğe çeviriyorsun? Bana çevir de doğru söyle!
 • شید می‌آری غلط می‌افکنی ** لاف عشق و لاف قربت می‌زنی 2370
 • Delirdin mi ki böyle hatalara düşüyor, aşktan, Allah’a yakınlıktan dem vuruyorsun?
 • با کدامین روی چون دل‌مرده‌ای ** روی سوی آسمانها کرده‌ای
 • Sen, gönlü ölmüş bilirsin... Hangi yüzle yüzünü göklere tutuyorsun?”
 • غلغلی در شهر افتاده ازین ** آن مسلمان می‌نهد رو بر زمین
 • Bu hâdise yüzünden şehre bir velveledir düştü. O Müslümansa,
 • کای خدا این بنده را رسوا مکن ** گر بدم هم سر من پیدا مکن
 • “Yarabbi, bu kulunu rezil etme. Kötülük yaptıysam bile sırrımı halka açma.
 • تو همی‌دانی و شبهای دراز ** که همی‌خواندم ترا با صد نیاز
 • Biliyorum, uzun gecelerde yüzlerce tazarrula sana niyaz edip durdum.
 • پیش خلق این را اگر خود قدر نیست ** پیش تو همچون چراغ روشنیست 2375
 • Halka karşı bunun hiçbir kadri, hiçbir kıymeti yok, onlar bilmez bunu; fakat senin yanında aydın bir mum gibi… Sana aşikâr ” diye niyaz etmekte, yüzünü yerlere vurmaktaydı.
 • شنیدن داود علیه السلام سخن هر دو خصم وسال کردن از مدعی علیه
 • Davud aleyhisselâm’ın iki hasmın da sözlerini dinlemesi ve dâva edileni sorguya çekmesi
 • چونک داود نبی آمد برون ** گفت هین چونست این احوال چون
 • Davut Peygamber, evinden dışarı çıkınca “Bu ne, ne var, ne oldu” dedi.
 • مدعی گفت ای نبی الله داد ** گاو من در خانه او در فتاد
 • Dâvacı dedi ki: “Ey Allah’ın peygamberi, imdat et. Öküzüm, bu adamın evine girmiş,
 • کشت گاوم را بپرسش که چرا ** گاو من کشت او بیان کن ماجرا
 • O da onu kesmiş. Neden benim öküzümü kesmiş sor da söylesin.”
 • گفت داودش بگو ای بوالکرم ** چون تلف کردی تو ملک محترم
 • Davut, “Ey kerem sahibi, neden sana haram olan o öküzü kestin?
 • هین پراکنده مگو حجت بیار ** تا به یک سو گردد این دعوی و کار 2380
 • Yalnız saçma sapan söyleme, delil göster de bu dâva görülsün, bitsin” dedi.
 • گفت ای داود بودم هفت سال ** روز و شب اندر دعا و در سال
 • Adam dedi ki: “Ey Davut, yedi yıldır gece gündüz dua etmekte, Allah’tan,
 • این همی‌جستم ز یزدان کای خدا ** روزیی خواهم حلال و بی عنا
 • Yarabbi, helâl ve zahmetsiz bir rızık istiyorum, diye niyazda bulunmaktayım.
 • مرد و زن بر ناله من واقف‌اند ** کودکان این ماجرا را واصف‌اند
 • Erkek kadın… Herkes feryadımı bilir, hatta çocuklar bile bunu söyler, anlatırlar.
 • تو بپرس از هر که خواهی این خبر ** تا بگوید بی شکنجه بی ضرر
 • Kime istersen sor, derhal söyleyiversin.
 • هم هویدا پرس و هم پنهان ز خلق ** که چه می‌گفت این گدای ژنده‌دلق 2385
 • Halktan hem gizli sor, hem de aşikâre… Bak, bu eski hırkalı yoksul neler söylüyor, nasıl dua ediyordu, anla,
 • بعد این جمله دعا و این فغان ** گاوی اندر خانه دیدم ناگهان
 • Bu dualardan, bu feryatlardan sonra bir de baktım ki evime bir öküz girivermiş.
 • چشم من تاریک شد نه بهر لوت ** شادی آن که قبول آمد قنوت
 • Gözüm karardı. Ama lokma için değil, duam kabul edildi diye sevindim hani.
 • کشتم آن را تا دهم در شکر آن ** که دعای من شنود آن غیب‌دان
 • O ayıpları bilen Allah duamı kabul etti, buna şükrane olsun diye öküzü kestim”
 • حکم کردن داود علیه السلام برکشنده‌ی گاو
 • Davud Aleyhisselâm’ın, öküzü kesenin haksız olduğuna hükmetmesi
 • گفت داود این سخنها را بشو ** حجت شرعی درین دعوی بگو
 • Davut, “Bu sözlerden el yıka, dâvana şer’i delil getir.
 • تو روا داری که من بی حجتی ** بنهم اندر شهر باطل سنتی 2390
 • Reva görür müsün delilsiz bir hüküm vereyim de bu şehirde bâtıl bir sünnet koyayım, kötü bir âdet bırakayım,
 • این کی بخشیدت خریدی وارثی ** ریع را چون می‌ستانی حارثی
 • Bunu sana kim bağışladı? Satın mı aldın, mirasa mı kondun? Ekine nasıl sahip olabilirsin, sen mi ektin? Ektinse senindir.
 • کسب را همچون زراعت دان عمو ** تا نکاری دخل نبود آن تو
 • Kazanmakta ekin ekmeye benzer. Ekmedikçe ona sahip olmaya hakkın yoktur.
 • آنچ کاری بدروی آن آن تست ** ورنه این بی‌داد بر تو شد درست
 • Ektinse ektiğini biçersin, o senindir. Yoksa zulmettiğin, haksız olduğun kat’iyetle anlaşılır.
