English    Türkçe    فارسی   

3
270-319

 • آن بز کوهی دود که دام کو ** چون بتازد دامش افتد در گلو 270
 • Dağ keçisi “Nerde tuzak?” diye koşar, fakat yürüdü mü tuzağa düşer, boğazından yakalanır.
 • آنک می‌گفتی که کو اینک ببین ** دشت می‌دیدی نمی‌دیدی کمین
 • Nerde tuzak diyordun ya, işte buracıkta, bak da gör. Ovayı gördün ama tuzağı görmedin.
 • بی کمین و دام و صیاد ای عیار ** دنبه کی باشد میان کشت‌زار
 • A şaşkın, çayırlıkta tuzak, pusu ve avcı olmadıkça kuyruk mu olur?
 • آنک گستاخ آمدند اندر زمین ** استخوان و کله‌هاشان را ببین
 • Bu yere küstahça gelenlerin kemiklerini, kellelerini gör!
 • چون به گورستان روی ای مرتضا ** استخوانشان را بپرس از ما مضی
 • Ey seçilmiş kişi, mezarlığa var da onların kemiklerine başlarından geçenleri sor!
 • تا بظاهر بینی آن مستان کور ** چون فرو رفتند در چاه غرور 275
 • O kör sarhoşlara bak da aldanış kuyusuna baş aşağı nasıl düştüler, açıkça gör!
 • چشم اگر داری تو کورانه میا ** ور نداری چشم دست آور عصا
 • Gözün varsa körcesine gelme, gözün yoksa eline bir sopa al.
 • آن عصای حزم و استدلال را ** چون نداری دید می‌کن پیشوا
 • Tedbir ve ihtiyat sopan yoksa bir gözlüyü kılavuz edin.
 • ور عصای حزم و استدلال نیست ** بی عصاکش بر سر هر ره مه‌ایست
 • Tedbir ve ihtiyat sopan yoksa kılavuzsuz her yolun başında durma.
 • گام زان سان نه که نابینا نهد ** تا که پا از چاه و از سگ وا رهد
 • Körün adım atması gibi ihtiyatla adım at da ayağın kuyudan da kurtulsun, köpekten de.
 • لرز لرزان و بترس و احتیاط ** می‌نهد پا تا نیفتد در خباط 280
 • Kör, bir kazaya uğramayayım diye titreye, titreye korkar ve ihtiyatlı adım atar.
 • ای ز دودی جسته در ناری شده ** لقمه جسته لقمه‌ی ماری شده
 • Ey dumandan kaçıp ateşe düşen… Lokma ararken yılana lokma olan,
 • قصه‌ی اهل سبا و طاغی کردن نعمت ایشان را و در رسیدن شومی طغیان و کفران در ایشان و بیان فضیلت شکر و وفا
 • Seba’lılar ve nimetten azmaları
 • تو نخواندی قصه‌ی اهل سبا ** یا بخواندی و ندیدی جز صدا
 • Seba halkının macerasını okumadın mı? Belki de okudun... Okudun ama sesten başka bir şey duymadın.
 • از صدا آن کوه خود آگاه نیست ** سوی معنی هوش که را راه نیست
 • O dağ, sesi anlamaz ki... Dağın aklı manaya gidemez ki.
 • او همی بانگی کند بی گوش و هوش ** چون خمش کردی تو او هم شد خموش
 • Dağ, akılsız, kulaksız ses verir durur. Fakat sen sustun mu o da susar.
 • داد حق اهل سبا را بس فراغ ** صد هزاران قصر و ایوانها و باغ 285
 • Allah Seba’lılara pek büyük bir genişlik ve rahatlık verdi, yüz binlerce köşk, hayvan ve bağ ihsan etti.
 • شکر آن نگزاردند آن بد رگان ** در وفا بودند کمتر از سگان
 • O kötü yaradılışlı adamlar buna şükretmediler. Vefada köpekten de aşağı oldular.
 • مر سگی را لقمه‌ی نانی ز در ** چون رسد بر در همی‌بندد کمر
 • Köpeğe bir kapıdan bir lokma ekmek verilse o kapıya bağlanır, hizmetkâr olur.
 • پاسبان و حارس در می‌شود ** گرچه بر وی جور و سختی می‌رود
 • Kapıya bekçi kesilir. Ona eziyet edilse yiyeceği lâyıkıyla verilmese bile o kapıyı bırakmaz.
 • هم بر آن در باشدش باش و قرار ** کفر دارد کرد غیری اختیار
 • Orada karar eder, başka bir kapıya gitmez.
 • ور سگی آید غریبی روز و شب ** آن سگانش می‌کنند آن دم ادب 290
 • Oraya bir garip köpek gelse oradaki köpekler, onu gece gündüz tedibederler.
 • که برو آنجا که اول منزلست ** حق آن نعمت گروگان دلست
 • İlk konağına git. Oradan nimetlendin, o nimetin hakkı, gönlünü oraya rehin etmendir derler.
 • می‌گزندش که برو بر جای خویش ** حق آن نعمت فرو مگذار بیش
 • Yerine git, o nimetin hakkını bundan fazla terk etme diye onu ısırırlar.
 • از در دل و اهل دل آب حیات ** چند نوشیدی و وا شد چشمهات
 • Sen de gönül ve gönül ehlinin kapısından bir hayli âbıhayat içtin, gözlerin açıldı.
 • بس غذای سکر و وجد و بی‌خودی ** از در اهل دلان بر جان زدی
 • Canın, ehlin diller gönlünden nice şükür, vecit ve kendinden geçiş gıdaları yedi.
