English    Türkçe    فارسی   

3
2701-2750

 • آن طبیبان طبیعت دیگرند ** که به دل از راه نبضی بنگرند
 • Biz başkayız; insanın hastalığını, nabzına bakarak anlayan hekimler başka!
 • ما به دل بی واسطه خوش بنگریم ** کز فراست ما به عالی منظریم
 • Biz gönle vasıtasız bakarız, bizim görüşümüz, anlayışımız yüzünden pek yücedir.
 • آن طبیبان غذااند و ثمار ** جان حیوانی بدیشان استوار
 • Onlar, insanı gıdalarla, meyvelerle doyuran kuvvetlendiren doktorlardır… hayvanî can, onların tedavisiyle kuvvet bulur, yaşar.
 • ما طبیبان فعالیم و مقال ** ملهم ما پرتو نور جلال
 • Bizse iş ve söz doktorlarıyız. Bize ululuk nurunun ışığı ilham vermektedir.
 • کین چنین فعلی ترا نافع بود ** و آنچنان فعلی ز ره قاطع بود 2705
 • Meselâ bu çeşit bir iş sana faydalıdır, öbürünün yolunu keser.
 • اینچنین قولی ترا پیش آورد ** و آنچنان قولی ترا نیش آورد
 • Bu çeşit bir söz sana faydalıdır, başka çeşit bir sözse seni yaralar!
 • آن طبیبان را بود بولی دلیل ** وین دلیل ما بود وحی جلیل
 • O doktorlar, hastanın sidiğine bakar, hastalığını öyle anlar… Bizim delilimizse ulu Allah’ın vahyidir, hastalığı vahiyle anlarız.
 • دست‌مزدی می نخواهیم از کسی ** دست‌مزد ما رسد از حق بسی
 • Kimseden ücret istemeyiz, ücretimiz, noksanlardan ari olan Allah’tan gelir.
 • هین صلا بیماری ناسور را ** داروی ما یک بیک رنجور را
 • İlleti unulmaz hastalara sâlâ, ilâcımız, hastalara birebirdir.
 • معجزه خواستن قوم از پیغامبران
 • Peygamberlerden mucize istemeleri
 • قوم گفتند ای گروه مدعی ** کو گواه علم طب و نافعی 2710
 • Sebâlılar, “Ey dâvaya girişenler, doktorluğu bildiğinize, bize fayda vereceğinize deliliniz nerede,
 • چون شما بسته همین خواب و خورید ** همچو ما باشید در ده می‌چرید
 • Siz de bizim gibi uyku uyumakta, siz de bizim gibi yemek yemektesiniz. Köylerde, şehirlerde bizim gibi oturup duruyorsunuz.
 • چون شما در دام این آب و گلید ** کی شما صیاد سیمرغ دلید
 • Bu su, toprak tuzağındayken nasıl olur da gönül simurgunu avlayabilirsiniz?
 • حب جاه و سروری دارد بر آن ** که شمارد خویش از پیغامبران
 • Fakat mevki ve reislik sevdası, sizi peygamberlik dâvasına salmış, bu yüzden kendinizi peygamber sanıyorsunuz.
 • ما نخواهیم این چنین لاف و دروغ ** کردن اندر گوش و افتادن بدوغ
 • Bu çeşit lâflara, bu çeşit yalanlara kulak bile asmak istemeyiz, ayran kâsesine düşmek dilemeyiz.” dediler.
 • انبیا گفتند کین زان علتست ** مایه‌ی کوری حجاب ریتست 2715
 • Peygamberler dediler ki: “Bu da o illetten, körlüğünüzden, söylediğimiz sözlerin hakikatini göremiyorsunuz.
 • دعوی ما را شنیدیت و شما ** می‌نبینید این گهر در دست ما
 • Dâvamızı duyuruyorsunuz da elimizdeki mücevheri görmüyorsunuz.
