English    Türkçe    فارسی   

4
1300-1349

 • دانش پیشه ازین عقل ار بدی ** پیشه‌ی بی‌اوستا حاصل شدی 1300
 • Sanat bilgisi, bu akılla olsaydı ustasız bir sanat meydana gelirdi!
 • آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ پیش از آنک در عالم علم گورکنی و گور بود
 • Âlemde mezar kazıcılık ve mezar yokken Kaabil’in mezar kazıcılığını kargadan öğrenmesi
 • کندن گوری که کمتر پیشه بود ** کی ز فکر و حیله و اندیشه بود
 • Mezar kazma, en bayağı bir sanat... Düşünceden, düzenden, fikirden doğacak değil ya!
 • گر بدی این فهم مر قابیل را ** کی نهادی بر سر او هابیل را
 • Fakat Kaabilde bu anlayış olsaydı Hâbili başı üstünde taşır mıydı?
 • که کجا غایب کنم این کشته را ** این به خون و خاک در آغشته را
 • Ben bu ölüyü, bu kana, toprağa karışmış ölüyü ne yapayım, nasıl yok edeyim der miydi?
 • دید زاغی زاغ مرده در دهان ** بر گرفته تیز می‌آمد چنان
 • Bir de gördü ki bir karga, ölü bir kargayı ağzına almış, hemen geldi...
 • از هوا زیر آمد و شد او به فن ** از پی تعلیم او را گورکن 1305
 • Havadan indi Kaabil’e öğretmek için mezar kazıcılığına başladı.
 • پس به چنگال از زمین انگیخت گرد ** زود زاغ مرده را در گور کرد
 • Tırnaklarıyla yerden bir toz kopardı, yeri kazıp hemen hemen ölü kargayı o mezara koydu;
 • دفن کردش پس بپوشیدش به خاک ** زاغ از الهام حق بد علم‌ناک
 • Gömüp üstünü toprakla örttü... bu suretle karga, Allah ilhamı ile bilgi sahibi oldu.
 • گفت قابیل آه شه بر عقل من ** که بود زاغی ز من افزون به فن
 • Kaabil, bunu görünce yuh olsun benim aklıma dedi... Bir karga bile bilgide benden üstün!
 • عقل کل را گفت مازاغ البصر ** عقل جزوی می‌کند هر سو نظر
 • Allah, Aklıküll’e “Mazagalbasar” dedi... Fakat cüz’i akıl her yana baka durur.
 • عقل مازاغ است نور خاصگان ** عقل زاغ استاد گور مردگان 1310
 • Has kişilerin nuru, Mazagalbasar aklıdır... Karga aklıysa ölülere mezar kazma üstadı!
 • جان که او دنباله‌ی زاغان پرد ** زاغ او را سوی گورستان برد
 • Karga, ardınca uçan canı nihayet mezarlığa götürür!
 • هین مدو اندر پی نفس چو زاغ ** کو به گورستان برد نه سوی باغ
 • Kendine gel de kargaya benzeyen nefsin ardından koşma... Çünkü o, seni mezarlığa götürür, bağa, bahçeye değil!
 • گر روی رو در پی عنقای دل ** سوی قاف و مسجد اقصای دل
 • Eğer gideceksen gönül ankasının ardından git... Kafdağına, gönül Mescid-i Aksâ’sına var!
 • نوگیاهی هر دم ز سودای تو ** می‌دمد در مسجد اقصای تو
 • Sevdanla her an, senin Mescid-i Aksa’nda yeni bir ot yeni bir kök bitmede!
 • تو سلیمان‌وار داد او بده ** پی بر از وی پای رد بر وی منه 1315
 • Süleyman gibi sen de onlara dikkat et... Onları izle, onların üstüne ret ayağını koyma!
 • زانک حال این زمین با ثبات ** باز گوید با تو انواع نبات
 • Çünkü bu durup duran yeryüzünün halini sana çeşit çeşit otlar anlatır.
 • در زمین گر نیشکر ور خود نیست ** ترجمان هر زمین نبت ویست
 • Yerde şeker kamışı mı bitmiş, yoksa alelâde kamış mı? Her biten ot, bittiği yerin halini, kabiliyetini bildirir!
 • پس زمین دل که نبتش فکر بود ** فکرها اسرار دل را وا نمود
 • Gönülden de fikirler biter, gönlün nebatatı da fikirlerdir. Bu fikirler de gönüldeki sırları gösterir.
 • گر سخن‌کش یابم اندر انجمن ** صد هزاران گل برویم چون چمن
 • Mecliste bana söz söyletecek adam bulsam çimenlik gibi yüz binlerce gül bitiririm.
 • ور سخن‌کش یابم آن دم زن به مزد ** می‌گریزد نکته‌ها از دل چو دزد 1320
 • Fakat söz söylerken de nefes öldüren bir pezevenk olsa gönüldeki nükteler hırsız gibi kaçar.
 • جنبش هر کس به سوی جاذبست ** جذب صدق نه چو جذب کاذبست
 • Herkesin hareketi kendisini çeken ne yandaysa o taraftadır... Doğru adamın çekişi, yalancının çekişine benzemez.
 • می‌روی گه گمره و گه در رشد ** رشته پیدا نه و آنکت می‌کشد
 • Gâh sapık bir halde, gâh doğru yolu bulmuş olarak gider durursun... Ne seni sürükleyen ip meydandadır, ne çeken adam!
 • اشتر کوری مهار تو رهین ** تو کشش می‌بین مهارت را مبین
 • Kör bir deveye benzersin... Boynundaki yular seni yeder durur; fakat sen çekeni gör, yuları değil!