 • باز این در را رها کردی ز حرص ** گرد هر دکان همی‌گردی ز حرص 295
 • Sonra da yine hırs yüzünden bu kapıyı bıraktın, hırs yüzünden her dükkânın etrafında dönüp dolaşmadasın.
 • بر در آن منعمان چرب‌دیگ ** می‌دوی بهر ثرید مردریگ
 • O çömleği yağlı ihsan sahiplerinin kapısına, arda kalasıca bir tirit için koşup duruyorsun.
 • چربش اینجا دان که جان فربه شود ** کار نااومید اینجا به شود
 • Bil ki can, asıl burada yağlanır, ümitsiz bir hâle düşenin işi burada düzelir.
 • جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعه‌ی عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او
 • Hastaların, duasıyla şifa dilemek, şifa bulmak için her sabah İsa aleyhisselam’ın ibadet ettiği yerin kapısına toplanmaları
 • صومعه‌ی عیسیست خوان اهل دل ** هان و هان ای مبتلا این در مهل
 • İsa’nın ibadet yeri, gönül ehlinin sofrasıdır. Kendine gel, kendine ey derde müptelâ, sakın bu kapıyı bırakma.
 • جمع گشتندی ز هر اطراف خلق ** از ضریر و لنگ و شل و اهل دلق
 • Halk her taraftan toplanır, kör, çolak, kötürüm, topal… Hepsi.
 • بر در آن صومعه‌ی عیسی صباح ** تا بدم اوشان رهاند از جناح 300
 • Sabahleyin İsa’nın ibadet ettiği yerin kapısına gelir, onun nefesiyle illetten kurtulmayı umarak bekleşirdi.
 • او چو فارغ گشتی از اوراد خویش ** چاشتگه بیرون شدی آن خوب‌کیش
 • İsa, o güzel gidişli, evradını bitirince kuşluk çağı dışarı çıkar.
 • جوق جوقی مبتلا دیدی نزار ** شسته بر در در امید و انتظار
 • Zayıf, perişan birçok dertlinin şifa ümidiyle kapıya oturup bekleştiğini görür.
 • گفتی ای اصحاب آفت از خدا ** حاجت این جملگانتان شد روا
 • Dua ederde “Allah, hepinizin muradını verdi, maksatlarınıza eriştiniz.
 • هین روان گردید بی رنج و عنا ** سوی غفاری و اکرام خدا
 • Şimdilik illetsiz zahmetsiz yürüyün, Allah’ın yargılama ve kerem etmesine doğrulun” der.
 • جملگان چون اشتران بسته‌پای ** که گشایی زانوی ایشان برای 305
 • Hepsi ayaklara bağlı develere benzerken himmet edip bağlarını çözer.
 • خوش دوان و شادمانه سوی خان ** از دعای او شدندی پا دوان
 • Onlar da hemencecik sıhhat bulup onun duasıyla neşelenerek yürür giderlerdi.
 • آزمودی تو بسی آفات خویش ** یافتی صحت ازین شاهان کیش
 • Sen de bunca âfetlere uğradın, hepsinden tecrübeler gördün… Padişah meşrepli erlerden sıhhat buldun.
 • چند آن لنگی تو رهوار شد ** چند جانت بی غم و آزار شد
 • Topallığın kaç kere düzeldi, canın kaç defa gamdan, mihnetten kurtuldu.
 • ای مغفل رشته‌ای بر پای بند ** تا ز خود هم گم نگردی ای لوند
 • Sense gâfilcesine kendini de kaybetmemek için ayağına bir ip bağlamış durmaktasın be herif!
 • ناسپاسی و فراموشی تو ** یاد ناورد آن عسل‌نوشی تو 310
 • Şükretmiyorsun, nail olduğun nimetleri unutmuşsun. Bu unutuş, o bal yediğin zamanları hatırına bile getirmiyor.
 • لاجرم آن راه بر تو بسته شد ** چون دل اهل دل از تو خسته شد
 • Hulâsa o yol, sana bağlandı. Çünkü gönül ehlinin gönlü, senden incindi, sana darıldı.
 • زودشان در یاب و استغفار کن ** همچو ابری گریه‌های زار کن
 • Çabuk onları bul, kusur dile, tövbe et. Bulut gibi ağla, inle.
 • تا گلستانشان سوی تو بشکفد ** میوه‌های پخته بر خود وا کفد
 • De sana onların gül bahçeleri açılsın, sana olgun meyveler saçılsın.
 • هم بر آن در گرد کم از سگ مباش ** با سگ کهف ار شدستی خواجه‌تاش
 • O kapıda dön, dolaş Eshabı Kehf’in köpeğiyle kapı yoldaşıysan köpekten aşağı olma.
 • چون سگان هم مر سگان را ناصح‌اند ** که دل اندر خانه‌ی اول ببند 315
 • Köpekler bile, gönlünü ilk eve bağla diye köpeklere nasihat ederler.
 • آن در اول که خوردی استخوان ** سخت گیر و حق گزار آن را ممان
 • Kemik yediğin ilk kapıya sıkı bağlan, hak gözetmeyi terk etme derler.
 • می‌گزندش تا ز ادب آنجا رود ** وز مقام اولین مفلح شود
 • Edeplensin de oraya gitsin, kurtuluşu o ilk kapıda bulsun diye onu ısırırlar.
 • می‌گزندش کای سگ طاغی برو ** با ولی نعمتت یاغی مشو
 • Isırırken şöyle derler "A azgın köpek, velinimetine isyan etme.
 • بر همان در همچو حلقه بسته باش ** پاسبان و چابک و برجسته باش
 • Halka gibi o kapıya bağlan. O kapıda bekçilik et, o kapıda çevik davran, o kapıda sıçra.