 • امتحانست این گهر مر خلق را ** ماش گردانیم گرد چشمها
 • Elimizdeki bu mücevher, halka bir imtihandır. Onu gözlerin önünde dolandırıp durmaktayız.
 • هر که گوید کو گوا گفتش گواست ** کو نمی‌بیند گهر حبس عماست
 • Kim, nerede mücevher, derse bu sözü, körlüğüne, mücevherleri görmediğine şahittir.
 • آفتابی در سخن آمد که خیز ** که بر آمد روز بر جه کم ستیز
 • Güneş söze gelse de “Kalk, gündüz oldu, yatıp durma.”
 • تو بگویی آفتابا کو گواه ** گویدت ای کور از حق دیده خواه 2720
 • Dese, sen de, “A güneş, şahidin nerede?” desen güneş “Kör herif, Allah’tan kendine göz iste!
 • روز روشن هر که او جوید چراغ ** عین جستن کوریش دارد بلاغ
 • Apaydın gündüz vakti birisi mum arasa onun bu araması körlüğüne tam bir delildir.
 • ور نمی‌بینی گمانی برده‌ای ** که صباحست و تو اندر پرده‌ای
 • Bari görmüyorsan, gündüz olduğundan şüphen varsa, daha sabah olmadı sanıyorsan,
 • کوری خود را مکن زین گفت فاش ** خامش و در انتظار فضل باش
 • Sus, bir şey söyleme de kör olduğunu meydana vurma, Allah ihsanını bekle!” der.
 • در میان روز گفتن روز کو ** خویش رسوا کردنست ای روزجو
 • Gündüzün “Gündüz nerede” demek kendi kendini rezil etmektir a gündüz arayan!
 • صبر و خاموشی جذوب رحمتست ** وین نشان جستن نشان علتست 2725
 • Sabır ve sükût, Allah rahmetine sebep olur. Bu araştırmaysa hastalık nişanesidir.
 • انصتوا بپذیر تا بر جان تو ** آید از جانان جزای انصتوا
 • “Susun, dinleyin” emrini canla, başla kabul et de sevgilinin mükâfatına eriş, rahmetine nail ol.
 • گر نخواهی نکس پیش این طبیب ** بر زمین زن زر و سر را ای لبیب
 • Ey terbiyeli, edepli kişi, illetinin yeniden tazelenmesini istemiyorsan bu doktorun önünde paranı da çıkar, yere koy; başını da secdeye indir.
 • گفت افزون را تو بفروش و بخر ** بذل جان و بذل جاه و بذل زر
 • Fazla sözü sat da can, mevki ve para pul bağışlamayı satın al.
 • تا ثنای تو بگوید فضل هو ** که حسد آرد فلک بر جاه تو
 • Bu suretle de Allah seni övsün, rütbene gök bile haset etsin.
 • چون طبیبان را نگه دارید دل ** خود ببینید و شوید ازخود خجل 2730
 • Doktorların rızasını elde ederseniz kendinizi görür, halinizi bilir, ayıplarınızı anlar, kendi kendinizden utanırsınız.
 • دفع این کوری بدست خلق نیست ** لیک اکرام طبیبان از هدیست
 • Bu körlüğü defetmek halkın elinde değildir; bu, doktorlara Allah tarafından lütfedilmiş bir hidayettir.
 • این طبیبان را به جان بنده شوید ** تا به مشک و عنبر آکنده شوید
 • Bu doktorlara candan kul olun da miskle, amberle dolun!”
 • متهم داشتن قوم انبیا را
 • Halkın peygamberleri itham etmesi
 • قوم گفتند این همه زرقست و مکر ** کی خدا نایب کند از زید و بکر
 • Onlarsa, bunların hepsi riyadan, hileden ibaret dediler; nasıl olur da Allah falanı, filanı kendisine vekil eder?
 • هر رسول شاه باید جنس او ** آب و گل کو خالق افلاک کو
 • Padişah elçisinin padişah cinsinden olması lâzım. Suyla toprak nerede, gökleri yaratan nerede,
 • مغز خر خوردیم تا ما چون شما ** پشه را داریم همراز هما 2735
 • Kafamızda eşek beyni mi var ki sizin gibi bir sineği hüma kuşuyla bir tutalım?
