English    Türkçe    فارسی   

3
3112-3161

 • چرکن و آلوده گفت ای خادمه ** اندر افکن در تنورش یک‌دمه
 • Kirlenmiş, yemeğe bulaşmış gören Enes, hizmetçi kadına: “Bunu al da tandıra at, bir müddet kalsın” dedi.
 • در تنور پر ز آتش در فکند ** آن زمان دستارخوان را هوشمند
 • Enes’in sırlarına vâkıf olan o hizmetçi de peşkiri ateşle dopdolu olan tandıra atıverdi.
 • جمله مهمانان در آن حیران شدند ** انتظار دود کندوری بدند
 • Bütün konuklar, şaşırıp kaldılar, peşkirden duman çıkacağını kavrulup yanacağını umuyorlardı.
 • بعد یکساعت بر آورد از تنور ** پاک و اسپید و از آن اوساخ دور 3115
 • Derken bir müddet sonra hizmetçi, peşkiri arınmış temizlenmiş, tertemiz olarak getirdi.
 • قوم گفتند ای صحابی عزیز ** چون نسوزید و منقی گشت نیز
 • Oradakiler, “Ey Peygamber’le görüşüp konuşmuş olan aziz zat, peşkir nasıl oldu da hem yanmadı, hem de temizlendi?” dediler.
 • گفت زانک مصطفی دست و دهان ** بس بمالید اندرین دستارخوان
 • Enes dedi ki. “Mustafa, bu peşkire elini, ağzını silmişti; onun için!”
 • ای دل ترسنده از نار و عذاب ** با چنان دست و لبی کن اقتراب
 • Ey ateşten, azaptan korkan gönül, böyle bir ele, böyle bir ağıza yaklaş!
 • چون جمادی را چنین تشریف داد ** جان عاشق را چه‌ها خواهد گشاد
 • Bu el, bu ağız, cansız bir şeye böyle bir yücelik verirse âşığın ruhuna neler açmaz, neler yapmaz?
 • مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد ** خاک مردان باش ای جان در نبرد 3120
 • Kâbe’nin taşını kerpicini öptü, Kâbe (puthaneyken) kıble oldu. Ey can, sen de çalış, çabala da erlere karşı toprak ol (erler seni de putlardan arıtsınlar!)
 • بعد از آن گفتند با آن خادمه ** تو نگویی حال خود با این همه
 • Sonra o hizmetçi kadına dediler ki: “Peki biz bu ahvali gördük, sen de bize halini söylemez misin?
 • چون فکندی زود آن از گفت وی ** گیرم او بردست در اسرار پی
 • O söyler söylemez nasıl oldu da hemencecik peşkiri tandıra attın? Tutalım o sırlara erişmiş…
 • این‌چنین دستارخوان قیمتی ** چون فکندی اندر آتش ای ستی
 • Ya sen, bu derecede değerli bir peşkiri nasıl ateşe fırlatıp attın a hanım?”
 • گفت دارم بر کریمان اعتماد ** نیستم ز اکرام ایشان ناامید
 • Hizmetçi, “Ben kerem sahiplerine itimat ederim. Onların keremlerinden ümitsiz değilim ki.
 • میزری چه بود اگر او گویدم ** در رو اندر عین آتش بی ندم 3125
 • Peşkir de ne oluyor? Bana bile düşünmeden hemen ateşe atıl dese,
 • اندر افتم از کمال اعتماد ** از عباد الله دارم بس امید
 • Ona olan itimadımın bütünlüğünden derhal ateşe atılırım. Benim, Allah kullarından ümidim çoktur.
 • سر در اندازم نه این دستارخوان ** ز اعتماد هر کریم رازدان
 • Her kerem sahibi, her sır bilir ere itimadım var. Bu yüzden değil peşkiri, başımı bile atarım” dedi.
 • ای برادر خود برین اکسیر زن ** کم نباید صدق مرد از صدق زن
 • Kardeş sen de kendini bu iksire vur, erkeğin himmeti, erkeğin sadakati, kadından aşağı değil ya!
