English    Türkçe    فارسی   

4
1262-1311

 • که نفرساید نریزد در خزان ** باد هر خرطوم اخشم دور از آن
 • Fakat o gül, öyle bir güldür ki ne solar, ne de güzün dökülür... Koku almayan her kötü kişinin burnu ondan uzak olsun!
 • نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه‌السلام و تشبه کردن او به کارهای سلیمان علیه‌السلام و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن
 • Devin, Süleyman aleyhisselâm’ın makamına geçip oturması ve Süleyman aleyhisselâm işlerine benzer işler yapması, her ikisi arasında görünüp duran fark ve devin, kendisine Davut oğlu Süleyman adını takması
 • ورچه عقلت هست با عقل دگر ** یار باش و مشورت کن ای پدر
 • Aklın varsa başka bir akılla dost ol, görüş, danış!
 • با دو عقل از بس بلاها وا رهی ** پای خود بر اوج گردونها نهی
 • İki akılla birçok belâlardan kurtulur, ayağını göklerin ta yücesine korsun!
 • دیو گر خود را سلیمان نام کرد ** ملک برد و مملکت را رام کرد 1265
 • Dev kendine Süleyman adını taktı, devleti elde etti, ülkeyi hükmüne aldı.
 • صورت کار سلیمان دیده بود ** صورت اندر سر دیوی می‌نمود
 • Süleyman’ın yaptığı işleri görmüştü, onun gibi hareket ediyordu... Fakat iç yüzden yine devliği suratına vurmakta, devliği görünüp durmaktaydı!
 • خلق گفتند این سلیمان بی‌صفاست ** از سلیمان تا سلیمان فرقهاست
 • Halk, bu Süleyman’da o nur o temizlik yok; Süleyman’dan Süleyman’a ne farklar var.
 • او چو بیداریست این هم‌چون وسن ** هم‌چنانک آن حسن با این حسن
 • O uyanıklığa benziyordu, buysa derin bir uyku gibi. Âdeta o Hasanla bu Hasan gibi aralarında pek büyük bir fark var diyordu.
 • دیو می‌گفتی که حق بر شکل من ** صورتی کردست خوش بر اهرمن
 • Dev de, “Allah benim şeklimde güzel bir dev yaratmıştır.
 • دیو را حق صورت من داده است ** تا نیندازد شما را او بشست 1270
 • Bir dev’e benim suretimi vermiştir; sakın o, sizi aldatmasın.
 • گر پدید آید به دعوی زینهار ** صورت او را مدارید اعتبار
 • Meydana çıkar da Süleyman benim diye dâvaya kalkışırsa sakın onun suretine itibar etmeyin” diyordu.
 • دیوشان از مکر این می‌گفت لیک ** می‌نمود این عکس در دلهای نیک
 • Dev, hileyle onlara bu sözleri söylüyordu ama iyi adamların gönüllerinde bunun aksi görünmekteydi.
 • نیست بازی با ممیز خاصه او ** که بود تمییز و عقلش غیب‌گو
 • İyiyi kötüyü fark eden adamla oyun olmaz; hele o adamın bu fark edişi ve aklı, gaypları görür söylerse!
 • هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل ** می‌نبندد پرده بر اهل دول
 • Hiçbir büyü hiçbir şeytanlık ve hile, devlet sahibi olanların gönüllerine perde geremez.
 • پس همی گفتند با خود در جواب ** بازگونه می‌روی ای کژ خطاب 1275
 • Onlar, kendi kendilerine “A eğri sözlü, tersine gidiyorsun...
 • بازگونه رفت خواهی همچنین ** سوی دوزخ اسفل اندر سافلین
 • Böyle tersine tersine gide gide, ta cehennemin en dibine kadar gideceksin ya!
 • او اگر معزول گشتست و فقیر ** هست در پیشانیش بدر منیر
 • Süleyman, Süleymanlıktan kaldı, yoksul oldu ama alnında o aydın dolunay parlayıp durmada.
