English    Türkçe    فارسی   

4
1591-1640

 • بر زمین زد خرقه را کای بی‌عیار ** زین دغل ما را بر آوردی ز کار
 • Hırsız, elindekini yere vurup “A aşağılık adam, bu hileyle beni işimden gücümden ettin” dedi.
 • نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی‌وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان ازو
 • Dünyanın dünya ehline hal diliyle, ondan vefa umanlar ve bu tamahta bulunanlara vefasızlığını söyleyerek nasihat vermesi
 • گفت بنمودم دغل لیکن ترا ** از نصیحت باز گفتم ماجرا
 • Fakih dedi ki: “Hileyle seni yolundan alıkoydum ama nasihat yollu işi de anlattım!
 • هم‌چنین دنیا اگر چه خوش شکفت ** بانگ زد هم بی‌وفایی خویش گفت
 • Dünya da böyledir işte... Bir hoşça açılır saçılır ama vefasızlığını da bağıra bağıra söyler!
 • اندرین کون و فساد ای اوستاد ** آن دغل کون و نصیحت آن فساد
 • Bu oluş ve bozuluş âleminde o hile, oluştur, nasihat da bozulmuş üstadım!
 • کون می‌گوید بیا من خوش‌پیم ** وآن فسادش گفته رو من لا شی‌ام 1595
 • Oluş der ki: İzim kutludur... Ardımdan gel! Bozuluş da git der, ben hiçbir şey değilim!
 • ای ز خوبی بهاران لب گزان ** بنگر آن سردی و زردی خزان
 • Ey baharların güzelliğine şaşırarak dudağını dişleyip duran, güzün sapsarı benzine ve mevsimin soğukluğuna bak!
 • روز دیدی طلعت خورشید خوب ** مرگ او را یاد کن وقت غروب
 • Gündüzün güneşin yüzünü güzel görmektesin ama onun bir de batma zamanında ölümünü düşün!
 • بدر را دیدی برین خوش چار طاق ** حسرتش را هم ببین اندر محاق
 • Dolunayı şu güzelim çardakta bir hoşça seyredersin ama ay sonunda bir de hasretine bak onun!
 • کودکی از حسن شد مولای خلق ** بعد فردا شد خرف رسوای خلق
 • Bir oğlan, güzellikle halkın efendisi olur... Olur, ama yarın da bunar, halka rezil rüsvay olur!
 • گر تن سیمین‌تنان کردت شکار ** بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار 1600
 • Gümüş bedenli güzellerin vücudu, seni avladıysa ihtiyarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen bedene bak!
 • ای بدیده لوتهای چرب خیز ** فضله‌ی آن را ببین در آب‌ریز
 • Ey yağlı, ballı yemekleri gören, yiyen, onların fazlasını git de halâda seyret!
 • مر خبث را گو که آن خوبیت کو ** بر طبق آن ذوق و آن نغزی و بو
 • Pisliğe nerede senin o güzelliğin... Nerede senin tabaklarda o hoş görünüşün, yerken senden duyulan o zevk, o lezzet, de!
 • گوید او آن دانه بد من دام آن ** چون شدی تو صید شد دانه نهان
 • O sana der ki: o taneydi... Ben de onun tuzağıydım... Sen avlanınca o tane gizlendi!
 • بس انامل رشک استادان شده ** در صناعت عاقبت لرزان شده
 • Nice parmaklar vardır ki üstatlar bile onları kıskanır ama sonunda iş işlerken tirtir titrer!
 • نرگس چشم خمار هم‌چو جان ** آخر اعمش بین و آب از وی چکان 1605
 • Can gibi güzel baygın gözler, nihayet görmez olur, onlardan su damlamaya başlar!
 • حیدری کاندر صف شیران رود ** آخر او مغلوب موشی می‌شود
 • Aslanların safında giden aslan gibi yiğit er, sonunda bir fareye mağlûp olur!
 • طبع تیز دوربین محترف ** چون خر پیرش ببین آخر خرف
 • Sanat sahibi ve çevik istidatlı kişiye sonunda bak! İhtiyar eşeğe döner, bunar gider!