 • گر شدی محسوس جذاب و مهار ** پس نماندی این جهان دارالغرار
 • Çekeni ve yuları görsen senin için bu âlem aldanma yurdu olmazdı.
 • گبر دیدی کو پی سگ می‌رود ** سخره‌ی دیو ستنبه می‌شود 1325
 • Kâfir, köpeğin ardına düşüp gittiğini görseydi güçlü kuvvetli Şeytan’a maskara olur muydu hiç?
 • در پی او کی شدی مانند حیز ** پی خود را واکشیدی گبر نیز
 • Onun ardına bir namussuz gibi düşer miydi hiç? Hemencecik ayağını çeker, kurtulurdu!
 • گاو گر واقف ز قصابان بدی ** کی پی ایشان بدان دکان شدی
 • Sığır kasapların ne yapacağını bilseydi hiç onların peşine düşer, dükkâna gider miydi?
 • یا بخوردی از کف ایشان سبوس ** یا بدادی شیرشان از چاپلوس
 • Yahut ellerinden kepek yer miydi? Yahut da onların yüze gülücüğüne aldanır onlara süt verir miydi?
 • ور بخوردی کی علف هضمش شدی ** گر ز مقصود علف واقف بدی
 • Hatta ot yese bile, neden beslendiğini bilseydi hiç o otu hazmedebilir miydi?
 • پس ستون این جهان خود غفلتست ** چیست دولت کین دوادو با لتست 1330
 • Şu halde âlemin direği gafletten ibarettir... Devlet nedir? Dev yani koş kelimesiyle let yani dayak kelimesinden meydana gelme bir kelime!
 • اولش دو دو به آخر لت بخور ** جز درین ویرانه نبود مرگ خر
 • Önce koş... Koş da sonunda dayak ye! Bu yıkık yerde devlet sahibine eşekçesine ölümden başka hiçbir şey yok!
 • تو به جد کاری که بگرفتی به دست ** عیبش این دم بر تو پوشیده شدست
 • Sen, bir işe el atar, o işe iyice sarılırsın... O işteki ayıp ve noksan o anda sana örtülüdür.
 • زان همی تانی بدادن تن به کار ** که بپوشید از تو عیبش کردگار
 • Allah, senden o işin ayıbını örttüğünden canla başla o işe girişebilirsin.
 • همچنین هر فکر که گرمی در آن ** عیب آن فکرت شدست از تو نهان
 • Hararetle sahip olduğun fikrin de ayıbı senden gizlidir.
 • بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین ** زو رمیدی جانت بعد المشرقین 1335
 • Sana o fikirdeki ayıp ve kusur belli olsaydı ondan kaçardın... Canın, bu fikirle aramda keşke mağriple maşrik arası kadar uzaklık olsaydı der!
 • حال که آخر زو پشیمان می‌شوی ** گر بود این حال اول کی دوی
 • Nihayet ondan usanır, pişman olursun ya... Bu hal, evvel olsaydı hiç ona koşar mıydın?
 • پس بپوشید اول آن بر جان ما ** تا کنیم آن کار بر وفق قضا
 • Şu halde ona girişelim, kaza ve kadere uygun olarak o işi görelim diye önce ondaki ayıbı, kusuru, bizden gizlemiştir.
 • چون قضا آورد حکم خود پدید ** چشم وا شد تا پشیمانی رسید
 • Kaza ve kader, hükmünü izhar edince göz açılır, pişmanlık gelir, çatar!
 • این پشیمانی قضای دیگرست ** این پشیمانی بهل حق را پرست
 • Bu pişmanlıkta ayrı bir kaza ve kaderdir... Bu pişmanlığı bırak da Allah’a tap!
 • ور کنی عادت پشیمان خور شوی ** زین پشیمانی پشیمان‌تر شوی 1340
 • Pişman olmayı kendine âdet edinirsen boyuna pişman olur durur, nihayet bu pişmanlığı da daha ziyade pişman olursun!
 • نیم عمرت در پریشانی رود ** نیم دیگر در پشیمانی رود
 • Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer, öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider!
 • ترک این فکر و پریشانی بگو ** حال و یار و کار نیکوتر بجو
 • Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara!
 • ور نداری کار نیکوتر به دست ** پس پشیمانیت بر فوت چه است
 • Elinde daha iyi bir iş yoksa pişmanlığın neye? Neyi fevt ettin de pişman oluyorsun ki?
 • گر همی دانی ره نیکو پرست ** ور ندانی چون بدانی کین به دست
 • Eğer biliyorsan bilirsin ki doğru yol, Allah’a tapmaktan ibarettir... Yok bilmiyorsan herhangi bir şeyin kötü olduğunu nasıl bilirsin ki?
 • بد ندانی تا ندانی نیک را ** ضد را از ضد توان دید ای فتی 1345
 • İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin... Ey yiğit zıt, zıddıyla görülebilir.
 • چون ز ترک فکر این عاجز شدی ** از گناه آنگاه هم عاجز بدی
 • Mademki bu fikri terk etmekten âcizsin... O vakit günah işlememekten de âcizdin!
 • چون بدی عاجز پشیمانی ز چیست ** عاجزی را باز جو کز جذب کیست
 • Âciz olduktan sonra pişmanlık neden? O acizlik, kimin takdiriyle, onu ara!
 • عاجزی بی‌قادری اندر جهان ** کس ندیدست و نباشد این بدان
 • Âlemde bir kâdir olmadıkça hiç kimse, ne bir âcizi görmüştür, ne de böyle bir şey olur... Bunu böyle bil!
 • همچنین هر آرزو که می‌بری ** تو ز عیب آن حجابی اندری
 • Böylece, olmasına çalıştığın her isteğin ayıbından bihabersin... Onun ayıbı ve noktası, sana örtülüdür!