 • کو هما کو پشه کو گل کو خدا ** ز آفتاب چرخ چه بود ذره را
 • Hüma nerede, sinek nerede? Toprak nerede, Allah nerede? Gökteki güneşle zerrenin ne münasebeti var?
 • این چه نسبت این چه پیوندی بود ** تاکه در عقل و دماغی در رود
 • Bu münasebet, bu alâka, hiç akıllı adamın kabul edeceği şey mi?
 • حکایت خرگوشان کی خرگوشی راپیش پیل فرستادند کی بگو کی من رسول ماه آسمانم پیش تو کی ازین چشمه آب حذر کن چنانک در کتاب کلیله تمام گفته است
 • Tavşanların, “Ben ayın elçisiyim; ay, bu çeşmeden vazgeç diyor” demesi için bir tavşanı elçi olarak file göndermeleri – bu hikâyenin tamamı Kelile kitabında vardır -
 • این بدان ماند که خرگوشی بگفت ** من رسول ماهم و با ماه جفت
 • Bu, bir tavşanın “Ben ayın elçisiyim, onunla eşim” demesine benzer.
 • کز رمه‌ی پیلان بر آن چشمه‌ی زلال ** جمله نخجیران بدند اندر وبال
 • Bütün av hayvanları, fil sürüsünün yüzünden suyu güzel kaynağa gidemez olmuşlardı.
 • جمله محروم و ز خوف از چشمه دور ** حیله‌ای کردند چون کم بود زور 2740
 • Hepsi de korkularından oraya yanaşamıyorlardı. Güçleri, kuvvetleri yoktu, bir düzen düzdüler.
 • از سر که بانگ زد خرگوش زال ** سوی پیلان در شب غره‌ی هلال
 • Bir ihtiyar tavşan, ayın ilk gecesi dağın tepesine çıkıp bağırdı:
 • که بیا رابع عشر ای شاه‌پیل ** تا درون چشمه یابی این دلیل
 • Ey fil padişahı, ayın on dördüncü gecesi gel de kaynağa bak, sözümün doğruluğunu gör!
 • شاه‌پیلا من رسولم پیش بیست ** بر رسولان بند و زجر و خشم نیست
 • Ben elçiyim, elçiye zeval yok… Ona ne kızılır, sövülür, ne hapse atılır.
 • ماه می‌گوید که ای پیلان روید ** چشمه آن ماست زین یکسو شوید
 • Ay diyor ki: “Filler, buradan gidin, kaynak bizimdir, dağılın buradan!
 • ورنه منتان کور گردانم ستم ** گفتم از گردن برون انداختم 2745
 • Yoksa sizin gözünüzü kör ederim. Ben, onun sözünü söyledim, boynumdan vebali attım.
 • ترک این چشمه بگویید و روید ** تا ز زخم تیغ مه آمن شوید
 • Bu kaynağı bırakıp gidin de ayın kılıncından emin olun.
 • نک نشان آنست کاندر چشمه ماه ** مضطرب گردد ز پیل آب‌خواه
 • Sözümün doğruluğuna nişan de şu: Filler, su içmek için kaynağa geldiler mi ay harekete gelir.
 • آن فلان شب حاضر آ ای شاه‌پیل ** تا درون چشمه یابی زین دلیل
 • Fil padişahı, filân gece gel de kaynakta bu dediğimi gör!
 • چونک هفت و هشت از مه بگذرید ** شاه‌پیل آمد ز چشمه می‌چرید
 • Ayın yedisi, sekizi olunca fil padişahı su içmek için kaynağa geldi.
 • چونک زد خرطوم پیل آن شب درآب ** مضطرب شد آب ومه کرد اضطراب 2750
 • O gece vakti hortumunu suya salınca su harekete geldi, ay da hareket etti.