 • زلف جعد مشکبار عقل‌بر ** آخرا چون دم زشت خنگ خر
 • Akıllılar alan siyah ve miskler saçan kıvırcık saçlar, nihayet boz eşeğin çirkin kuyruğuna döner!
 • خوش ببین کونش ز اول باگشاد ** وآخر آن رسواییش بین و فساد
 • Önce açıla saçıla oluşuna güzelce bir gör, sonunda da bozuluşunu, rüsvay oluşunu seyret!
 • زانک او بنمود پیدا دام را ** پیش تو بر کند سبلت خام را 1610
 • Önce sana tuzağını apaçık gösteren şey, sonunda ona kapılan hamların bıyığını, sakalını yoldu!
 • پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ** ورنه عقل من ز دامش می‌گریخت
 • Artık dünya, beni hileleriyle aldattı... Yoksa aklım, onun tuzağından kaçardı elbet deme!
 • طوق زرین و حمایل بین هله ** غل و زنجیری شدست و سلسله
 • Altın gerdanlığı, hamaili bir gör de bak... Hakikatte nasıl bir tomruktur, bir zincirdir o!
 • همچنین هر جزو عالم می‌شمر ** اول و آخر در آرش در نظر
 • Böylece bütün âlem cüzlerini say dök... Hepsini önünden ve sonundan bir gör!
 • هر که آخربین‌تر او مسعودتر ** هر که آخربین‌تر او مطرودتر
 • Kim daha ziyade sonu görürse o, daha kutludur... Fakat kim ahırı görürse o daha fazla kovulmuş, sürülmüştür!
 • روی هر یک چون مه فاخر ببین ** چونک اول دیده شد آخر ببین 1615
 • Her şeyin yüzünü güzel ve parlak ay gibi gör... Fakat evvelini gördükten sonra sonunu da seyret!
 • تا نباشی هم‌چو ابلیس اعوری ** نیم بیند نیم نی چون ابتری
 • Seyret de kör iblise dönme... o, noksan olduğundan noksan görür, bir yanı görür de bir yanı görmez!
 • دید طین آدم و دینش ندید ** این جهان دید آن جهان‌بینش ندید
 • Âdem’in toprağını gördü de dinini görmedi... Bu âlemi gören maneviyatını görmedi.
 • فضل مردان بر زنان ای بو شجاع ** نیست بهر قوت و کسب و ضیاع
 • Ey, yiğit er, erkeklerin kadınlara üstünlüğü kuvvet, kazanç ve mal mülk bakımından değildir.
 • ورنه شیر و پیل را بر آدمی ** فضل بودی بهر قوت ای عمی
 • Öyle olsaydı aslan ve fil, daha kuvvetli olduğu için insandan yüce, daha üstün olurdu a kör!
 • فضل مردان بر زن ای حالی‌پرست ** زان بود که مرد پایان بین‌ترست 1620
 • Ey yalnız bu anı gören, erkeklerin kadınlardan üstün olması erkeğin kadına nazaran daha ziyade sonu görür olmasındandır!
 • مرد کاندر عاقبت‌بینی خمست ** او ز اهل عاقبت چون زن کمست
 • Erkek, işin sonunu göremezse işin sonunu görenlere nazaran kadın gibi noksan sayılır!
 • از جهان دو بانگ می‌آید به ضد ** تا کدامین را تو باشی مستعد
 • Âlemden iki zıt ses gelmektedir... Bakalım sen hangisine istidatlısın?
 • آن یکی بانگش نشور اتقیا ** وان یکی بانگش فریب اشقیا
 • Bir tanesi, iyi kişilere hayattır... Öbürü kötü kişilere hile!
 • من شکوفه‌ی خارم ای خوش گرمدار ** گل بریزد من بمانم شاخ خار
 • Bir ses, ey güzel ve bana düşkün olan kişi, ben diken çiçeğiyim... Çiçek dökülür, ben kalırım; diken dalından ibaretim ben der.