 • آن دل مردی که از زن کم بود ** آن دلی باشد که کم ز اشکم بود
 • Bir erkeğin gönlü, kadının gönlünden aşağıysa o gönül, işkembeden de bayağıdır gayrı.
 • قصه‌ی فریاد رسیدن رسول علیه السلام کاروان عرب را کی از تشنگی و بی‌آبی در مانده بودند و دل بر مرگ نهاده شتران و خلق زبان برون انداخته
 • Rasûl aleyhisselâm’ın susuzluktan bunalmış, su bulamadıklarından âciz bir hale düşmüş, adamların da, develerin de dilleri, ağızlarından çıkmış olan bir Arap kervanının imdadına erişmeleri
 • اندر آن وادی گروهی از عرب ** خشک شد از قحط بارانشان قرب 3130
 • Çölde bir Arap kervanı susuz kalmış, yağmursuzluktan kırbalarında bir damlacık olsun su kalmamıştı.
 • در میان آن بیابان مانده ** کاروانی مرگ خود بر خوانده
 • Bütün kervan, o çöl ortasında bunalmış, ölüm haline gelmişti.
 • ناگهانی آن مغیث هر دو کون ** مصطفی پیدا شد از ره بهر عون
 • Ansızın o iki dünyanın imdadına yetişen Mustafa, onların imdadına erişmek üzere yoldan çıkageldi.
 • دید آنجا کاروانی بس بزرگ ** بر تف ریگ و ره صعب و سترگ
 • Çölde, o sarp ve sonsuz yolda, o kızgın kumların üstünde bunalıp kalmış olan o kalabalık kervanı gördü.
 • اشترانشان را زبان آویخته ** خلق اندر ریگ هر سو ریخته
 • Develerinin dilleri, ağızlarından çıkmış; adamlar, taraf taraf kumlara serilmiş kalmıştı!
 • رحمش آمد گفت هین زوتر روید ** چند یاری سوی آن کثبان دوید 3135
 • Bu hali görünce acıdı, “Kalkın, bir kaçınız derhal o kum yığınına doğru koşun!
 • گر سیاهی بر شتر مشک آورد ** سوی میر خود به زودی می‌برد
 • Orada zenci bir köle kırbayla beyine su götürüyor.
 • آن شتربان سیه را با شتر ** سوی من آرید با فرمان مر
 • O zenci deveciyi devesiyle beraber ister istemez tutup bana getirin “ dedi.
 • سوی کثبان آمدند آن طالبان ** بعد یکساعت بدیدند آنچنان
 • Birkaç kişi, kalkıp kum tepesine doğru koştular. Bir müddet sonra hakikaten dediği gibi,
 • بنده‌ای می‌شد سیه با اشتری ** راویه پر آب چون هدیه‌بری
 • Zenci bir kul gördüler, kırbasını doldurmuş, devesine binmiş, beyine su götürüyordu.
 • پس بدو گفتند می‌خواند ترا ** این طرف فخر البشر خیر الوری 3140
 • Zenciye “Şu tarafta insanların iftihar edecekleri zat, Kâinatın hayırlısı olan Peygamber seni çağırıyor“ dediler.
 • گفت من نشناسم او را کیست او ** گفت او آن ماه‌روی قندخو
 • Adam, “Ben onu tanımıyorum, o da kim?” dedi. “Ay yüzlü, şeker huylu Muhammed “ dediler,
 • نوعها تعریف کردندش که هست ** گفت مانا او مگر آن شاعرست
 • Nasılsa öylece anlattılar, öylece övdüler. Zenci, “O galiba bir şair olacak.
 • که گروهی را زبون کرد او بسحر ** من نیایم جانب او نیم شبر
 • Bir kısmı halkı sihirle zebun etmiş… Ona yarım arşın bile yaklaşmam ben “ dedi.
 • کش‌کشانش آوریدند آن طرف ** او فغان برداشت در تشنیع و تف
 • Nihayet herifi yakalayıp zorla, çeke çeke o tarafa sürüklemeye başladılar. Zenci, bağırıp çağırıyor, sövüp sayıyordu!