 • رو بده مال مسلمان کژ مگو ** رو بجو وام و بده باطل مجو
 • Yürü, eğri büğrü söylenme, bu Müslümanın malını ver. Paran yoksa borç al, ver; beyhude konuşma!” dedi.
 • گفت ای شه تو همین می‌گوییم ** که همی‌گویند اصحاب ستم 2395
 • Adam, “Padişahım, sitemkârlar ne söylüyorlarsa sen de tıpkı onu söylüyorsun bana” deyip
 • تضرع آن شخص از داوری داود علیه السلام
 • Adamın, Davut Aleyhisselâm’ın hükmünden feryada gelmesi
 • سجده کرد و گفت کای دانای سوز ** در دل داود انداز آن فروز
 • Secde ederek dedi ki. “Ey benim yanıp yakıldığımı gören Allah’ım, Davud’un gönlüne de o nuru ver.
 • در دلش نه آنچ تو اندر دلم ** اندر افکندی براز ای مفضلم
 • Gönlüme saldığın ziyayı onun gönlüne da sal ey ihsan sahibi Rabbim.”
 • این بگفت و گریه در شد های های ** تا دل داود بیرون شد ز جای
 • Bu sözleri söyledikten sonra hayhayla ağlamaya başladı. Öyle bir ağlayış ağladı ki Davud’un gönlü yerinden oynadı.
 • گفت هین امروز ای خواهان گاو ** مهلتم ده وین دعاوی را مکاو
 • “Ey öküzü dâva eden, bugün bana mühlet ver, bu dâvanın görülmesinde ısrar etme.
 • تا روم من سوی خلوت در نماز ** پرسم این احوال از دانای راز 2400
 • Halvete gidip namaz kılayım da bu ahvali, bir de sırları bilen Allah’tan sorayım.
 • خوی دارم در نماز این التفات ** معنی قرة عینی فی الصلوة
 • Namazda Rabbime bağlanırım, “ namaz gözümün nurudur” sırrı zuhur eder, bu benim huyumdur.
 • روزن جانم گشادست از صفا ** می‌رسد بی واسطه نامه‌ی خدا
 • Can pencerem zevk ve şevkle açıktır. Allah’ın lütfu oraya vasıtasız gelir.
 • نامه و باران و نور از روزنم ** می‌فتد در خانه‌ام از معدنم
 • Allah’ın lütfu, rahmeti, nuru madenimden, hakikatimden gelir, penceremden evime girer.
 • دوزخست آن خانه کان بی روزنست ** اصل دین ای بنده روزن کردنست
 • Penceresi olmayan ev cehennemdir. Ey kul, dinin aslı pencere açmıştır.
 • تیشه‌ی هر بیشه‌ای کم زن بیا ** تیشه زن در کندن روزن هلا 2405
 • Her ormanı öyle pek baltalama. Pencere açmak için balta vur.
 • یا نمی‌دانی که نور آفتاب ** عکس خورشید برونست از حجاب
 • Yoksa bilmez misin ki bu güneşin nuru hicaplardan hariç olan hakikat güneşinin aksinden ibaret.
 • نور این دانی که حیوان دید هم ** پس چه کرمنا بود بر آدمم
 • Bilirsin ki bu zahiri görüşün nurunu hayvan da görür. Şu halde benim Âdem’e “Kerremna” demem nedir?
 • من چو خورشیدم درون نور غرق ** می‌ندانم کرد خویش از نور فرق
 • Ben, nurlara dalmış, gark olmuş bir güneşim. Kendimi nurdan ayırt edemiyorum.
 • رفتنم سوی نماز و آن خلا ** بهر تعلیمست ره مر خلق را
 • O halvete gitmem, namaz kılmam, halka öğretmek için.
 • کژ نهم تا راست گردد این جهان ** حرب خدعه این بود ای پهلوان 2410
 • Bu âlem doğrulsun diye ayağımı eğri atmaktayım. Ey yiğit, savaş hileden ibarettir.”
 • نیست دستوری و گر نه ریختی ** گرد از دریای راز انگیختی
 • İzin yoktu, yoksa Davut, bu sırları döküp saçar, sır denizinden toz koparırdı!
 • همچنین داود می‌گفت این نسق ** خواست گشتن عقل خلقان محترق
 • Davut, bu çeşit söyleyip durmakta, halkın aklını, fikrini yakmaya kalkışmaktayken,
 • پس گریبانش کشید از پس یکی ** که ندارم در یکیی‌اش شکی
 • Arkasından birisi, “Birliğinde hiç şüphem yok” diye Davud’un eteğini çekti.
 • با خود آمد گفت را کوتاه کرد ** لب ببست و عزم خلوتگاه کرد
 • Davut, kendine geldi, sözünü kısa kesti, dudağını yumdu, halvet edeceği yere hareket etti.
 • در خلوت رفتن داود تا آنچ حقست پیدا شود
 • Davud’un, hakkın meydana çıkması için halvete girmesi
 • در فرو بست و برفت آنگه شتاب ** سوی محراب و دعای مستجاب 2415
 • Davut, kapısını kapayıp acele halvet edeceği yere gitti, mihrabına, duanın kabul edildiği yere yöneldi.
 • حق نمودش آنچ بنمودش تمام ** گشت واقف بر سزای انتقام
 • Allah, ona bu işin hakikatini bildirdi, ne gösterdiyse tamamıyla gösterdi. O da işi anladı, öç alınacak kimdir, kısasa layık adam hangisidir, bildi.
 • روز دیگر جمله خصمان آمدند ** پیش داود پیمبر صف زدند
 • Ertesi günü iki davacı ile halk gelip Davud’un huzuruna dikildiler.