 • تو اگر انگشتری را برده‌ای ** دوزخی چون زمهریر افسرده‌ای
 • Sen, nihayet bir yüzüktür kapmışsın ama zemheri gibi donmuş kalmış bir cehennemsin yine!
 • ما ببوش و عارض و طاق و طرنب ** سر کجا که خود همی ننهیم سنب
 • Biz neredeyiz... Ululuk, sayvan ve kök önünde secde etmek nerede? Böyle şeylerin önüne baş koymak şöyle dursun, hayvan tırnağını bile komayız biz!
 • ور به غفلت ما نهیم او را جبین ** پنجه‌ی مانع برآید از زمین 1280
 • Hatta gaflete düşer de baş komaya kalkarsak bile bir pençe gelir, başımızı yerden iter, mâni olur...
 • که منه آن سر مرین سر زیر را ** هین مکن سجده مرین ادبار را
 • Bu aşağılık kişiye baş koymayın, kendinize gelin... Bu bayağı adama secde etmeyin der” demekteydiler.
 • کردمی من شرح این بس جان‌فزا ** گر نبودی غیرت و رشک خدا
 • Ben, bu cana canlar katan hikâyeyi anlatmaya kalkardım ama Allah gayreti olmasaydı!
 • هم قناعت کن تو بپذیر این قدر ** تا بگویم شرح این وقتی دگر
 • Kanaat et, bu kadarcığını kabul eyle de başka bir vakit bunu anlatayım!
 • نام خود کرده سلیمان نبی ** روی‌پوشی می‌کند بر هر صبی
 • Dev, adını Süleyman Peygamber taktı ama ancak çoluk çocuğu kandırmak için!
 • در گذر از صورت و از نام خیز ** از لقب وز نام در معنی گریز 1285
 • Namuzsuzun suretini, adını bırak... lâkaptan addan kaç, manaya yürü!
 • پس بپرس از حد او وز فعل او ** در میان حد و فعل او را بجو
 • Onu halinden işinden sor... Onu halinde işinde ara!
 • درآمدن سلیمان علیه‌السلام هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد
 • Süleyman aleyhisselâm’ın, Mescid-i Aksâ bittikten sonra ibadet etmek ve ibadet edenlerle itikâfa girenleri irşat eylemek için her gün mescide gelmesi ve mescitte otlar, kökler bitmesi
 • هر صباحی چون سلیمان آمدی ** خاضع اندر مسجد اقصی شدی
 • Her sabah Süleyman Mescid-i Aksâ’ya gelir, tam bir ihlâsla Allah’a ibadet ederdi.
 • نوگیاهی رسته دیدی اندرو ** پس بگفتی نام و نفع خود بگو
 • Her gün, mescitte yeni bir otun bittiğini görür, adın nedir, ne faydan var?
 • تو چه دارویی چیی نامت چیست ** تو زیان کی و نفعت بر کیست
 • Ne biçim ilâçsın, nesin, sana ne derler... Kime ziyansın, faydan kime? diye sorardı.
 • پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام ** که من آن را جانم و این را حمام 1290
 • Her ot, adını, tesirini söyler; “Şuna can’ım, öbürüne zehir...
 • من مرین را زهرم و او را شکر ** نام من اینست بر لوح از قدر
 • Buna zehirim, ona şeker... Adım, kader levhinde şudur diye dile gelirdi.
 • پس طبیبان از سلیمان زان گیا ** عالم و دانا شدندی مقتدی
 • Doktorlar Süleyman’dan o otu öğrenirler, bilgi sahibi olurlar, ona uyarlardı.
 • تا کتبهای طبیبی ساختند ** جسم را از رنج می‌پرداختند
 • Bu suretle doktorluk kitapları düzdüler... Bedenleri hastalıklardan kurtardılar.
 • این نجوم و طب وحی انبیاست ** عقل و حس را سوی بی‌سو ره کجاست
 • Bu nücum ve tıp bilgileri, Peygamberlerin vahiyleridir... Yoksa akıl ve duygunun o tarafa nereden yolu olacak?