 • بانگ اشکوفه‌ش که اینک گل‌فروش ** بانگ خار او که سوی ما مکوش 1625
 • Çiçeği, ey gül satan, gel bu yana der... Dikenin sesiyse bizim yanımıza gelmeye kalkışma der!
 • این پذیرفتی بماندی زان دگر ** که محب از ضد محبوبست کر
 • Bu seslerden birini kabul ettin mi öbürünü duymazsın bile... Çünkü seven kişi, sevgiliye aykırı olan kişilerin sözlerine sağır olur!
 • آن یکی بانگ این که اینک حاضرم ** بانگ دیگر بنگر اندر آخرم
 • O seslerin biri işte ben buracıktayım, hazırım der. Öbür ses de, sen benim sonuma bak der.
 • حاضری‌ام هست چون مکر و کمین ** نقش آخر ز آینه‌ی اول ببین
 • Cihanın bozuluşu, “benim şimdiki halim biledir, pusudur... Sonumu, bir aynaya benzeyen önüme bak da gör!” der.
 • چون یکی زین دو جوال اندر شدی ** آن دگر را ضد و نا درخور شدی
 • Bu iki çuvaldan birine girdin mi öbürüne zıt olur, artık ona lâyık olmazsın!
 • ای خنک آنکو ز اول آن شنید ** کش عقول و مسمع مردان شنید 1630
 • Ne mutlu ona ki erlerin akıllarının duyduğu bu sesi, önceden işitti!
 • خانه خالی یافت و جا را او گرفت ** غیر آنش کژ نماید یا شگفت
 • Gönül evini hangi ses boş bulursa o gelir, tutar... Artık sahibine ondan başkası ya eğri görünür yahut acayip!
 • کوزه‌ی نو کو به خود بولی کشید ** آن خبث را آب نتواند برید
 • Yeni testi sidiği emerse artık su, ondan o pisliği gideremez!
 • در جهان هر چیز چیزی می‌کشد ** کفر کافر را و مرشد را رشد
 • Âlemde her şey, bir şeyi çekmektedir... Küfür, kâfiri, doğruluk, doğru yola götüreni!
 • کهربا هم هست و مقناطیس هست ** تا تو آهن یا کهی آیی بشست
 • Kehlibar da vardır, mıknatıs da... Sen demir de olsan, saman çöpü de olsan elbette bir tuzağa düşersin!
 • برد مقناطیست ار تو آهنی ** ور کهی بر کهربا بر می‌تنی 1635
 • Demirsen seni bir mıknatıs kapar... Yok, saman çöpüysen kehlibara tutulur, ona gidersin!
 • آن یکی چون نیست با اخیار یار ** لاجرم شد پهلوی فجار جار
 • İyi kişilerle dost olmayan, elbette kötülerin yanında yer alır, onlara komşu olur!
 • هست موسی پیش قبطی بس ذمیم ** هست هامان پیش سبطی بس رجیم
 • Musa, Kıpti’ye göre pek kötüdür ama Haman da İsrailoğullarına göre taşlanmış melûnun biridir.
 • جان هامان جاذب قبطی شده ** جان موسی طالب سبطی شده
 • Haman’ın canı Kıpti’ye çeker, Âdem’in midesi buğdayla suyu!
 • معده‌ی خر که کشد در اجتذاب ** معده‌ی آدم جذوب گندم آب
 • (eksik)
 • گر تو نشناسی کسی را از ظلام ** بنگر او را کوش سازیدست امام 1640
 • 1640.Karanlık yüzünden birisini tanıyamadın mı, kendisine kimi imam edinmiş, kime uymuş... Bak, ne olduğunu anlarsın!
 • بیان آنک عارف را غذاییست از نور حق کی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی و قوله الجوع طعام الله یحیی به ابدان الصدیقین ای فی الجوع یصل طعام‌الله
 • Arifin Allah nurundan gıdası vardır. “Ben Rabi’me konuk olurum, O beni doyurur ve suvarır” denmiştir. “Açlık, Allah yemeğidir. Allah, doğruların bedenlerini onunla diriltir” hadisi de vardır ki açlıkta adama Allah yemeği gelir demektir.