 • چون کشیدندش به پیش آن عزیز ** گفت نوشید آب و بردارید نیز 3145
 • Zenciyi Azizin yanına getirdikleri zaman Peygamber, “Su için, mataralarınızı, kırbalarınızı da doldurun” dedi.
 • جمله را زان مشک او سیراب کرد ** اشتران و هر کسی زان آب خورد
 • Hepsini o bir tek kırbadan kandıra kandıra suvardı. Hem adamlar, hem develer o kırbadan kana kana su içtiler,
 • راویه پر کرد و مشک از مشک او ** ابر گردون خیره ماند از رشک او
 • Kölenin kırbasından herkes kırbasını, matarasını doldurur. Gökyüzündeki bulut bile hasedinden şaşırıp kaldı!
 • این کسی دیدست کز یک راویه ** سرد گردد سوز چندان هاویه
 • Bunu kim görmüştür? Bir tek kırbadan bunca cehennemin harareti sönsün?
 • این کسی دیدست کز یک مشک آب ** گشت چندین مشک پر بی اضطراب
 • Kim görmüştür bunu? Su dolu bir tek kırbadan bunca kırba ağzına kadar dolsun!
 • مشک خود روپوش بود و موج فضل ** می‌رسید از امر او از بحر اصل 3150
 • Kölenin kırbası zaten vesileden, hakikati örten bir sebepten ibaretti. Peygamberin emriyle ihsan dalgaları, aslî denizden coşup köpürmekte, kopup gelmekteydi!
 • آب از جوشش همی‌گردد هوا ** و آن هوا گردد ز سردی آبها
 • Su kaynayınca buhar haline gelir, havaya çıkar… havadaki buhar da soğuyunca su olur, öyle mi ?
 • بلک بی علت و بیرون زین حکم ** آب رویانید تکوین از عدم
 • Doğrusu şu: yaradılış bu hükümlerden hariç olarak sebepsiz, illetsiz yokluktan sular coşturmada.
 • تو ز طفلی چون سببها دیده‌ای ** در سبب از جهل بر چفسیده‌ای
 • Sen çocukluğundan sebepleri görüyor, bilgisizliğinden sebeplere yapışıyorsun.
 • با سببها از مسبب غافلی ** سوی این روپوشها زان مایلی
 • Sebepleri görüyor da müsebbipten gaflet ediyorsun. Bu hakikati örten, müsebbibin yüzünü gizleyen sebeplere ondan meyletmektesin sen.
 • چون سببها رفت بر سر می‌زنی ** ربنا و ربناها می‌کنی 3155
 • Sebepler gitti mi başına vurmağa başlar, aman Yarabbi demeye koyulursun.
 • رب می‌گوید برو سوی سبب ** چون ز صنعم یاد کردی ای عجب
 • Tanrı da sana “Hadi, yürü, sebebe git… Ne acayip şey, sen, beni, yarattığım sebepler için andın ha!” der.
 • گفت زین پس من ترا بینم همه ** ننگرم سوی سبب و آن دمدمه
 • O vakit kul “Bundan böyle hep seni göreceğim, sebebe, o lâftan ibaret saçma şeye bakmayacağım artık “ der ama
 • گویدش ردوا لعادوا کار تست ** ای تو اندر توبه و میثاق سست
 • Allah “Seni tekrar sebep âlemine göndersem yine sebebe yapışırsın. Senin için bu, a tövbesinden durmayan ahdi çürük adam!
 • لیک من آن ننگرم رحمت کنم ** رحمتم پرست بر رحمت تنم
 • Fakat ben bu işe bakmam, rahmetim boldur. Rahmet etrafında dönüp dolaşırım, herkese rahmet ederim ben!
 • ننگرم عهد بدت بدهم عطا ** از کرم این دم چو می‌خوانی مرا 3160
 • Senin kötü ahdine bakmam, mademki şimdi bana niyaz ediyorsun, keremimden sana ihsan eder, muradını veririm” der.
 • قافله حیران شد اندر کار او ** یا محمد چیست این ای بحر خو
 • Evet… Kafile halkı Peygamber’in mucizesine hayran oldu… “Ya Muhammed, ey deniz huylu Peygamber, bu ne?