 • عقل جزوی عقل استخراج نیست ** جز پذیرای فن و محتاج نیست 1295
 • Cüz’i akıl, bir şeyden hüküm çıkaracak akıl değildir. O, ancak fen sahibinden fenni kabul eder, öğrenmeye muhtaçtır.
 • قابل تعلیم و فهمست این خرد ** لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
 • Bu akıl, öğrenmeye ve anlamaya kabiliyetlidir. Ama vahiy sahibi ona öğretir.
 • جمله حرفتها یقین از وحی بود ** اول او لیک عقل آن را فزود
 • Bütün sanatlar, şüphe yok ki önce vahiyden meydana gelir, fakat sonra akıl, onların üstüne bazı şeyler katar!
 • هیچ حرفت را ببین کین عقل ما ** تاند او آموختن بی‌اوستا
 • Dikkat et de bak! Bizim bu aklımız, hiçbir sanatı, usta olmadıkça öğrenebiliyor mu?
 • گرچه اندر مکر موی‌اشکاف بد ** هیچ پیشه رام بی‌استا نشد
 • Hile kılı kırk yarar ama usta olmadıkça hiçbir sanatı elde edemez!
 • دانش پیشه ازین عقل ار بدی ** پیشه‌ی بی‌اوستا حاصل شدی 1300
 • Sanat bilgisi, bu akılla olsaydı ustasız bir sanat meydana gelirdi!
 • آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ پیش از آنک در عالم علم گورکنی و گور بود
 • Âlemde mezar kazıcılık ve mezar yokken Kaabil’in mezar kazıcılığını kargadan öğrenmesi
 • کندن گوری که کمتر پیشه بود ** کی ز فکر و حیله و اندیشه بود
 • Mezar kazma, en bayağı bir sanat... Düşünceden, düzenden, fikirden doğacak değil ya!
 • گر بدی این فهم مر قابیل را ** کی نهادی بر سر او هابیل را
 • Fakat Kaabilde bu anlayış olsaydı Hâbili başı üstünde taşır mıydı?
 • که کجا غایب کنم این کشته را ** این به خون و خاک در آغشته را
 • Ben bu ölüyü, bu kana, toprağa karışmış ölüyü ne yapayım, nasıl yok edeyim der miydi?
 • دید زاغی زاغ مرده در دهان ** بر گرفته تیز می‌آمد چنان
 • Bir de gördü ki bir karga, ölü bir kargayı ağzına almış, hemen geldi...
 • از هوا زیر آمد و شد او به فن ** از پی تعلیم او را گورکن 1305
 • Havadan indi Kaabil’e öğretmek için mezar kazıcılığına başladı.
 • پس به چنگال از زمین انگیخت گرد ** زود زاغ مرده را در گور کرد
 • Tırnaklarıyla yerden bir toz kopardı, yeri kazıp hemen hemen ölü kargayı o mezara koydu;
 • دفن کردش پس بپوشیدش به خاک ** زاغ از الهام حق بد علم‌ناک
 • Gömüp üstünü toprakla örttü... bu suretle karga, Allah ilhamı ile bilgi sahibi oldu.
 • گفت قابیل آه شه بر عقل من ** که بود زاغی ز من افزون به فن
 • Kaabil, bunu görünce yuh olsun benim aklıma dedi... Bir karga bile bilgide benden üstün!
 • عقل کل را گفت مازاغ البصر ** عقل جزوی می‌کند هر سو نظر
 • Allah, Aklıküll’e “Mazagalbasar” dedi... Fakat cüz’i akıl her yana baka durur.
 • عقل مازاغ است نور خاصگان ** عقل زاغ استاد گور مردگان 1310
 • Has kişilerin nuru, Mazagalbasar aklıdır... Karga aklıysa ölülere mezar kazma üstadı!
 • جان که او دنباله‌ی زاغان پرد ** زاغ او را سوی گورستان برد
 • Karga, ardınca uçan canı nihayet mezarlığa götürür!